Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Vprašanja bralcev

Vprašanja bralcev

 Vprašanja bralcev

Ali je David, mož, ki je bil Bogu pri srcu, ravnal kruto s svojimi ujetniki, kot to nekateri sklenejo iz zapisa v Drugi Samuelovi knjigi 12:31 in Prvi knjigi letopisov 20:3?

Ne. David je ujete Amonce zgolj obsodil na prisilno delo. Do napačnega razumevanja Davidovega ravnanja je prišlo zaradi nekaterih biblijskih prevodov.

V teh prevodih je to, kar je doletelo Amonce, opisano tako, da je David prikazan kot surovež in krutež. Na primer, v Wolfovi Bibliji se vrstica iz Druge Samuelove knjige 12:31 glasi takole: »Njega ljudstvo je izpeljal, in jih je prežagal, ter je železne vozove čez nje peljal, in jih je z nožmi razrezal, in jih je potegnil skozi opečnico; takó je storil vsim mestam Amonovih sinov.« Besede iz Prve knjige letopisov 20:3 so prevedene podobno.

Toda kot je pripomnil biblicist Samuel Rolles Driver, se krutost »ne sklada s tem, kar vemo o Davidovi osebnosti in značaju«. Tako v The Anchor Bible beremo: »David je ujetnike razporedil v delovne skupine, da bi gospodarsko izkoristil osvojeno ozemlje – očitno je bilo takšno ravnanje povsem običajno za kralje, ki so zmagali.« Podobnega mnenja je tudi Adam Clarke: »To torej pomeni, da je David ljudstvo zasužnjil in ga zaposlil z žaganjem, izdelovanjem železnih bran ali pa z delom v rudnikih [. . .] ter s sekanjem lesa in izdelovanjem opeke. Žaganje, sekanje in rezanje ljudi ni pravilno razumevanje besedila, prav kakor ni mogoče, da bi David tako ravnal z Amonci.«

Različni sodobni prevodi, ki odsevajo to natančnejše razumevanje, jasno kažejo, da Davida ne bi smeli dolžiti nečloveškega ravnanja. * Bodite pozorni, kako te besede prevede Slovenski standardni prevod (1998): »Ljudi, ki so bili v njem, je odpeljal in jih postavil k žagam, železnim klinom in železnim sekiram ter jih spravil v opekarne. Tako je storil vsem amónskim mestom.« (2. Samuelova 12:31) »Ljudi, ki so bili v njem, je odpeljal in jih postavil k žagam, železnim klinom in sekiram. Tako je David storil vsem amónskim mestom.« (1. letopisov 20:3) Tudi prevod Antonína Chráska se sklada z najnovejšim razumevanjem učenjakov: »Ljudstvo pa, ki je bilo v njem, je odpeljal in jih je postavil k žagam in k železnim strojem in k železnim sekiram ter jim je velel iti v opekarnice.« (2. Samuelova 12:31) »Izpeljal je ljudstvo, ki je bilo v njem, in jih je postavil pri žagah in pri železnih mlatilnicah in pri sekirah. Tako je storil David vsem mestom sinov Amonovih.« (1. letopisov 20:3)

David poraženih Amoncev ni surovo mučil in grozovito pomoril. Ni posnemal sadističnih in krutih navad svojih dni.

[Podčrtna opomba]

^ odst. 6 S spremembo ene črke se lahko hebrejsko besedilo glasi »postavil jih je v žago« ali pa »razrezal (razžagal) jih je«. Poleg tega lahko beseda, prevedena z »opekarna«, pomeni tudi »opekarski kalup«. Takšen kalup bi bil preozek, da bi lahko kdor koli šel skozenj.