Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Vprašanja bralcev

Vprašanja bralcev

 Vprašanja bralcev

Zakaj v Prvem listu Korinčanom 10:8 piše, da je zaradi nečistovanja v enem dnevu padlo 23.000 Izraelcev, medtem ko je v Četrti Mojzesovi knjigi 25:9 omenjenih 24.000?

Razliko med številoma, ki ju omenjata ti svetopisemski vrstici, lahko pojasnijo različni dejavniki. Najpreprostejši bi lahko bil ta, da se dejansko število giblje nekje od 23.000 do 24.000, zato je število možno zaokrožiti v obe smeri.

Premislimo o drugi možnosti. Apostol Pavel je to, kar se je zgodilo Izraelcem v Sitimu, navedel kot svarilen zgled za kristjane, ki so živeli v staroveškem Korintu – mestu, splošno znanem po razuzdanem življenju. Pisal je: »Tudi ne nečistujmo, kakor so nekateri izmed njih nečistovali, in padlo jih je v enem dnevu triindvajset tisoč.« Pavel se je tu osredinil na tiste, ki jih je usmrtil Jehova zaradi nečistovanja, in navedel število 23.000. (1. Korinčanom 10:8)

Iz 25. poglavja Četrte Mojzesove knjige pa izvemo, da se je »Izrael [. . .] oprijel Baal-peorja, in srd GOSPODOV se je vnel zoper Izraela«. Takrat je Jehova Mojzesu zapovedal, naj usmrti »vse prvake ljudstva«. Mojzes je nato ukazal sodnikom, da to zapoved izpolnijo. ‚Šiba je bila ustavljena‘ šele, ko je Pinehas hitro ukrepal ter usmrtil Izraelca, ki je v tabor privedel Madianko. Pripoved se sklene: »Tistih pa, ki so umrli od te šibe, je bilo štiriindvajset tisoč.« (4. Mojzesova 25:1–9)

Število, omenjeno v Četrti Mojzesovi knjigi, očitno zajema tako »prvake ljudstva«, ki so jih umorili sodniki, kot tiste, ki so bili usmrčeni neposredno od Jehova. Možno je, da je bilo teh poglavarjev, ki so umrli po roki sodnikov, tisoč in tako pridemo do števila 24.000. Bodisi da so ti prvaki oziroma voditelji nečistovali, sodelovali pri praznovanjih ali pa to dovolili drugim, so bili krivi tega, da so »se oprijeli Baal-peorja«.

Glede izraza ‚oprijeti se‘ je v nekem biblijskem priročniku pojasnjeno, da lahko pomeni »navezati se na koga«. Izraelci so bili kot narod posvečeni Jehovu, ko pa so »se oprijeli Baal-peorja«, so svoj posvečeni odnos z Bogom prelomili. Jehova je kakih 700 let kasneje po preroku Ozeu zanje dejal: »Oni pa so šli v Baalpeor in se posvetili sramoti in so postali gnusobni kakor tisti, katerega so ljubili.« (Ozea 9:10) Vsi, ki so tako ravnali, so si zaslužili neugodno Božjo sodbo. Zato je Mojzes Izraelove sinove spomnil: »Oči vaše so videle, kar je storil GOSPOD zaradi Baal-peorja; kajti vse, ki so šli za Baal-peorjem, je potrebil GOSPOD, Bog tvoj, izmed tebe.« (5. Mojzesova 4:3)