Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Bodite poslušni, ko se približuje konec

Bodite poslušni, ko se približuje konec

 Bodite poslušni, ko se približuje konec

»Njemu [Šilu] bode pokorščina narodov.« (1. MOJZESOVA 49:10)

1. a) Kaj je poslušnost Jehovu v preteklosti pogosto zajemala? b) Katero prerokbo o poslušnosti je izrekel Jakob?

POSLUŠNOST Jehovu je pogosto zajemala poslušnost njegovim predstavnikom. Sem so bili všteti angeli, očaki, sodniki, duhovniki, preroki in kralji. Prestol Izraelovih kraljev se je celo imenoval Jehovov prestol. (1. letopisov 29:23) Žal pa se mnogo Izraelovih vladarjev ni pokorilo Bogu ter tako sebi in svojim podložnikom nakopalo nesrečo. Toda Jehova ni pustil svojih zvestih brez upanja. Tolažil jih je z obljubo, da bo namestil plemenitega kralja, kateremu bo pravičnik z veseljem poslušen. (Izaija 9:6, 7) Umirajoči očak Jakob je o tem bodočem vladarju takole prerokoval: »Ne vzame se žezlo od Jude, niti vladarska palica izmed nog njegovih, dokler ne pride Šilo, in njemu bode pokorščina narodov.« (1. Mojzesova 49:10)

2. Kaj pomeni izraz »Šilo« in kaj vse naj bi njegovo vladanje zajemalo?

2 »Šilo« je hebrejski izraz in pomeni »Tisti, čigar je« oziroma »Tisti, ki mu pripada«. Da, Šilo naj bi podedoval nič manj kot pravico do vladanja, ponazorjeno z žezlom, in vladarsko oblast, ponazorjeno z vladarsko palico. Poleg  tega naj bi vladal vsem ‚narodom‘, ne le Jakobovim potomcem. To se sklada z Jehovovo obljubo Abrahamu: »Seme tvoje bo v last imelo vrata sovražnikov svojih; in blagoslovljeni bodo vsi narodi zemlje v semenu tvojem.« (1. Mojzesova 22:17, 18) Jehova je leta 29 n. š. razodel, kdo je to »seme«, ko je Jezusa iz Nazareta mazilil s svetim duhom. (Lukež 3:21–23, 34; Galatom 3:16)

Jezusovo prvo kraljestvo

3. Kakšno vladarstvo je Jezus prejel ob vrnitvi v nebesa?

3 Jezus ob vrnitvi v nebesa ni takoj pričel vladati narodom sveta. (Psalm 110:1) Vendar je prejel »kraljestvo« s poslušnimi podložniki. Apostol Pavel je navedel, za katero kraljestvo gre, ko je zapisal: »[Bog,] ki nas je [z duhom maziljene kristjane] rešil iz teme oblasti in prestavil v kraljestvo Sina ljubezni svoje.« (Kološanom 1:13, poudarili mi.) To reševanje se je začelo ob binkoštih leta 33 n. š., ko je bil na Jezusove zveste sledilce izlit sveti duh. (Dejanja 2:1–4; 1. Petrov 2:9)

4. Kako so Jezusovi zgodnji učenci pokazali, da so poslušni, in kako jih je Jezus označil kot skupino?

4 Z duhom maziljeni učenci so kot »veleposlaniki, Kristusovi namestniki,« pričeli poslušno zbirati še druge, ki naj bi postali zvesti »sodržavljani« tega duhovnega kraljestva. (2. Korinčanom 5:20NW; Efežanom 2:19SSP; Dejanja 1:8) Tudi ti so morali ostati »popolnoma složni v enem umu in eni misli«, le tako jih je njihov kralj Jezus Kristus priznal. (1. Korinčanom 1:10) Kot skupina so sestavljali ‚zvestega in preudarnega sužnja‘ oziroma razred zvestega oskrbnika. (Matevž 24:45NW; Lukež 12:42)

Blagoslovljeni zaradi poslušnosti Božjemu ‚oskrbniku‘

5. Kako Jehova že od starodavnih dni uči svoje ljudstvo?

5 Jehova je svojemu ljudstvu vedno priskrbel učitelje. Na primer, ko so se Judje vrnili iz Babilona, Ezra in številni drugi usposobljeni možje ljudstvu niso le brali Božje postave, temveč so jim jo »pojasnili« (NW), tako da so ‚razložili pomen in se je razumelo‘ Božjo Besedo. (Nehemija 8:8)

6., 7. Kako razred sužnja priskrbuje času primerno duhovno hrano po Vodstvenem organu in zakaj je primerno, da se podredimo razredu sužnja?

6 V prvem stoletju, leta 49 n. š., se je pojavilo vprašanje glede obreze. Vodstveni organ zgodnjega razreda sužnja je v molitvi pretehtal zadevo in prišel do svetopisemskega sklepa. Odločitev so nato po pismu objavili občinam in te so ubogale  dobljeno navodilo, zato jih je Bog bogato blagoslovil. (Dejanja 15:6–15, 22–29; 16:4, 5) Podobno je tudi danes zvesti suženj po svojem Vodstvenem organu razjasnil pomembna vprašanja, kot so glede krščanske nevtralnosti, svetosti krvi ter uživanja drog in tobaka. (Izaija 2:4; Dejanja 21:25; 2. Korinčanom 7:1) Jehova je blagoslovil svoje ljudstvo, ker je bilo poslušno njegovi Besedi in zvestemu sužnju.

7 Božje ljudstvo s podrejanjem razredu sužnja kaže, da je pokorno tudi Gospodarju, Jezusu Kristusu. Takšna pokornost je danes še posebej pomembna zaradi Jezusove večje oblasti, o kateri je prerokoval Jakob tik pred smrtjo.

Šilo postane zakoniti vladar nad zemljo

8. Kako in kdaj je Kristus povečal svojo oblast?

8 Jakobova prerokba je napovedala, da bo Šilo zahteval ‚od narodov pokorščino‘. Kristus očitno naj ne bi vladal le duhovnemu Izraelu. Kaj vse naj bi njegovo vladanje zajemalo? V Razodetju 11:15 beremo odgovor: »Kraljestvo sveta je postalo kraljestvo Gospoda našega in Kristusa njegovega, in kraljeval bo na vekov veke.« (Poudarili mi.) Biblija odkriva, da je Jezus to oblast prejel na koncu preroških ‚sedmih časov‘ (‚določenih časov narodov‘), leta 1914. * (Daniel 4:16, 17; Lukež 21:24NW) Od tega leta je nevidno ‚navzoč‘ kot mesijanski kralj in ‚gospoduje sredi svojih sovražnikov‘. (Matevž 24:3NW; Psalm 110:2)

9. Kaj je Jezus storil, ko je prejel Kraljestvo, in kako je to posredno vplivalo na človeštvo, še posebej na njegove učence?

9 Jezus je po prejetju kraljevske moči najprej vrgel »na zemljo« sámo poosebljenje neposlušnosti, Satana, skupaj z njegovimi demoni. Odtlej ti hudobni duhovi prizadevajo človeštvu gorje brez primere in poleg tega še podpihujejo okolje, v katerem je pravi izziv ostati poslušen Jehovu. (Razodetje 12:7–12; 2. Timoteju 3:1–5) Glavna tarča Satanove duhovne vojne so pravzaprav Jehovovi maziljenci, »ki spolnjujejo božje zapovedi in pričujejo za Jezusa«, ter njihovi spremljevalci, ‚druge ovce‘. (Razodetje 12:17, Ekumenska izdaja; Janez 10:16)

10. Katere biblijske prerokbe zagotavljajo, da Satanova vojna proti pravim kristjanom ne bo uspela?

10 Vendar je Satan obsojen na propad, ker je to »Gospodov dan« in Jezusu prav nič ne more preprečiti ‚zmage‘. (Razodetje 1:10SSP; 6:2) Jezus bo denimo poskrbel, da bo vseh 144.000 duhovnih Izraelcev dokončno zapečatenih. Zaščitil bo tudi ‚veliko množico, ki je nihče ni mogel sešteti, iz vsakega naroda in iz vseh rodov in ljudstev in jezikov‘. (Razodetje 7:1–4, 9, 14–16) V nasprotju  s svojimi maziljenimi tovariši pa bodo ti postali poslušni Jezusovi zemeljski podložniki. (Daniel 7:13, 14) Dejstvo, da so že navzoči na svetovnem prizorišču, je otipljiv dokaz, da je Šilo zares Vladar nad ‚kraljestvom sveta‘. (Razodetje 11:15)

Sedaj je čas, da smo »poslušni evangeliju«

11., 12. a) Kdo edino bo preživel konec današnje stvarnosti? b) Kakšne osebnostne poteze razvijejo tisti, ki vsrkavajo »duha tega sveta«?

11 Vsi, ki si želijo večnega življenja, se morajo naučiti poslušnosti, saj Biblija jasno pravi, da ‚tisti, ki ne poznajo Boga in niso poslušni evangeliju našega Gospoda Jezusa,‘ ne bodo preživeli Božjega dneva maščevanja. (2. Tesaloničanom 1:8SSP) Toda zaradi današnjega hudobnega okolja in njegovega uporniškega duha proti Božjim zakonom in načelom ni lahko biti poslušen dobri novici.

12 V Bibliji je ta duh, ki kljubuje Bogu, opisan kot ‚duh tega sveta‘. (1. Korinčanom 2:12) Apostol Pavel je efeškim kristjanom v prvem stoletju razložil, kako ta duh vpliva na ljudi, ko je rekel: »Nekdaj [ste] hodili po navadi tega sveta, po knezu oblasti v zraku, po duhu, ki deluje zdaj v sinovih nepokorščine; med katerimi smo tudi mi vsi nekdaj živeli v poželjivostih mesa svojega ter delali želje mesa in misli, in bili smo po naravi otroci jeze Božje, kakor tudi drugi.« (Efežanom 2:2, 3)

13. Kako se lahko kristjani učinkovito uprejo duhu sveta in s kakšnimi dobrimi rezultati?

13 Efeški kristjani k sreči niso ostali sužnji tega uporniškega duha. Namesto tega so postali poslušni Božji otroci. Podredili so se Božjemu duhu in bili deležni njegovega bogatega in zdravega sadu. (Galatom 5:22, 23) Tudi danes Božji duh, najmočnejša sila v vesolju, pomaga milijonom, da postanejo poslušni Jehovu in lahko imajo »popolno gotovost upanja do konca«. (Hebrejcem 6:11; Zaharija 4:6)

14. Kako je Jezus vse kristjane, ki živijo v zadnjih dneh, opozoril na določene reči, ki bodo preizkusile njihovo poslušnost?

14 Prav tako ne pozabimo, da nas Šilo močno podpira. On in njegov Oče ne bosta dovolila nobenemu sovražniku, demonskemu ali človeškemu, da bi preizkusil našo poslušnost čez našo moč. (1. Korinčanom 10:13) Jezus je pravzaprav za to, da bi nam pomagal v duhovnem boju, opisal nekaj določnih problemov, s katerimi se bomo spoprijemali v teh zadnjih dneh. To je storil s sedmimi pismi, ki jih je v videnju dal apostolu Janezu. (Razodetje 1:10, 11) Pisma seveda vsebujejo zelo pomembne nasvete za takratne kristjane, vendar se njihova vsebina nanaša predvsem na »Gospodov dan«, od 1914. leta. Kako primerno je torej, da tem sporočilom posvetimo pozornost! *

Ogibajte se otopelosti, nemorale in pridobitništva

15. Zakaj se moramo paziti problema, ki je prizadel občino v Efezu, in kako lahko to storimo? (2. Petrov 1:5–8)

15 Jezusovo prvo pismo je bilo namenjeno občini v Efezu. Jezus je občini, potem ko jo je pohvalil za zdržljivost, dejal: »Toda imam zoper tebe, da si opustil prvo ljubezen svojo.« (Razodetje 2:1–4) Tudi danes je nekaterim nekdaj gorečim kristjanom splahnela močna ljubezen, ki so jo nekoč imeli do Boga. Takšna izguba lahko oslabi odnos z Bogom in zato ji moramo nujno posvetiti pozornost. Kako lahko oživimo takšno ljubezen? Z rednim preučevanjem Biblije, obiskovanjem shodov, molitvijo in poglobljenim premišljevanjem. (1. Janezov 5:3) Da, to  zahteva, da smo ‚vneti‘ (SSP), a se gotovo izplača. (2. Petrov 1:5–8) Če s pošteno samopreiskavo odkrijete, da se vam je ljubezen ohladila, potem to nemudoma popravite. Ubogajte Jezusov opomin: »Spominjaj se [. . .], odkod si padel, in izpokóri se in delaj prva dela.« (Razodetje 2:5)

16. Do kakšnih za duhovnost škodljivih vplivov je prišlo v občinah v Pergamonu in Tiatirih ter zakaj so Jezusove besede tema občinama primerne za nas danes?

16 Kristjani v Pergamonu in Tiatirih so bili pohvaljeni za svojo značajnost, zdržljivost in gorečnost. (Razodetje 2:12, 13, 18, 19) Kljub temu pa so popustili vplivu posameznikov, ki so odsevali hudobnega duha Balaama in Jezabele, katera sta s spolno nemoralo in čaščenjem Baala kvarno vplivala na staroveški Izrael. (4. Mojzesova 31:16; 1. kraljev 16:30, 31; Razodetje 2:14, 16, 20–23) Kaj pa v našem času, v ‚Gospodovem dnevu‘? Ali je čutiti podoben zli vpliv? Gotovo, saj je med Božjim ljudstvom največ izobčenih zaradi nemorale. Kako pomembno je torej, da se ne družimo s takšnimi (najsibo znotraj ali zunaj občine), ki širijo moralno negativen vpliv! (1. Korinčanom 5:9–11; 15:33SSP) Tisti, ki hočejo biti Šilovi poslušni podložniki, se bodo ogibali tudi vprašljive zabave ter pornografije, tako v tiskani obliki kot na internetu. (Amos 5:15; Matevž 5:28, 29)

17. Kako sta se pogled in stališče kristjanov v Sardih in Laodiceji bíla z Jezusovim pogledom na njihovo duhovno stanje?

17 Občina v Sardih, z izjemo redkih posameznikov, sploh ni bila pohvaljena. Imela je »ime« oziroma videz, da je živa, toda bila je tako močno duhovno otopela, da je bila za Jezusa ‚mrtva‘. Njena poslušnost dobri novici je bila skoraj povsem mehanična. Kakšna obtožba! (Razodetje 3:1–3) Občina v Laodiceji je bila v podobnem stanju. Ponašala se je z gmotnim bogastvom in govorila ‚Bogata sem‘, vendar je bila v Kristusovih očeh ‚revež in pomilovanja vredna in uboga in slepa in naga‘. (Razodetje 3:14–17)

18. Kako lahko preprečimo, da bi postali duhovno mlačni v Božjih očeh?

18 Tudi danes so nekateri kristjani, ki so bili nekoč zvesti, začeli ravnati po enakem vzorcu neposlušnosti. Morda so dovolili,  da jim duh sveta spodkoplje čut nujnosti, ter tako razvili duhovno mlačno stališče do preučevanja Biblije, molitve, krščanskih shodov in strežbe. (2. Petrov 3:3, 4, 11, 12) Kako pomembno je, da takšni ubogajo Kristusa in vlagajo v duhovno bogastvo, tako da ‚kupijo od [Kristusa] zlata, očiščenega v ognju‘! (Razodetje 3:18) Takšno pravo bogastvo pomeni biti ‚bogat v dobrih delih, biti radodaren, deliti z drugimi to, kar se ima‘. Če vlagamo v to zares dragoceno bogastvo, ‚si nabiramo zaklad, ki bo dober temelj za prihodnost. Tako bomo dosegli resnično življenje.‘ (1. Timoteju 6:17–19SSP)

Pohvaljeni za poslušnost

19. Kakšne pohvale in opozorila je Jezus izrekel kristjanom v Smirni in Filadelfiji?

19 Občini v Smirni in Filadelfiji sta bili izreden zgled poslušnosti, saj ju Jezus ni v pismih nič grajal. Kristjanom v Smirni je dejal: »Vem za stisko tvojo in uboštvo tvoje (bogat pa si!).« (Razodetje 2:9) Kakšno nasprotje s kristjani v Laodiceji, ki so se ponašali z gmotnim bogastvom, a so bili v resnici revni! Hudiču seveda ne ugaja, da je kdo zvest in poslušen Kristusu. Zato je Jezus opozoril: »Nič se ne boj tega, kar ti bode trpeti. Glej, hudič bo vrgel nekatere izmed vas v ječo, da boste izkušeni, in imeli boste stisko deset dni. Bodi zvest do smrti, in dam ti venec življenja.« (Razodetje 2:10) Jezus je podobno pohvalil tudi tiste v Filadelfiji: »Ohranil si besedo mojo [oziroma: poslušal si me] in nisi zatajil imena mojega. Hitro pridem; trdno drži, kar imaš, da ti nihče ne vzame venca.« (Razodetje 3:8, 11)

20. Kako milijoni danes ohranjajo Jezusovo besedo in v kakšnih okoliščinah?

20 Tudi zvesti ostanek in njegovi spremljevalci, druge ovce, katerih je sedaj na milijone, v ‚Gospodovem dnevu‘, ki se je pričel 1914. leta, hranijo Jezusovo besedo, in sicer tako da, goreče sodelujejo v strežbi in vztrajajo v značajnosti. Podobno kot njihovi bratje iz prvega stoletja so nekateri trpeli, ali pa še trpijo, zaradi poslušnosti Kristusu, ko so jih pošiljali celo v zapore in koncentracijska taborišča. Drugi so ohranili oziroma še vedno ohranjajo Jezusovo besedo tako, da imajo še naprej ‚preprosto oko‘ (NW), čeprav jih obkrožata blaginja in pohlep. (Matevž 6:22, 23) Da, pravi kristjani v vsakem okolju in v vsaki okoliščini s svojo poslušnostjo še naprej razveseljujejo Jehovovo srce. (Pregovori 27:11)

21. a) Katero duhovno dolžnost bo razred sužnja še naprej izpolnjeval? b) Kako lahko pokažemo, da resnično želimo ubogati Šilo?

21 Medtem ko se približujemo veliki stiski, ostaja »zvesti in preudarni suženj« odločen, da ne bo popuščal v svoji poslušnosti Gospodarju, Kristusu. To tudi pomeni, da pripravlja času primerno duhovno hrano za Božjo hišo. Zato še naprej cenimo Jehovovo čudovito teokratično organizacijo in to, kar nam priskrbuje. S tem dokazujemo, da se podrejamo Šilu, ki bo vse svoje poslušne podložnike nagradil z večnim življenjem. (Matevž 24:45–47; 25:40; Janez 5:22–24)

[Podčrtne opombe]

^ odst. 8 Za razlago glede ‚sedmih časov‘ glej 10. poglavje knjige Spoznanje, ki vodi v večno življenje, izdali Jehovove priče.

^ odst. 14 Za podrobno razpravo o vseh sedmih pismih prosimo glej knjigo Razodetje – pred nami je njegov veliki vrhunec!, od 33. strani naprej; izdali Jehovove priče.

Ali se spomnite?

• Kakšno vlogo je moral imeti Jezus, kot je to napovedal Jakob tik pred svojo smrtjo?

• Kako priznavamo Jezusa za Šilo in kakšnega duha se moramo ogibati?

• Kakšen koristen nasvet za današnje dni je zapisan v pismih sedmim občinam v Razodetju?

• Kako lahko posnemamo kristjane iz občin v staroveški Smirni in Filadelfiji?

[Preučevalna vprašanja]

[Slike na strani 18]

Jehova blagoslavlja svoje ljudstvo, ker je poslušno zvestemu ‚oskrbniku‘

[Slika na strani 19]

Zaradi Satanovega vpliva je pravi izziv ostati poslušni Bogu

[Slike na strani 21]

Močan odnos z Jehovom nam pomaga, da smo mu poslušni