Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Hvalimo Jehova, ker dela velike reči!

Hvalimo Jehova, ker dela velike reči!

 Hvalimo Jehova, ker dela velike reči!

»Duša moja poveličuje Gospoda [. . .], ker mi je storil velike reči on, ki je mogočen.« (LUKEŽ 1:46–49)

1. Za katera velika dela upravičeno hvalimo Jehova?

JEHOVA zasluži, da ga hvalimo za njegova velika dela. Ko je prerok Mojzes pripovedoval o rešitvi Izraelcev iz Egipta, je objavil: »Vaše oči so videle vsa velika dela GOSPODOVA.« (5. Mojzesova 11:1–7) Ko je podobno angel Gabriel devici Mariji oznanil, da bo rodila Jezusa, je dejala: »Duša moja poveličuje Gospoda [. . .], ker mi je storil velike reči on, ki je mogočen.« (Lukež 1:46–49) Jehovove priče slavimo Boga zaradi njegovih velikih del, na primer osvoboditve Izraelcev iz egiptovskega suženjstva in čudežnega spočetja dragega Sina.

2. a) Kaj Božji ‚večni namen‘ pomeni za poslušno človeštvo? b) Kaj je doživel Janez na otoku Patmos?

2 Mnogo Jehovovih velikih del je povezanih z njegovim ‚večnim namenom‘ (NW ), da po Mesiju in njegovi kraljestveni vladi blagoslovi poslušno človeštvo. (Efežanom 3:8–13) Ta namen se je že polagoma uresničeval, ko je postarani apostol Janez smel v videnju pogledati skozi odprta vrata v nebesih. Zaslišal je trobenti podoben glas, ki mu je govoril: »Stopi sem gori, in pokažem ti, kaj se ima zgoditi potem.« (Razodetje 4:1) Janez je prejel »razodetje Jezusa Kristusa« na otoku Patmos, kamor ga je pregnala rimska oblast »zavoljo besede Božje in pričevanja Jezusovega«. To, kar je apostol videl in slišal, je veliko odkrilo o Božjem večnem namenu, kar je bilo za vse prave kristjane duhovno razsvetljenje in času primerna spodbuda. (Razodetje 1:1, 9, 10)

3. Koga predstavlja 24 starešin, ki jih je Janez videl v videnju?

3 Janez je skozi odprta vrata v nebesih videl 24 starešin, ki so bili ustoličeni in okronani kakor kralji. Ti so padli pred Boga in dejali: »Vreden si, Gospod in Bog naš, prejemati slavo in čast in moč, zakaj ti si ustvaril vse, in zaradi volje tvoje je bilo vse in je bilo ustvarjeno.« (Razodetje 4:11) Ti starešine predstavljajo vse obujene maziljene kristjane na vzvišenem položaju, katerega jim je obljubil Bog. Ganjeni hvalijo Jehova zaradi velikih reči, ki jih je naredil med ustvarjanjem. Tudi mi se čudimo dokazom Jehovove ‚večne moči in božanstva‘.  (Rimljanom 1:20) In več ko izvemo o Jehovu, več razlogov imamo, da ga slavimo za njegova velika dela.

Objavljajte Jehovova hvalevredna dela!

4., 5. Povejte nekaj primerov, kako je David hvalil Jehova.

4 Psalmist David je hvalil Boga za njegova velika dela. Zapel je: »Hvalnice pojte GOSPODU, ki prebiva na Sionu, oznanjujte ljudstvom dela njegova. Usmili se me, GOSPOD, ozri se v ponižanje moje od sovražnikov mojih, da me vzdigneš izpred smrtnih vrat: da oznanjam vso slavo tvojo, med vrati hčere sionske.« (Psalm 9:11, 13, 14) Po tem, ko je svojemu sinu Salomonu izročil gradbeni načrt templja, je poveličeval in hvalil Boga z besedami: »Tvoja, o GOSPOD, je velikost in moč in slava in dika in veličastvo [. . .] Tvoje je kraljestvo, o GOSPOD, in ti si povišan kot glava nad vsem! [. . .] Sedaj torej, Bog naš, te zahvaljujemo in hvalimo ime slave tvoje.« (1. letopisov 29:10–13)

5 Sveto pismo nas vedno znova vabi, celo spodbuja nas, naj hvalimo Boga, kakor je to delal David. Knjiga Psalmov vsebuje mnoge izraze hvale Bogu in približno polovico teh verzov naj bi spesnil David. On je nenehno hvalil Jehova in se mu zahvaljeval. (Psalm 69:30) Poleg tega z božansko navdihnjenimi skladbami Davida in drugih mnogi že od nekdaj hvalijo Jehova.

6. Kako nam navdihnjeni Psalmi lahko koristijo?

6 Kako zelo ti Psalmi koristijo Jehovovim častilcem! Kadar se želimo zahvaliti Bogu za vse velike reči, ki jih je storil za nas, se lahko upravičeno spomnimo čudovitih besed, zapisanih v Psalmih. Ko se zbudimo v novi dan, smo denimo ganjeni, da rečemo nekaj temu podobnega: »Dobro je slaviti GOSPODA in psalme pevati imenu tvojemu, o Najvišji! Oznanjati zjutraj milost tvojo in zvestobo tvojo vsako noč [. . .] Kajti razveseljuješ me, GOSPOD, z delom svojim, glasno bom prepeval o tvojih rok dejanjih.« (Psalm 92:1–4) Ko premagamo kako oviro v našem duhovnem napredku, morda želimo v molitvi izraziti svoje veselje in hvaležnost, prav kakor je to storil psalmist v pesmi: »Pridite, veselo pevajmo GOSPODU, ukajmo skali zveličanja svojega! Pojdimo pred obličje njegovo z hvalo, psalme pojoč, mu ukajmo.« (Psalm 95:1, 2)

7. a) Kaj je zanimivo glede mnogih pesmi, ki jih pojemo kristjani? b) Kateri je eden od razlogov, da na shode prihajamo pravočasno in ostajamo do konca?

7 Na občinskih shodih, zborih in zborovanjih večkrat povzdignemo svoj glas v hvalnicah Jehovu. Zanimivo da mnoge od teh pesmi temeljijo na navdihnjenih mislih iz knjige Psalmov. Kako veseli smo, da imamo posodobljeno zbirko hvalnic Jehovu, ki nam razveseljujejo srce! To, da pojemo hvalnice Bogu, je eden od zelo dobrih razlogov, da pridemo pravočasno na shod in smo navzoči do konca, saj tako skupaj s sočastilci hvalimo Jehova s pesmijo in molitvijo.

 »Hvalite Jaha«

8. Kaj je izraženo z besedo »aleluja« in kako je ta navadno prevedena?

8 Hvaljenje Jehova je izraženo z besedo »aleluja«, ki je prečrkovanje hebrejskega izraza in je skoraj vedno prevedena s »hvalite GOSPODA [Jaha, NW ]«. V Psalmu 135:1–3 najdemo na primer naslednje prisrčno in krepko povabilo: »Aleluja! Hvalite ime GOSPODOVO, hvalite ga, GOSPODOVI hlapci, ki stojite v hiši GOSPODOVI, v vežah hiše našega Boga! Hvalite GOSPODA [Jaha, NW ], ker dober je GOSPOD, prepevajte psalme imenu njegovemu, ker je sladko.«

9. Kaj nas spodbuja k temu, da hvalimo Jehova?

9 Ko preudarjamo o Božjih čudovitih stvarjenjskih delih in o vsem, kar je storil za nas, nas iskreno cenjenje žene, da ga hvalimo. In ko razmišljamo o tem, kakšne čudeže je Jehova že storil za svoje ljudstvo v zgodovini, nas srce spodbuja, da ga slavimo. Ob poglobljenem premišljevanju o obljubah glede tega, kaj velikega bo Jehova še storil, razmišljamo, kako bi mu izrazili hvalo in hvaležnost.

10., 11. Kako nam je že to, da živimo, razlog za hvaljenje Boga?

10 Že to, da živimo, je upravičen razlog, da hvalimo Jaha. David je pel: »Hvalim te [Jehova], da sem storjen na strašen, čudovit način; čudovita so dela tvoja, predobro to pozna duša moja.« (Psalm 139:14) Da, narejeni smo na »čudovit način« in z dragocenimi darovi, kot so vid, sluh in zmožnost razmišljanja. Ali naj ne bi potemtakem živeli tako, da bi hvalili našega Stvarnika? Nekaj podobnega je izrazil Pavel, ko je napisal: »Če torej jeste ali pijete ali karkoli delate, vse delajte Bogu na slavo.« (1. Korinčanom 10:31)

11 Vse bomo delali v slavo Jehovu, če ga resnično ljubimo. Jezus je dejal, da je prva zapoved tale: »Ljubi Gospoda, Boga svojega, iz vsega srca svojega in iz vse duše svoje in iz vse pameti svoje in iz vse moči svoje.« (Marko 12:30; 5. Mojzesova 6:5) Jehova naj bi vsekakor ljubili in hvalili, saj je naš Stvarnik in Dajalec ‚vsakega dobrega daru in vsakega popolnega darila‘. (Jakob 1:17; Izaija 51:13; Dejanja 17:28) Navsezadnje nam je vse značilnosti in sposobnosti – umske zmožnosti, sposobnost duhovnega dojemanja ter telesno moč – dal Jehova. On je naš Stvarnik in je vreden naše ljubezni in hvale.

12. Kaj menite o velikih rečeh, ki jih dela Jehova, in o besedah iz Psalma 40:5?

12 Velike reči, ki jih dela Jehova, nam dajejo nešteto razlogov za to, da ga ljubimo in hvalimo! »Mnoga so čuda tvoja, o GOSPOD, Bog moj, ki si jih storil, in mnoge misli tvoje za nas,« je pel David. »Nihče ni tebi enak; če bi jih hotel oznanjati in pripovedovati, preveliko jih je, da bi jih naštel.« (Psalm 40:5) David ni mogel našteti vseh Jehovovih čudovitih del in tudi mi jih ne moremo. Vseeno pa izrazimo hvalo Bogu, vsakič ko našo pozornost vzbudi katero od njegovih velikih del!

Dela, povezana z Božjim večnim namenom

13. Kako so Božja velika dela v tesni zvezi z našim upanjem?

13 Velika in hvalevredna dela, povezana z Božjim večnim namenom, so v tesni zvezi z našim upanjem na prihodnost. Po uporu v Edenu je Jehova izrekel prvo prerokbo, polno upanja. Kačo je obsodil z besedami: »Sovraštvo stavim med tebe in ženo, in med seme tvoje in njeno seme: to ti stare glavo, ti pa mu stareš peto.« (1. Mojzesova 3:15) Upanje v obljubljeno ženino seme je živelo v srcu zvestih ljudi še potem, ko je Jehova naredil veliko delo – ko je v vesoljnem potopu, v katerem je bil izbrisan hudobni svet, ohranil pri življenju Noeta in njegovo družino. (2. Petrov 2:5) In preroške obljube  možem vere, kot sta bila Abraham in David, so še poglobile uvid v to, kaj vse bo Jehova dovršil po tem semenu. (1. Mojzesova 22:15–18; 2. Samuelova 7:12)

14. Kaj je najizrednejši zgled Jehovovih velikih del za človeštvo?

14 Najizrednejši prikaz tega, kako Jehova za človeštvo dela velike reči, pa je bil ta, da je v odkupno žrtev daroval svojega edinorojenega Sina, Jezusa Kristusa – obljubljeno seme. (Janez 3:16; Dejanja 2:29–36) Odkupnina je tako bila temelj za spravo z Bogom. (Matevž 20:28; Rimljanom 5:11) Jehova je prve, ki so se spravili z njim, zbral v krščansko občino, ustanovljeno ob binkoštih 33. leta n. š. Ti so s pomočjo svetega duha vsepovsod oznanjevali dobro novico in pojasnjevali, kako sta Jezusova smrt in vstajenje poslušnemu človeštvu omogočila, da bo pod vlado Božjega nebeškega Kraljestva večno blagoslovljeno.

15. Kako je Jehova čudovito ravnal v novodobnem času?

15 V naših dneh je Jehova ravnal in še ravna čudovito, da bi zbral zadnje maziljene kristjane. Z zadrževanjem uničevalnih vetrov je omogočil zapečatenje preostalih 144.000, ki bodo s Kristusom vladali v nebesih. (Razodetje 7:1–4; 20:6) Poskrbel je, da so bili maziljeni kristjani rešeni duhovnega sužnjevanja ‚Babilonu Velikemu‘, svetovnemu imperiju krive vere. (Razodetje 17:1–5) Kaj maziljenemu ostanku omogočata rešitev leta 1919 in Božja zaščita, katere je vse odtlej deležen? Omogočata mu, da sveti, tako da daje končno pričevanje v času pred hitro se bližajočo ‚veliko stisko‘, ko bo Jehova pokončal Satanovo hudobno stvarnost. (Matevž 24:21; Daniel 12:3; Razodetje 7:14)

16. Kaj je rezultat današnjega svetovnega oznanjevanja Kraljestva?

16 Jehovovi maziljeni Priče so vneto na čelu svetovnega oznanjevanja Kraljestva. Rezultat tega je, da se k čaščenju Jehova pridružuje vse večje število ‚drugih ovc‘. (Janez 10:16) Veseli smo, da imajo krotki ljudje na zemlji še vedno možnost, da se nam pridružijo pri hvaljenju Jehova. Kateri se odzovejo na povabilo, naj ‚pridejo‘, bodo lahko v veliki stiski obvarovani in bodo imeli možnost hvaliti Jehova vso večnost. (Razodetje 22:17)

K pravemu čaščenju se zgrinjajo tisoči

17. a) Katere velike reči dela Jehova v zvezi z našo oznanjevalsko dejavnostjo? b) Kako se izpolnjuje Zaharija 8:23?

17 Jehova dela sedaj v zvezi z našo oznanjevalsko dejavnostjo velike in hvalevredne reči. (Marko 13:10) V zadnjih letih je ‚odprl velika vrata za delovanje‘. (1. Korinčanom 16:9SSP) Zaradi tega se lahko dobra novica sedaj oznanjuje po prostranih področjih, kjer so prej sovražniki resnice ovirali delovanje. Mnogi, ki so nekoč živeli v duhovni temi, se sedaj odzivajo na povabilo, naj častijo Jehova. Tako izpolnjujejo naslednje preroške besede: »Tako pravi GOSPOD nad vojskami: Tiste dni zgrabi deset mož iz vseh jezikov poganskih narodov, zgrabijo, pravim, rob suknje judovskega moža in poreko: Z vami pojdemo,  kajti slišali smo, da je Bog z vami.« (Zaharija 8:23) Tisti, na katere se obrača »deset mož«, so duhovni Judje, današnji ostanek maziljenih kristjanov. In ker lahko število deset pomeni zemeljsko popolnost, se »deset mož« nanaša na ‚veliko množico‘, ki je povezana z ‚Božjim Izraelom‘ in tvori z njim ‚eno čredo‘. (Razodetje 7:9, 10; Galatom 6:16) Kakšno veselje je videti toliko ljudi, ki skupaj opravljajo sveto službo kot častilci Boga Jehova!

18., 19. Kaj dokazuje, da Jehova blagoslavlja oznanjevanje?

18 Navdušeni smo, da v deželah, kjer je bilo včasih zaradi močne prevlade krive vere videti, da ljudje tam ne bodo nikoli sprejeli dobre novice, sedaj desettisoči, da, stotisoči sprejemajo pravo čaščenje. Poglejmo v najnovejši Yearbook of Jehovah’s Witnesses in našli bomo države, kjer sedaj poročajo od 100.000 do skoraj 1,000.000 kraljestvenih oznanjevalcev. To močno dokazuje, da Jehova blagoslavlja oznanjevanje Kraljestva. (Pregovori 10:22)

19 Kot Jehovovo ljudstvo hvalimo našega nebeškega Očeta in se mu zahvaljujemo, da nam je dal pravi smisel v življenju, nagrajujoče delo v njegovi službi in svetel pogled na prihodnost. Živimo v željnem pričakovanju izpolnitve vseh Božjih obljub in smo odločeni ‚ohraniti se v Božji ljubezni [z upanjem na, NW ] večno življenje‘. (Juda 20, 21) Kakšno veselje je videti, da velika množica, ki hvali Boga, šteje že kakih 6,000.000 ljudi! Maziljeni ostanek je skupaj s svojimi družabniki, drugimi ovcami, z očitnim Jehovovim blagoslovom organiziran v kakih 91.000 občin v 235 deželah. Zaradi neutrudnega prizadevanja ‚zvestega in preudarnega sužnja‘ smo vsi dobro duhovno nahranjeni. (Matevž 24:45NW) Napredujoča teokratična organizacija ljubeče nadzoruje kraljestveno dejavnost s pomočjo 110 podružničnih uradov Jehovovih prič. Hvaležni smo, da Jehova spodbuja svoje ljudstvo, da ga ‚časti z blagom svojim‘. (Pregovori 3:9, 10) Zato še naprej oznanjujemo po vsem svetu in, kjer je treba, gradimo tiskarne, betelske in misijonarske domove ter kraljestvene in zborske dvorane.

20. Kako naj bi na nas vplivalo premišljevanje o Jehovovih velikih in hvalevrednih delih?

20 Velikih in hvalevrednih del našega nebeškega Očeta je toliko, da jih ne moremo vseh našteti. Vendar ali je mogoče, da se kdo od ljudi pravega srca ne bi hotel pridružiti tej množici Jehovovih hvalilcev? Seveda ne! Zato vsi, ki ljubimo Boga, radostno kličimo: »Aleluja! Hvalite GOSPODA, vsi iz nebes, hvalite ga na višavah! Hvalite ga, vsi angeli njegovi, [. . .] mladeniči in tudi device, starci z dečki vred – naj hvalijo ime GOSPODOVO! kajti vzvišeno je ime njegovo, On sam, slava njegova sega čez zemljo in nebo.« (Psalm 148:1, 2, 12, 13) Da, sedaj in na vekomaj hvalimo Jehova, ker dela velike reči!

Kako bi odgovorili?

• Povejte nekaj hvalevrednih reči, ki jih je naredil Jehova.

• Zakaj vas srce žene, da hvalite Jehova?

• Kako je z Božjimi velikimi deli povezano naše upanje?

• Katere hvalevredne reči dela Jehova v zvezi z oznanjevanjem Kraljestva?

[Preučevalna vprašanja]

[Slika na strani 10]

Ali se iz vsega srca pridružujete petju hvalnic Jehovu?

[Slike na strani 13]

Veseli smo, da imajo krotki še vedno možnost, da se nam pridružijo v hvaljenju Jehova