Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Diplomanti Gileada odhajajo na žetev kot goreči delavci!

Diplomanti Gileada odhajajo na žetev kot goreči delavci!

 Diplomanti Gileada odhajajo na žetev kot goreči delavci!

»ŽETVE je sicer mnogo, ali delavcev malo. Prosite torej Gospodarja žetve, naj pošlje delavcev na žetev svojo.« (Matevž 9:37, 38) Te besede so imele poseben pomen za diplomante 116. razreda Watchtowerjeve biblijske šole Gilead, ko so se pripravljali, da bodo odšli na svojo misijonarsko dodelitev.

V soboto, 13. marca 2004, se je v Watchtowerjevem izobraževalnem središču v Pattersonu (New York) in na mestih, ki so bila z njim povezana, zbralo vsega skupaj 6684 ljudi, da bi bili navzoči na programu ob podelitvi diplom. Razred je ob tej priložnosti dobil še zadnje napotke in spodbude. Tam izrečeni nasveti lahko koristijo vsem nam, medtem ko goreče sodelujemo pri duhovni žetvi.

Theodore Jaracz, član Vodstvenega organa in diplomant sedmega razreda Gileada, je v uvodnih besedah osvetlil Jezusove besede: »Pojdite [. . .] in pridobivajte mi v učence vse narode.« (Matevž 28:19, 20) To je bilo povsem primerno, saj so diplomanti dodeljeni v kar 20 držav. Spomnil jih je na to, da jih je pouk iz Božje Besede povsem usposobil za goreče delavce v tej najpomembnejši duhovni žetvi. (Matevž 5:16)

Kaj lahko storijo, da bi bili učinkoviti žanjci?

Prvi govornik je bil Robert Wallen, ki je že vrsto let tesno povezan s šolo Gilead. Govoril je o temi »Sočutnost – izredna vrlina« in diplomantom med drugim dejal: »Sočutnost je jezik, ki ga lahko slišijo celo gluhi in vidijo tudi slepi.« Jezus se je še kako zavedal stiske drugih in jim jo skušal olajšati. (Matevž 9:36) Tudi diplomantom se bodo ponujale mnoge priložnosti za takšno ravnanje – na oznanjevanju, v občini, misijonarskem domu in svojem zakonu. Govornik jih je spodbudil: »Naj se sočutnost, ta izredna vrlina, kaže v vašem življenju, ko služite drugim. Le vaše najboljše vedenje je dovolj dobro za vsakodnevno življenje v misijonarskem domu. Zato bodite odločeni, da si boste oblekli sočutnost.« (Kološanom 3:12NW)

Naslednji je bil na vrsti Gerrit Lösch, član Vodstvenega organa in diplomant 41. razreda Gileada. Govoril je o temi »Oznanjevalci rešitve«. (Izaija 52:7SSP) Da bi bili ljudje ob uničenju današnje stvarnosti rešeni, si morajo pridobiti točno spoznanje iz Božje Besede, začeti javno razglašati svojo vero in se krstiti. (Rimljanom 10:10NW; 2. Timoteju 3:15; 1. Petrov 3:21) Vendar rešitve ne oznanjujemo predvsem zato, da bi rešili ljudi, temveč da bi oslavili Boga. Zato je brat Lösch bodoče  misijonarje opomnil: »Kraljestveno sporočilo ponesite do koncev sveta ter goreče oznanjujte rešitev, in to v hvalo Jehovu.« (Rimljanom 10:18)

»Kako svetite?« – to vprašanje je zastavil Lawrence Bowen, učitelj na Gileadu. Omenil je Jezusove besede, zapisane v Matevževem evangeliju 6:22, in diplomante spodbudil, naj bo njihovo oko vedno »preprosto« (NW), da bodo lahko »odsevali duhovno svetlobo, ki bo slavila Jehova in koristila drugim ljudem«. Jezus je glede tega že na samem začetku svoje strežbe dal popoln zgled, s tem da je bil nenehno osredinjen na izpolnjevanje Božje volje. Premišljevanje o čudovitih rečeh, ki se jih je v nebesih naučil od svojega Očeta, mu je pomagalo zdržati, ko ga je Satan v pustinji preizkušal. (Matevž 3:16; 4:1–11) Jezus se je pri izpolnjevanju naloge, ki mu jo je zaupal Jehova, povsem zanašal Nanj. Tudi misijonarji morajo ohraniti dobre navade preučevanja Biblije in se povsem zanašati na Jehova, da bi se lahko uspešno spoprijeli z izzivi, ki so pred njimi.

Mark Noumair, učitelj na Gileadu in diplomant 77. razreda, je ta sklop govorov sklenil s temo »V roki smo tvoji«. (Jozue 9:25) Diplomante je spodbudil, naj posnemajo stališče  starodavnih Gibeoncev. Čeprav je bilo Gibeon ‚veliko mesto in so bili vsi njegovi meščani junaki‘, Gibeonci niso zahtevali priznanja oziroma pričakovali, da se bo ugodilo njihovim željam. (Jozue 10:2) Pod vodstvom levitov so radovoljno ‚sekali drva in nosili vodo‘ ter s tem podpirali čaščenje Jehova. (Jozue 9:27) Tako tudi razred diplomantov Večjemu Jozuetu, Jezusu Kristusu, govori: »V roki smo tvoji.« Sedaj ko odhajajo na svojo dodelitev v tujino, morajo sprejeti vsakršno delo, ki jim ga bo Večji Jozue dodelil.

Doživetja in intervjuji

»V celoti razodevajmo Pisma« je bila tema, o kateri je Wallace Liverance, diplomant 61. razreda Gileada in eden od učiteljev, razpravljal s skupino diplomantov. Povedali in uprizorili so doživetja, ki so jih imeli v terenski službi med šolanjem na Gileadu. Bilo je očitno, da jim je intenzivno preučevanje Svetega pisma v teh petih mesecih izobraževanja seglo v srce in jih spodbudilo, da so tudi drugim pripovedovali o tem, kar so se naučili. (Lukež 24:32NW) Neki diplomant je imel priložnost, da je med tem petmesečnim tečajem svojemu telesnemu bratu pripovedoval o tem, kar se je učil. To je brata spodbudilo, da se je povezal z občino v svojem kraju in sprejel biblijski pouk. Sedaj je nekrščeni oznanjevalec.

Po teh doživetjih sta Richard Ashe in John Gibbard intervjuvala več dolgoletnih zvestih Jehovovih služabnikov, med drugim tudi potujoče nadzornike, ki so diplomirali v prejšnjih razredih šole Gilead in so bili ravno takrat na posebnem šolanju v Watchtowerjevem izobraževalnem središču. Eden od njih se je spomnil besed, ki jih je med njegovim šolanjem izrekel brat Knorr: »Na Gileadu boste veliko preučevali. Toda če vam bo na koncu zrasel greben, nam je spodletelo. Želimo, da vam zraste srce.« Potujoči bratje so razredu svetovali, naj se posvečajo ljudem, naj pri ravnanju z drugimi posnemajo Kristusa in ponižno sprejmejo vsako nalogo, ki bi jim bila dodeljena. Novim misijonarjem bo udejanjanje tega nasveta nedvomno pomagalo, da bodo na svoji dodelitvi uspešni.

Pojdite na žetev kot goreči delavci!

Navzoči so lahko prisluhnili tudi Stephenu Lettu, še enemu članu Vodstvenega organa. Imel je osrednji govor programa, ki je nosil naslov »Pojdite na žetev kot goreči delavci!«. (Matevž 9:38) Pri dobesedni žetvi je čas, namenjen pobiranju pridelka, omejen. Žanjci morajo marljivo delati. Koliko pomembnejše je to med sklenitvijo te stvarnosti! Pri veliki duhovni žetvi so na kocki življenja. (Matevž 13:39) Brat Lett je diplomante spodbudil, naj ‚pri svojem delu ne bodo leni‘, temveč naj pri tej žetvi, ki se ne bo nikdar več ponovila, ‚prekipevajo od duha‘ in naj ‚sužnjujejo Jehovu‘. (Rimljanom 12:11NW) Citiral je Jezusove besede: »Povzdignite oči in poglejte njive, da so že bele za žetev.« (Janez 4:35) Nato je diplomantom položil na srce, naj bodo pri žetvi goreči, tako da si resnično prizadevajo priti do ljudi, kadar in kjer koli jih lahko najdejo, ter da izkoristijo vsako priložnost za neformalno pričevanje. Če bodo pripravljeni sami ustvariti priložnosti za pogovor, bodo drugim lažje učinkovito pričevali. Jehova je goreč Bog in od vseh nas pričakuje, da ga bomo posnemali in marljivo sodelovali pri duhovni žetvi. (2. kraljev 19:31; Janez 5:17)

Na koncu je predsedujoči programa, brat Jaracz, navzočim prenesel pozdrave številnih podružničnih uradov in diplomantom podelil diplome. Eden od njih je nato prebral pismo, v katerem je razred izrazil veliko hvaležnost za šolanje, ki ga je bil deležen. Jasno je, da so bili po končanem programu ob podelitvi diplom 116. razredu vsi navzoči še bolj odločeni, da odidejo na žetev kot goreči delavci.

[Okvir na strani 25]

RAZREDNA STATISTIKA

Število zastopanih držav: 6

Število dodeljenih držav: 20

Število učencev: 46

Povprečna starost: 34,2

Povprečno let v resnici: 17,2

Povprečno let v polnočasni službi: 13,9

[Slika na strani 26]

116. razred diplomantov Watchtowerjeve biblijske šole Gilead

Na spodnjem seznamu so imena našteta z leve proti desni od prve do zadnje vrste.

1. R. Ceansu; T. Sparks; C. Piña; P. Turner; L. Cheney. 2. M. Suardy; Å. Sjöqvist; L. Amadori; N. Smith; A. Jordan; L. Boissonneault. 3. J. Matlock; C. Ruiz; L. Dular; M. Vigneron; K. Henry. 4. H. Sjöqvist; J. Laux; J. Ruzzo; K. Gustafsson; R. Boissonneault; M. Jordan. 5. D. Henry; D. Turner; S. Kirwin; K. Florit; S. Ceansu. 6. S. Amadori; J. Cheney; R. Ross; J. Nelson; J. Ruiz; M. Vigneron. 7. J. Florit; D. Matlock; B. Ross; C. Laux; T. Ruzzo; D. Dular; N. Kirwin. 8. A. Gustafsson; D. Nelson; W. Suardy; M. Piña; C. Smith; T. Sparks.