Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Varujte svojo vest

Varujte svojo vest

 Varujte svojo vest

ŽE SAMA misel na to, da bi leteli z letalom, ki ima napačno programiran računalnik, je strašljiva. Zdaj pa si predstavljajte, da je kdo posegel v sistem upravljanja letala ali pa je namerno ponaredil njegove podatke! V prenesenem pomenu skuša nekdo nekaj podobnega narediti z vašo vestjo. Poskuša pokvariti vaš moralni sistem za upravljanje, in to s ciljem, da vas spravi na pot, na kateri boste trčili z Bogom! (Job 2:2–5; Jan. 8:44)

Kdo je ta izprijeni prevratnik? Biblija ga imenuje »kača stara, ki se imenuje Hudič in Satan, ki zapeljava vesoljni svet«. (Razodetje 12:9, poudarili mi.) Na delu ga je bilo mogoče videti v edenskem vrtu, kjer je z varljivim razglabljanjem pregovoril Evo, naj se ne meni za to, kar je vedela, da je prav, in naj se upre Bogu. (1. Mojzesova 3:1–6, 16–19) Od takrat je Satan vodilna osebnost pri razvijanju vseh ustanov, s katerimi vara celotno človeštvo in ga vodi v sovražen odnos z Bogom. Med njimi je najbolj graje vredna kriva vera. (2. Korinčanom 11:14, 15)

Kriva vera kvari vest

V biblijski knjigi Razodetje je kriva vera predstavljena kot simbolična vlačuga, imenovana Babilon Veliki. S svojimi nauki je izkrivila moralni čut mnogih ljudi in povzročila, da so zasovražili in celo nasilno ravnali s tistimi, ki imajo drugačno verovanje. Pravzaprav gleda Bog, kot piše v knjigi Razodetje, na krivo vero kakor na tisto, ki je prvenstveno odgovorna za kri »vseh, ki so bili zaklani na zemlji«, tudi za kri njegovih častilcev. (Razodetje 17:1–6; 18:3, 24)

Jezus je posvaril svoje učence pred tem, kako zelo bo kriva vera izkrivila moralni kompas nekaterih, ko je rekel: »Pride [. . .] ura, da bo vsak, kdor vas bo moril, menil, da s tem opravlja službo Bogu.« Kako moralno zaslepljeni so takšni nasilni posamezniki! Jezus je rekel: »Niso spoznali Očeta, ne mene.« (Janez 16:2, 3, poudarili mi.) Nedolgo potem, ko je Jezus izrekel te besede, so tudi njega umorili na ukaz nekaterih verskih voditeljev, ki jim vest tega zločina ni očitala. (Janez 11:47–50) V nasprotju s tem pa je Jezus rekel, da se njegove prave sledilce da prepoznati po medsebojni ljubezni. Toda njihova ljubezen je še večja, saj seže celo do njihovih sovražnikov. (Matevž 5:44–48; Janez 13:35)

Kriva vera pa kvari vest mnogih tudi tako, da dopušča vse moralno ali nemoralno, kar  je trenutno priljubljeno. Apostol Pavel je to napovedal z besedami: »Pride čas, ko ne bodo prenašali zdravega nauka, temuč po lastnem poželenju si kopičili učitelje, po tem, kakor jih ušesa srbe.« (2. Timoteju 4:3)

Verski voditelji danes pihajo ljudem na dušo, ko pravijo, da so zunajzakonski spolni odnosi za Boga verjetno sprejemljivi. Drugi opravičujejo homoseksualnost. Pravzaprav so nekateri duhovniki tudi sami dejavni homoseksualci. V nekem članku v britanskem časopisu The Times je pisalo, da je bilo »trinajst duhovnikov, ki so v javnosti znani kot homoseksualci,« izvoljenih v splošni koncil anglikanske cerkve. Kakšna merila naj privzamejo župljani, ko cerkveni voditelji opustijo biblijsko moralo in njihove cerkve glede tega storijo le malo? Ne preseneča nas, da so milijoni popolnoma zmedeni.

Koliko boljše je torej, da nas vodijo svetilniku podobne moralne in duhovne resnice, ki smo se jih naučili iz Biblije! (Psalm 43:3; Janez 17:17) Biblija nas na primer uči, da nečistniki in prešuštniki »ne podedujejo kraljestva Božjega«. (1. Korinčanom 6:9, 10) Pove nam, da moški in ženske, ki zamenjajo »naravno občevanje s protinaravnim«, v Božjih očeh ‚počenjajo nespodobnosti‘. (Rim. 1:26, 27, 32SSP) Te moralne resnice si niso izmislili nepopolni ljudje, ampak so to od Boga navdihnjena merila, ki jih ni nikoli preklical. (Galatom 1:8; 2. Timoteju 3:16) Toda Satan še drugače kvari našo vest.

Bodite izbirčni glede razvedrila

Eno je prisiliti nekoga v to, da stori nekaj slabega, nekaj čisto drugega pa je navesti ga k temu, da si bo to želel storiti. Ravno takšen cilj ima »vladar tega sveta«, Satan. Da bi takšno ponižujoče razmišljanje vtisnil v um in srce nespametnih in nesumničavih – še posebej mladih, ki so najbolj ranljivi – uporablja poti, kot so vprašljiva literatura, filmi, glasba, računalniške igre in pornografske strani na internetu. (Janez 14:30SSP; Efežanom 2:2)

»Mladi v Združenih državah vidijo okrog 10.000 nasilnih dejanj vsako leto,« piše v reviji Pediatrics, »otroški programi pa prikazujejo največ nasilja.« Poročilo prav tako razkriva, da »najstniki vsako leto vidijo približno 15.000 prizorov, namigovanj in šal, povezanih s spolnostjo«. Revija tudi navaja, da se na televiziji, celo v času največje gledanosti, predvaja »več kot osem spolnih prizorov na uro, kar je skoraj petkrat več kot leta 1976«. Zato ne preseneča, da je raziskava poleg tega odkrila, da »tudi prostaško govorjenje dramatično narašča«. Kljub temu tako Biblija kakor številne znanstvene raziskave opozarjajo,  da hranjenje s takšnim gradivom ljudi kvari. Če torej zares želite ugajati Bogu in koristiti sebi, bodite pozorni na stavek iz Pregovorov 4:23, kjer piše: »Bolj nego vse, kar je stražiti, čuvaj srce svoje, kajti v njem so viri življenja.« (Izaija 48:17)

Tudi večina priljubljene glasbe kvari vest. Pevec, čigar pesmi so bile na vrhu lestvic v mnogih zahodnih deželah, se »še posebej trudi šokirati«, opozarja poročilo v avstralskem časopisu The Sunday Mail. Članek navaja, da »njegove pesmi poveličujejo droge, krvoskrunstvo in posilstvo« ter da »poje o tem, kako umori svojo ženo in njeno truplo vrže v jezero«. Druga omenjena besedila so preveč nizkotna, da bi jih tukaj ponovili. Kljub temu pa si je s svojo glasbo prislužil ugledno nagrado. Ali želite posejati v svoj um in svoje srce takšne škodljive misli, kakršne so omenjene zgoraj, čeprav so olepšane z glasbo? Upajmo, da ne, saj tisti, ki ravnajo tako, oskrunijo svojo vest in si na koncu pridobijo ‚hudobno srce‘, zaradi česar postanejo Božji sovražniki. (Hebrejcem 3:12; Matevž 12:33–35)

Zatorej modro izbirajte razvedrilo. Biblija nas spodbuja: »Vse, kar je resnično, kar je vzvišeno, kar je pravično, kar je čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je količkaj krepostno in hvalevredno, vse to imejte v mislih.« (Filipljanom 4:8SSP)

Vaša družba vpliva na vest

Kot otroka sta Neil in Franz uživala v zdravi družbi vdanih kristjanov. * Toda sčasoma, pripoveduje Neil, »sem se zapletel v napačno družbo«. Na njegovo žalost se je to nazadnje končalo z zločinom in zaporom. Franzova zgodba je podobna. »Mislil sem si, da mladi iz sveta, s katerimi sem se družil, ne bodo vplivali name,« je potožil. »Ampak kakor pravi List Galatom 6:7, se ‚Bog ne da zasmehovati; kajti kar človek seje, to bo tudi žel‘. Bridka izkušnja me je naučila, da sem se motil in da je Jehova imel prav. Prestajam dosmrtno zaporno kazen za slabo, ki sem ga storil.«

Ljudje, kakor sta Neil in Franz, v kriminal običajno ne zaidejo čez noč; sprva jih že sama misel na to odbija. Vanj drsijo postopoma, pogosto pa se začne s slabo družbo. (1. Korinčanom 15:33SSP) Temu lahko sledi zloraba drog ali alkohola. Vest je bila torej povsem primerno opisana kot »del osebnosti, ki se topi v alkoholu«. Od tam je le majhen korak do zločina ali nemorale.

Zakaj bi torej naredili ta prvi korak? Raje se družite z modrimi, ki resnično ljubijo Jehova.  Pomagali vam bodo okrepiti vest, da vas bo pravilno vodila in vam prihranila veliko bolečin. (Pregovori 13:20) Čeprav sta Neil in Franz še vedno v zaporu, pa sedaj gledata na svojo vest kot na Božje darilo, ki ga je treba pravilno izšolati in vsekakor ceniti. Poleg tega si močno prizadevata, da bi razvila dober odnos s svojim Bogom, Jehovom. Bodite modri in se učite iz njunih napak. (Pregovori 22:3)

Pazite na svojo vest

Da želimo paziti na svojo vest, pokažemo tako, da razvijamo ljubezen in vero v Boga ter tudi zdrav strah do njega. (Pregovori 8:13; 1. Janezov 5:3) Biblija nam odkriva, da je vest brez teh vplivov pogosto manj moralno stabilna. Psalm 14:1, SSP, na primer govori o tistih, ki v svojem srcu govorijo: »Ni Boga.« Kako takšno pomanjkanje vere vpliva na njihovo vedenje? Ta vrstica nadaljuje: »Ravnajo pokvarjeno, počenjajo ostudna dejanja.«

Ljudje, ki nimajo resnične vere v Boga, tudi nimajo trdnega upanja na boljšo prihodnost. Zato težijo k temu, da živijo za sedanjost, vdajajoč se svojim mesenim željam. Njihova filozofija je: »Jejmo in pijmo, kajti jutri umremo.« (1. Korinčanom 15:32) Po drugi strani pa tistih, katerih oči so uprte v nagrado večnega življenja, ne zapeljejo minljivi užitki tega sveta. Njihova vest jih kakor natančen navigacijski računalnik ohranja točno na poti zvestovdane poslušnosti Bogu. (Filipljanom 3:8)

Da bi vaša vest ohranila svojo moč in natančnost, potrebuje redno vodstvo iz Božje besede. Biblija nam pove, da nam je takšno vodstvo na voljo, ko v slikovitem jeziku pravi: »Ušesa tvoja bodo slišala, ko krenete na desno ali na levo, besedo zadaj za teboj govorečih: To je tisti pot, hodite po njem.« (Izaija 30:21) Zato si določite čas za dnevno branje Biblije. To vas bo okrepilo in opogumilo, ko si boste prizadevali narediti, kar je prav, oziroma ko se bodo nad vašo glavo zbrali oblaki zaskrbljenosti. Bodite prepričani, da vas bo Jehova moralno in duhovno vodil, če mu boste le popolnoma zaupali. Da, posnemajte psalmista, ki je zapisal: »Predočujem si GOSPODA neprestano; ker je na desnici moji, ne omahnem.« (Psalm 16:8; 55:22)

[Podčrtna opomba]

^ odst. 16 Imeni sta spremenjeni.

[Slike na strani 5]

Kriva vera, ki jo Biblija opisuje kot »Babilon Véliki«, je odgovorna za to, da je vest mnogim otopela

[Vir slike]

Duhovnik blagoslavlja čete: U.S. Army photo

[Slike na strani 6]

Gledanje nasilja in nemorale bo poškodovalo vašo vest

[Slika na strani 7]

Z rednim vodstvom iz Božje besede boste varovali svojo vest