Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Jehova, Bog resnice

Jehova, Bog resnice

 Jehova, Bog resnice

»Odrešil si me, o GOSPOD, resnice Bog.« (PSALM 31:5)

1. Kakšne so bile razmere v nebesih in na zemlji, ko ni bilo laži?

BIL je čas, ko laž ni obstajala. V nevidnih nebesih so bivala popolna duhovna bitja, ki so služila svojemu Stvarniku, ‚Bogu resnice‘. (Psalm 31:5) Nobene laži, nobenega zavajanja. Jehova je svojim duhovnim sinovom govoril resnico. Tako je ravnal, ker jih je imel rad in se je močno zanimal za njihovo dobro. Podobno je bilo tudi na zemlji. Jehova je ustvaril prvega moža in ženo in z njima je na različne načine vedno govoril jasno, odkrito in po resnici. Kako čudovito je to moralo biti!

2. Kdo je uvedel laž in zakaj?

2 Sčasoma pa se je eden izmed Božjih duhovnih sinov predrzno odločil, da se kot bog postavi Jehovu za tekmeca. Ta angel, ki je postal znan kot Satan Hudič, je hotel, da ga drugi častijo. Da bi dosegel svoj cilj in druge pridobil pod svojo oblast, je uvedel laž. Tako je postal oboje, »lažnik in oče laži«. (Janez 8:44)

3. Kako sta se Adam in Eva odzvala na Satanove laži in kakšne so bile posledice?

3 Satan je po kači prvi ženi Evi dejal, da ne bo umrla, če bo prekršila Božjo zapoved in jedla od prepovedanega sadu. To je bila laž. Rekel ji je še, da bo s tem postala kakor Bog in spoznala dobro in hudo. Tudi to je bila laž. Čeprav Evi dotlej še nihče ni lagal, pa je gotovo uvidela, da se to, kar je slišala od kače, ne sklada s tem, kar je njenemu možu Adamu dejal Bog. Kljub temu se je odločila, da bo verjela Satanu, in ne Jehovu. Popolnoma prevarana je vzela sadež in jedla. Kasneje je sadež jedel tudi Adam. (1. Mojzesova 3:1–6) Enako kot Eva tudi Adam dotlej še ni slišal laži, toda on ni bil prevaran. (1. Timoteju 2:14) S tem, kar je storil, je pokazal, da zavrača svojega Stvarnika. Posledice za človeštvo so bile pogubne. Zaradi Adamove neposlušnosti sta se na vse njuno potomstvo razširila greh in smrt, skupaj s pokvarjenostjo in nepopisno bedo. (Rimljanom 5:12)

4. a) Kaj so pravzaprav bile laži, izrečene v Edenu? b) Kaj moramo storiti, da nas Satan ne bi zapeljal?

4 Razširila pa se je tudi laž. Zavedati se moramo, da so bile laži, izrečene v edenskem vrtu, napad na resnicoljubnost samega Jehova. Satan je trdil, da Bog hoče prvi človeški par premeteno prikrajšati za nekaj dobrega. To seveda ni bilo res. Adamu in Evi neposlušnost ni prav nič koristila. Umrla sta, tako kot je Jehova rekel, da bosta. Vendar se je Satanov obrekovalni napad zoper Jehova nadaljeval, in to v tolikšnem obsegu, da je apostol Janez stoletja kasneje pod navdihnjenjem zapisal, da Satan »zapeljava vesoljni svet«. (Razodetje 12:9) Če nočemo, da bi nas Satan Hudič zapeljal, moramo biti povsem prepričani, da je Jehova resnicoljuben in njegova Beseda verodostojna. Kako lahko razvijemo in okrepimo zaupanje v Jehova ter se utrdimo proti zvijačam in lažem njegovega Nasprotnika?

 Jehova pozna resnico

5., 6. a) Kolikšno znanje ima Jehova? b) Kolikšno je znanje ljudi v primerjavi z Jehovovim?

5 Biblija o Jehovu pogosto govori kot o tistem, ki »je vse ustvaril«. (Efežanom 3:9) On je »ustvaril nebo in zemljo in morje in vse, kar je v njih«. (Dejanja 4:24) Ker je Stvarnik, pozna resnico o vsem. Ponazorimo: Zamislite si moža, ki izdela načrt za lastno hišo in jo potem tudi zgradi. Postavi vsak tram in zabije vsak žebelj. Hišo bo poznal do najmanjše podrobnosti, veliko bolje od katerega koli opazovalca. Ljudje svoje izdelke zelo dobro poznajo. Podobno tudi Stvarnik natančno pozna vse, kar je ustvaril.

6 Prerok Izaija je lepo izrazil obsežnost Jehovovega znanja. Takole beremo: »Kdo je izmeril z dlanjo svojo vode in s pedjo svojo premeril nebesa in vtlačil zemlje prah v merico in s tehtnico pretehtal gore in hribe na njenih torilih? Kdo je vodil duha GOSPODOVEGA, in kdo mu je bil svetovalec ter ga je učil? S kom se je posvetoval, da bi mu dodelil razuma in ga učil poti pravice in ga vadil v znanju in mu pokazal najvišje razumnosti pot?« (Izaija 40:12–14) Jehova je zares ‚Bog, ki vse pozna,‘ in »popoln v spoznanju«. (1. Samuelova 2:3; Job 36:4; 37:16) Kako malo vemo v primerjavi z njim! Kljub velikemu znanju, ki smo si ga ljudje pridobili, je naše razumevanje snovnega stvarstva le »majhen obris [Božjega] dejanja«. Je kakor »rahlo šepetanje« v primerjavi z ‚grmenjem‘. (Job 26:14)

7. Kaj je David priznal glede Jehovovega znanja in s čim bi se morali tudi mi strinjati?

7 Ker nas je Jehova ustvaril, je povsem razumno sklepati, da nas dobro pozna. Kralj David je to priznal. Zapisal je: »GOSPOD, preiskal si me in me poznaš! Ti poznaš sedenje moje in vstajanje moje, mišljenje moje umeš oddaleč. Hojo mojo in ležo mojo zasleduješ  in znana so ti vsa pota moja. Ko ni še beseda na jeziku mojem, glej, GOSPOD, jo poznaš docela.« (Psalm 139:1–4) David se je seveda zavedal, da imamo ljudje svobodno voljo – Bog nam je dal možnost, da se odločimo, ali mu bomo poslušni ali ne. (5. Mojzesova 30:19, 20; Jozue 24:15) Vseeno pa nas Jehova pozna veliko bolje, kakor se sami. Želi nam najboljše in je zmožen usmerjati naše korake. (Jeremija 10:23) Prav zares, noben učitelj, noben izvedenec niti svetovalec ni bolje usposobljen za to, da nas uči resnico in nam pomaga, da postanemo modri in srečni.

Jehova je resnicoljuben

8. Kako vemo, da je Jehova resnicoljuben?

8 Poznati resnico je eno, toda vedno govoriti po resnici, biti resnicoljuben, je nekaj povsem drugega. Hudič se je na primer odločil, da ne bo »obstal v resnici«. (Janez 8:44SSP) Jehova pa je nasprotno »obilen v [. . .] resnici«. (2. Mojzesova 34:6) Sveto pismo vedno znova priča o Jehovovi resnicoljubnosti. Apostol Pavel je dejal, da »ni mogoče, da bi Bog lagal,« in da Bog »nikoli ne laže«. (Hebrejcem 6:18; Titu 1:2) Resnicoljubnost je pomemben del Božje osebnosti. Prav zato se lahko na Jehova zanesemo in mu zaupamo; svojih zvestih nikoli ne zavaja.

9. Kako je Jehovovo ime povezano z resnico?

9 O Jehovovi resnicoljubnosti pričuje že sámo njegovo ime. Božje ime pomeni »On povzroča, da postaja«. Jehova je tako označen kot tisti, ki postopoma izpolnjuje vse svoje obljube. Tega ne more narediti nihče drug. On je Najvišji, zato mu nič ne more preprečiti, da svojih namenov ne bi izpolnil. Jehova ni le resnicoljuben, temveč ima edini moč in modrost, da vse, kar reče, tudi uresniči.

10. a) Kako se je Jozue prepričal, da Jehova vedno govori resnico? b) Izpolnitev katerih Jehovovih obljub ste že doživeli?

10 Jozue je bil eden od mnogih, ki so bili priča presenetljivim dogodkom, s katerimi je Jehova dokazal, da je resnicoljuben. Bil je v Egiptu, ko je Jehova udaril Egipčane z desetimi nadlogami, od katerih je vsako vnaprej napovedal. Jozue je med drugim doživel tudi izpolnitev Jehovovih obljub, da bo Izraelce osvobodil iz Egipta in jih popeljal v Obljubljeno deželo, kjer bodo premagali močne nasprotne kanaanske vojske. Starešinam izraelskega naroda je proti koncu svojega življenja dejal: »Spoznajte torej z vsem svojim srcem in z vso dušo svojo, da ni izginila ne ena beseda iz vseh dobrih obljub, ki jih je za vas govoril GOSPOD, Bog vaš; vse se je uresničilo, ne ena beseda ni izginila.« (Jozue 23:14) Čeprav niste bili priča čudežem, katerim je bil Jozue, ali ste v svojem življenju že izkusili, da so se Božje obljube izpolnile?

Jehova razodeva resnico

11. Kaj kaže, da Jehova želi človeštvu sporočiti resnico?

11 Zamislite si roditelja, ki zelo veliko ve, vendar se le redko pogovarja s svojimi otroki. Ali niste hvaležni, da Jehova ni takšen? On ljubeče komunicira s človeštvom, in to rad počne. V Svetem pismu je imenovan »Veliki poučevalec«. (Izaija 30:20NW) Ker je srčno dobrotljiv, komunicira celo s tistimi, ki ga neradi poslušajo. Jehova je na primer Ezekielu naročil, naj pričuje tistim, za katere je vedel, da sporočila ne bodo sprejeli. Jehova mu je rekel: »Sin človečji, pojdi k Izraelovi hiši in govori jim z mojimi besedami!« Nato pa ga je opozoril: ‚Ne bodo te hoteli poslušati, ker nočejo mene poslušati; zakaj vsa hiša Izraelova je trdega čela  in otrplega srca.‘ To ni bila lahka naloga, vendar jo je Ezekiel zvesto izpolnjeval in s tem odseval Jehovovo sočutje. Če oznanjujete na področju, kjer je težko delovati, in se opirate na Boga, ste lahko prepričani, da vas bo On okrepil, prav kakor je svojega preroka Ezekiela. (Ezekiel 3:4, 7–9)

12., 13. Kako vse je Bog komuniciral z ljudmi v preteklosti in kako to počne danes?

12 Jehova želi, da »se rešijo vsi ljudje in pridejo do spoznanja resnice«. (1. Timoteju 2:4) Govoril je po prerokih, po angelih in celo po svojem ljubljenem Sinu, Jezusu Kristusu. (Hebrejcem 1:1, 2; 2:2) Jezus je dejal Pilatu: »Jaz sem zato rojen, in zato sem prišel na svet, da pričam za resnico. Vsak, kdor je od resnice, posluša glas moj.« Pilat je imel izredno priložnost, da neposredno od Božjega Sina izve resnico o Jehovovi pripravi za rešitev. Vendar Pilat resnici ni bil naklonjen in je tudi ni želel izvedeti od Jezusa. Namesto tega je cinično odgovoril: »Kaj je resnica?« (Janez 18:37, 38) Kako žalostno! Kljub temu pa so mnogi prisluhnili resnici, ki jo je Jezus objavljal. Svojim učencem je dejal: »Blagor [. . .] vašim očem, da vidijo, in vašim ušesom, da slišijo.« (Matevž 13:16)

13 Jehova je resnico ohranil po Bibliji in poskrbel, da je ta dosegljiva ljudem po vsem svetu. Biblija stvari razodeva takšne, kot v resnici so. Opisuje Božje lastnosti, namene in zapovedi, kakor tudi dejansko stanje človeštva. Jezus je v molitvi k Jehovu rekel: »Tvoja beseda je resnica.« (Janez 17:17) Zaradi tega je Biblija edinstvena knjiga. Samo ta knjiga je bila napisana pod navdihnjenjem Boga, ki pozna vse. (2. Timoteju 3:16) Biblija je dragoceno darilo človeštvu, in Božji služabniki jo zelo cenijo. Modro ravnamo, če jo beremo dnevno.

Trdno se oklepajmo resnice

14. Kaj Jehova med drugim pravi, da bo storil, in zakaj bi mu morali verjeti?

14 To, kar nam Jehova govori po svoji Besedi, bi morali jemati resno. Jehova je to, kar pravi, da je, in izpolnil bo, kar pravi, da bo storil. Vse razloge imamo, da Bogu zaupamo. Jehovu lahko verjamemo, ko pravi, da bo »kaznoval tiste, ki ne poznajo Boga in niso pokorni evangeliju Gospoda našega Jezusa«. (2. Tesaloničanom 1:8) Jehovu lahko zaupamo tudi, ko pravi, da ljubi tiste, ki si prizadevajo za pravičnostjo, ko pravi, da bo tistim, ki verujejo, podelil večno življenje, ter ko pravi, da bo odstranil bolečino, vpitje in celo smrt. Gotovost te zadnje obljube je poudaril v naslednjem navodilu  apostolu Janezu: »Piši, ker te besede so resnične in zveste.« (Razodetje 21:4, 5; Pregovori 15:9; Janez 3:36)

15. Navedite nekatere laži, ki jih Satan širi.

15 Satan je popolno nasprotje Jehova. Namesto da bi ljudi prosvetlil, jih zavaja. Njegov cilj je, da ljudi odvrne od pravega čaščenja, in zato širi veliko laži. Satan bi nas denimo želel prepričati, da se Bogu ne zdi potrebno, da bi nam bil blizu, ter da mu ni mar za trpljenje na zemlji. Vendar Biblija kaže, da Jehova za svoja stvarjenja nadvse skrbi ter da ga zlo in trpljenje žalostita. (Dejanja 17:24–30) Satan tudi hoče, da bi ljudje mislili, da je prizadevanje za duhovnimi rečmi izguba časa. Nasprotno pa nam Sveto pismo zagotavlja, da »Bog ni krivičen, da bi pozabil delo vaše in ljubezen, ki ste jo pokazali do imena njegovega«. Še več, v Bibliji jasno piše, da »bo plačevalec tistim, ki ga iščejo«. (Hebrejcem 6:10; 11:6)

16. Zakaj morajo kristjani ostati budni in se trdno oklepati resnice?

16 Apostol Pavel je glede Satana zapisal: »Bog tega sveta [je] nevernim oslepil misli, da jim ne zasveti svetlost evangelija slave Kristusa, ki je podoba Božja.« (2. Korinčanom 4:4) Satan Hudič nekatere popolnoma prevara, tako kot je Evo. Zopet drugi pa posnemajo Adama, ki ni bil prevaran, temveč se je namerno odločil, da bo neposlušen. (Juda 5, 11) Zato je nujno, da kristjani ostanejo budni in se trdno oklepajo resnice.

Jehova zahteva ‚nehinavsko vero‘

17. Kaj moramo delati, če želimo, da nam bo Jehova naklonjen?

17 Jehova je resnicoljuben na vseh svojih poteh, zato pričakuje, da bodo takšni tudi njegovi častilci. Psalmist je zapisal: »GOSPOD, kdo sme prebivati v šatoru tvojem, kdo stanovati na gori svetosti tvoje? Kdor živi brezmadežno in ravna pravično ter govori resnico iz srca svojega.« (Psalm 15:1, 2) Judje so se ob petju teh besed, ki omenjajo Jehovovo sveto goro, nedvomno spomnili na goro Sion, kjer je bila nekoč skrinja zaveze. Tja jo je prenesel kralj David in jo postavil v šotor, ki ga je bil razpel zanjo. (2. Samuelova 6:12, 17) Gora in šotor sta jim priklicala v spomin kraj, kjer je Jehova figurativno prebival. Tam je lahko ljudstvo pristopilo k Bogu in ga prosilo naklonjenosti.

18. a) Kakšen mora biti Božji prijatelji? b) O čem bomo razpravljali v naslednjem članku?

 18 Kdor želi biti Jehovov prijatelj, mora resnico govoriti »iz srca«, ne pa da jo ima le na jeziku. Pravi Božji prijatelji morajo biti poštenega srca in morajo dokazovati, da imajo ‚nehinavsko vero‘, saj dela, ki odsevajo resnicoljubnost, izvirajo iz srca. (1. Timoteju 1:5; Matevž 12:34, 35) Kdor je Božji prijatelj, ni nepošten in ne ravna zvijačno, saj »moža [. . .] zvijačnega mrzi GOSPOD«. (Psalm 5:6) Jehovove priče po vsem svetu si prizadevajo posnemati resnicoljubnost svojega Boga. Naslednji članek bo pojasnil, kako.

Kako bi odgovorili?

• Zakaj Jehova pozna resnico o vsem?

• Iz česa se vidi, da je Jehova resnicoljuben?

• Kako je Jehova razodeval resnico v preteklosti in kako to počne danes?

• Kaj se glede resnice zahteva od nas?

[Preučevalna vprašanja]

[Slike na strani 10]

Bog resnice natančno pozna vse, kar je ustvaril

[Slike na strani 12, 13]

Jehovove obljube se bodo uresničile