Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Vprašanja bralcev

Vprašanja bralcev

 Vprašanja bralcev

Noe je po potopu iz barke spustil goloba, ki se je nato vrnil z ‚oljčnim listom‘. Kje je golob našel list?

V Bibliji piše: »Kipele so vode presilno nad zemljo in pokrile so vse gore visoke, ki so pod vsem nebom.« (1. Mojzesova 7:19) Ko so poplavne vode upadle, je Noe trikrat, tri tedne zapored, iz barke spustil goloba. Drugič se je golob vrnil z ‚zelenim oljčnim listom v svojem kljunu. Tedaj je Noe spoznal, da so vode odtekle z zemlje.‘ (1. Mojzesova 8:8–11, Ekumenska izdaja)

Danes je seveda nemogoče povedati, kako dolgo je bil posamezen predel zemlje poplavljen, saj je potop zemeljsko površje nedvomno spremenil. Kljub temu je verjetno, da je voda pokrivala večino področja dovolj dolgo, da je mnogo dreves odmrlo. Toda nekatera so očitno preživela, tako da so potem, ko so vode upadle, pognala mladike.

V The New Bible Dictionary glede oljke piše: »Če se jo poreže, iz korenin poženejo novi poganjki in zraste lahko tudi do pet novih stebel. Enako ponavadi poženejo tudi skoraj odmrle oljke.« Zdi se, »kot da je oljka neuničljiva«, piše v The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge. Danes nihče ne ve podrobnosti o tem, kolikšni sta bili denimo slanost in temperatura potopnih voda. Zato ne moremo z gotovostjo govoriti, kako so vode vplivale na oljke in drugo rastlinstvo.

Toda divja oljka ne preživi nizkih temperatur, kakršne so v višjih legah gora. Na splošno raste na področjih pod 1000 metri nadmorske višine, kjer je povprečna temperatura nad 10 stopinj Celzija. »Zato,« piše v knjigi The Flood Reconsidered, »je Noe lahko iz sveže odtrganega lista sklepal, da v dolinah ni več vode.« Ko je Noe teden dni kasneje spet spustil goloba, se ta ni več vrnil, kar je pomenilo, da je bilo še več rastlinja in morda tudi kakšen primeren kraj za goloba. (1. Mojzesova 8:12)