Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Pridobite si takšno srce, da se bo balo Jehova

Pridobite si takšno srce, da se bo balo Jehova

 Pridobite si takšno srce, da se bo balo Jehova

»O da bi imeli tako srce, da bi se me bali in hranili vse moje zapovedi vse dni.« (5. MOJZESOVA 5:29)

1. Kaj nam zagotavlja, da bodo ljudje nekega dne osvobojeni strahu?

STRAH že stoletja muči človeštvo. Zaradi strahu pred lakoto, boleznijo, kriminalom ali vojno je na milijone ljudi nenehno zaskrbljenih. Zato je v preambuli Splošne deklaracije človekovih pravic izražena želja po ustvaritvi sveta, v katerem ljudje ne bi živeli v strahu. * Na srečo nam sam Bog jamči, da bo tak svet res prišel, čeprav ne po človeških prizadevanjih. Jehova nam po svojem preroku Mihu obljublja, da v njegovem novem svetu pravičnosti ‚nihče ne bo strašil njegovega ljudstva‘. (Miha 4:4)

2. a) Kako nas Sveto pismo spodbuja, naj se bojimo Boga? b) Kakšna vprašanja se nam lahko zastavijo med premišljevanjem o tem, da smo dolžni bati se Boga?

2 Po drugi strani pa je lahko strah tudi koristna sila. Božje služabnike se v Svetem pismu znova in znova spodbuja, naj se boje Jehova. Mojzes je Izraelcem dejal: »GOSPODA, Boga svojega, se boj in njemu služi.« (5. Mojzesova 6:13) Stoletja kasneje je Salomon zapisal: »Boga se boj in zapovedi njegove izpolnjuj, kajti to je vsa dolžnost človekova.« (Propovednik 12:13) Podobno tudi mi z oznanjevanjem, ki ga opravljamo pod angelskim nadzorom, spodbujamo ljudi, naj ‚se bojijo Boga in mu dajo slavo‘. (Razodetje 14:6, 7) Kristjani morajo Jehova, poleg tega, da se ga bojijo, ljubiti z vsem srcem. (Matevž 22:37, 38) Kako pa lahko ljubimo Boga in se ga hkrati bojimo? Zakaj se je treba bati ljubečega Boga? Kako nam koristi to, da razvijamo strah pred Bogom? Da bi odgovorili na ta vprašanja, moramo najprej razumeti, kaj pomeni bati se Boga in kako je ta strah bistven v našem odnosu z Jehovom.

Spoštovanje, strahospoštovanje in strah

3. Kaj pomeni bati se Boga?

3 Božji strah je nekaj, kar morajo kristjani čutiti do svojega Izdelovalca. Po eni od definicij je ta strah »spoštovanje in globoko strahospoštovanje do Stvarnika ter zdrav strah pred tem, da mu ne bi ugajali«. Strah pred Bogom torej vpliva na dva pomembna vidika v našem življenju: na naše stališče do Boga ter do ravnanja, ki ga on sovraži. Brez dvoma sta oba vidika zelo pomembna in prav je, da o njiju skrbno premislimo. Vineov Expository Dictionary of New Testament Words pokaže, da je kristjanom ta spoštljivi strah ‚nadzorujoči motiv v življenju, tako v duhovnih kot moralnih zadevah‘.

4. Kako lahko razvijemo spoštovanje in strahospoštovanje do našega Stvarnika?

4 Kako lahko razvijemo spoštovanje in strahospoštovanje do našega Stvarnika? Ko vidimo lepo pokrajino, impresiven slap ali veličasten sončni zahod, nas to navdaja s spoštovanjem. Ta občutek postane še močnejši, ko z očmi vere sprevidimo, da je za takšnimi ustvarjalnimi deli Božja roka. Poleg tega kakor  kralj David dojamemo svojo neznatnost v primerjavi z Jehovovim strah zbujajočim stvarstvom. »Ko ogledujem nebesa tvoja, prstov tvojih delo, mesec in zvezde, ki si jih postavil, govorim: Kaj je človek, da se ga spominjaš?« (Psalm 8:3, 4) To globoko spoštovanje vodi do strahospoštovanja, ki nas vzgibava, da se Jehovu zahvaljujemo in ga slavimo za vse, kar dela za nas. David je še zapisal: »Hvalim te, da sem storjen na strašen, čudovit način; čudovita so dela tvoja, predobro to pozna duša moja.« (Psalm 139:14)

5. Zakaj naj bi se bali Jehova in kdo nam je pri tem odličen zgled?

5 Spoštovanje in strahospoštovanje vzbujata v človeku zdrav in spoštljiv strah do moči Boga, ki jo ima kot Stvarnik, in do njegove avtoritete, ki jo ima kot upravičeni Vladar vesolja. V videnju, ki ga je imel apostol Janez, ‚zmagovalci nad zverjo in nad podobo njeno‘ – maziljeni Kristusovi sledilci na svojih nebeških položajih – razglašajo: »Velika in čudovita so dela tvoja, o Gospod Bog, Vsegamogočni, pravična in resnična pota tvoja, o Kralj narodov! Kdo bi se te ne bal, Gospod, in ne slavil tvojega imena?« (Razodetje 15:2–4) Strah pred Bogom, ki izhaja iz globokega strahospoštovanja do njegove veličastnosti, navaja te Kristusove sovladarje v nebeškem Kraljestvu, da častijo Boga kot najvišjo oblast. Ali nam premišljevanje o vsem, kar je Jehova dosegel, ter o tem, kako pravično vlada vesolju, ne ponuja obilo razlogov za to, da se ga bojimo? (Psalm 2:11; Jeremija 10:7)

6. Zakaj naj bi imeli zdrav strah pred tem, da ne bi ugajali Jehovu?

6 Strah pred Bogom pa mora poleg spoštovanja in strahospoštovanja zajemati tudi zdrav strah pred tem, da Bogu ne bi ugajali ali da bi mu bili neposlušni. Zakaj? Ne smemo pozabiti, da je Jehova sicer »počasen za jezo in obilen v milosti«, vendar »krivega nikakor ne šteje za nedolžnega«. (2. Mojzesova 34:6, 7) Je ljubeč in usmiljen, toda nepravičnosti in namernega grešenja ne trpi. (Psalm 5:4, 5; Habakuk 1:13) Kateri premišljeno in  brez obžalovanja počenjajo to, kar je hudo v Jehovovih očeh, ter Mu nasprotujejo, ne ostanejo nekaznovani. Apostol Pavel je dejal, da je »strašno [. . .] pasti v roke živega Boga«. Zdrav strah pred tem, da bi padli v takšno stanje, je konec koncev za nas zaščita. (Hebrejcem 10:31)

»Njega se oklepajte«

7. Zakaj lahko zaupamo v Jehovovo rešilno moč?

7 Človeka to, da se spoštljivo boji Boga in se jasno zaveda njegove strah zbujajoče moči, navede, da Bogu trdno zaupa. Prav kakor se otrok v očetovi bližini počuti varnega, tako se mi počutimo varne pod Jehovovo roko, ki nas vodi. Upoštevajte, kako so se Izraelci odzvali po tem, ko jih je Jehova popeljal iz Egipta: »Videl je Izrael preveliko moč, ki jo je bil GOSPOD pokazal nad Egipčani, in balo se je ljudstvo GOSPODA in verovalo je GOSPODU.« (2. Mojzesova 14:31) Elizejeva izkušnja prav tako dokazuje, da ‚angel GOSPODOV postavlja šatorišče okrog njih, ki se ga boje, in jih otimlje‘. (Psalm 34:7; 2. kraljev 6:15–17) Novodobna zgodovina Jehovovega ljudstva in verjetno tudi naše osebne izkušnje potrjujejo, da Bog svojo moč uporablja v korist teh, ki mu služijo. (2. letopisov 16:9) Tako pričenjamo doumevati, da je »v strahu GOSPODOVEM [. . .] trdno zaupanje«. (Pregovori 14:26SSP)

8. a) Zakaj nas strah pred Bogom navaja, da hodimo po njegovih poteh? b) Pojasnite, kako naj bi se Jehova ‚oklepali‘.

8 Zdrav strah pred Bogom nam krepi zaupanje vanj in nas tudi vzgibava, da hodimo po njegovih poteh. Salomon je ob slovesni posvetitvi templja Jehovu v molitvi rekel: »Da bi se te [Izraelci] bali in hodili po potih tvojih, dokler žive v deželi, ki si jo dal njih očetom.« (2. letopisov 6:31) Pred tem pa je Mojzes Izraelce spodbujal: »Za GOSPODOM, svojim Bogom, hodite, njega se bojte, njegove zapovedi hranite in njegov glas poslušajte, njemu služite in njega se oklepajte.« (5. Mojzesova 13:4) Te vrstice torej jasno kažejo, da želja, da bi hodili po Jehovovih poteh in se Ga ‚oklepali‘, izvira iz zaupanja Bogu. Da, strah pred Bogom nas navaja, da Jehova ubogamo, mu služimo ter se ga oklepamo, kakor se morda otrok dobesedno oklepa svojega očeta, kateremu brezpogojno zaupa. (Psalm 63:8; Izaija 41:13)

Ljubiti Boga pomeni bati se ga

9. Kako sta povezana ljubezen do Boga in strah pred Bogom?

9 S svetopisemskega stališča strah pred Bogom ni ovira, da ga ne bi mogli imeti radi. Ravno nasprotno, Izraelcem je bilo naročeno, naj ‚se bojijo GOSPODA, da hodijo po vseh njegovih potih, da ga ljubijo‘. (5. Mojzesova 10:12) Tako sta strah pred Bogom in ljubezen do Boga med sabo tesno povezana. Strah pred Bogom nas navaja, da hodimo po njegovih poteh, s tem pa mu dokazujemo svojo ljubezen. (1. Janezov 5:3) To je logično, saj ko imamo nekoga radi, se upravičeno bojimo, da ga ne bi prizadeli. Izraelci so Jehova prizadeli s svojim upiranjem v pustinji. Prav gotovo ne bomo želeli narediti nič takega, s čimer bi užalostili našega nebeškega Očeta. (Psalm 78:40, 41) Po drugi strani pa, ker ‚so GOSPODU po volji tisti, ki se ga boje‘, s svojo poslušnostjo in zvestobo njegovo srce razveseljujemo. (Psalm 147:11; Pregovori 27:11) Ljubezen do Boga nas vzgibava, da mu ugajamo, strah pred Bogom pa nas odvrača od tega, da bi ga prizadeli. Ti lastnosti se ne izključujeta, temveč dopolnjujeta.

10. Kako je Jezus pokazal, da mu je v veselje bati se Jehova?

10 Življenje Jezusa Kristusa nazorno kaže, kako lahko Boga ljubimo in se ga hkrati bojimo. Prerok Izaija je glede Jezusa zapisal: »Duh GOSPODOV bo počival nad njim, duh modrosti in razumnosti, duh sveta in moči, duh spoznanja in strahu GOSPODOVEGA. In blagougodje njegovo bode v strahu GOSPODOVEM.«  (Izaija 11:2, 3) Glede na to prerokbo je Božji duh Jezusa vzgibaval, da se je bal svojega nebeškega Očeta. Opazimo tudi, da Jezusa ta strah ni hromil, temveč mu je bil vir zadovoljstva. Jezusu je bilo to, da je izpolnjeval Božjo voljo in Mu ugajal, v veselje tudi v najtežjih okoliščinah. Ko se mu je neizprosno približevala usmrtitev na mučilnem kolu, je Jehovu rekel: »Ne kakor hočem jaz, ampak kakor ti.« (Matevž 26:39) Zaradi takšnega bogovšečnega strahu je Jehova z naklonjenostjo prisluhnil Sinovi ponižni prošnji, ga ojačal in rešil iz smrti. (Hebrejcem 5:7)

Učiti se bati Jehova

11., 12. a) Zakaj se moramo učiti bati se Boga? b) Kako nas Jezus uči bati se Jehova?

11 Ko vidimo moč in veličastnost narave, že kar nagonsko čutimo spoštovanje. V nasprotju s tem pa se strah pred Bogom ne pojavi samodejno. Zato nas Večji David, Jezus Kristus, preroško vabi: »Pridite, otroci, poslušajte me, strahu GOSPODOVEGA vas bom učil.« (Psalm 34:11) Kako se lahko od Jezusa učimo bati se Jehova?

12 Jezus nas uči bati se Jehova tako, da nam pomaga razumeti čudovito osebnost našega nebeškega Očeta. (Janez 1:18) Jezusov lastni zgled odkriva, kako Bog razmišlja in kako ravna z drugimi, saj Jezus popolnoma odseva Očetovo osebnost. (Janez 14:9, 10) Poleg tega nam Jezusova žrtev omogoča, da se približamo Jehovu, ko ga v molitvi prosimo za odpuščanje naših grehov. Ta izjemni odraz Božjega usmiljenja je že sam po sebi močan razlog, da se ga bojimo. Psalmist je zapisal: »Pri tebi je odpuščenje, da te časté s svetim strahom.« (Psalm 130:4)

13. Kateri koraki, orisani v knjigi Pregovorov, nam pomagajo bati se Jehova?

13 Knjiga Pregovorov oriše niz korakov, ki nam pomagajo razviti strah pred Bogom. »Sin moj, ako sprejmeš besede moje in pri sebi shraniš zapovedi moje, tako da nagneš uho svoje k modrosti in srce obrneš k razumnosti; če zakličeš previdnost in do umnosti zaženeš svoj glas, [. . .] tedaj boš razumel strah GOSPODOV in dosežeš spoznanje Božje.« (Pregovori 2:1–5) Da bi torej razvili bogaboječnost, moramo preučevati njegovo Besedo, si iskreno prizadevati razumeti njen pouk, nato pa skrbno paziti na njene nasvete.

14. Kako lahko upoštevamo nasvet, dan izraelskim kraljem?

14 Vsakemu kralju staroveškega Izraela je bilo naročeno, naj si naredi prepis Postave in ‚ga bere vse dni svojega življenja, da se nauči bati se GOSPODA, svojega Boga, in hraniti vse besede tega zakona‘. (5. Mojzesova 17:18, 19) Branje in preučevanje Biblije sta za nas prav tako pomembna dejavnika, če se želimo naučiti bati se Jehova. S tem ko udejanjamo biblijska načela v svojem življenju, si postopoma pridobivamo Božjo modrost in znanje. Pričenjamo ‚razumevati strah GOSPODOV‘, saj vidimo dobre  rezultate, ki jih ta rojeva v našem življenju, in svoj odnos z Bogom cenimo kakor zaklad. Poleg tega lahko mlajši in starejši s tem, ko se redno zbiramo s soverniki, prisluhnemo Božjemu pouku, se učimo bati Boga ter hodimo po njegovih poteh. (5. Mojzesova 31:12)

Kdor se boji Jehova, je srečen

15. Kako vse je bogaboječnost povezana z našim čaščenjem Boga?

15 Iz vsega tega, kar smo pregledali, lahko ugotovimo, da je bogaboječnost koristna lastnost, ki naj bi jo vsi negovali, saj je to temeljni del našega čaščenja Jehova. Takšen strah nam pomaga, da Jehovu brezpogojno zaupamo, hodimo po njegovih poteh in se ga oklepamo. Kakor Jezusa Kristusa lahko strah pred Bogom tudi nas vzgibava, da živimo skladno s posvetitveno obljubo, in to sedaj ter v vso večnost.

16. Zakaj nas Jehova spodbuja, naj se ga bojimo?

16 Strah pred Bogom ni nikoli bolesten, niti ni pretirano omejevalen. »Blagor mu [Srečen je, NW], kdorkoli se boji GOSPODA, kdor hodi po potih njegovih,« nam zagotavlja Biblija. (Psalm 128:1) Jehova nas spodbuja, naj se ga bojimo, ker ve, da nam bo to v zaščito. Njegovo ljubečo skrb opazimo v besedah, ki jih je izrekel Mojzesu: »O da bi imeli tako srce, da bi se me bali in hranili vse moje zapovedi vse dni, da bi se dobro godilo njim in njih otrokom vekomaj!« (5. Mojzesova 5:29)

17. a) Kakšne koristi imamo od tega, da se bojimo Boga? b) Katere vidike bogaboječnosti bomo pregledali v naslednjem članku?

17 Podobno je z nami. Če si bomo pridobili takšno srce, da se bo balo Boga, se nam bo dobro godilo. Kako vse pa? Kot prvo bo tako stališče razveseljevalo Boga in nas z njim zbližalo. David je iz lastnih izkušenj vedel, da »voljo izpolnjuje njim, ki se ga bojé, vpitje njih sliši in jih rešuje«. (Psalm 145:19) Kot drugo pa nam bo strah pred Bogom koristil, ker bo vplival na naše stališče do tega, kar je hudo. (Pregovori 3:7) V naslednjem članku bomo obravnavali, kako nas ta strah varuje pred duhovnimi nevarnostmi, ter pregledali nekaj svetopisemskih zgledov mož, ki so se bali Jehova in se odvrnili od hudega.

[Podčrtna opomba]

^ odst. 1 Generalna skupščina Združenih narodov je Splošno deklaracijo človekovih pravic sprejela 10. decembra 1948.

Ali znate odgovoriti?

• Kaj pomeni bati se Boga in kako to vpliva na nas?

• Kako sta povezana strah pred Bogom in hoja z Bogom?

• Kako Jezusov zgled kaže, da je strah pred Bogom povezan z ljubeznijo do Boga?

• Kako si lahko pridobimo takšno srce, da se bo balo Jehova?

[Preučevalna vprašanja]

[Slika na strani 17]

Izraelskim kraljem je bilo zapovedano, naj si naredijo osebni prepis Postave in ga dnevno berejo

[Slika na strani 18]

Strah pred Jehovom nas navaja, da Mu zaupamo, kakor sin zaupa svojemu očetu

[Navedba vira slike na strani 15]

Zvezde: Photo by Malin, © IAC/RGO 1991