Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Zaupajte Jehovu, Bogu, ki je resničen

Zaupajte Jehovu, Bogu, ki je resničen

 Zaupajte Jehovu, Bogu, ki je resničen

Ali ste se kdaj ponoči ozrli v jasno nebo in videli na stotine zvezd? Kako pojasnjujete njihov obstoj?

V TIŠINI noči so zvezde spregovorile s starodavnim izraelskim kraljem Davidom in ga navedle, da je napisal: »Nebesa oznanjajo slavo Boga mogočnega in delo rok njegovih kaže oblok nebesni.« (Psalm 19:1) Da, Stvarnik je vreden »prejemati slavo in čast in moč«, ne pa stvarstvo. (Razodetje 4:11; Rimljanom 1:25SSP)

»On pa, ki je vse napravil, je Bog,« pravi Biblija. (Hebrejcem 3:4) Zares, resnični Bog, ‚ki mu je ime Jehova, je Najvišji nad vesoljno zemljo‘. (Psalm 83:18) On ni iluzija – fatamorgana. Jezus Kristus je o svojem nebeškem Očetu, Jehovu, rekel: »Tisti, ki me je poslal, je resničen.« (Janez 7:28SSP)

Jehova – izpolnjevalec svojih namenov

Božje edinstveno ime, Jehova, se v Hebrejskih spisih pojavlja skoraj 7000-krat. Ravno to ime poudarja dejstvo, da je resničen. Božje ime dobesedno pomeni »On povzroča, da postaja«. Bog Jehova se torej opisuje kot tisti, ki izpolnjuje svoje namene. Ko je Mojzes vprašal Boga po imenu, je Jehova še podrobneje pojasnil pomen svojega imena z besedami: »Izkazoval se bom, kakršnega se bom izkazoval.« (2. Mojzesova 3:14NW ) Rotherhamov prevod pa povsem primerno pravi: »Postal bom, kar koli me bo volja.« Jehova se izkazuje oziroma se odloči postati, kar koli je treba, da bi uresničil svoje pravične namene in obljube. Zato tudi nosi prepričljive nazive, kot so: Stvarnik, Oče, Suvereni Gospod, Pastir, Jehova nad vojskami, Poslušalec molitev, Sodnik, Veliki poučevalec, Odkupitelj. (Sodniki 11:27; Psalm 23:1; 65:2NW; 73:28, NW; 89:26; Izaija 8:13NW; 30:20, NW; 40:28; 41:14)

Samo resničnemu Bogu je lahko upravičeno ime Jehova, saj ljudje ne morejo biti nikoli prepričani, da bodo njihovi načrti uspeli. (Jakob 4:13, 14) Samo Jehova lahko reče: »Kakor pada dež ali sneg z neba in se ne vrača tja, temuč napaja zemljo ter jo dela rodovitno, da iz nje raste, da daje seme sejalcu in lačnemu kruh: tako bode beseda moja, ki prihaja iz mojih ust: ne povrne se k meni prazna, temuč izvrši, kar me veseli, in bo uspeh imela v tem, za kar jo pošljem.« (Izaija 55:10, 11)

Jehova svoj namen izvršuje s tako gotovostjo, da je z njegovega gledišča resnično celo tisto, kar se morda ljudem zdi neresnično. Jezus je Abrahama, Izaka in Jakoba omenil veliko časa po njihovi smrti in rekel: »Bog [Jehova] pa ni Bog mrtvih, ampak živih;  zakaj njemu so vsi živi.« (Lukež 20:37, 38) Ti trije zvesti očaki so bili mrtvi, vendar pa naj bi se Božji namen, da jih bo obudil, tako zanesljivo izpolnil, da so bili zanj pravzaprav živi. Jehovu ne bo nič težje oživiti te zveste služabnike starega časa, kot mu je bilo ustvariti prvega človeka iz zemeljskega prahu. (1. Mojzesova 2:7)

Apostol Pavel navaja še en zgled, ki potrjuje dejstvo, da Jehova povzroča, da se njegov namen izvrši. V Svetem pismu je Abraham imenovan ‚oče mnogih narodov‘. (Rimljanom 4:16, 17) Ko je bil Abram še brez otrok, je Jehova njegovo ime spremenil v Abraham, kar pomeni »oče množice«. Jehova je povzročil, da se je pomen tega imena uresničil tako, da je ostarelemu Abrahamu in njegovi ženi Sari čudežno povrnil zmožnost imeti otroke. (Hebrejcem 11:11, 12)

Jezus Kristus je dobil veliko moč in avtoriteto, zato je o resničnosti govoril z višjega gledišča, kot so ga imeli ljudje. Čeprav je njegov tesni prijatelj Lazar umrl, je Jezus svojim učencem rekel: »Lazar, prijatelj naš, je zaspal; pa grem, da ga prebudim.« (Janez 11:11) Zakaj je Jezus za mrtvega človeka rekel, da zgolj spi?

Ko je Jezus prispel v Lazarjev domači kraj Betanijo, je šel h grobnici in naročil, naj odstranijo kamen, ki je zapiral njen vhod. Potem ko je glasno molil, je zapovedal: »Lazar, pridi ven!« Oči opazovalcev so bile uprte v grobnico, ko »mrtvec izide, povezan na nogah in rokah s povoji, in njegov obraz je bil obvezan s prtom«. Jezus potem reče: »Razvežite ga in pustite, naj odide.« (Janez 11:43, 44) Jezus je obudil Lazarja – oživil je človeka, ki je bil že štiri dni mrtev! Kristus ni popačil resnice, ko je rekel, da njegov prijatelj spi. Mrtvi Lazar je z Jehovovega in Jezusovega gledišča res zgolj spal. Da, Jezus in njegov nebeški Oče se ukvarjata z resničnimi stvarmi.

Jehova lahko uresniči naše upe

Kakšno nasprotje obstaja med varljivimi maliki in resničnim Bogom! Malikovalci predmetom, ki jih častijo, napačno pripisujejo nadčloveške sposobnosti. Vendar pa tem malikom, ne glede na to, kako močno jih častijo, še vedno ne morejo podeliti čudežnih sposobnosti. Po drugi strani pa lahko Bog Jehova o svojih davno umrlih služabnikih upravičeno govori, kakor da bi bili živi, saj jih lahko zopet oživi. »GOSPOD [Jehova, NW ] pa je resnični Bog« in nikoli ne zavaja svojega naroda. (Jeremija 10:10SSP)

Kako tolažilno je vedeti, da bo Jehova ob svojem času obudil, oživil mrtve, ki so v njegovem spominu! (Dejanja 24:15) Obujenje seveda obsega tudi obnovitev posameznikovega življenjskega vzorca. Stvarniku, ki je neomejen v modrosti in moči, si ni težko zapomniti življenjskega vzorca umrlih in jih tudi obuditi. (Job 12:13; Izaija 40:26) Jehova je namreč poln ljubezni, zato bo uporabil svoj popolni spomin, da bo mrtve obudil v življenje na rajski zemlji, in to z  osebnostjo, ki so jo imeli pred smrtjo. (1. Janezov 4:8)

Medtem ko se Satanovemu svetu približuje konec, pa je prihodnost za tiste, ki zaupajo v resničnega Boga, svetla. (Pregovori 2:21, 22; Daniel 2:44; 1. Janezov 5:19) Psalmist nam zagotavlja: »Še malo namreč, in brezbožnika ne bo več, [. . .]. Krotki pa bodo podedovali deželo in se radovali v obilosti miru.« (Psalm 37:10, 11) Kriminal in nasilje bosta stvar preteklosti. Prevladala bo pravica in gospodarskih težav ne bo več. (Psalm 37:6; 72:12, 13; Izaija 65:21–23) Izbrisane bodo vse sledi družbenega, rasnega, plemenskega in narodnostnega razlikovanja. (Dejanja 10:34, 35) Vojn in bojnega orožja ne bo več. (Psalm 46:9) Tisti čas ne bo ‚noben prebivalec rekel: Bolan sem!‘ (Izaija 33:24) Vsakdo se bo veselil popolnega in čvrstega zdravja. (Razodetje 21:3, 4) Raj na zemlji bo kmalu postal resničnost. Takšen je Jehovov namen!

Da, vsi na Bibliji temelječi upi se bodo kmalu uresničili. Zakaj bi dovolili, da nas prevara, kar se malikuje v tem svetu, ko pa se lahko povsem zanesemo na Jehova? Njegova volja je, da »se rešijo vsi ljudje in pridejo do [točnega, NW ] spoznanja resnice«. (1. Timoteju 2:3, 4) Namesto da posvečamo svoj čas in sredstva iluzijam oziroma fatamorganam te stvarnosti in njenim bogovom, raje rastimo v spoznanju Boga, ki je resničen, in se zanašajmo nanj z vsem svojim srcem. (Pregovori 3:1–6; Janez 17:3)

[Slika na strani 6]

Lazar je z Jehovovega in Jezusovega gledišča res zgolj spal

[Slike na strani 7]

Raj na zemlji bo kmalu postal resničnost