Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Jehova je naš pastir

Jehova je naš pastir

 Jehova je naš pastir

»GOSPOD [Jehova, NW] je moj pastir, nič mi ne manjka.« (PSALM 23:1, SSP)

1.–3. Zakaj ni presenetljivo, da je David primerjal Jehova s pastirjem?

KAJ bi odgovorili, če bi vas kdo vprašal, kako Jehova skrbi za svoje ljudstvo? Katero primerjavo bi lahko uporabili, da bi prikazali, kako nežno skrbi za svoje zveste služabnike? Pred več kot 3000 leti je kralj in psalmist David čudovito opisal Jehova. Uporabil je primerjavo iz poklica, ki ga je opravljal v svoji mladosti.

2 David je bil v mladih letih pastir. Zato je vedel, kaj pomeni skrbeti za ovce. Dobro se je zavedal, da se lahko ovce, če so prepuščene same sebi, zlahka izgubijo ter postanejo plen roparjev in zveri. (1. Samuelova 17:34–36) Brez skrbnega pastirja morda niti ne najdejo pašnika, kjer je dovolj hrane. David je pozneje v življenju nedvomno imel prijetne spomine na mnoge ure, ki jih je preživel tako, da je svoje ovce vodil, varoval in hranil.

3 Torej ni presenetljivo, da se je David ob navdihnjenem opisovanju tega, kako Jehova skrbi za svoje ljudstvo, spomnil na pastirjevanje. Triindvajseti psalm (SSP), ki ga je napisal David, se prične z besedami: »GOSPOD je moj pastir, nič mi ne manjka.« V nadaljevanju bomo pregledali, zakaj je ta primerjava ustrezna. Zatem bomo s pomočjo 23. psalma videli, kako Jehova skrbi za svoje častilce, kakor to dela pastir za svoje ovce. (1. Petrovo 2:25)

Ustrezna primerjava

4., 5. Kako so v Bibliji opisane ovce?

4 Jehova je v Svetem pismu imenovan z mnogimi nazivi, vendar je naziv »pastir« med tistimi, ki izražajo največ topline. (Psalm 80:1) Da bi bolje razumeli, zakaj je Jehova ustrezno tako imenovan, je dobro, če poznamo dvoje: najprej naravo ovc, zatem pa dolžnosti in lastnosti dobrega pastirja.

5 V Bibliji so ovce s svojimi značilnostmi pogosto omenjene. Opisane so denimo kot živali, ki se rade odzovejo na pastirjevo naklonjenost (2. Samuelova 12:3), so nenapadalne (Izaija 53:7) in nebogljene. (Miha 5:7) Neki dolgoletni rejec ovc je napisal: »Ovce niso živali, ki bi ‚kar same pazile nase‘, kakor bi kdo domneval. Bolj kot katera koli druga domača žival potrebujejo neskončno pozornost in veliko skrb.« Ta  nebogljena bitja potrebujejo za svoje preživetje skrbnega pastirja. (Ezekiel 34:5)

6. Kako je v nekem biblijskem slovarju opisan običajen dan staroveškega pastirja?

6 Kakšen je bil običajen dan staroveškega pastirja? V nekem biblijskem slovarju je pojasnjeno: »Zgodaj zjutraj je povedel čredo iz staje in hodil pred njo do kraja, kjer so se ovce nato pasle. Ves dan jih je imel pred očmi in pazil, da ni katera zašla. Če pa mu je katera za nekaj časa izginila izpred oči in se oddaljila od črede, jo je marljivo iskal, dokler je ni našel, in jo pripeljal nazaj. [. . .] Zvečer je čredo privedel nazaj v stajo in ovce preštel, ko so ena za drugo šle pod njegovo palico skozi vrata in se tako prepričal, da nobena ne manjka. [. . .] Ponoči je moral čredo pogosto varovati pred napadi zveri ali tatom, ki je zahrbtno skušal priti do plena.« *

7. Zakaj je moral biti pastir včasih še posebej potrpežljiv in nežen?

7 Včasih pa so ovce, še zlasti breje samice in mladiči, potrebovale še posebno potrpežljivost in nežnost. (1. Mojzesova 33:13) V nekem biblijskem priročniku piše: »Mladič se pogosto skoti na kakšnem oddaljenem gorskem pobočju. V trenutkih, ko je mati nemočna, jo pastir zelo skrbno varuje, nato pa jagnje dvigne in ga odnese v čredo. Nekaj dni, dokler ne stopica že samo, ga morda nosi v svojem naročju ali v ohlapnih gubah svojega površnika.« (Izaija 40:10, 11) Očitno je dober pastir moral biti močan in obenem nežnočuten.

8. Katere razloge za svoje zaupanje v Jehova navaja David?

8 »Jehova je moj pastir.« Ali ni to ustrezen opis našega nebeškega Očeta? Ko bomo preiskali 23. psalm, bomo videli, da Bog skrbi za nas kakor močan in nežnočuten pastir. David v 1. vrstici (SSP) izrazi svoje zaupanje, da bo Bog v vseh pogledih skrbel za svoje ovce, tako da jim ne bo ‚ničesar manjkalo‘. V nadaljnjih vrsticah pa navede naslednje tri razloge za takšno zaupanje: Jehova svoje ovce vodi, varuje in hrani. Preglejmo sedaj vsak razlog posebej.

»Vodi me«

9. Kakšen miroljuben prizor opisuje David in kako lahko ovce pridejo v tako okolje?

9 Kot prvo, Jehova svoje ljudstvo vodi. David piše: »Na zelenih pašnikih mi daje ležišče; k vodam počitka me vodi. Mojo dušo poživlja [osvežuje, NW], vodi me po pravih stezah zaradi svojega imena.« (Psalm 23:2, 3SSP) Čreda, ki mirno leži tam, kjer je vsega na pretek – David s tem prizorom nazorno slika zadovoljstvo, osvežitev in varnost. Hebrejska beseda, prevedena s »pašniki«, lahko pomeni »prijeten kraj«. Ovce očitno same ne bi mogle najti osvežujočega kraja, kjer bi v miru legle. Na takšen »prijeten kraj« jih je moral privesti njihov pastir.

10. Kako Bog kaže, da nam zaupa?

10 Kako nas Jehova vodi danes? Med drugim s svojim zgledom. Njegova Beseda nas spodbuja, naj ‚posnemamo Boga‘. (Efežanom 5:1) V sobesedilu teh besed so omenjene sočutnost, odpustljivost in ljubezen. (Efežanom 4:32; 5:2) Jehova je nedvomno najboljši zgled takšnih privlačnih lastnosti. Ali je nestvaren, ko od nas pričakuje, da ga posnemamo? Ne. Ta navdihnjeni nasvet pravzaprav čudovito odkriva, kako zelo nam Jehova zaupa. V kakšnem smislu pa? Ustvaril nas je po svoji podobi, kar pomeni, da nas je obdaril z moralnimi lastnostmi in zmožnostjo za duhovnost. (1. Mojzesova 1:26) Zato ve, da smo kljub nepopolnosti  zmožni razvijati lastnosti, ki so značilne zanj. Samo pomislimo: naš ljubeči Bog je prepričan, da smo lahko takšni, kakršen je sam. Če ga posnemamo, nas bo slikovito rečeno vodil na prijeten kraj »počitka«. Sredi tega nasilnega sveta bomo ‚varno prebivali‘, imeli bomo mir, ki izhaja iz zavedanja, da nas Bog odobrava. (Psalm 4:9, SSP [4:8, AC]; 29:11)

11. Kaj Jehova upošteva pri vodenju svojih ovc in kako se to vidi iz tega, kar od nas pričakuje?

11 Jehova nas vodi nežno in potrpežljivo. Pastir upošteva omejitve svojih ovc, zato jih vodi »polahkoma po [njihovi] hoji«. (1. Mojzesova 33:14) Jehova podobno vodi svoje ovce »po hoji« oziroma hitrosti njihove hoje. Upošteva naše zmožnosti in okoliščine. Pravzaprav prilagaja svojo hitrost, tako da od nas nikoli ne pričakuje več, kakor lahko damo. Od nas pričakuje to, da smo mu vdani iz vse duše. (Kološanom 3:23) Kaj pa, če ste starejši in ne morete več narediti toliko kot nekoč? Ali pa imate hudo bolezen, ki vas omejuje? Lepota zapovedi je prav v tem, naj bomo vdani iz vse duše. Niti dve duši nista povsem enaki. To, da služimo iz vse duše, pomeni, da služimo Bogu z vso oziroma največjo mogočo močjo in energijo, ki ju osebno premoremo. Čeprav imamo slabosti, ki lahko vplivajo na hitrost naše hoje, Jehova ceni čaščenje iz vsega našega srca. (Marko 12:29, 30)

12. Kateri primer iz mojzesovske postave kaže, da Jehova vodi svoje ovce »po [njihovi] hoji«?

12 Da bi ponazorili, kako Jehova vodi svoje ovce »po [njihovi] hoji«, razmislimo, kaj v mojzesovski postavi piše o določenih daritvah za krivdo. Jehova je želel, da bi ljudje darovali najboljše in bi jih k temu spodbujalo hvaležno srce. Obenem pa je daritve razvrstil glede na zmožnost darovalca. V postavi piše: »Če [. . .] imetje njegovo ni zadostno za ovco, naj prinese [. . .] dve grlici ali dva golobiča.« Kaj pa, če ni premogel niti dveh golobov? Potem je lahko prinesel nekaj »bele moke«. (3. Mojzesova 5:7, 11) To kaže, da Bog ni zahteval nečesa, kar človek ni mogel dati. Ker se Bog ne spreminja, nas lahko potolaži dejstvo, da od nas nikoli ne pričakuje več, kakor lahko damo, vendar pa z veseljem sprejme to, kar smo zmožni dati. (Malahija 3:6) Kako lepo je, da nas vodi tako razumevajoč Pastir!

»Ne bojim se zlega, ker ti si z menoj«

13. Kako David v Psalmu 23:4 spregovori zaupneje in zakaj nas to ne preseneča?

13 Drugi razlog za zaupanje, ki ga navaja David, je ta, da Jehova svoje ovce varuje. Takole beremo: »Tudi ko bi hodil po dolini smrtne sence, ne bojim se zlega, ker ti si z menoj: šiba tvoja in palica tvoja [tvoja palica in tvoja opora, SSP] me tolažita.« (Psalm 23:4) David sedaj spregovori zaupneje, saj  Jehova osebno nagovori. To nas ne preseneča, saj razlaga o tem, kako mu je Bog pomagal v nesreči. David je bil že v mnogih temačnih dolinah – obdobjih, ko je bilo v nevarnosti celo njegovo življenje. Vendar ni dopustil, da bi ga obvladal strah, saj je čutil, da je z njim Bog, s pripravljeno ‚palico‘. Zavedal se je, da ga Jehova varuje, in to ga je pomirjalo ter z Jehovom nedvomno zbližalo. *

14. Kaj nam Biblija zagotavlja glede Jehovove zaščite, toda česa to ne pomeni?

14 Kako Jehova varuje svoje ovce danes? Biblija nam zagotavlja, da ne bo nobenemu od nasprotnikov, najsibo demonskih ali pa človeških, uspelo odstraniti Jehovovih ovc z zemlje. Jehova ne bo tega nikoli dovolil. (Izaija 54:17; 2. Petrovo 2:9) Seveda pa to ne pomeni, da nas bo naš Pastir obvaroval pred vsemi nadlogami. Doživljamo preizkušnje, ki jih doživljajo tudi drugi ljudje, in nasprotovanje, ki je usmerjeno proti vsem pravim kristjanom. (2. Timoteju 3:12; Jakob 1:2) Včasih morda figurativno rečeno ‚hodimo po dolini smrtne sence‘. Lahko se denimo zaradi preganjanja ali zdravstvenih zapletov približamo smrti. Ali pa se znajde v smrtni nevarnosti ali celo umre kdo, ki nam veliko pomeni. V takšnih trenutkih, ki se nam zdijo najtemnejši, je z nami naš Pastir in on nas bo varoval. Kako?

15., 16. a) Kako nam Jehova pomaga premagovati ovire, pred katerimi se lahko znajdemo? b) Povejte primer, ki pokaže, kako nam Jehova pomaga v preizkušnji.

15 Jehova ne obljublja čudežnega posega. * Toda lahko smo prepričani o naslednjem: Pomagal nam bo premostiti vsakršno oviro, do katere pridemo. Za to, da bi premagali »raznovrstne preizkušnje«, nam lahko dá modrost. (Jakob 1:2–5) Pastir ne uporablja svoje palice samo za odganjanje plenilcev, temveč tudi za to, da svoje ovce drega, da gredo v pravo smer. Jehova nas lahko, morda po sočastilcu, »drega«, da udejanjimo biblijski nasvet in s tem morda zelo spremenimo svoje razmere. Poleg tega nam lahko vlije moč za vztrajanje. (Filipljanom 4:13) Po svojem svetem duhu nam lahko dá »moč, ki presega običajno«. (2. Korinčanom 4:7) S pomočjo Božjega duha lahko prestanemo vsakršno preizkušnjo, ki jo lahko nad nas zgrne Satan. (1. Korinčanom 10:13) Ali nismo pomirjeni, ko vemo, da nam je Jehova vedno pripravljen pomagati?

16 Da, naj se znajdemo v še tako temačni dolini, ni treba, da hodimo po njej sami. Z nami je naš Pastir in pomaga nam na načine, ki jih morda sprva ne dojamemo povsem. Razmislimo o izkušnji krščanskega starešina, ki so mu diagnosticirali maligni možganski tumor. »Moram priznati, da sem se sprva spraševal, ali je Jehova jezen name oziroma ali me sploh ima rad. Vendar sem bil odločen, da se od Njega ne bom odvrnil. Odkril sem mu svoje skrbi. In Jehova mi je pomagal ter me po bratih in sestrah pogosto potolažil. Mnogi so mi iz lastnih izkušenj, ki so jih imeli s hudo boleznijo, povedali marsikaj koristnega. Njihove uravnovešene besede so me spomnile, da to, kar doživljam, ni nič nenavadnega. Njihova praktična pomoč kot tudi ganljive ponudbe pomoči so mi zagotavljale, da Jehova ni nezadovoljen z mano. Seveda se moram z boleznijo še naprej bojevati in ne vem, kakšen bo izid. Vendar sem prepričan, da je Jehova z menoj in mi bo v tej preizkušnji še naprej pomagal.«

 »Pred menoj pripravljaš mizo«

17. Kako David v Psalmu 23:5 opiše Jehova in zakaj ta opis ni v nasprotju s ponazoritvijo o pastirju?

17 David sedaj navede še tretji razlog, zakaj zaupa svojemu Pastirju: Jehova svoje ovce hrani, in to obilno. Takole piše: »Pred menoj pripravljaš mizo, sovražnikom mojim nasproti; z oljem maziliš glavo mojo, kelih moj je poln do vrha.« (Psalm 23:5) V tem stavku David opiše svojega Pastirja kot velikodušnega gostitelja, ki skrbi za to, da je hrane in pijače na pretek. Ponazoritev o velikodušnem gostitelju nikakor ni v nasprotju s ponazoritvijo o skrbnem pastirju. Navsezadnje mora dober pastir vedeti, kje so bogati pašniki in dovolj pitne vode, da njegovi čredi ne bo ‚ničesar manjkalo‘. (Psalm 23:1, 2SSP)

18. Kaj kaže, da je Jehova velikodušen gostitelj?

18 Ali je naš Pastir tudi velikodušen gostitelj? O tem ni nobenega dvoma! Samo pomislimo na to, kako kakovostno duhovno hrano sedaj uživamo, koliko je prejemamo in kako raznovrstna je. Jehova nam po razredu zvestega in preudarnega sužnja daje koristne publikacije in bogat program na shodih, zborih in zborovanjih ter tako zadovoljuje naše duhovne potrebe. (Matej 24:45–47) Duhovne hrane nam nikakor ne manjka. »Zvesti in preudarni suženj« je poskrbel za izdajo milijonov Biblij in biblijskih pripomočkov, zato so te publikacije sedaj na voljo v 413 jezikih. Duhovna hrana, ki jo daje Jehova, je zelo raznovrstna. Zajema tako ‚mleko‘ (temeljne biblijske nauke) kot tudi ‚močno hrano‘ (globlje duhovne informacije). (Hebrejcem 5:11–14) Zato lahko takrat, ko se znajdemo v težavah ali pred odločitvami, navadno najdemo prav tisto, kar potrebujemo. Kje bi bili brez takšne duhovne hrane? Naš Pastir je zares najbolj velikodušen oskrbovalec! (Izaija 25:6; 65:13)

»Prebival bom v hiši Jehovovi«

19., 20. a) O čem je prepričan David, kot to sam izrazi v Psalmu 23:6, in kako lahko tudi mi čutimo podobno? b) O čem bomo razpravljali v naslednjem članku?

19 David premišljevanje o svojem Pastirju in Oskrbovalcu sklene: »Zgolj dobrota in milost me bosta spremljali vse dni življenja mojega, in prebival bom v hiši GOSPODOVI [Jehovovi, NW] na večne čase.« (Psalm 23:6) David govori iz srca, polnega hvaležnosti in vere – hvaležnosti ob spominu na preteklost in vere ob pogledu na prihodnost. Ta nekdanji pastir je na varnem in ve, da bo, dokler bo ostal blizu svojemu nebeškemu Pastirju, tako kakor bi prebival v Njegovi hiši – Jehova bo zanj vselej ljubeče skrbel.

20 Kako hvaležni smo za lepe besede, zapisane v 23. psalmu! David bi le stežka ustrezneje opisal, kako Jehova svoje ovce vodi, varuje in hrani. In Jehova je njegove prisrčne besede ohranil, da bi nam vlil zaupanje, da lahko tudi mi nanj gledamo kot na svojega Pastirja. Da, dokler Mu bomo ostali blizu, bo kot ljubeč Pastir skrbel za nas »na večne čase«. Vendar moramo kot Jehovove ovce hoditi skupaj s svojim velikim Pastirjem Jehovom. Kaj vse to pomeni, pa bomo razpravljali v naslednjem članku.

[Podčrtne opombe]

^ odst. 13 David je spesnil mnogo psalmov, v katerih je hvalil Jehova, ker ga je rešil iz nevarnosti. (Glej nadpise k Psalmom 18, 34, 56, 57, 59 in 63.)

^ odst. 15 Glej članek »Božji poseg – kaj lahko pričakujemo?« v Stražnem stolpu, 1. oktober 2003.

Ali se spomnite?

• Zakaj je David ustrezno primerjal Jehova s pastirjem?

• Kako nas Jehova razumevajoče vodi?

• Kako nam Jehova pomaga prestati preizkušnje?

• Iz česa se vidi, da je Jehova velikodušen gostitelj?

[Preučevalna vprašanja]

[Slika na strani 18]

Kakor je pastir v Izraelu vodil svoje ovce, tako tudi Jehova vodi svoje