Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Z negotovostjo se lahko spoprimete

Z negotovostjo se lahko spoprimete

 Z negotovostjo se lahko spoprimete

»ZAGOTOVO!« »Vsekakor!« »Zajamčeno!« Nedvomno ste takšne izraze slišali že velikokrat. Toda v našem vsakodnevnem življenju ni veliko zanesljivih reči. Življenje je tako nepredvidljivo, da se pogosto sprašujemo, ali se sploh lahko na kaj še popolnoma zanesemo. Videti je, da so dvomi in negotovost del življenja.

Razumljivo je, da večina ljudi zase in za svojo družino želi varnost in srečo. Trdo delajo, da bi si priskrbeli reči, za katere menijo, da jih bodo osrečile in jim dale občutek varnosti – pri tem gre ponavadi za denar in gmotne dobrine. Vendar lahko potres, orkan, nesreča ali nasilni kriminal v trenutku uniči takšno imetje. Huda bolezen, razveza ali nezaposlenost lahko čez noč spremeni življenje. Morda se kaj takega res ne bo nikoli pripetilo vam, a že samo dejstvo, da vas lahko kadar koli doleti kaj strašnega, je moteče in mučno. Toda to še ni vse.

Negotovost je tako rekoč dvom, ta pa je po nekem slovarju definiran kot »negotovo prepričanje ali mnenje, ki pogosto vpliva na odločanje«. Poleg tega v knjigi Managing Your Mind piše, da je »negotovost glede česa pomembnega glavni razlog za tesnobo in zaskrbljenost«. Nenehni dvomi lahko vodijo v tesnobo, razočaranje in jezo. Da, če nas skrbi, kaj se morda bo oziroma ne bo zgodilo, lahko to škoduje našemu duševnemu in telesnemu zdravju.

Posledica tega je, da nekateri ljudje zahajajo v drugo skrajnost. Razmišljajo podobno kot mladenič iz Brazilije, ki je dejal: »Zakaj naj bi nas skrbelo, kaj se bo zgodilo? Danes je danes, jutri pa je jutri.« Takšna vdanost v usodo oziroma stališče »jejmo in pijmo« lahko vodi le v razočaranje, težave in na koncu tudi smrt. (1. Korinčanom 15:32) Veliko boljše je, da se obrnemo na Stvarnika, Boga Jehova, pri katerem »ni spremembe ne sence menjave«, piše v Bibliji. (Jakob 1:17SSP) S preiskovanjem Božje Besede, Biblije, bomo našli odlične nasvete in vodstvo pri tem, kako naj se spoprimemo z negotovostmi v življenju. Lažje pa bomo tudi razumeli, zakaj je toliko negotovosti.

Razlogi za negotovost

Sveto pismo nam odpira stvaren pogled na življenje in nam pomaga razvijati pravilno stališče do negotovosti in sprememb. Čeprav  nam lahko družinski odnosi, družbeni položaj, inteligenca, dobro zdravje in drugo sicer dajo nekaj varnosti, pa Biblija pokaže, da to še ni trajno zagotovilo za naše dobro oziroma ne moremo pričakovati, da bomo živeli tako imenovano »pravljično« življenje. Modri kralj Salomon je dejal: »Ni hitrim zagotovljen tek, ne junakom zmaga, tudi ne modrim kruh, a tudi ne razumnim bogastvo, in tudi ne veščakom priljubljenost.« Zakaj ne? »Kajti čas in razmere naklanjajo vse.« Zato je Salomon posvaril: »Kakor ribe, ki se ujamejo v pogubno mrežo, in kakor ptice, ki se zadrgnejo v zanko, tako se zapleto otroci človeški v mrežo ob času nesreče, ko jih nenadoma zadene.« (Propovednik 9:11, 12)

O tem, da bo nastopil čas izredne zaskrbljenosti in negotovosti, ki se bo zgrnil nad celotno človeško generacijo, je govoril tudi Jezus Kristus. Živopisno je dejal: »Znamenja bodo na solncu in na mesecu in na zvezdah, in na zemlji strah in obup narodov zavoljo strašnega šumenja morja in valov; ljudje bodo omrtvevali od strahu in pričakovanja tega, kar ima priti čez ves svet: zakaj sile nebeške se bodo pregibale.« Toda za odkritosrčne ljudi danes je Jezus povedal nekaj spodbudnega: »Kadar vidite, da se to godi, vedite, da je blizu kraljestvo Božje.« (Lukež 21:25, 26, 31) Naj nas ne bo strah negotove prihodnosti, temveč naj nam vera v Boga pomaga, da preko negotovosti zremo v čudovito, varno prihodnost.

‚Popolna gotovost upanja‘

Ne moremo sicer verjeti vsemu, kar slišimo, preberemo ali vidimo, imamo pa vse razloge za to, da zaupamo Stvarniku. On ni le Najvišji, temveč tudi ljubeči Oče, ki mu je mar za njegove zemeljske otroke. Bog je o svoji besedi dejal: »Ne povrne se k meni prazna, temuč izvrši, kar me veseli, in bo uspeh imela v tem, za kar jo pošljem.« (Izaija 55:11)

Jezus Kristus je učil Božjo resnico in veliko ljudi, ki mu je prisluhnilo, jo je sprejelo s trdno prepričanostjo. Neka skupina odkritosrčnih Samarijanov je na primer ženski, ki je prva prisluhnila Jezusu, dejala: »Sedaj ne verujemo več zavoljo tvojega govorjenja, kajti sami smo slišali in vemo, da je ta resnično Zveličar sveta, Kristus.« (Janez 4:42) Podobno je tudi danes. Čeprav živimo v nevarnih časih, ni treba, da smo negotovi glede tega, kaj verjeti.

Ko gre za religijo, so mnogi ljudje mnenja, da bi morali kratko malo verjeti, ne pa se truditi, da bi to, v kar verujejo, tudi razumeli. Toda biblijski pisec Lukež ni mislil tako. Raziskoval je in podal točne informacije, tako da bi lahko drugi spoznali »resničnost besed«, ki jih je napisal. (Lukež 1:4) Naša družina in prijatelji, ki niso istega verskega prepričanja kot mi, se morda bojijo, da bomo na koncu samo močno razočarani, zato je pomembno, da znamo zagovarjati svoje prepričanje. (1. Petrov 3:15) Le če točno poznamo razloge za to, kar verjamemo, lahko drugim pomagamo zaupati Bogu. V Bibliji je Jehova opisan z naslednjimi besedami: »On je Skala, njegovo delo je popolno, ker vse poti njegove so pravica; mogočen Bog zvestobe je, krivičnosti ni v njem, pravičen in resničen je.« (5. Mojzesova 32:4)

 Razmislite o teh zadnjih besedah: »Pravičen in resničen je.« Kakšne dokaze imamo, da lahko temu verjamemo? O tem dejstvu je bil popolnoma prepričan apostol Peter. Rimskemu uradniku in njegovi družini je dejal: »V resnici spoznavam, da Bog ne gleda na lice, temuč v vsakem narodu mu je prijeten, kdor se ga boji in dela pravično.« (Dejanja 10:34, 35) Peter je to izjavil zato, ker je ravnokar videl, kako je Bog osebno vodil zadeve, da je lahko družina Nejudov, na katere se je prej gledalo kot na nečiste in nesprejemljive, postala Bogu sprejemljiva. Tudi mi smo lahko kakor Peter prepričani o Božji nepristranskosti in pravičnosti, ko z lastnimi očmi vidimo ‚veliko množico‘ ljudi – preko šest milijonov – iz več kot 230 dežel po svetu, ki so zapustili prejšnji način življenja in sedaj hodijo po poti pravičnosti. (Razodetje 7:9; Izaija 2:2–4)

Kot pravi kristjani ne želimo biti fanatični ali dogmatični, temveč ponižni in razumni. Toda glede tega, kaj verujemo in kaj pričakujemo od prihodnosti, nismo negotovi. Apostol Pavel je kristjanom v prvem stoletju napisal: »Želimo pa, da vsak izmed vas kaže isto gorečnost, da ohrani popolno gotovost upanja do konca.« (Hebrejcem 6:11) Podobno je tudi nam dobra novica iz Biblije dala »popolno gotovost upanja«. To upanje, ki čvrsto temelji na Božji Besedi, »ne razočara« (NW), je še pojasnil Pavel. (Rimljanom 5:5)

Poleg tega smo popolnoma prepričani, da lahko ljudem dobra novica iz Biblije prinese občutek varnosti in trdno duhovno prepričanje, izboljša pa lahko celo čustveno in telesno počutje. Pridružimo se lahko Pavlu, ki je dejal: »Evangelij naš ni prišel samo v besedi do vas, ampak tudi v moči in v svetem Duhu in v mnogem prepričanju.« (1. Tesaloničanom 1:5)

Sedanji blagoslovi duhovne varnosti

V današnjem življenju resda ne moremo pričakovati popolne varnosti, toda kljub temu so stvari, ki nam lahko pomagajo, da se počutimo relativno varne. Redno druženje s krščansko občino na shodih denimo prispeva k temu, da se počutimo varneje, saj se tam naučimo pravih in zdravih načel in vrednot. Pavel je napisal: »Bogatinom v sedanjem svetu zapoveduj, naj se ne prevzemajo, niti ne stavijo upa v bogastva negotovost, ampak v živega Boga, ki nam deli vsega obilo za uživanje.« (1. Timoteju 6:17) Mnogi ljudje, ki so spoznali, da je boljše zaupati Jehovu kakor pa minljivim materialnim dobrinam oziroma užitkom, so se otresli zaskrbljenosti in razočaranj, ki so jih prej obremenjevala. (Matevž 6:19–21)

V občini se veselimo tudi prisrčne bratovščine, ki nam pomaga in nas podpira v številnih pogledih. Apostol Pavel in njegovi popotni oznanjevalski tovariši so bili nekoč »hudo preobteženi« in so »obupali tudi nad življenjem«. Kje je Pavel našel podporo in tolažbo? Njegovo zaupanje v Boga se seveda ni nikoli omajalo. Na pomoč pa so mu priskočili tudi sokristjani ter ga spodbudili in potolažili. (2. Korinčanom 1:8, 9; 7:5–7) Ko danes udarijo naravne katastrofe ali druge nesreče, naši krščanski bratje vedno prvi prihitijo, da materialno in duhovno pomagajo sokristjanom in drugim v potrebi.

Nekaj, kar nam še pomaga pri spoprijemanju z negotovostmi v življenju, je molitev. Kadar smo pod nepričakovanim pritiskom, se lahko vedno obrnemo na našega ljubečega nebeškega Očeta. »GOSPOD bode tudi  grad na višini siromaku, grad na višini ob časih stiske.« (Psalm 9:9) Človeškim staršem morda ne uspe vedno zaščititi svojih otrok. Toda Bog nam je pripravljen pomagati, da se spoprimemo s strahovi in občutki negotovosti. Ko v molitvi vržemo naše skrbi na Jehova, smo lahko prepričani, da bo dal »preobilo več nego kar prosimo ali umemo«. (Efežanom 3:20)

Ali se redno obračate k Bogu v molitvi? Ali ste prepričani, da Bog vaše molitve usliši? »Mama mi je govorila, naj molim k Bogu,« je rekla mladenka iz São Paula. »Toda spraševala sem se: ‚Zakaj bi govorila nekomu, ki ga sploh ne poznam?‘ Vendar so mi besede iz Pregovorov 18:10 pomagale razumeti, da potrebujemo Božjo pomoč in bi morali moliti.« V tem svetopisemskem stavku piše: »Stolp močan je ime GOSPODOVO: tja priteče pravični in je na varnem.« Res, kako lahko trdno zaupamo Jehovu, če nam ni v navadi, da se z njim redno pogovarjamo? Če želimo biti blagoslovljeni z duhovno varnostjo, bi morali imeti navado, da vsak dan iskreno molimo. Jezus je rekel: »Bedite torej vsak čas in molite, da boste mogli ubežati vsemu temu, kar se ima zgoditi, in stati pred Sinom človekovim.« (Lukež 21:36)

Nekaj, kar je tudi gotovo, je naše upanje v Božje kraljestvo. Bodite pozorni na besede iz Daniela 2:44: »V dneh teh kraljev ustanovi Bog nebes kraljestvo, ki vekomaj ne bo razdejano in njegovo gospostvo se ne prepusti nobenemu drugemu ljudstvu; vsa ona kraljestva pa zdrobi in uniči, a samo bo stalo na veke.« To upanje je zanesljivo in smo lahko o njem povsem prepričani. Ljudje pogosto ne držijo svojih obljub, toda Jehovovim besedam lahko zmeraj zaupamo. Bog ni nezanesljiv, temveč je kakor skala, na katero se lahko opremo. Lahko se počutimo kakor David, ki je dejal: »Bog skale moje, v njem mi bode zavetje, ščit moj in rešenja mojega rog, visoka trdnjava moja in moje pribežališče. Moj rešitelj, ti me rešuješ nasilstva!« (2. Samuelova 22:3)

V že omenjeni knjigi Managing Your Mind naprej piše: »Bolj ko kdo razmišlja o slabih rečeh, ki se lahko zgodijo, bolj se bodo zdele resnične in težje bo uvidel, kako se z njimi spoprijeti.« Zakaj bi torej dovolili, da bi nas obteževali dvomi in skrbi tega sveta? Raje negotovosti tega sveta nadomestimo z gotovostjo, ki jo daje Bog. Če se bomo trdo oklepali vere v Jehovove zanesljive obljube, nam je zagotovljeno naslednje: »Kdorkoli veruje vanj, ne bo osramočen [razočaran, NW].« (Rimljanom 10:11)

[Poudarjeno besedilo na strani 29]

Božja Beseda zagotavlja prihodnje blagoslove za človeštvo

[Poudarjeno besedilo na strani 30]

‚Kdorkoli veruje vanj, ne bo razočaran.‘

[Slika na strani 31]

Dobra novica o Kraljestvu prinaša ljudem občutek varnosti