Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Še naprej udejanjajte naučeno

Še naprej udejanjajte naučeno

 Še naprej udejanjajte naučeno

»Kar ste se tudi naučili in prejeli in slišali in videli na meni, to delajte, in Bog miru bode z vami.« (FILIPLJANOM 4:9)

1., 2. Ali Biblija na splošno vpliva na življenje teh, ki se imajo za verne? Pojasnite.

»VPLIV religije narašča, morala pa pada.« S tem naslovom so v biltenu Emerging Trend povzeli izsledke raziskave, opravljene po vseh Združenih državah. Očitno se v tej državi veča število teh, ki obiskujejo cerkev in trdijo, da ima religija pomembno mesto v njihovem življenju. Toda v poročilu je zapisano: »Kljub tem presenetljivim številkam pa mnogi Američani dvomijo, da bi lahko vera vplivala na življenje posameznikov in celotne družbe.«

2 Takšne razmere niso značilne le za eno državo. Mnogi ljudje po svetu, ki trdijo, da priznavajo Biblijo in so verni, ne dopustijo Svetemu pismu, da bi zares vplivalo na njihovo življenje. (2. Timoteju 3:5) »Biblijo še vedno zelo spoštujemo,« je izjavil vodja neke raziskovalne skupine, »toda čas, ko smo jo brali, preučevali in upoštevali, je minil.«

3. a) Kako Biblija vpliva na tiste, ki postanejo pravi kristjani? b) Kako Jezusovi sledilci upoštevajo Pavlov nasvet, zapisan v Listu Filipljanom 4:9?

 3 Toda s pravimi kristjani je drugače. Z upoštevanjem nasvetov iz Božje Besede spreminjajo svoje razmišljanje in vedenje. Njihovo novo osebnost drugi zlahka opazijo. (Kološanom 3:5–10) Jezusovim sledilcem Biblija ni nekakšna neuporabna knjiga, ki bi počivala na polici in bi se na njej nabiral prah. Nasprotno, apostol Pavel je filipskim kristjanom rekel: »Kar ste se tudi naučili in prejeli in slišali in videli na meni, to delajte, in Bog miru bode z vami.« (Filipljanom 4:9, poudarili mi.) Kristjani naredijo več od tega, kot da resnico iz Božje Besede le sprejmejo. Ravnajo po naučenem, vedno upoštevajo biblijski nasvet, in to v družini, na delovnem mestu, v občini in na vseh drugih področjih življenja.

4. Zakaj je izziv ravnati po Božjih zakonih?

4 Ravnati v skladu z Božjimi zakoni in načeli ni lahko. Živimo v svetu, ki je v moči Satana Hudiča, v Bibliji imenovanega »bog tega sveta«. (2. Korinčanom 4:4; 1. Janezov 5:19) Zato je pomembno, da se pazimo vsega, kar bi nas oviralo pri prizadevanju, da ostanemo značajni do Boga Jehova. Kako pa lahko ostanemo značajni?

Držite se »vzorca zdravih besed«

5. Kaj pomeni Jezusova izjava »Neprestano hodi za menoj«?

5 Naučeno med drugim udejanjamo tako, da smo zvesti pravemu čaščenju in to kljub nasprotovanju nevernikov. Za zdržljivost je potreben trud. Jezus je rekel: »Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter [neprestano, NW] hodi za menoj.« (Matevž 16:24SSP) Jezus ni dejal, naj bi za njim hodili le en teden, mesec ali leto, temveč je rekel: »Neprestano hodi za menoj.« Njegove besede kažejo, da ne moremo biti učenci le neko razdobje v življenju oziroma da to ni začasna predanost, od danes do jutri. Pravo čaščenje bomo zvestovdano podpirali tako, da zvesto vztrajamo na poti, ki smo jo izbrali, ne glede na to, kaj se zgodi. Kako lahko to storimo?

6. Kaj je vzorec zdravih besed, ki so se ga kristjani v prvem stoletju naučili od Pavla?

6 Pavel je spodbujal sodelavca Timoteja: »Drži se vzora [vzorca, NW] zdravih besed, ki si jih slišal od mene, v veri in ljubezni, ki je v Kristusu Jezusu.« (2. Timoteju 1:13) Na kaj je Pavel mislil? Grška beseda, ki je tu prevedena z ‚vzorec‘, se dobesedno nanaša na umetnikovo skico. Čeprav takšno delo ni ravno podrobno izdelano, pa ima jasno začrtane robove, tako da lahko sprevideven opazovalec dojame celotno sliko. Podobno tudi vzorec resnice, o katerem je Pavel učil Timoteja in druge, ni bil zasnovan tako, da bi določno odgovoril na vsako vprašanje. Vseeno pa so ti nauki zadostno vodstvo, lahko bi rekli nekakšen očrt, tako da lahko odkritosrčni ljudje dojamejo, kaj Jehova pričakuje od njih. Da bi ugajali Bogu, so se seveda morali držati vzorca resnice, tako da so udejanjali naučeno.

7. Kako lahko kristjani vztrajamo pri vzorcu zdravih besed?

7 V prvem stoletju so nekateri posamezniki, kot na primer Himenej, Aleksander in Filet, zagovarjali zamisli, ki niso ustrezale ‚vzorcu zdravih besed‘. (1. Timoteju 1:18–20; 2. Timoteju 2:16, 17) Kako so se lahko zgodnji kristjani ognili temu, da bi jih odpadniki speljali na slaba pota? Tako da so skrbno preučevali navdihnjene spise in jih v življenju upoštevali. Tisti, ki so posnemali zgled Pavla in drugih zvestih kristjanov, so lahko prepoznali in zavrnili vse, kar ni ustrezalo vzorcu resnice, ki so se jo naučili. (Filipljanom 3:17; Hebrejcem 5:14) Niso  ‚bolehali za pregovarjanjem in besednimi prepiri‘, temveč so prav napredovali v bogovdanosti. (1. Timoteju 6:3–6) Tudi mi ravnamo podobno, ko udejanjamo naučene resnice. Zares nam okrepi vero, ko vidimo, da se milijone Jehovovih služabnikov po vsem svetu neomajno ravna po vzorcu biblijske resnice, ki so se jo naučili. (1. Tesaloničanom 1:2–5)

Zavrnite »bajke«

8. a) Kako si Satan danes prizadeva, da bi nam uničil vero? b) Katero Pavlovo opozorilo najdemo v Drugem listu Timoteju 4:3, 4?

8 Satan skuša zlomiti našo značajnost s sejanjem dvomov o tem, kar smo se naučili. Podobno kot v prvem stoletju si tudi danes odpadniki in drugi prizadevajo, da bi neizkušenim uničili vero. (Galatom 2:4; 5:7, 8) Včasih po javnih občilih širijo popačene informacije ali celo očitne laži glede metod in vzgibov Jehovovega ljudstva. Pavel je opozoril, da bo nekatere to odvrnilo od resnice. Zapisal je: »Prišel bo [. . .] čas, ko nekateri ne bodo prenesli zdravega nauka, ampak si bodo po svojih željah poiskali veliko učiteljev, ker hočejo ustreči svojim ušesom. Ušesa bodo obračali proč od resnice in zabredli v bajke.« (2. Timoteju 4:3, 4SSP)

9. Kaj je Pavel morda imel v mislih, ko je govoril o ‚bajkah‘?

9 Nekateri se niso držali vzorca zdravih besed in so jih pritegnile »bajke«. Kaj so bile te bajke? Morda je imel Pavel v mislih izmišljene legende, podobne tistim v Tobijevi apokrifni knjigi. * K bajkam so lahko spadale tudi senzacionalne in dvomljive govorice. Tako so se morda nekateri »po svojih željah« pustili zapeljati tem, ki so opravičevali popuščanje pri Božjih merilih oziroma bili kritični do tistih, ki so v občini prevzemali vodstvo. (3. Janezov 9, 10; Juda 4) Ne glede na to, za kakšne kamne spotike je šlo, so nekateri očitno imeli raje laži kakor resnice iz Božje Besede. Kmalu so nehali udejanjati naučeno, in to na lastno duhovno škodo. (2. Petrov 3:15, 16)

10. Katere so nekatere od sodobnih bajk in kako je Janez poudaril potrebo po previdnosti?

10 Če temeljito preiščemo in izbiramo to, kar bomo poslušali in brali, lahko zavrnemo današnje bajke. Na primer, javna občila pogosto povišujejo nemoralo. Mnogi zagovarjajo agnosticizem ali odkrit ateizem.  Višja kritika se posmehuje Bibliji, ki zase trdi, da je navdihnjena od Boga. In sodobni odpadniki se še naprej trudijo sejati seme dvoma, da bi kristjanom spodkopali vero. Apostol Janez je svaril pred podobno nevarnostjo, ki so jo v prvem stoletju sprožili lažni preroki: »Ljubljeni, ne verujte vsakemu duhu [navdihnjenemu izreku, NW], ampak presojajte duhove [navdihnjene izreke, NW], ali so iz Boga; ker mnogo lažnivih prorokov je prišlo na svet.« (1. Janezov 4:1) Biti moramo torej previdni.

11. Kako se lahko preiščemo in ugotovimo, ali smo v veri?

11 Pavel je glede tega pisal: »Sami se preverite, ali ste verni [v veri, AC].« (2. Korinčanom 13:5SSP) Apostol nas spodbuja, naj se preiščemo, da bi tako lahko ugotovili, ali se držimo vseh krščanskih naukov. Če radi poslušamo nezadovoljneže, se moramo v molitvi preiskati. (Psalm 139:23, 24) Ali se nagibamo k temu, da iščemo napake na Jehovovem ljudstvu? Če da, zakaj? Ali nas je kdo z besedami ali dejanji prizadel? Če da, ali na stvari gledamo pravilno? Vsaka preizkušnja, s katero se v tej stvarnosti spoprijemamo, je začasna. (2. Korinčanom 4:17) Le zakaj bi nehali služiti Bogu, tudi če doživljamo preizkušnjo v občini? Če nas kaj vznemirja, ali ni veliko bolje narediti vse, kar je v naši moči, in nato zadevo prepustiti v Jehovove roke? (Psalm 4:4; Pregovori 3:5, 6; Efežanom 4:26)

12. Kako so nam Berejci dober zgled?

12 Ne bodimo kritični, temveč ohranimo duhovno zdrav pogled na informacije, ki jih prejemamo z osebnim preučevanjem in na krščanskih shodih. (1. Korinčanom 2:14, 15) Ne dvomimo o Božji Besedi. Veliko bolj modro je imeti stališče, kakršno so imeli Berejci v prvem stoletju, ki so skrbno preiskovali Pisma! (Dejanja 17:10, 11) Naučeno nato udejanjajmo. Zavrnimo bajke in se oprimimo resnice.

13. Kako bi lahko nevede širili bajke?

13 Paziti se moramo še druge vrste bajk. Širi se veliko senzacionalnih pripovedi, pogosto po elektronski pošti. Modro je, da smo previdni glede takšnih pripovedi, še posebej če ne poznamo njihovega prvotnega vira. Četudi bi doživljaj ali zgodbo poslal kak kristjan, ki je sicer na dobrem glasu, pa morda dejstev ni izvedel iz neposrednega vira. Zato je pomembno, da smo previdni, kar se tiče ponavljanja ali nadaljnjega širjenja nepreverjenih pripovedi. Gotovo ne bi  hoteli ponavljati ‚brezbožnih mitov‘ (New International Version) oziroma ‚posvetnih bajk[, ki skrunijo, kar je sveto, NW]‘. (1. Timoteju 4:7SSP) Poleg tega moramo drug z drugim govoriti resnico, zato ravnamo modro, če se ogibamo vsega, zaradi česar bi morda celo nevede širili neresnice. (Efežanom 4:25)

Koristi udejanjanja resnice

14. Kakšne so koristi udejanjanja tega, kar se učimo iz Božje Besede?

14 Udejanjanje tega, kar smo se naučili iz osebnega preučevanja Biblije in na krščanskih shodih, nam bo zelo koristilo. Morda bomo ugotovili, da imamo boljše odnose s tistimi, s katerimi smo si domači po veri. (Galatom 6:10) Z upoštevanjem biblijskih načel si bomo izboljšali stališče. (Psalm 19:8) Še več, z udejanjanjem naučenega ‚lepšamo nauk Boga‘ in morda bo to k pravemu čaščenju pritegnilo še druge. (Titu 2:6–10)

15. a) Kako je neko dekle zbralo pogum in pričevalo v šoli? b) Kaj ste se naučili iz tega doživetja?

15 Med Jehovovimi pričami je veliko mladih, ki udejanjajo to, kar se naučijo iz osebnega preučevanja Biblije in krščanskih publikacij, kakor tudi z rednim obiskovanjem krščanskih shodov. S svojim lepim vedenjem dobro pričujejo učiteljem in sošolcem. (1. Petrov 2:12) Premislite o 13-letni Leslie iz Združenih držav. Priznava, da je sošolcem težko govorila o svoji veri, vendar se je nekega dne to spremenilo. »V razredu smo se pogovarjali o tem, kako te prodajalci skušajo pridobiti, da bi pri njih kupil reči. Neko dekle je dvignilo roko in kot primer omenilo Jehovove priče.« Kako se je Leslie kot Priča na to odzvala? »Branila sem svojo vero,« pravi, »s čimer sem gotovo vse presenetila, saj sem v šoli ponavadi zelo tiha.« In kakšen je bil rezultat njenega poguma? »Ker je sošolka imela še druga vprašanja, sem ji lahko dala brošuro in traktat,« pravi Leslie. Kako mora Jehova veseliti, ko mladi, ki udejanjajo naučeno, zberejo pogum in pričujejo v šoli! (Pregovori 27:11; Hebrejcem 6:10)

16. Kako neki mladi Priči koristi Teokratična strežbena šola?

16 Naslednji zgled je Elizabeth. Ta deklica je od svojega sedmega leta, pa ves čas osnovnošolskega izobraževanja, vabila učitelje v kraljestveno dvorano vsakič, ko je imela nalogo v Teokratični strežbeni šoli. Če učitelj ni mogel priti, je ostala po pouku in mu predstavila točko. V zadnjem letniku srednje šole je napisala deset strani dolgo poročilo o koristih Teokratične strežbene šole in ga predstavila skupini štirih učiteljev. Prosili so jo tudi, naj predstavi vzorčni govor v Teokratični strežbeni šoli, in za to si je izbrala temo »Zakaj Bog dovoljuje hudobijo?«. Elizabeth koristi vzgojno-izobraževalni program Teokratične strežbene šole, ki ga organizirajo Jehovove priče. Je le ena od mnogih mladih kristjanov, ki oslavljajo Jehova tako, da udejanjajo to, kar se učijo iz njegove Besede.

17., 18. a) Kaj Biblija svetuje glede poštenosti? b) Kako je na nekega moškega vplivalo pošteno vedenje Pričevalca?

 17 Biblija opominja kristjane, naj v vsem ravnajo pošteno. (Hebrejcem 13:18) Z nepoštenostjo si lahko uničimo dober odnos z drugimi in, kar je še hujše, s samim Jehovom. (Pregovori 12:22) Z zaupanja vrednim vedenjem dokazujemo, da udejanjamo naučeno, in zaradi tega mnogi bolj spoštujejo Jehovove priče.

18 Premislite o izkušnji oficirja Phillipa. Založil je prazen, podpisan ček, vendar se tega ni zavedal, dokler ga ni prejel po pošti. Ček je našel neki Pričevalec. Ko mu ga je poslal, je v pismu še pripisal, da ga je k temu dejanju spodbudilo versko prepričanje. Phillip je osupnil. »Okradli bi me lahko za 9800 evrov!« je dejal. Nekoč je že bil razočaran, ko so mu v cerkvi ukradli klobuk. Menda mu je neki znanec odnesel klobuk, medtem ko mu je zdaj tujec vrnil ček, vreden več tisoč evrov! Zares, pošteni kristjani oslavljajo Boga Jehova!

Še naprej udejanjajte naučeno

19., 20. Kako nam bo koristilo, če ravnamo v skladu s tem, kar se učimo iz Svetega pisma?

19 Tistim, ki udejanjajo, kar se učijo iz Božje Besede, to zelo koristi. Učenec Jakob je zapisal: »Kdor [. . .] prav pogleda v popolno postavo, postavo svobode, in pri njej vztraja ter ne pozabi, kar sliši, ampak dejanski izvršuje to, ta bode blažen [srečen, Ekumenska izdaja] v dejanju svojem.« (Jakob 1:25) Da, če ravnamo v skladu s tem, kar se učimo iz Svetega pisma, bomo občutili pristno srečo in se bolje spoprijemali z življenjskimi pritiski. Najpomembnejše pa je to, da bomo imeli Jehovov blagoslov in upanje na večno življenje! (Pregovori 10:22; 1. Timoteju 6:6)

20 Še naprej torej pridno preučujmo Božjo Besedo, s sočastilci Jehova se redno zbirajmo na shodih in bodimo pozorni na snov, ki se jo tam obravnava. Upoštevajmo in še naprej udejanjajmo to, kar se učimo, in ‚Bog miru bode z nami‘. (Filipljanom 4:9)

[Podčrtne opombe]

^ odst. 9 Tobijeva knjiga je bila verjetno napisana v tretjem stoletju pr. n. š. in vsebuje praznoverja polno pripoved o Judu Tobiju. Zanj je bilo rečeno, da lahko s srcem, žolčem in jetri velikanske ribe dobi moč za ozdravljanje in za izganjanje demonov.

Ali se spomnite?

• Kaj je ‚vzorec zdravih besed‘ in kako se ga lahko držimo?

• Katere »bajke« moramo zavračati?

• Kako tistim, ki udejanjajo, kar se učijo iz Božje Besede, to koristi?

[Preučevalna vprašanja]

[Slika na strani 17]

Kako so se lahko zgodnji kristjani ognili temu, da bi jih odpadniki speljali na slaba pota?

[Slika na strani 18]

Seme dvoma lahko zasejejo javna občila, internet in sodobni odpadniki

[Slika na strani 19]

Nepreverjenih poročil ni modro širiti

[Slika na strani 20]

Jehovove priče v službi, šoli oziroma povsod udejanjajo to, kar berejo v Božji Besedi