Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Vprašanja bralcev

Vprašanja bralcev

 Vprašanja bralcev

Ali lahko sklenemo, da Salomon, kralj staroveškega Izraela, ne bo obujen, ker v svoji starosti ni bil več zvest Bogu? (1. kraljev 11:3–9)

V Bibliji so resda našteta imena nekaterih moških in žensk, ki so služili Bogu in bodo nedvomno vstali od mrtvih, ni pa za vsakega omenjenega posameznika izrecno napisano, da bo obujen. (Hebrejcem 11:1–40) Vendar kakšna bo Božja sodba za Salomona, lahko ugotovimo, če to, kar se je zgodilo z njim ob smrti, primerjamo s tem, kar se je zgodilo z nekaterimi drugimi zvestimi posamezniki, ko so umrli.

Sveto pismo govori samo o dveh možnostih za mrtve – o začasnem neobstoju in o večni smrti. Tisti, ki so obsojeni za nevredne vstajenja, so vrženi v »geheno« oziroma »ognjeno jezero«. (Matej 5:22; Marko 9:47, 48; Razodetje 20:14) Med temi so prvi človeški par Adam in Eva, izdajalec Juda Iškarijot ter nekateri posamezniki, ki so umrli, ko je Bog nad njimi izvršil obsodbo, denimo ljudje v Noetovem času in prebivalci Sodome in Gomore. * Tisti pa, ki bodo obujeni, gredo ob smrti v splošni grob človeštva – šeol oziroma had. Glede njihove prihodnosti v Bibliji piše: »Morje je dalo mrtve, ki so bili v njem, pa tudi smrt in had sta dala mrtve, ki so bili v njima. In ti so bili sojeni vsak po svojih dejanjih.« (Razodetje 20:13)

Zvesti, ki so omenjeni v 11. poglavju Pisma Hebrejcem, so torej v šeolu oziroma hadu in čakajo na vstajenje. Med njimi so Božji zvesti služabniki Abraham, Mojzes in David. Sedaj pa preiščimo, kaj v Bibliji piše glede njihove smrti. Jehova je Abrahamu rekel: »Ti odideš k očetom svojim v miru, pokopan boš v lepi starosti.« (1. Mojzesova 15:15) Mojzesu je rekel, da bo »ležal z očeti svojimi«. (5. Mojzesova 31:16) O Salomonovem očetu Davidu pa v Bibliji piše: »Legel je David k očetom svojim in je bil pokopan v mestu Davidovem.« (1. kraljev 2:10) Tako izraz, da je kdo ‚legel k svojim očetom‘, z drugimi besedami pomeni, da je šel v šeol.

Kaj se je zgodilo s Salomonom, ko je umrl? Biblija odgovarja: »Časa pa, ki je v njem Salomon kraljeval v Jeruzalemu vsemu Izraelu, je bilo štirideset let. In legel je Salomon k očetom svojim in bil je pokopan v mestu Davida, očeta svojega.« (1. kraljev 11:42, 43) Na podlagi tega je razumno skleniti, da je Salomon v šeolu oziroma hadu, iz katerega bo obujen.

Ta sklep nakazuje, da imajo možnost za vstajenje tudi drugi, o katerih je v Svetem pismu izrecno rečeno, da ‚so legli k svojim očetom‘. Pravzaprav za veliko kraljev, ki so nastopili po Salomonu, velja takšen opis, pa čeprav so bili nezvesti. To ni nerazumno, saj »bo vstajenje pravičnih in nepravičnih«. (Apostolska dela 24:15) Seveda glede vstajenja posameznikov ne bo nobenega dvoma šele potem, ko bodo »vsi, ki so v grobovih«, obujeni. (Janez 5:28, 29) Zato ne bodimo dogmatični glede tega, kdo od posameznikov iz starodavnosti bo obujen in kdo ne. Raje počakajmo in zaupajmo Jehovovi popolni odločitvi.

[Podčrtna opomba]

^ odst. 4 Glej Stražni stolp, 1. junij 1988, strani 30–31, v angleščini.