Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Kako vam lahko pravi svetniki pomagajo?

Kako vam lahko pravi svetniki pomagajo?

 Kako vam lahko pravi svetniki pomagajo?

NA KOGA se grška beseda, ki je v Svetem pismu prevedena s »sveti«, nanaša? »V množini ta beseda, kadar se nanaša na vernike,« piše v An Expository Dictionary of New Testament Words, »označuje vse [vernike] in ne velja le za posameznike, ki so izjemno sveti, ali za tiste, ki so bili po svoji smrti zaznamovani zaradi izjemnih, junaških dejanj.«

Apostol Pavel je zato vse zgodnje kristjane označil za prave svetnike. V prvem stoletju n. š. je na primer napisal pismo, ki ga je naslovil »cerkvi Božji, ki je v Korintu, z vsemi svetimi, ki bivajo po vsej [rimski provinci] Ahaji«. (2. Korinčanom 1:1) Pavel je kasneje napisal pismo »vsem, ki so v Rimu, ljubljencem Božjim, poklicanim svetim«. (Rimljanom 1:7) Ti sveti očitno še niso umrli, niti niso bili zaradi kake izredne kreposti povzdignjeni nad preostale vernike. Zakaj pa so bili potem označeni za svetnike?

Posvečeni od Boga

Božja Beseda odkriva, da posameznika za svetnika ne razglasi kak človek ali organizacija. V Svetem pismu piše: »Bog nas je namreč rešil in poklical s svetim klicem, ne zaradi naših del, temveč zaradi svojega sklepa in milosti [nezaslužene dobrotljivosti, NW].« (2. Timoteju 1:9SSP) Sveti je torej posvečen zato, ker ga je poklical Bog Jehova po svoji nezasluženi dobrotljivosti in v skladu s svojim namenom.

Sveti v krščanski občini so del »nove zaveze«. Prelita kri Jezusa Kristusa potrjuje to zavezo in posvečuje tiste, ki so njen del. (Hebrejcem 9:15; 10:29; 13:20, 24) Ker so očiščeni v Božjih očeh, so ‚sveto duhovništvo in darujejo duhovne daritve, prijetne Bogu po Jezusu Kristusu‘. (1. Petrov 2:5, 9)

Priprošnje svetnikom in njihovo posredovanje

Milijoni verjamejo, da lahko »svetniki« vernikom podelijo posebno moč, zato jih častijo po relikvijah ali pa jih prosijo za posredovanje. Ali je to biblijski nauk? Jezus je v govoru na gori svoje sledilce poučil, kako naj se bližajo Bogu, ko je rekel: »Vi torej molite  takole: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi ime tvoje.« (Matevž 6:9) Moliti je torej primerno edinole k Bogu Jehovu.

Nekateri teologi, ki si prizadevajo zagovarjati posredovanje »svetnikov«‚ navajajo List Rimljanom 15:30, kjer beremo: »Prosim pa vas, bratje, po Gospodu našem Jezusu Kristusu in po ljubezni Duha, da se borite z menoj vred v molitvah zame k Bogu.« Ali je Pavel te vernike spodbujal, naj molijo k njemu oziroma naj se po njegovem imenu v molitvi obračajo k Bogu? Ne. Čeprav Biblija spodbuja k temu, da bi molili za prave svetnike, pa nam Bog nikjer ne naroča, naj molimo k njim ali po njih. (Filipljanom 1:1, 3, 4)

Vendar pa je Bog določil posrednika za naše molitve. »Jaz sem pot in resnica in življenje,« je rekel Jezus Kristus. »Nihče ne pride k Očetu razen po meni.« Rekel pa je tudi: »Karkoli boste prosili v mojem imenu, to bom storil, da bo oslavljen Oče v Sinu. Če boste kaj prosili v mojem imenu, jaz bom storil.« (Janez 14:6, 13, 14) Prepričani smo lahko, da je Jehova pripravljen poslušati molitve, ki jih izrečemo v Jezusovem imenu. Biblija o Jezusu pravi: »[On] more tudi popolnoma rešiti tiste, ki se po njem bližajo Bogu, ker vedno živi, da se poteguje zanje.« (Hebrejcem 7:25)

Če se je Jezus pripravljen potegovati za nas, zakaj se častilci v tako imenovanem krščanstvu v molitvah pogosto obračajo na »svetnike«? Zgodovinar Will Durant v svoji knjigi The Age of Faith odkriva izvor tega običaja. Durant sicer priznava, da se je Vsemogočnega Boga močno spoštovalo in da je bil Jezus videti dostopnejši, vendar pravi: »Tisti, ki se prav nič ne meni za Jezusove blagre, se komajda upa z njim neposredno pogovarjati. Zato se mu zdi pametneje moliti k nekomu, ki je bil razglašen za svetnika in je zaradi tega v nebesih, ter ga prositi, naj posreduje pri Kristusu.« Ali je takšna zaskrbljenost upravičena?

 Biblija nas uči, da lahko po Jezusu molimo k Bogu ‚srčno in se mu bližamo v popolnem zaupanju‘. (Efežanom 3:11, 12EI) Vsemogočni Bog ni preveč oddaljen oziroma odmaknjen od človeštva, da ne bi mogel poslušati naših molitev. Psalmist David je z zaupanjem molil: »K tebi, ki poslušaš molitev, prihaja vse meso.« (Psalm 65:2) Jehova moči ne daje po relikvijah umrlih »svetnikov«, temveč na tiste, ki ga prosijo v veri, izliva svoj sveti duh. Jezus je logično sklepal: »Če torej vi, ki ste hudobni, znate dobre darove dajati otrokom svojim, koliko bolj bo dal Oče nebeški svetega Duha tem, ki ga prosijo.« (Lukež 11:13)

Vloga svetih

Sveti, katerim je Pavel pisal pisma, so umrli že pred stoletji in ob svojem času prejeli »venec življenja«, ko so bili obujeni v nebesa. (Razodetje 2:10) Častilci Boga Jehova se zavedajo da čaščenje teh pravih svetnikov ni svetopisemsko in da jih ne more obvarovati bolezni, naravnih nesreč, ekonomske nestabilnosti, starosti oziroma smrti. Zato se morda sprašujete: ‚Ali Božji sveti zares skrbijo za nas? Ali naj bi od njih pričakovali, da bodo ravnali v našo korist?‘

Sveti so imeli v Danielovi prerokbi pomembno vlogo. V šestem stoletju pr. n. š. je imel vznemirljivo videnje, katerega izpolnitev sega v naš čas. Iz morja so prihajale štiri strah zbujajoče zveri, ki predstavljajo človeške vlade, katere ne zmorejo zadovoljiti resničnih potreb človeštva. Daniel je nato prerokoval: »Toda svetniki Najvišjega prejmejo kraljestvo in obdrže kraljestvo na vekomaj, da, do vekov večnosti.« (Daniel 7:17, 18)

Pavel je potrdil to ‚dediščino svetih‘, namreč da bodo sodediči s Kristusom v nebesih. (Efežanom 1:18–21) Jezus je s svojo krvjo 144.000 svetim omogočil, da bodo vstali od mrtvih v nebeško slavo. Apostol Janez je objavil: »Blažen in svet, kdor ima delež v prvem vstajenju; do teh druga smrt nima oblasti, marveč duhovniki bodo Božji in Kristusovi, in bodo ž njim kraljevali tisoč let.« (Razodetje 20:4, 6; 14:1, 3) Janez je v videnju slišal množico nebeških stvarjenj, ki pojejo pred oslavljenim Jezusom: »Odkupilo [si jih] Bogu s krvjo svojo iz vsakega rodu in jezika in ljudstva in naroda, in si jih storilo našemu Bogu v kraljestvo in za duhovnike, in kraljevali bodo na zemlji.« (Razodetje 5:9, 10) Kako pomirjujoče! Te moške in ženske je skrbno izbral sam Bog Jehova. Poleg tega so mu zvesto služili že na zemlji in se pri tem spoprijemali s skoraj vsako težavo, ki jo lahko doživijo ljudje. (1. Korinčanom 10:13) Zato smo lahko prepričani, da bodo ti obujeni sveti usmiljeni in razumevajoči vladarji ter bodo upoštevali naše slabosti in omejitve.

Blagoslovi pod kraljestveno vlado

Kraljestvena vlada bo kmalu ukrepala in z zemlje očistila vso hudobnost in trpljenje. Takrat bodo ljudje Bogu bližje kot kdaj prej. Janez je napisal: »In slišal sem glas velik od prestola, da govori: Glej, šator Božji z ljudmi, in prebival bo ž njimi; in oni bodo ljudstva njegova, in Bog sam bode med njimi.« To bo človeštvu prineslo neizmerne  blagoslove, saj se prerokba nadaljuje: »Obriše vse solze ž njih oči; in smrti ne bode več, ne žalovanja, ne vpitja, ne bolečine ne bode več; kajti prvo je prešlo.« (Razodetje 21:3, 4)

Kakšen čas bo to! Rezultati popolnega vladanja Kristusa Jezusa in 144.000 svetih so v Mihu 4:3, 4 nadalje opisani s temi besedami: »[Jehova] bode sodnik med mnogimi ljudstvi in bo karal močne poganske narode v daljavi. In prekujejo svoje meče v orala in sulice v kosirje, ne vzdigne narod zoper narod meča in ne bodo se več učili vojske. A sedeli bodo vsak pod svojo trto in pod svojo smokvo, in nihče jih ne bo strašil; kajti usta GOSPODA nad vojskami so govorila.«

Sveti vabijo ljudi, naj se okoristijo teh blagoslovov. Pravi svetniki, ki so simbolično predstavljeni kot nevesta, še naprej govorijo: »Pridi! In kdor sliši, naj reče: Pridi!« Vrstica nato nadaljuje: »In kdor je žejen, pridi; kdor hoče, vzemi vodo življenja brezplačno.« (Razodetje 22:17) Kaj spada k ‚vodi življenja‘? Med drugim točno spoznanje o Božjih namenih. Jezus je v molitvi k Bogu rekel: »Večno življenje je pa to, da spoznajo tebe, edinega resničnega Boga, in katerega si poslal, Jezusa Kristusa.« (Janez 17:3) To spoznanje si lahko pridobimo z rednim preučevanjem Biblije. Kako srečni smo, da lahko po Božji Besedi sprevidimo pravo identiteto svetih in se naučimo, kako jih bo Bog uporabil v večno korist človeštva!

[Slika na strani 4]

Pavel je navdihnjena pisma napisal pravim svetnikom

[Slika na strani 4, 5]

Jezusovi zvesti apostoli so postali pravi svetniki

[Slika na strani 6]

K Bogu lahko z zaupanjem molimo po Jezusu Kristusu

[Slika na strani 7]

Obujeni svetniki bodo vsem na zemlji usmiljeno vladali