Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Predslike Božjega kraljestva postanejo resničnost

Predslike Božjega kraljestva postanejo resničnost

 Predslike Božjega kraljestva postanejo resničnost

»Prav delate, da ste pozorni [na preroško besedo] kakor na svetilko, ki sveti na temnem kraju.« (2. PETROVO 1:19)

1. Kakšno nasprotje lahko danes opazimo v svetu?

TEŽAVE so stalne spremljevalke današnjega sveta. Zdi se, da se nenadzorovano bohotijo, pa naj gre za ekološke nesreče ali svetovni terorizem. Celo verstva sveta imajo zvezane roke. Pravzaprav stvari pogosto še poslabšajo, ko netijo predsodke, sovraštvo in nacionalizem, kar vse ljudi razdvaja. Da, kot je bilo napovedano, »narode« obdaja »mrak«. (Izaija 60:2) Hkrati pa milijoni gledajo na prihodnost z zaupanjem. Zakaj? Zato ker so pozorni na Božjo preroško besedo »kakor na svetilko, ki sveti na temnem kraju«. Božji ‚besedi‘ oziroma sporočilu, ki je danes zapisano v Bibliji, dovolijo, da usmerja njihove korake. (2. Petrovo 1:19)

2. Samo komu je glede na Danielovo prerokbo o ‚času konca‘ dano razumevanje duhovnih reči?

2 Prerok Daniel je glede »časa konca« napisal: »Mnogi bodo to preiskovali in spoznanje se pomnoži. Mnogi se bodo čistili in belili in precejali, a brezbožni bodo brezbožno delali; nobeden brezbožni pa ne bo umel, ali razumni bodo umeli.« (Daniel 12:4, 10) Duhovne reči lahko razumejo samo tisti, ki iskreno ‚preiskujejo‘ oziroma marljivo preučujejo Božjo Besedo, se podrejajo Božjim merilom in se trudijo izpolnjevati Njegovo voljo. (Matej 13:11–15; 1. Janezovo 5:20)

3. Katero pomembno resnico so v 1870-ih letih dojeli zgodnji preučevalci Biblije?

3 Bog Jehova je že v 1870-ih letih, še pred pričetkom ‚zadnjih dni‘, pričel vse močneje osvetljevati »svete skrivnosti nebeškega kraljestva«. (2. Timoteju 3:1–5; Matej 13:11) V tistem času je skupina preučevalcev Biblije v nasprotju s takrat razširjenim mnenjem prišla do spoznanja, da bo Kristusova vrnitev nevidna. Ko bo Jezus v nebesih ustoličen, se bo vrnil v tem smislu, da bo kot kralj usmeril svojo pozornost na zemljo. Jezusove učence naj bi na začetek njegove nevidne navzočnosti opozorilo vidno vseskupno znamenje. (Matej 24:3–14)

 Ko predslika postane resničnost

4. Kako je Jehova svojim novodobnim služabnikom okrepil vero?

4 Spremenjenje je bilo odlična predslika Kristusa v kraljevski slavi. (Matej 17:1–9) To videnje je Petru, Jakobu in Janezu okrepilo vero takrat, ko so mnogi nehali slediti Jezusu, ker ni izpolnil njihovih nesvetopisemskih pričakovanj. Podobno je Jehova v tem času konca svojim novodobnim služabnikom okrepil vero tako, da je na izpolnitev tega veličastnega videnja in mnoge z njim povezane prerokbe usmeril še več luči. Preglejmo sedaj nekatere od teh duhovnih resničnosti, ki okrepijo vero.

5. Kdo se je izkazal za Daníco ter kdaj in kako je ‚vzšel‘?

5 Apostol Peter je meril na spremenjenje, ko je napisal: »Zato nam je preroška beseda postala še zanesljivejša, in prav delate, da ste pozorni nanjo kakor na svetilko, ki sveti na temnem kraju, v vaših srcih, dokler se ne zdani in ne vzide danica.« (2. Petrovo 1:19) Ta figurativna Daníca oziroma »svetla jutranja zvezda« je oslavljeni Jezus Kristus. (Razodetje 22:16) ‚Vzšel‘ je leta 1914, ko je bilo v nebesih rojeno Kraljestvo, kar je zaznamovalo zoro nove dobe. (Razodetje 11:15) Med spremenjenjem sta se ob Jezusu prikazala Mojzes in Elija ter se z njim pogovarjala. Koga predstavljata?

6., 7. Koga v spremenjenju predstavljata Mojzes in Elija ter katere pomembne podrobnosti nam Sveto pismo o teh, ki jih predstavljata, odkriva?

6 Mojzes in Elija sta bila skupaj s Kristusom v njegovi slavi, zato ti zvesti priči gotovo predstavljata tiste, ki vladajo z Jezusom v njegovem Kraljestvu. Razumevanje, da ima Jezus sovladarje, je v skladu z vizijsko predsliko ustoličenega Mesija, ki jo je prejel prerok Daniel. Daniel je videl ‚enega kakor sina človekovega‘, ki je od ‚Predvečnega‘, Boga Jehova, dobil »večno gospostvo«. Toda bodimo pozorni na to, kar Daniel vidi kmalu zatem. Takole je napisal: »Kraljestvo in gospostvo in velikost kraljestev pod vsem nebom se bo dala ljudstvu svetnikov Najvišjega.« (Daniel 7:13, 14, 27) Da, več kot pet stoletij pred spremenjenjem je Bog odkril, da bodo skupaj s Kristusom v njegovem kraljevskem veličastvu tudi ‚sveti‘.

7 Kdo so sveti iz Danielovega videnja? Apostol Pavel govori prav o takih posameznikih, ko pravi: »Ta duh sam pričuje skupaj z našim duhom, da smo Božji otroci. Če pa smo otroci, smo tudi dediči, in sicer dediči Božji, sodediči pa s Kristusom, če skupaj z njim trpimo, da bi bili skupaj z njim tudi oslavljeni.« (Rimljanom 8:16, 17) Sveti so pravzaprav Jezusovi z duhom maziljeni učenci. V Razodetju Jezus pravi: »Zmagovalcu bom dovolil, da bo sédel z menoj na moj prestol, kakor sem tudi jaz zmagal in sédel s svojim Očetom na njegov prestol.« Ti obujeni ‚zmagovalci‘, ki jih je 144.000, bodo skupaj z Jezusom vladali nad vso zemljo. (Razodetje 3:21; 5:9, 10; 14:1, 3, 4; 1. Korinčanom 15:53)

8. Katero podobno delo, kakor sta ga opravljala Mojzes in Elija, opravljajo Jezusovi maziljeni učenci in s kakšnimi rezultati?

8 Zakaj pa so maziljeni kristjani predstavljeni z Mojzesom in Elijem? Zato ker ti kristjani, dokler so še na zemlji kot ljudje, opravljajo podobno delo, kakor sta ga Mojzes in Elija. Na primer, služijo kot Jehovovi pričevalci, tudi ko se spoprijemajo s preganjanjem. (Izaija 43:10; Apostolska dela  8:1–8; Razodetje 11:2–12) Kakor Mojzes in Elija pogumno razgaljajo krivo vero, odkritosrčne ljudi pa spodbujajo, naj bodo vdani samo Bogu. (2. Mojzesova 32:19, 20; 5. Mojzesova 4:22–24; 1. kraljev 18:18–40) Ali je njihovo delo obrodilo sadove? Vsekakor! Poleg tega, da so pomagali zbrati vse maziljene posameznike, pomagajo milijonom ‚drugih ovc‘, da se voljno podredijo Jezusu Kristusu. (Janez 10:16; Razodetje 7:4)

Kristus bo dokončal svojo zmago

9. Kako stavek iz Razodetja 6:2 opiše Jezusa takšnega, kakršen je danes?

9 Jezus ni več zgolj človek, ki jezdi na osličku. Sedaj je mogočen Kralj. Opisan je kot jezdec na konju – konj pa v Bibliji simbolizira vojno. (Pregovori 21:31) V Razodetju 6:2 piše: »Glej: bel konj. Tisti, ki je sedel na njem, je imel lok. Dobil je krono in odšel zmagujoč, da dokonča svojo zmago.« Tudi psalmist David je glede Jezusa napisal: »Žezlo moči tvoje pošlje GOSPOD s Siona: ‚Gospoduj sredi sovražnikov svojih!‘« (Psalm 110:2)

10. a) S čim je Jezus veličastno začel svojo zmagovalno ježo? b) Kako je Kristusova prva zmaga vplivala na svet na splošno?

10 Jezus je najprej premagal svoje najmočnejše nasprotnike – Satana in demone. Izgnal jih je iz nebes in vrgel na zemljo. Ti hudobni duhovi vedo, da imajo malo časa, zato stresajo svojo divjo jezo na človeštvo in mu povzročajo silno gorje. To gorje je v Razodetju simbolizirano z ježo preostalih treh jezdecev. (Razodetje 6:3–8; 12:7–12) V skladu z Jezusovo prerokbo glede ‚znamenja njegove navzočnosti in sklenitve stvarnosti‘ se njihova ježa kaže v vojnah, lakoti in smrtonosnih kugah. (Matej 24:3, 7; Luka 21:7–11) Te ‚boleče nadloge‘ se bodo podobno kakor dobesedne porodne bolečine nedvomno še stopnjevale, dokler ne bo Kristus ‚dokončal svoje zmage‘, s tem da bo izbrisal sleherno sled Satanove vidne organizacije. * (Matej 24:8)

11. Kako zgodovina krščanske občine pričuje o Kristusovi kraljevski oblasti?

11 To, da ima Jezus kraljevsko oblast, je očitno tudi iz tega, da je obvaroval krščansko  občino, tako da lahko ta oznanjuje kraljestveno sporočilo po vsem svetu in s tem izpolnjuje zaupano ji nalogo. Oznanjevanje se kljub nasilnemu nasprotovanju Babilona Velikega – svetovnega krivoverstvenega imperija – in sovražno nastrojenih vlad ne le nadaljuje, temveč je doseglo stopnjo, ki ji v vsej svetovni zgodovini ni primere. (Razodetje 17:5, 6) Kakšen mogočen dokaz Kristusovega kraljevanja! (Psalm 110:3)

12. Zakaj večina ljudi ne doume Kristusove nevidne navzočnosti?

12 Na žalost pa večina ljudi, tudi milijone tako imenovanih kristjanov, ne doume, da pomembni dogodki na zemlji kažejo na nevidno resničnost. Tistim, ki objavljajo Božje kraljestvo, se celo posmehujejo. (2. Petrovo 3:3, 4) Zakaj? Ker jim je Satan zaslepil um. (2. Korinčanom 4:3, 4) Pravzaprav je že pred veliko stoletji pričel na tiste, ki se izpovedujejo za kristjane, spuščati kopreno duhovne teme in jih celo navedel, da so opustili dragoceno kraljestveno upanje.

Opustili so kraljestveno upanje

13. Katere so bile posledice duhovne teme?

13 Jezus je napovedal, da se bodo odpadniki, podobno kakor ljuljka, posejana med pšenico, vtihotapili v krščansko občino in mnoge zapeljali. (Matej 13:24–30, 36–43; Apostolska dela 20:29–31; Juda 4) Sčasoma so ti tako imenovani kristjani sprejeli poganske praznike, navade in nauke ter jih celo označili za »krščanske«. Tako na primer božič izvira iz obredov, s katerimi so častili Mitra in Saturna, poganski božanstvi. Kaj pa je te tako imenovane kristjane navedlo, da so sprejeli ta nekrščanska praznovanja? V The New Encyclopædii Britannici (1974) piše: »Ustanovitev božiča, praznika rojstva Jezusa Kristusa, je bila povezana z zamiranjem pričakovanja bližnje Kristusove vrnitve.«

14. Kako sta Origen in Avguštin s svojimi nauki napačno predstavila resnico o Kraljestvu?

14 Upoštevajte tudi, kako so sprevrgli pomen besede »kraljestvo«. V knjigi The Kingdom  of God in 20th-Century Interpretation piše: »Origen [teolog iz tretjega stoletja] je pomen ‚kraljestva‘, kot so ga razumeli kristjani, nadomestil z notranjim pomenom, češ da je Božja vlada v srcu.« Na čem je temeljilo Origenovo poučevanje? Ne na Svetem pismu, temveč na »filozofiji in svetnem pogledu, povsem drugačnem od mnenja Jezusa in najzgodnejše cerkve«. Avguštin iz Hipona (354–430 n. št.) je v svojem delu De Civitate Dei izjavil, da je Božje kraljestvo cerkev sama. Takšno nesvetopisemsko razmišljanje je cerkvam tako imenovanega krščanstva priskrbelo teološko podlago za to, da so segle po politični oblasti. Vladale so veliko stoletij, in to pogosto kruto. (Razodetje 17:5, 18)

15. Kako se na mnogih cerkvah tako imenovanega krščanstva izpolnjujejo besede iz Pisma Galačanom 6:7?

15 Danes pa cerkve žanjejo to, kar so posejale. (Galačanom 6:7) Videti je, da mnoge izgubljajo svojo moč pa tudi župljane. Takšno stanje je dokaj opazno v Evropi. Glede na to, kar piše v časopisu Christianity Today, »velike evropske katedrale danes niso več hiše čaščenja, temveč muzeji, ki jih obiskujejo le turisti«. Isto lahko opazimo tudi drugod po svetu. Kaj to pomeni za krivo vero v prihodnosti? Ali bo enostavno propadla zaradi pomanjkanja podpore? In kako bo to vplivalo na pravo čaščenje?

Bodimo pripravljeni na Božji veliki dan

16. Zakaj je pomenljivo to, da se sovraštvo do Babilona Velikega veča?

16 Prav kakor sta lahko dim in pepel, ki se dvigata iz prej mirujočega ognjenika, znak skorajšnjega izbruha, tudi vse večje sovraštvo do vere v mnogih delih sveta kaže, da so krivi veri dnevi šteti. Jehova bo svetovne politične elemente kmalu navedel, da bodo združili svoje moči ter razgalili in uničili duhovno vlačugo, Babilon Veliki. (Razodetje 17:15–17; 18:21) Ali naj bi se pravi kristjani teh dogodkov in drugih vidikov ‚velike stiske‘, ki se bodo zgodili zatem, bali? (Matej 24:21) Sploh ne! Pravzaprav bodo imeli takrat, ko bo Bog ukrepal zoper hudobne, razlog za veselje. (Razodetje 18:20; 19:1, 2) Premislite, kaj se je v prvem stoletju zgodilo z Jeruzalemom in v kakšen zgled so nam kristjani, ki so tam živeli.

17. Zakaj lahko Jehovovi zvesti služabniki z zaupanjem zrejo v konec te stvarnosti?

17 Duhovno budni kristjani niso bili ne presenečeni ne prestrašeni, ko je rimska vojska leta 66 n. št. obkolila Jeruzalem. Ker so marljivo preučevali Božjo Besedo, so vedeli, »da se je približalo njegovo opustošenje«. (Luka 21:20) Vedeli so tudi, da jim bo Bog omogočil pobegniti na varno. Ko je to storil, so zbežali. (Daniel 9:26; Matej 24:15–19; Luka 21:21) Enako lahko danes tisti, ki poznajo Boga in ubogajo njegovega Sina, z zaupanjem zrejo v konec te stvarnosti. (2. Tesaloničanom 1:6–9) Pravzaprav se bodo ob izbruhu velike stiske veselo ‚vzravnali in dvignili svoje glave, ker bodo vedeli, da se je približala njihova odrešitev‘. (Luka 21:28)

18. Kako se bo končal Gogov odločni napad na Jehovove služabnike?

18 Po uničenju Babilona Velikega bo Satan, v vlogi Goga iz Magoga, sprožil odločen napad na Jehovove miroljubne Priče. Gogove horde, ki bodo prišle ‚kakor oblak, da pokrijejo deželo‘, se bodo nadejale lahke zmage. Toda kakšno presenečenje jih čaka! (Ezekiel 38:14–16, 18–23) Apostol Janez je napisal: »Videl [sem] nebesa odprta, in glej: bel konj. In tisti, ki je sedel na njem, se je imenoval Zvesti in Resnični. [. . .] Iz njegovih ust prihaja oster dolg meč, da bo lahko z njim udaril narode.« Ta nepremagljivi  »Kralj kraljev« bo rešil Jehovove zvestovdane častilce in uničil vse njihove sovražnike. (Razodetje 19:11–21) Kakšen vrhunec izpolnitve spremenjenja bo to!

19. Kako bo Kristusova popolna zmaga vplivala na njegove zvestovdane učence in kaj bi si ti morali zdaj prizadevati delati?

19 Jezusa bodo »tistega dne občudovali vsi, ki verujejo«. (2. Tesaloničanom 1:10) Ali želite biti med tistimi, ki bodo s strahospoštovanjem zrli v zmagovalnega Božjega Sina? Potem si še naprej krepite vero in ‚bodite pripravljeni, saj bo Sin človekov prišel ob uri, ko si ne boste mislili‘. (Matej 24:43, 44)

Bodimo razsodni

20. a) Kako lahko pokažemo, da cenimo Božjega ‚zvestega in preudarnega sužnja‘? b) Kaj naj bi se vprašali?

20 »Zvesti in preudarni suženj« redno opominja Božje ljudstvo, naj bo duhovno budno in razsodno. (Matej 24:45, 46; 1. Tesaloničanom 5:6) Ali cenite te času primerne opomine? Ali jih upoštevate pri tem, ko se odločate, čému boste v življenju dali prednost? Vprašajte se: ‚Ali imam jasen duhovni pogled, zaradi katerega vidim, da Božji Sin vlada v nebesih? Ali ga vidim, kako čaka, da bo izvršil Božjo obsodbo nad Babilonom Velikim in ostalo Satanovo stvarnostjo?‘

21. Zakaj so morda nekateri dovolili, da se jim je duhovni vid zameglil, in kaj je zato nujno, da naredijo?

21 Nekateri, ki so povezani z Jehovovim ljudstvom, so dovolili, da se jim je duhovni vid zameglil. Ali jim je zmanjkalo potrpežljivosti in zdržljivosti kakor nekaterim Jezusovim zgodnjim učencem? Ali so nanje vplivale življenjske skrbi, pridobitništvo ali preganjanje? (Matej 13:3–8, 18–23; Luka 21:34–36) Morda je nekaterim težko doumeti določene informacije, ki jih je objavil »zvesti in preudarni suženj«. Če se je tudi vam zgodilo kaj takega, vas spodbujamo, da se znova z gorečnostjo lotite preučevanja Božje Besede in molite k Jehovu, da boste lahko z njim obnovili močan, tesen odnos. (2. Petrovo 3:11–15)

22. Kako na vas vpliva premišljevanje o spremenjenju in z njim povezanih prerokbah?

22 Jezusovi učenci so bili priča spremenjenja, ko so potrebovali spodbudo. Nas danes krepi nekaj veliko večjega – izpolnitev te spektakularne predslike in mnogih z njo povezanih prerokb. Medtem ko premišljujemo o teh veličastnih resničnostih in o tem, kaj bodo pomenile v prihodnosti, tudi sami z vsem srcem izrazimo občutke, ki jih je imel apostol Janez, ko je dejal: »Amen! Pridi, Gospod Jezus.« (Razodetje 22:20)

[Podčrtna opomba]

^ odst. 10 Beseda, ki jo prevajamo z ‚boleče nadloge‘, v izvirni grščini dobesedno pomeni »porodne bolečine«. (Matej 24:8, Kingdom Interlinear) To kaže, da se bodo težave v svetu enako kakor porodne bolečine stopnjevale v pogostnosti, intenzivnosti in trajanju ter dosegle vrhunec v veliki stiski.

Ali se spomnite?

• Kaj je v 1870-ih letih majhna skupina preučevalcev Biblije doumela glede Kristusove vrnitve?

• Kako se je spremenjenje izpolnilo?

• Kako Jezusovo zmagovalno ježo občuti svet in kako krščanska občina?

• Kaj moramo delati, da bi bili med preživelimi, ko bo Jezus dokončal svojo zmago?

[Preučevalna vprašanja]

[Slike na straneh 16, 17]

Predslika postane resničnost

[Slike na strani 18]

Ali veste, kaj se je zgodilo, ko je Kristus pričel svojo zmagovalno ježo?