Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Vprašanja bralcev

Vprašanja bralcev

 Vprašanja bralcev

Kaj pomeni krstiti se za mrtve?

Ko je apostol Pavel pisal o nebeškem vstajenju, je zapisal enega najzanimivejših odlomkov. V Prvem listu Korinčanom 15:29, po prevodu Antonina Chraska, beremo: »Sicer pa kaj bodo počeli, kateri se krščujejo za mrtve? Če sploh mrtvi ne vstajajo, kaj se še krščujejo zanje?« Slovenski standardni prevod pa to isto vrstico zapiše takole: »Sicer pa, kaj bodo dosegli tisti, ki se dajejo krstiti za mrtve? Če mrtvi sploh ne morejo biti obujeni, čemu se še dajejo krstiti zanje?«

Ali je Pavel tukaj hotel povedati, naj se ljudje, ki še živijo, krstijo za umrle, ki niso bili krščeni? Tako se morda lahko razume iz teh in nekaterih drugih biblijskih prevodov. Vendar pa pridemo do drugačnega sklepa, če podrobno preiščemo Sveto pismo in izvirno grščino, v kateri je pisal Pavel. V tej vrstici je hotel povedati, da maziljeni kristjani s krstom oziroma potopitvijo pod vodo stopijo na življenjsko pot, ki se bo kakor pri Kristusu končala s smrtjo v brezgrajnosti. Nato pa bodo kakor on obujeni v duhovno življenje.

Druge svetopisemske vrstice podpirajo takšno razlago. Pavel je v svojem pismu Rimljanom napisal: »Ali pa ne veste, da smo se, katerikoli smo bili krščeni v Kristusa Jezusa, krstili v smrt njegovo?« (Rimljanom 6:3) V pismu Filipljanom je govoril o samem sebi in rekel: ‚Delež imam pri [Kristusovem] trpljenju, pri tem pa mu postajam podoben v njegovi smrti in tako upam, da kako pridem do vstajenja od mrtvih.‘ (Filipljanom 3:10, 11, Ekumenska izdaja) Pavel je opozarjal, da k življenjski poti maziljenega Kristusovega sledilca spada tudi to, da v preizkušnjah ostane brezgrajen, vsak dan gleda smrti v oči in da nazadnje brezgrajen tudi umre, čemur sledi vstajenje v nebesa.

Vredno je tudi omeniti, da se te in druge svetopisemske vrstice, ki smrt neposredno povezujejo s krščenimi posamezniki, ne nanašajo na umrle, temveč na žive posameznike, ki so se krstili. Pavel je maziljenim sokristjanom tudi rekel: »S krstom ste bili [. . .] pokopani skupaj z njim, v njem ste bili tudi obujeni, po veri v delovanje Boga, ki ga je obudil od mrtvih.« (Kološanom 2:12SSP)

Grški predlog hypér, ki ga različni biblijski prevodi v Prvem listu Korinčanom 15:29 prevajajo z »za« lahko pomeni tudi »zato, da bi bili«. V sozvočju z drugimi biblijskimi vrsticami zato New World Translation of the Holy Scriptures pravilno prevaja to vrstico takole: »Kaj bodo sicer storili tisti, ki se dajejo krstiti zato, da bi bili mrtvi? Če mrtvi ne vstajajo, čemu se potem oni dajejo krstiti, da bi bili mrtvi?«