Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Jehova je Bog potrpežljivosti

Jehova je Bog potrpežljivosti

 Jehova je Bog potrpežljivosti

»GOSPOD [Jehova, NW], usmiljen in milostljiv Bog, počasen v jezi in bogat v dobroti.« (2. MOJZESOVA 34:6, SSP)

1., 2. a) Kdo je v preteklosti lahko občutil Jehovovo potrpežljivost? b) Kaj pomeni beseda »potrpežljivost«?

LJUDJE v Noetovih dneh, Izraelci, ki so z Mojzesom potovali skozi pustinjo, in Judje, ki so živeli, ko je po zemlji hodil Jezus, vsi ti so živeli v različnih okoliščinah. Toda vsi so lahko občutili isto Jehovovo dobrotljivo lastnost: potrpežljivost. Nekaterim je pomenila življenje sámo. Jehovova potrpežljivost pa lahko pomeni življenje tudi nam.

2 Kaj je potrpežljivost? Kdaj jo Jehova kaže in zakaj? »Potrpežljivost« je definirana kot »zdržljivost v prenašanju krivice oziroma izzivov, skupaj z vztrajnim zaupanjem, da se bo skaljen medsebojni odnos popravil«. Ta lastnost je torej namenska. Osredinjena je predvsem na dobro tistega, ki povzroča neprijeten položaj. Vendar biti potrpežljiv ne pomeni opravičevati krivico. Kadar se namen potrpežljivosti izpolni ali kadar teh razmer ni več smiselno prenašati, se potrpežljivost konča.

3. Kakšen je namen Jehovove potrpežljivosti in kdaj se bo njegova potrpežljivost končala?

3 Ljudje smo lahko potrpežljivi, toda Jehova je najboljši zgled te lastnosti. V vseh teh letih, odkar je greh skalil odnos med Jehovom in njegovim človeškim stvarstvom, je naš Stvarnik pokazal zdržljivost in priskrbel sredstvo, po katerem lahko skesani ljudje popravijo svoj odnos z njim. (2. Petrov 3:9; 1. Janezov 4:10) Toda ko bo njegova potrpežljivost dosegla svoj namen, bo ukrepal proti namernim prestopnikom in pokončal sedanjo hudobno stvarnost. (2. Petrov 3:7)

Skladnost z Božjimi glavnimi lastnostmi

4. a) Kako je pojem potrpežljivosti izražen v Hebrejskih spisih? (Glej tudi podčrtno opombo.) b) Kako prerok Nahum opisuje Jehova in kaj to odkriva o Jehovovi potrpežljivosti?

4 V Hebrejskih spisih je pojem potrpežljivosti izražen z dvema hebrejskima besedama, ki dobesedno pomenita »dolžina nosnic« in sta v New World Translation prevedeni s »počasen za jezo«. * Ko je prerok Nahum govoril o Božji potrpežljivosti, je rekel: »GOSPOD je počasen za jezo in velik v moči, a krivca nikakor ne šteje za nedolžnega.« (Nahum 1:3) Jehovova potrpežljivost torej ni znamenje šibkosti, niti ni neomejena. Dejstvo, da je vsemogočni Bog obenem počasen za jezo in velik v moči, kaže, da je potrpežljiv zato, ker se namensko obvladuje. Ima moč kaznovati, toda tega namenoma noče takoj narediti, saj želi dati prestopniku priložnost, da se spremeni. (Ezekiel 18:31, 32) Jehovova potrpežljivost je torej izraz njegove ljubezni in odkriva, da moč rabi modro.

5. Kako je Jehovova potrpežljivost združljiva z njegovo pravičnostjo?

 5 Jehovova potrpežljivost je tudi združljiva z njegovo pravico in pravičnostjo. Mojzesu se je odkril kot »Bog [. . .] poln usmiljenja in milostiv, počasen za jezo [poterpežljivi, Wolfova Biblija] in obilen v milosti in resnici«. (2. Mojzesova 34:6) Leta pozneje je Mojzes v pesmi hvalil Jehova: »Vse poti njegove so pravica; mogočen Bog zvestobe je, krivičnosti ni v njem, pravičen in resničen je.« (5. Mojzesova 32:4) Da, Jehovovo usmiljenje, potrpežljivost, pravica in pravičnost delujejo skladno.

Jehovova potrpežljivost pred potopom

6. Na kakšen izreden način je Jehova pokazal, da je s potomci Adama in Eve potrpežljiv?

6 Adam in Eva sta z uporom v Edenu za vselej pretrgala dragocen odnos s svojim ljubečim Stvarnikom, Jehovom. (1. Mojzesova 3:8–13, 23, 24) Ta odtujitev je vplivala na njune potomce, ki so podedovali greh, nepopolnost in smrt. (Rimljanom 5:17–19) Čeprav je prvi človeški par namerno grešil, jima je Jehova dovolil imeti otroke. Pozneje je ljubeče priskrbel sredstvo, po katerem bi potomce Adama in Eve lahko spravil s seboj. (Janez 3:16, 36) Apostol Pavel je pojasnil: »Dokazuje pa Bog svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki. Koliko bolj bomo torej, ko smo zdaj opravičeni v krvi njegovi, po njem rešeni jeze božje. Kajti če smo bili spravljeni z Bogom s smrtjo njegovega Sina, ko smo bili še sovražniki, tem bolj bomo zdaj, ko smo spravljeni, zveličani po življenju njegovem.« (Rimljanom 5:8–10)

7. Kako je Jehova pokazal potrpežljivost pred potopom in zakaj je bilo uničenje predpotopnega rodu upravičeno?

7 Jehova je bil potrpežljiv v Noetovih dneh. Več kot stoletje pred potopom je »Bog [. . .] videl zemljo, in glej, popačena je bila, kajti vse meso je popačilo pot svojo na zemlji«. (1. Mojzesova 6:12) Toda Jehova je bil s človeštvom nekaj časa potrpežljiv. Rekel je: »Duh moj se ne bo prepiral s človekom vekomaj, ker on je tudi le meso; zato bodi dni njegovih sto in dvajset let.« (1. Mojzesova 6:3) V tistih 120 letih si je zvesti Noe lahko ustvaril družino in je, ko je izvedel o Božjem sklepu,  lahko zgradil barko ter svoje sodobnike posvaril pred prihajajočim potopom. Apostol Peter je pisal: »Potrpežljivost Božja [je] čakala v dneh Noetovih, ko se je napravljala barka, ki se je v njej malo, to je osem duš na varno rešilo po vodi.« (1. Petrov 3:20) Tisti, ki niso bili del Noetove ožje družine, »se niso zmenili« (NW) za njegovo oznanjevanje. (Matevž 24:38, 39) Toda Jehova je s tem, ko je Noe gradil barko in morda mnogo desetletij služil kot ‚glasnik pravičnosti‘, dal Noetovim sodobnikom veliko priložnosti, da se pokesajo svojega nasilnega načina življenja in mu pričnejo služiti. (2. Petrov 2:5; Hebrejcem 11:7) Končno uničenje tistega hudobnega rodu je bilo popolnoma upravičeno.

Zgled potrpežljivosti do Izraela

8. Kako je bil Jehova potrpežljiv z izraelskim narodom?

8 Jehova je bil potrpežljiv z Izraelci veliko dlje kot 120 let. V več kot 1500 letih njihove zgodovine, ko so bili Božje izvoljeno ljudstvo, je bilo sorazmerno malo obdobij, ko niso do skrajnosti preizkušali Božje potrpežljivosti. Že nekaj tednov po tem, ko jih je čudežno osvobodil iz Egipta, so se vrnili k malikovalstvu in s tem pokazali, kako malo spoštujejo svojega rešitelja. (2. Mojzesova 32:4; Psalm 106:21) V naslednjih desetletjih so se Izraelci pritoževali nad hrano, ki jim jo je Jehova po čudežu priskrboval v puščavi, godrnjali so nad Mojzesom in Aronom, govorili proti Jehovu, nečistovali z brezbožnimi ženami in celo častili Baala. (4. Mojzesova 11:4–6; 14:2–4; 21:5; 25:1–3; 1. Korinčanom 10:6–11) Jehova bi lahko svoje ljudstvo upravičeno iztrebil, toda bil je potrpežljiv. (4. Mojzesova 14:11–21)

9. Kako se je v času sodnikov in obdobju monarhije videlo, da je Jehova Bog potrpežljivosti?

9 V času sodnikov so se Izraelci večkrat vdali malikovalstvu. Kadar so to naredili, jih je Jehova prepustil sovražnikom. Toda ko so se pokesali in klicali k njemu na pomoč, je bil potrpežljiv in je obudil sodnike, da so jih reševali. (Sodniki 2:17, 18) V dolgem obdobju monarhije je le nekaj kraljev pokazalo, da so vdani samo Jehovu. In tudi pod zvestimi kralji je ljudstvo pravo čaščenje pogosto mešalo s krivim. Ko je Jehova obudil preroke, da bi jih opozarjali pred nezvestobo, so slednji navadno raje poslušali pokvarjene duhovnike in lažne preroke. (Jeremija 5:31; 25:4–7) Pravzaprav so Izraelci Jehovove zveste preroke preganjali in jih nekaj tudi ubili. (2. letopisov 24:20, 21; Dejanja 7:51, 52) Vendar je bil Jehova z njimi še naprej potrpežljiv. (2. letopisov 36:15)

Jehovove potrpežljivosti ni bilo konec

10. Kdaj je Jehovova potrpežljivost dosegla svoje meje?

10 Vendar zgodovina kaže, da ima Božja potrpežljivost svojo mejo. Leta 740 pr. n. š.  je Bog dovolil Asircem, da so premagali desetrodovno izraelsko kraljestvo, njegove prebivalce pa odvedli v izgnanstvo. (2. kraljev 17:5, 6) Na koncu naslednjega stoletja pa je dovolil, da so Babilonci napadli dvorodovno Judovo kraljestvo in uničili Jeruzalem z njegovim templjem. (2. letopisov 36:16–19)

11. Kako je Jehova pokazal potrpežljivost tudi, ko je izvrševal obsodbo?

11 Jehova pa ni pozabil biti potrpežljiv tudi, ko je izvrševal obsodbo proti Izraelu in Judi. Po svojem preroku Jeremiju je napovedal ponovno vrnitev svojega izvoljenega ljudstva. Rekel je: »Brž ko se izpolni Babilonu sedemdeset let, vas obiščem in vam izpolnim tisto svojo besedo predobro in vas pripeljem nazaj v ta kraj. In dal se bom najti vam [. . .]. In pripeljem nazaj ujetnike vaše in vas zberem izmed vseh narodov in iz vseh krajev, kamor sem vas pregnal.« (Jeremija 29:10, 14)

12. Kako se je pokazalo, da je Bog vodil vrnitev Judovega ostanka na Judovo, saj je ta bila povezana s prihodom Mesija?

12 Ostanek izgnanih Judov se je resnično vrnil na Judovo in pri obnovljenem templju v Jeruzalemu spet oživil čaščenje Jehova. Ta ostanek naj bi v izpolnitvi Jehovovih namenov postal kakor osvežilna in blagodejna »rosa od GOSPODA«. Postal naj bi tudi pogumen in močan kakor »lev med gozdnimi živalmi« (SSP). (Miha 5:6, 7) Te zadnje besede so se morda izpolnile v času Makabejcev, ko so Judje pod vodstvom makabejske družine izgnali sovražnike iz Obljubljene dežele in ponovno posvetili nekdaj oskrunjeni tempelj. Dežela in tempelj sta se tako ohranila, kar je omogočilo, da je drug zvesti ostanek lahko sprejel Božjega sina, ko se je tam pojavil kot Mesija. (Daniel 9:25; Lukež 1:13–17, 67–79; 3:15, 21, 22)

13. Kako je bil Jehova potrpežljiv z Judi še potem, ko so ti umorili njegovega Sina?

13 Jehova je bil z Judi potrpežljiv še tri leta in pol potem, ko so ti umorili njegovega Sina, saj je le njim dal priložnost biti poklicani, da postanejo del duhovnega Abrahamovega semena. (Daniel 9:27) * Nekateri Judje pred letom 36 n. š. in po njem so se odzvali na ta klic in tako je bil, kot je kasneje zapisal Pavel, ‚ostanek odbran po milosti‘. (Rimljanom 11:5SSP)

14. a) Kdo je leta 36 n. š. še dobil prednost postati del Abrahamovega duhovnega semena? b) Kako je Pavel opisal svoje občutke glede načina Jehovovega izbiranja članov duhovnega Izraela?

14 Leta 36 n. š. so prvič dobili prednost postati del Abrahamovega duhovnega semena tudi ljudje, ki niso bili ne Judje ne spreobrnjenci. Vsak, ki se je odzval, je bil deležen  tudi Jehovove nezaslužene dobrotljivosti in potrpežljivosti. (Galatom 3:26–29; Efežanom 2:4–7) Ko je Pavel pisal o modrosti in namenu, zaradi česar je Jehova usmiljeno potrpežljiv, z namenom da dopolni celotno število poklicanih k duhovnemu Izraelu, je svoje veliko cenjenje do tega izrazil z vzklikom: »O globočina bogastva in modrosti in znanja Božjega! kako nedoumne so njegove sodbe in kako nezasledljive njegove poti!« (Rimljanom 11:25, 26, 33; Galatom 6:15, 16)

Potrpežljiv zaradi svojega imena

15. Zakaj predvsem je Bog potrpežljiv in za rešitev katerega spornega vprašanja je bil potreben čas?

15 Zakaj je Jehova potrpežljiv? Predvsem zato, da oslavi svoje sveto ime in opraviči svojo suverenost. (1. Samuelova 12:20–22) Da bi se pred vsem stvarstvom zadovoljivo rešilo moralno sporno vprašanje, ki ga je sprožil Satan glede tega, kako Jehova uporablja svojo suverenost, je bil potreben čas. (Job 1:9–11; 42:2, 5, 6) Zato je Jehova, ko so v Egiptu stiskali njegovo ljudstvo, faraonu rekel naslednje: »Zaradi tega sem te ohranil, da ti pokažem svojo moč ter da se razglasi ime moje po vsej zemlji.« (2. Mojzesova 9:16)

16. a) Kako je Jehova s potrpežljivostjo omogočil pripravo ljudstva svojemu imenu? b) Kako se bo oslavilo Jehovovo ime in opravičila njegova suverenost?

16 Ko je apostol Pavel pojasnjeval, kakšno vlogo ima Božja potrpežljivost pri oslavitvi Njegovega svetega imena, je navedel tudi besede, ki jih je Jehova rekel faraonu. Zatem pa je zapisal: »Kaj pa, če je Bog, hoteč pokazati jezo in razglasiti moč svojo, prenašal v veliki potrpežljivosti posode jeze, pripravljene za pogubo, in da bi razglasil bogastvo slave svoje na posodah usmiljenja, ki jih je naprej pripravil za slavo . . .? ki jih je tudi poklical, namreč nas, ne samo izmed Judov, ampak tudi iz poganov; kakor tudi pri Ozeu pravi: ‚Imenoval bom nemoje ljudstvo svoje ljudstvo.‘« (Rimljanom 9:17, 22–25) Ker je bil Jehova potrpežljiv, je lahko izmed narodov izbral »ljudstvo imenu svojemu«. (Dejanja 15:14) Ti ‚sveti‘ (SSP) bodo pod svojim poglavarjem Jezusom Kristusom podedovali Kraljestvo, po katerem bo Jehova posvetil  svoje veliko ime in opravičil svojo suverenost. (Daniel 2:44; 7:13, 14, 27; Razodetje 4:9–11; 5:9, 10)

Jehova s potrpežljivostjo omogoča rešitev

17., 18. a) S kakšnim ravnanjem bi lahko nevede kritizirali Jehova zaradi njegove potrpežljivosti? b) Kako naj bi gledali na Jehovovo potrpežljivost?

17 Vse odkar je človek pogubno zapadel v greh, Jehova dokazuje, da je potrpežljiv Bog. Zaradi potrpežljivosti je pred vesoljnim potopom dopustil čas, da so ljudje lahko bili pravočasno posvarjeni, kakor tudi za gradnjo rešilnega sredstva. Toda ko je njegova potrpežljivost dosegla svojo mejo, je prišel potop. Danes je Jehova podobno zelo potrpežljiv, celo dlje, kot so morda pričakovali nekateri. Vendar to nikakor ni razlog, da bi obupali. Če to storimo, bi bilo tako, kakor da bi Boga kritizirali zaradi njegove potrpežljivosti. Pavel je vprašal: »Ali [. . .] preziraš bogastvo njegove dobrote, potrpežljivosti in prizanesljivosti, ne da bi vedel, da te Bog s svojo dobroto navaja k spreobrnjenju?« (Rimljanom 2:4SSP)

18 Nihče od nas ne more vedeti, koliko Božje potrpežljivosti še potrebujemo, da storimo vse potrebno za to, da bi nam odobril rešitev. Pavel nam svetuje, naj ‚delamo s strahom in s trepetom za naše odrešenje‘. (Filipljanom 2:12SSP) Apostol Peter je sokristjanom pisal: »Gospod ne odlaša obljube, kar imajo nekateri za odlašanje; temuč potrpežljiv je z vami, ker noče, da se kdo pogubi, ampak da vsi pridejo do izpokorjenja.« (2. Petrov 3:9, poudarili mi.)

19. Kako nam lahko koristi Jehovova potrpežljivost?

19 Zato ne bodimo nepotrpežljivi glede tega, kako Jehova rešuje zadeve. Raje ubogajmo Petrov nadaljnji nasvet in ‚imejmo potrpežljivost našega Gospoda za zveličanje [rešitev, SSP]‘. Čigavo rešitev? Našo, in ne le to, tudi za rešitev nešteto drugih, ki še morajo slišati »evangelij kraljestva«. (2. Petrov 3:15; Matevž 24:14) Tako bomo laže cenili bogastvo Jehovove potrpežljivosti in bomo spodbujeni, da bomo tudi mi potrpežljivi z drugimi.

[Podčrtna opomba]

^ odst. 4 V hebrejščini se beseda za »nos« ali »nosnice« (ʼap) v prenesenem pomenu pogosto nanaša na jezo. To je zaradi močnega dihanja oziroma prhanja besnega človeka.

^ odst. 13 Za nadaljnje pojasnilo te prerokbe glej knjigo Bodimo pozorni na Danielovo prerokovanje!, strani 191–94, izdali Jehovove priče.

Ali lahko pojasnite?

• Kaj v Bibliji pomeni beseda »potrpežljivost«?

• Kako je Jehova pokazal potrpežljivost pred potopom, po babilonskem ujetništvu in v prvem stoletju n. š.?

• Zaradi katerih pomembnih razlogov je Jehova potrpežljiv?

• Kako naj bi gledali na Jehovovo potrpežljivost?

[Preučevalna vprašanja]

[Slika na strani 9]

Zaradi Jehovove potrpežljivosti so imeli ljudje pred potopom veliko priložnosti, da bi se pokesali

[Slika na strani 10]

Po padcu Babilona so lahko Judje občutili Jehovovo potrpežljivost

[Slika na strani 11]

V prvem stoletju je Jehovova potrpežljivost koristila Judom in Nejudom

[Slike na strani 12]

Današnji kristjani koristno izrabljajo Jehovovo potrpežljivost