Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Vprašanja bralcev

Vprašanja bralcev

 Vprašanja bralcev

Ali naj bi iz besed v Razodetju 20:8 sklenili, da bo teh, ki jih bo Satan v končni preizkušnji zapeljal, zelo veliko?

V Razodetju 20:8 je opisano, kako bo Satan na koncu tisočletne vlade Mesijanskega kraljestva še zadnjič napadel zemeljske prebivalce. V tej vrstici o njem piše takole: »Izide zapeljevat narode, ki so na četverih voglih zemlje, Goga in Magoga, da jih zbere na vojsko; katerih število je kakor peska ob morju.«

Kljub napredku v znanstvenih metodah in opremi še vedno ne vemo, koliko je »peska ob morju«. Zato bi lahko rekli, da ta izraz predstavlja neznano, nedoločno število. Toda ali ta izraz namiguje na velikansko, celo astronomsko veliko število ali pa je to le neznano, a še vedno precej veliko število?

Izraz »kakor peska ob morju« je v Bibliji rabljen na več načinov. V Prvi Mojzesovi knjigi 41:49 na primer beremo: »Nabral [je] Jožef žita silno mnogo, kakor peska morskega, da so nehali šteti, ker ga je bilo brez števila.« Tu je poudarek na tem, da se žita ni dalo prešteti. Jehova je podobno izjavil: »Kakor se ne more šteti vojska nebeška in se ne more meriti pesek morski, tako pomnožim seme Davida, hlapca svojega.« Tako gotovo, kot se ne more prešteti zvezd na nebu in morskega peska, tako gotovo bo tudi Jehova izpolnil obljubo Davidu. (Jeremija 33:22)

Izraz ‚pesek ob morju‘ se pogosto nanaša na nekaj, kar se pojavlja v precejšnji in izraziti količini ali meri. Izraelci v Gilgalu so bili močno zaskrbljeni zaradi filistejske vojske, utaborjene pri Mikmasu, ki je je bilo, »kolikor je peska na bregu morskem«. (1. Samuelova 13:5, 6; Sodniki 7:12) In »Bog je dal Salomonu modrosti in razumnosti jako obilo in širokosti srca kakor peska, ki je ob morskem bregu«. (1. kraljev 4:29) V obeh primerih je sicer šlo za nekaj precejšnjega, vendar številčno omejenega.

Izraz ‚pesek ob morju‘ lahko zaznamuje tudi neznano število, ne da bi namigoval na to, da je to število velikansko. Jehova je rekel Abrahamu: »Obiloma [te bom] blagoslovil in silno pomnožil seme tvoje, kakor zvezde na nebu in kakor pesek ob morskem obrežju.« (1. Mojzesova 22:17) Ko je Jehova to obljubo ponovil Abrahamovemu vnuku Jakobu, je uporabil izraz »prah zemlje«, kar je Jakob nato ponovil z besedami »morski pesek«. (1. Mojzesova 28:14; 32:12) Izkazalo se je, da Abrahamovo »seme«, poleg Jezusa Kristusa, šteje 144.000 ljudi, ki jih je Jezus imenoval »mala čreda«. (Lukež 12:32; Galatom 3:16, 29; Razodetje 7:4; 14:1, 3)

Kaj se naučimo iz teh zgledov? To, da izraz »kakor peska ob morju« ne pomeni vedno neomejenega, astronomsko velikega števila, niti ni z njim vedno opisano nekaj, kar se pojavlja v velikanski količini. Pogosto predstavlja neznano, toda precejšnje število. Potemtakem je razumno verjeti, da upornikov, ki se bodo postavili na Satanovo stran, ko bo ta še zadnjič napadel Božje ljudstvo, ne bo neznansko veliko, toda vseeno dovolj, da bodo predstavljali nevarnost. Vendar nam število za zdaj ostaja neznano.