Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Jehova svoje ljudstvo krasi z lučjo

Jehova svoje ljudstvo krasi z lučjo

 Jehova svoje ljudstvo krasi z lučjo

»Vstani, svéti se, hči sionska [žena, NW]! zakaj svetloba tvoja je prišla in slava GOSPODOVA je zasijala nad teboj.« (IZAIJA 60:1)

1., 2. a) V kakšnem stanju je človeštvo? b) Kdo je odgovoren za človeško temo?

»O, KO bi bil danes kje kak Izaija ali sveti Pavel!« Tako je vzdihnil ameriški predsednik Harry Truman v štiridesetih letih prejšnjega stoletja. Zakaj pa? Ker je čutil, da svet v njegovem času potrebuje zelo sposobne moralne voditelje. Človeštvo je pravkar prestalo najtemačnejše obdobje 20. stoletja, drugo svetovno vojno. A četudi je bilo vojne konec, v svetu ni bilo miru. Tema je ostala. Svet je celo 57 let po tej vojni še vedno v temi. Če bi predsednik Truman še živel, bi nedvomno tudi sedaj videl potrebo po moralnih voditeljih, podobnih Izaiju ali apostolu Pavlu.

2 Bodisi da je predsednik Truman to vedel ali ne, je apostol Pavel govoril o temi, ki stiska človeštvo, in je v svojih spisih tudi svaril pred njo. Sovernike je na primer posvaril: »Vojskovati se nam ni zoper kri in meso, ampak zoper poglavarstva, zoper oblasti, zoper svetovne mogočnike te teme, zoper duhovne vojske hudobnosti v nebeških prostorih.« (Efežanom 6:12, poudarili mi.) Pavel tako ni pokazal le tega, da se zaveda, da zemljo obdaja duhovna tema, temveč da tudi pozna njen pravi vir, in sicer mogočne demonske sile, ki jih je opisal kot »svetovne mogočnike«. Kaj lahko navadni ljudje naredijo, da bi pregnali mogočne duhove, ki so odgovorni za to svetovno temo?

3. Kaj je Izaija kljub temačnemu stanju človeštva napovedal za zveste?

3 Izaija je prav tako govoril o temi, ki je prizadela človeštvo. (Izaija 8:22; 59:9) Vendar je, ko je gledal naprej v naše dni, po navdihnjenju napovedal, da bo Jehova celo v teh temačnih časih razsvetljeval pogled vsem, ki imajo radi luč. Da, četudi Pavel in Izaija nista osebno navzoča, nas lahko vodijo njuni navdihnjeni spisi. Da bi videli, kakšen blagoslov je to za tiste, ki ljubijo Jehova, razmislimo o Izaijevih preroških besedah, ki jih najdemo v 60. poglavju njegove knjige.

Žena iz prerokbe se sveti

4., 5. a) Kaj Jehova zapove ženi, naj stori, in kaj ji obljubi? b) Kakšna vznemirljiva sporočila so v 60. poglavju Izaijeve knjige?

4 Uvodne besede Izaijevega 60. poglavja so namenjene ženski v zelo žalostnih okoliščinah – leži v temi in je z obrazom obrnjena k tlom. Nenadoma pa skozi to temo prodre svetloba in Jehova zakliče: »Vstani, svéti se, hči sionska [žena, NW]! zakaj svetloba tvoja je prišla in slava GOSPODOVA je zasijala nad teboj.« (Izaija 60:1) Za ženo je prišel čas, da vstane in zasije z Božjo lučjo, njegovo slavo. Zakaj? Odgovor najdemo v naslednji vrstici: »Glej, tema pokriva zemljo in mrak narode; a nad teboj zasije GOSPOD in slava njegova bode očitna nad teboj.« (Izaija 60:2) Ko žena uboga Jehovovo zapoved, ji je zagotovljen čudovit izid.  Jehova pravi: »Pridejo narodi k svetlobi tvoji in kralji k svitu, ki ti sije.« (Izaija 60:3)

5 Te tri vznemirljive vrstice so uvod in povzetek preostalega 60. poglavja Izaijeve knjige. To poglavje napoveduje, kaj bo v prerokbi doživela žena, in pojasnjuje, kako smo lahko v Jehovovi luči kljub temi, ki se je spustila na človeštvo. Toda kaj ponazarjajo znamenja v teh treh uvodnih vrsticah?

6. Kdo je žena iz 60. poglavja Izaijeve knjige in kdo jo predstavlja na zemlji?

6 Žena iz Izaija 60:1–3 je Sion, Jehovova nebeška organizacija duhovnih stvarjenj. Današnji Sionov predstavnik na zemlji je preostanek ‚Božjega Izraela‘, mednarodna občina z duhom maziljenih kristjanov, ki upajo, da bodo skupaj s Kristusom vladali v nebesih. (Galatom 6:16) V ta duhovni narod se je sčasoma zbralo vseh 144.000 članov in novodobna izpolnitev 60. poglavja Izaijeve knjige se osredinja na tiste izmed tega naroda, ki v »zadnjih dneh« še živijo na zemlji. (2. Timoteju 3:1; Razodetje 14:1) Prerokba tudi veliko govori o spremljevalcih teh maziljenih kristjanov, o ‚veliki množici‘ »drugih ovac«. (Razodetje 7:9; Janez 10:16)

7. V kakšnem stanju je bil Sion leta 1918 in kako je bilo to prerokovano?

7 Ali je ‚Božji Izrael‘ kdaj ležal v temi, kar je predpodabljala žena v prerokbi? Je, to se je zgodilo pred več kot 80 leti. Med prvo svetovno vojno so si maziljeni kristjani močno prizadevali, da bi lahko še naprej oznanjevali. Toda leta 1918, v zadnjem letu vojne, se je organizirano oznanjevanje skoraj povsem ustavilo. Josepha F. Rutherforda, ki je nadzoroval svetovno delo oznanjevanja, in druge vidnejše kristjane so na temelju lažnih obtožb obsodili na dolgo zaporno kazen. V knjigi Razodetje so bili takratni maziljeni kristjani na zemlji preroško opisani kot trupli, ki ležita »na ulicah mesta velikega, ki se imenuje duhovno Sodoma in Egipt«. (Razodetje 11:8) To je bilo za Sion, ki so ga predstavljali njegovi maziljeni otroci na zemlji, zares temačen čas!

8. Do kakšne presenetljive spremembe je prišlo leta 1919 in s kakšnim izidom?

8 Leta 1919 pa je prišlo do presenetljive spremembe. Na Sion je posijala Jehovova  luč! Preživeli izmed Božjega Izraela so vstali, da bi jo začeli odsevati. Ponovno so se neustrašno lotili oznanjevanja dobre novice. (Matevž 5:14–16) Ti kristjani so z obnovljeno gorečnostjo še druge pritegnili k Jehovovi luči. Novi so bili na začetku maziljeni kot dodatni člani Božjega Izraela. V Izaiju 60:3 so omenjeni kot kralji, ker naj bi postali Kristusovi sodediči v Božjem nebeškem kraljestvu. (Razodetje 20:6) Pozneje je k Jehovovi luči začela prihajati velika množica drugih ovc, ki jih v prerokbi ponazarjajo »narodi«.

Ženini otroci prihajajo domov!

9., 10. a) Kakšen izreden prizor zagleda žena in kaj predstavlja? b) Zaradi česa se Sion veseli?

9 Jehova zdaj začne podrobno razčlenjevati informacije iz Izaija 60:1–3. Ženi dá drugo zapoved. Prisluhnite, kaj reče: »Povzdigni oči kroginkrog in poglej.« Žena uboga in zagleda prizor, ki ji zares ogreje srce! Njeni otroci prihajajo domov. Svetopisemski stavek se nadaljuje: »Vsi oni se zbirajo in prihajajo k tebi; sinovi tvoji gredo iz daljave in hčere tvoje prinašajo v naročju.« (Izaija 60:4) Svetovno kraljestveno oznanjevanje, ki se je začelo leta 1919, je pritegnilo tisoče novih, da bi služili Jehovu. Tudi ti so postali Sionovi »sinovi« in »hčere«, maziljeni člani Božjega Izraela. Tako je Jehova, s tem da je pripeljal k luči še zadnje člane 144.000-ev, okrasil Sion.

10 Ali si lahko zamislite, kako vesel je bil Sion, ko je imel svoje otroke pri sebi? Jehova pa dá Sionu še dodatne razloge za veselje. Takole beremo: »Tedaj boš videla in od veselja sijala, in srce ti bo močno utripalo in se širilo; zakaj obilnost morja se obrne do tebe, bogastvo narodov dospe k tebi.« (Izaija 60:5) Vse od tridesetih let prejšnjega stoletja se skladno s temi preroškimi besedami k Sionu zgrinjajo množice kristjanov, ki upajo na večno življenje na zemlji. Prihajajo iz ,morja‘ človeštva, odtujenega Bogu in predstavljajo bogastvo narodov. Ti so »dragocenosti vseh narodov«. (Hagaj 2:7; Izaija 57:20) Upoštevajte še, da te »dragocenosti« ne služijo Jehovu vsaka po svoje. Ne, Sion krasijo s tem, da se pri čaščenju pridružujejo maziljenim bratom. Tako postanejo skupaj z njimi »ena čreda« pod ‚enim pastirjem‘. (Janez 10:16)

K Sionu prihajajo trgovci in pastirji

11., 12. Opišite množice, ki se pomikajo proti Sionu.

11 Z napovedanim zbiranjem je izjemno porastlo število teh, ki hvalijo Jehova. To je napovedano naprej v prerokbi. Zamislite si, da stojite na gori Sion ob ženi iz prerokbe. Pogledate proti vzhodu. Kaj vidite? »Velblodov roj te pokrije, dromedarji iz Madiana in Efe; vsi pridejo iz Sabe, zlata prineso in kadila in veselo bodo oznanjali slavna dela GOSPODOVA.« (Izaija 60:6) Množice trgovcev vodijo svoje karavane velblodov po poteh proti Jeruzalemu. Velblodi so kakor voda, ki preplavi deželo! Trgovci prinašajo dragocena darila, ‚zlato in kadilo‘. Prihajajo k Božji luči, da bi Ga javno hvalili, »oznanjali slavna dela GOSPODOVA«.

12 Na poti pa niso le trgovci. Tudi pastirji se zgrinjajo k Sionu. Prerokba se nadaljuje: »Vse črede kedarske se bodo zbirale k tebi; ovni nebajotski ti bodo stregli.« (Izaija 60:7a) V sveto mesto potujejo pastirska plemena, da bi Jehovu darovala najboljše  iz svojih čred. Celo sebe ponudijo za strežnike Sionu! Kako Jehova sprejme te tujce? Sam Bog odgovarja: »Prišli bodo na moj oltar v blagougodje meni [z mojo naklonjenostjo, NW]; in okrasil bom hišo dike svoje.« (Izaija 60:7b) Jehova prijazno sprejme daritve in službo teh tujcev. Njihova navzočnost krasi njegov tempelj.

13., 14. Kaj je videti, da prihaja od zahoda?

13 Zdaj pa se obrnite in poglejte proti obzorju na zahodu. Kaj vidite? V daljavi se nekaj kakor bel oblak razprostira nad morsko gladino. Jehova nato vpraša, kar se že sami vprašujete: »Kdo so oni, ki se zletavajo kakor gost oblak in kakor golobje k linam svojim?« (Izaija 60:8) Jehova odgovori na svoje vprašanje: »Mene bodo čakali otoki in tarsiške ladje najprej, da pripeljejo sinove tvoje iz daljave, srebro in zlato svoje s seboj, za ime GOSPODA, Boga tvojega, in za Svetnika Izraelovega, ker te je odičil.« (Izaija 60:9)

14 Ali si lahko predstavljate ta prizor? Beli oblak se približuje in sedaj je daleč na zahodu videti kot množica pik. Zdijo se podobne jati ptic, ki nežno leti tik nad valovi. Ko pa se tiho približajo, vidite, da so to pravzaprav ladje, ki imajo razpeta jadra, da bi lovile veter. Proti Jeruzalemu jih pluje toliko, da so videti kakor jata golobov. Ladjevje karseda hiti iz oddaljenih pristanišč in prinaša v Jeruzalem častilce, da bodo hvalili Jehova.

 Jehovova organizacija se veča

15. a) Kakšen porast je bil napovedan v Izaiju 60:4–9? b) Kakšnega duha kažejo pravi kristjani?

15 Kako živopisno preroško sliko svetovnega porasta, ki se je začel leta 1919, nam posredujejo vrstice od 4 do 9! Zakaj je Jehova blagoslovil Sion s takšnim porastom? Ker od leta 1919 Božji Izrael poslušno in vztrajno sije z Jehovovo lučjo. Toda ali ste opazili, da skladno s 7. vrstico novi ‚prihajajo na [Božji] oltar‘? Oltar je namenjen darovanju žrtev in ta značilnost prerokbe nas spominja, da so žrtve del službe Jehovu. Apostol Pavel je zapisal: »Prosim vas [. . .], da podaste telesa svoja za žrtev živo, sveto, prijetno Bogu: to bodi pametno vaše bogoslužje.« (Rimljanom 12:1) V skladu s Pavlovimi besedami pravi kristjani niso zadovoljni samo s tem, da so enkrat na teden navzoči pri bogoslužju. Svoj čas, energijo in sredstva posvečajo širjenju čistega čaščenja. Ali niso takšni predani častilci s svojo navzočnostjo v okras Jehovovi hiši? Izaija je prerokoval, da bodo. In lahko smo prepričani, da so takšni goreči častilci lepi tudi v Jehovovih očeh.

16. Kdo je v preteklosti pomagal pri ponovni gradnji in kdo sodeluje v sodobnem času?

16 Novodošli hočejo delati. Prerokba naprej pravi: »Zidali bodo tujci zidove tvoje [tvoja obzidja, SSP] in njih kralji ti bodo stregli.« (Izaija 60:10) Prva izpolnitev teh besed sega v čas vrnitve iz babilonskega ujetništva, ko so kralji in drugi iz narodov dejansko pomagali ponovno pozidati tempelj in mesto Jeruzalem. (Ezra 3:7; Nehemija 3:26) V sodobni izpolnitvi pa velika množica podpira maziljeni ostanek pri sezidavi pravega čaščenja. Člani te množice pomagajo izgrajevati krščanske občine in tako utrjevati ‚obzidje‘ mestu podobne Jehovove organizacije. Sodelujejo pa tudi pri dobesedni gradnji kraljestvenih in zborskih dvoran ter betelskih objektov. Z vsem tem pomagajo svojim maziljenim bratom skrbeti za potrebe Jehovove vse večje organizacije!

17. Kako Jehova med drugim krasi svoje ljudstvo?

17 Kako spodbudne so sklepne besede iz Izaija 60:10! Jehova pravi: »V srdu svojem sem te udaril, a v blagovoljnosti svoji sem se te usmilil.« Da, v letu 1918/19 je Jehova discipliniral svoje ljudstvo. Toda to je preteklost. Sedaj je čas, da Jehova izkaže usmiljenje svojim maziljenim služabnikom in njihovim spremljevalcem, drugim ovcam. Dokaz, da je temu tako, je izreden porast, s katerim jih je blagoslovil, jih tako rekoč »odičil«.

18., 19. a) Kaj Jehova obljublja glede novih, ki prihajajo v njegovo organizacijo? b) Kaj izvemo iz preostalih vrstic 60. poglavja Izaijeve knjige?

18 Vsako leto se Jehovovi organizaciji pridruži stotisoče novih ‚tujcev‘ in enaka možnost je odprta še za mnoge. Jehova pravi Sionu: »Vrata tvoja bodo odprta neprestano, noč in dan se ne zapro, da pripeljejo k tebi bogastvo narodov ob spremstvu njih  kraljev.« (Izaija 60:11) Nekateri nasprotniki skušajo ta »vrata« zapreti, vendar mi vemo, da jim to ne bo uspelo. Sam Jehova je dejal, da bodo vrata tako ali drugače ostala odprta. Porast se bo nadaljeval.

19 Jehova pa v teh zadnjih dneh še drugače blagoslavlja svoje ljudstvo in ga tako krasi. Preostale vrstice 60. poglavja Izaijeve knjige preroško odkrivajo, kako še Jehova blagoslavlja svoje ljudstvo.

Ali lahko pojasnite?

• Kdo je Božja »žena« in kdo jo predstavlja na zemlji?

• Kdaj so Sionovi otroci ležali z obrazom, obrnjenim k tlom, ter kdaj in kako so ‚vstali‘?

• Kako je Jehova z različnimi prispodobami napovedal današnji porast kraljestvenih oznanjevalcev?

• Kako vse je Jehovova luč posijala na njegovo ljudstvo?

[Preučevalna vprašanja]

[Slika na strani 10]

Jehovovi ‚ženi‘ je zapovedano, naj vstane

[Slika na strani 12]

Ladjevje je podobno golobom na obzorju