Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Prepoznati zver in znamenje

Prepoznati zver in znamenje

 Prepoznati zver in znamenje

ALI radi rešujete uganke? Pri tem iščete oporne točke, ki vam bodo pomagale priti do rešitve. Bog v svoji navdihnjeni Besedi pokaže potrebne oporne točke glede števila 666, torej imena oziroma znamenja zveri iz 13. poglavja knjige Razodetje.

V tem članku bomo pogledali štiri glavne dokaze oziroma ključne točke, ki bodo odkrili, kaj pomeni znamenje zveri. Preiskali bomo, 1. kako so bila včasih izbrana biblijska imena, 2. kaj je zver, 3. kaj pomeni, da je 666 »število človeka«, ter 4. pomen števila 6 in zakaj je zapisano trikrat, namreč 600 plus 60 plus 6 oziroma 666. (Razodetje 13:18)

Biblijska imena – več kot samo naziv

Biblijska imena imajo pogosto določni pomen, še posebej kadar jih je dal Bog. Bog je denimo patriarhu Abramu, ki je kasneje postal oče narodov, ime spremenil v Abraham, kar pomeni »oče množice«. (1. Mojzesova 17:5, podčrtna opomba) Jožefu in Mariji je naročil, naj Marijinega otroka poimenujeta Jezus, kar pomeni »Jehova je rešitev«. (Matevž 1:21; Lukež 1:31) Skladno s tem pomenskim imenom je omogočil, da se na podlagi Jezusovega služenja in žrtvene smrti lahko rešimo. (Janez 3:16)

Potemtakem bi moralo od Boga dano število-ime 666 predstavljati značilnosti zveri, kot jih vidi Bog. Da bi ugotovili, katere so te lastnosti, moramo seveda najprej identificirati sámo zver in spoznati njene dejavnosti.

Zver je znana

Pomen simbolične zveri močno osvetli Danielova knjiga v Bibliji. Sedmo poglavje vsebuje slikovit opis ‚štirih velikih zveri‘ – leva, medveda, leoparda in grozovite zveri z velikimi železnimi zobmi. (Daniel 7:2–7) Daniel nam pove, da te zveri predstavljajo ‚kralje‘ oziroma politična kraljestva, ki drugo za drugim upravljajo obsežne imperije. (Daniel 7:17, 23)

V The Interpreter’s Dictionary of the Bible je glede zveri iz Razodetja 13:1, 2 poudarjeno, da »ima vse značilnosti štirih zveri iz Danielovega videnja [. . .] Ta prva zver [iz Razodetja] torej predstavlja združene sile vseh političnih vlad na svetu, ki nasprotujejo Bogu.« To opažanje potrjuje Razodetje 13:7, kjer o zveri piše: »Dana ji je oblast nad vsakim rodom in ljudstvom in jezikom in narodom.« * (Poudarili mi.)

Zakaj so v Bibliji človeške vlade predstavljene kot zveri? Vsaj iz dveh razlogov. Prvič zaradi svoje zgodovine, polne zverinskega prelivanja krvi, ki ga je bilo skozi stoletja vedno več. »Vojna je že vso zgodovino naša  stalna spremljevalka,« sta napisala zgodovinarja Will in Ariel Durant, »s civilizacijo in demokracijo pa ni nič manj pogosta.« Kako res je, da »človek vlada ljudem v njih nesrečo«! (Propovednik 8:9) Drugi razlog pa je ta, da je zveri ‚dal zmaj [Satan] moč svojo in prestol svoj in oblast veliko‘. (Razodetje 12:9; 13:2) Torej so človeške vlade Hudičeva stvaritev in zato odsevajo zverinska, zmajevska nagnjenja. (Janez 8:44; Efežanom 6:12)

Toda to ne pomeni, da je vsak človeški vladar neposredno orodje v Satanovih rokah. Pravzaprav človeške vlade v nekem pogledu služijo kot ‚Božja služabnica‘ in skrbijo za človeško družbo, saj bi bila brez njih prava zmešnjava. Poleg tega so nekateri voditelji zaščitili osnovne človekove pravice, tudi pravico do sodelovanja pri pravem čaščenju, kar pa Satanu nikakor ni po volji. (Rimljanom 13:3, 4; Ezra 7:11–27; Dejanja 13:7) Kljub temu pa zaradi Hudičevega vpliva nista noben človek niti človeška ustanova sposobna ljudem zagotoviti trajnega miru in varnosti. * (Janez 12:31)

»Število človeka«

Tretja ključna točka, ki nam pomaga razumeti pomen števila 666, je dejstvo, da se imenuje »število človeka«. Ta izraz se ne more nanašati na kakega človeškega posameznika, saj ima oblast nad zverjo Satan, ne človek. (Lukež 4:5, 6; 1. Janezov 5:19; Razodetje 13:2, 18) To, da ima zver »število človeka« oziroma znamenje, pa ne nakazuje, da gre za duhovno bitje ali demona, temveč jo to povezuje s človekom in zato kaže tudi določene človeške lastnosti. Katere bi to lahko bile? Biblija nam odgovarja: »Vsi [ljudje] so se pregrešili ter nimajo slave Božje.« (Rimljanom 3:23) To, da ima zver »število človeka«, torej kaže, da vlade odsevajo grešnost človeštva, kar je znak nepopolnosti.

Zgodovina to potrjuje. »Vsaka civilizacija, kar jih je kdaj obstajalo, je na koncu propadla,« je dejal nekdanji ameriški državni sekretar Henry Kissinger. »Zgodovina je pripoved o spodletelih prizadevanjih, o neuresničenih težnjah [. . .] Zgodovinar mora torej živeti z občutkom neogibne tragedije.« Kissingerjeva odkrita ocena potrjuje temeljno biblijsko resnico: »Ni človeku v oblasti pot njegova, ne v moči moža, kako naj hodi in ravna stopinje svoje.« (Jeremija 10:23)

 Sedaj, ko smo identificirali zver in odkrili, kako Bog gleda nanjo, smo pripravljeni preiskati še zadnji del naše uganke – število šest in zakaj je zapisano trikrat, torej 666 oziroma 600 plus 60 plus 6.

Zakaj je število šest trikrat ponovljeno?

V Svetem pismu imajo nekatera števila simboličen pomen. Število sedem na primer pogosto simbolizira nekaj, kar je v Božjih očeh dovršeno oziroma popolno. Božji ustvarjalni teden zajema sedem ‚dni‘ oziroma daljših obdobij, v katerih Bog popolnoma dokonča svoj ustvarjalni namen glede zemlje. (1. Mojzesova 1:3–2:3) Božje »besede« so kakor srebro, ki je »osnaženo sedemkrat«, torej je popolnoma prečiščeno. (Psalm 12:6; Pregovori 30:5, 6) Gobavemu Naamanu je bilo naročeno, naj se v Jordanu sedemkrat okopa, nakar je popolnoma ozdravel. (2. kraljev 5:10, 14)

Šest je za eno številko manj od sedem. Mar ne bi bilo potem ustrezen simbol nečesa, kar je v Božjih očeh nepopolno ali okvarjeno? Res je! (1. letopisov 20:6, 7) Poleg tega trikrat ponovljeno število šest, torej 666, to nepopolnost močno poudari. Da to pravilno razumemo, dokazuje tudi dejstvo, da je 666 »število človeka«, kot smo to pregledali že prej. Potemtakem preteklost zveri, njeno »število človeka« in sámo število 666 privedejo do enega samega jasnega sklepa – v Jehovovih očeh gre za skrajno pomanjkljivost in popoln neuspeh.

Opis nepopolnosti zveri nam prikliče v spomin to, kar je bilo izrečeno o Belsazarju, kralju starega Babilona. Jehova je po Danielu temu vladarju povedal: »Pretehtan si bil na tehtnici in prelehak si se izkazal.« Še isto noč so Belsazarja umorili, mogočni babilonski imperij pa je padel. (Daniel 5:27, 30) Podobno tudi Božja obsodba politične zveri in teh, ki nosijo njeno znamenje, pomeni, da bodo zver in njeni privrženci uničeni. Toda tokrat Bog ne bo zatrl samo ene politične ureditve, temveč vsako sled človeške vlade. (Daniel 2:44; Razodetje 19:19, 20) Zato je zelo pomembno, da nimamo smrtonosnega znamenja zveri!

Razkrit pomen znamenja

V Razodetju je takoj po tem, ko je razkrito število 666, omenjeno 144.000 sledilcev Jagnjeta, Jezusa Kristusa, ki imajo na svojem čelu zapisano njegovo ime in ime njegovega Očeta, Jehova. Ti imeni jih označujeta kot pripadnike Jehova in njegovega Sina, o  katerih ponosno pričujejo. Podobno tudi ti, ki imajo znamenje zveri, razglašajo, da služijo zveri. Torej znamenje, bodisi na desni roki ali na čelu, v prenesenem pomenu označuje človeka, ki časti in podpira zveri podobne svetovne politične sisteme. Ti, ki nosijo znamenje, dajejo »cesarju« to, kar sicer upravičeno pripada Bogu. (Lukež 20:25; Razodetje 13:4, 8; 14:1) Kako? Tako da častijo državo, njene simbole in vojaške sile ter v njih vidijo upanje in rešitev. Vsako čaščenje pravega Boga ostaja le na njihovem jeziku.

V nasprotju s tem pa nas Biblija svari: »Ne zanašajte se na poglavarje, na sina človeškega, pri katerem ni rešitve. Duh njegov izide, pa se povrne v prah svoj, isti dan minejo vse misli njegove.« (Psalm 146:3, 4) Tisti, ki upoštevajo ta modri nasvet, niso razočarani, ko vlade ne izpolnijo obljub oziroma ko karizmatični voditelji izgubijo svoj vpliv. (Pregovori 1:33)

To ne pomeni, da pravi kristjani sedijo križem rok in jim ni mar za stisko človeštva. Prav nasprotno, dejavno oznanjujejo in zastopajo Božje kraljestvo, vlado, ki bo rešila težave človeštva. (Matevž 24:14)

Božje kraljestvo – edino upanje za človeštvo

Glavna tema, ki jo je oznanjeval Jezus, ko je bil na zemlji, je bilo Božje kraljestvo. (Lukež 4:43) V svoji vzorčni molitvi, ki jo včasih imenujejo tudi Gospodova molitev, je svoje sledilce učil moliti, naj pride to Kraljestvo in naj se Božja volja zgodi tukaj na zemlji. (Matevž 6:9, 10) To Kraljestvo je vlada, ki bo čez vso zemljo vladala iz nebes, in ne iz kakšne zemeljske prestolnice. Zato ga je Jezus poimenoval »nebeško kraljestvo«. (Matevž 11:12)

Kdo bi bil bolj ustrezen za Kralja tega Kraljestva kot Jezus Kristus, ki je umrl za svoje bodoče podložnike? (Izaija 9:6, 7; Janez 3:16) Kmalu bo ta popolni Vladar, ki je sedaj mogočno duhovno bitje, vrgel zver, njene kralje in vojske v »jezero ognjeno, z žveplom goreče«, kar predstavlja popolno uničenje. Toda to še ni vse. Jezus bo uničil tudi Satana, česar ne bi mogel nikoli storiti noben človek. (Razodetje 11:15; 19:16, 19–21; 20:2, 10)

Božje kraljestvo bo vsem poslušnim podložnikom prineslo mir. (Psalm 37:11, 29; 46:8, 9) Celo žalosti, bolečine in smrti ne bo več. Kako sijajen obet za tiste, ki nimajo znamenja zveri! (Razodetje 21:3, 4)

[Podčrtni opombi]

^ odst. 9 Podrobnejšo razpravo o teh vrsticah najdete v 28. poglavju knjige Razodetje – pred nami je njegov veliki vrhunec!, ki so jo izdali Jehovove priče.

^ odst. 11 Pravi kristjani se sicer zavedajo, da so človeške vlade pogosto podobne zveri, toda vladnim ‚višjim oblastem‘ se pokoravajo, kot jim to naroča Biblija. (Rimljanom 13:1) Vendar ko jim takšne oblasti zapovedo storiti kaj, kar je v nasprotju z Božjim zakonom, ‚bolj poslušajo Boga nego ljudi‘. (Dejanja 5:29)

[Okvir na strani 5]

Kako priti do pomena 666

1. Biblijska imena pogosto odkrivajo nekaj o posameznikovih lastnostih ali življenju, kot je to pri Abrahamu, Jezusu in mnogih drugih. Podobno tudi število-ime zveri predstavlja njene lastnosti.

2. V biblijski knjigi Daniel različne zveri predstavljajo človeška kraljestva oziroma imperije, ki so si sledili. V Razodetju 13:1, 2 omenjena zver, ki je sestavljena iz več živali, simbolizira svetovni politični sistem, ki je pod Satanovo oblastjo in nadzorom.

3. To, da ima zver »število človeka«, jo povezuje s človekom, ne z demonom. Zato odseva človeške slabosti, ki so posledica greha in nepopolnosti.

4. V Božjih očeh število šest, ki je za eno številko manj od biblijske dovršene oziroma popolne sedmice, kaže na nepopolnost. Znamenje 666 poudarja to nepopolnost tako, da je to število trikrat ponovljeno.

[Slika na strani 6]

Število 666 dobro simbolizira človeške vlade, ki so se izkazale za neuspešne

[Vir slike]

Sestradan otrok: UNITED NATIONS/Photo by F. GRIFFING

[Slika na strani 7]

Jezus Kristus bo vpeljal popolno vlado čez vso zemljo