Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Božje obnovljeno ljudstvo hvali Jehova po vsej zemlji

Božje obnovljeno ljudstvo hvali Jehova po vsej zemlji

 Božje obnovljeno ljudstvo hvali Jehova po vsej zemlji

»Izpremenim narodom ustnice [jezik, NW], da bodo čiste, da bi vsi klicali ime GOSPODOVO [ Jehovovo, NW].« (ZEFANIJA 3:9)

1. Zakaj so se sporočila o obsodbi izpolnila na Judu in drugih narodih?

KAKO krepka sodna sporočila je po Jehovovem navdihnjenju objavil Zefanija! Te besede o obsodbi so se na Judu in njegovem glavnem mestu Jeruzalemu izpolnile zato, ker voditelji in ljudstvo nasploh niso izpolnjevali Jehovove volje. Božjo jezo pa so okusili tudi okoliški narodi, na primer Filisteja, Moab in Amon. Zakaj pa? Zaradi več stoletij dolgega krutega nasprotovanja Jehovovemu ljudstvu. Iz istega razloga je bila uničena tudi asirska svetovna sila in ni bila nikoli več obnovljena.

2. Komu so bile očitno namenjene besede iz Zefanija 3:8?

2 Vendar pa so bili v staroveškem Judu tudi ljudje, ki so hoteli prav ravnati. Ti so se veselili izvršitve Božje obsodbe zoper hudobne in prav njim so bile očitno namenjene naslednje besede: »Čakajte [me], govori GOSPOD, do dne, ko vstanem, da bi plenil! Kajti sklep moj je, da zberem narode, skupim kraljestva, da izlijem nadnje srd svoj, vso gorečo jezo svojo; kajti v ognju gorečnosti moje bo požrta vsa zemlja.« (Zefanija 3:8)

‚Čist jezik‘ za koga?

3. Katero sporočilo o upanju je Zefanija po navdihnjenju objavil?

3 Zefanija je res objavil Jehovova sporočila o obsodbi. Vendar je bil ta prerok tudi navdihnjen, da k temu pristavi še čudovito sporočilo o upanju, kar je bilo za vse izmed Božjega ljudstva, ki so ostali zvesti Jehovu, zelo tolažilno. Kot je zapisano v Zefaniju 3:9, je Bog Jehova objavil: »Takrat izpremenim narodom ustnice [jezik, NW], da bodo čiste, da bi vsi klicali ime GOSPODOVO [Jehovovo, NW] in mu služili enodušno.«

4., 5. a) Kaj naj bi se po prerokbi zgodilo s krivičnimi? b) Komu naj bi to koristilo in zakaj?

 4 Vendar pa naj ne bi vsi dobili čistega jezika. O teh, ki ga naj ne bi dobili, prerokba spregovori naslednje: »Odpravim izmed tebe ošabne širokoustneže tvoje.« (Zefanija 3:11) Ošabni, ki so zavračali Božje zakone in ravnali krivično, naj bi bili torej odstranjeni. In komu naj bi to koristilo? V Zefaniju 3:12, 13 beremo naslednje Jehovove besede: »Ostavim sredi tebe ponižno in ubogo ljudstvo, ti bodo upali v ime GOSPODOVO. Ostanki Izraelovi ne bodo delali krivice, ne govorili laži in v njih ustih ne bo prevarljivega jezika, temuč bodo pasli in počivali in ga ne bode, ki bi jih strašil.«

5 V starem Judu naj bi torej to koristilo zvestemu ostanku. Zakaj? Ker je ravnal po naslednjih besedah: »Iščite GOSPODA, vsi krotki v deželi, ki ste vršili sodbo njegovo; iščite pravičnost, iščite ponižnost; morda doboste skrivališče ob dnevi jeze GOSPODOVE!« (Zefanija 2:3)

6. Kaj se je zgodilo ob prvi izpolnitvi Zefanijeve prerokbe?

6 Ob prvi izpolnitvi Zefanijeve prerokbe je Bog kaznoval nezvestega Juda, tako da je babilonski svetovni sili leta 607 pr. n. š. dovolil zavzeti ga in odpeljati ljudstvo v ujetništvo. Nekateri, med njimi tudi prerok Jeremija, so bili obvarovani, drugi pa so ostali zvesti Jehovu v ujetništvu. Leta 539 pr. n. š. so Babilon premagali Medijci in Perzijci pod vodstvom kralja Cira. Približno dve leti zatem je Cir izdal odlok, s katerim je judovskemu ostanku dovolil vrniti se v domovino. Sčasoma je bil jeruzalemski tempelj obnovljen in duhovniki so spet lahko učili ljudstvo o postavi. (Malahija 2:7) Jehova je tako pomagal obnovljenemu ostanku napredovati, vse dokler mu je ta bil zvest.

7., 8. Na koga so se nanašale preroške besede iz Zefanija 3:14–17 in zakaj tako odgovarjate?

7 Zefanija je za vse, ki bodo doživeli obnovo, napovedal: »Glasno poj, o hči sionska, ukajte, ki ste Izraelovi! veséli se in raduj iz vsega srca, hči jeruzalemska! Odvzel je GOSPOD sodbe tvoje, odstranil sovražnika tvojega. Kralj Izraelov, Jehova, je sredi tebe, nesreče ne boš več videla nobene. Tisti dan poreko Jeruzalemu: Ne boj se! Sion, tvoje roke naj ne omagajo! Jehova, tvoj Bog, je sredi tebe, junak, ki hoče rešiti; veseli se te presilno, molči v ljubezni svoji, raduje se nad teboj z glasnim petjem.« (Zefanija 3:14–17)

8 Te preroške besede so se nanašale na ostanek, ki je bil zbran iz babilonskega ujetništva in se je vrnil v domovino svojih prednikov. To je dobro razvidno iz Zefanija 3:18–20, kjer beremo naslednje Jehovove besede: »Zberem tiste, ki žalujejo po prazničnem zborovanju; iz tebe so bili, sramota jih je težila. Glej, jaz bom ravnal tisti čas z vsemi stiskalci tvojimi, in rešim hrome in zberem izvržene in jim napravim hvalo in sloveče ime po vseh deželah, kjer so zdaj v sramoti. Tisti čas vas privedem sem in tisti čas vas zberem; kajti  v sloveče ime in v hvalo vas storim med vsemi ljudstvi na zemlji, ko nazaj pripeljem ujetništvo vaše pred vašimi očmi, pravi GOSPOD

9. Kako si je Jehova po Judovem narodu naredil ime?

9 Samo pomislite, kako šokirani so bili okoliški narodi, ki so bili sovražno razpoloženi do Božjega ljudstva! Jude je mogočni Babilon odpeljal v ujetništvo in prav nobenega upanja ni bilo, da bi bili kdaj osvobojeni. Pa tudi njihova dežela je bila opustošena. Vendar so se z Božjo močjo po 70 letih vrnili v svojo domovino, sovražni narodi pa so pluli proti svojemu koncu. Jehova si je z vrnitvijo tega zvestega ostanka v domovino naredil zares veliko ime! Naredil jih je »v sloveče ime in v hvalo [. . .] med vsemi ljudstvi«. Kolikšno hvalo je vrnitev v domovino prinesla Jehovu in tem, ki so nosili njegovo ime!

Čaščenje Jehova povišano

10., 11. Kdaj naj bi se v večjem izpolnila Zefanijeva obnovitvena prerokba in kako to vemo?

10 V prvem stoletju našega štetja pa je prišlo še do ene obnove, ko je Jezus Kristus zbral izraelski ostanek k pravemu čaščenju. To je bil predokus tega, kar naj bi še prišlo, saj je bila večja izpolnitev obnove šele v prihodnosti. Miha je preroško napovedal: »Zgodi se v poslednjih dneh, da bo utrjena gora hiše GOSPODOVE na čelu vseh gorá in povišana nad hribe; in ljudstva bodo vrela k njej.« (Miha 4:1)

11 Kdaj naj bi se to zgodilo? Po prerokbi naj bi se zgodilo »v poslednjih dneh« – da, v teh »zadnjih dneh«. (2. Timoteju 3:1) To naj bi se zgodilo pred koncem današnje hudobne stvarnosti, ko bi narodi še častili krive bogove. V Mihu 4:5 piše: »Vsa ljudstva hodijo, vsako v imenu svojega boga.« Kaj pa pravi častilci? Mihova prerokba  odgovarja: »Mi pa hodimo v imenu GOSPODA [Jehova, NW], Boga svojega, vedno in vekomaj.«

12. Kako je bilo pravo čaščenje v teh zadnjih dneh povišano?

12 Tako je postala v teh zadnjih dneh »gora hiše GOSPODOVE [utrjena] na čelu vseh gorá«. Vzvišeno pravo čaščenje Jehova je bilo obnovljeno, utrjeno in povišano nad vse druge vere. In kakor je Miha še napovedal, ‚bodo k njemu vrela ljudstva‘. Pravi verniki bodo ‚hodili v imenu Jehova, Boga svojega, vedno in vekomaj‘.

13., 14. Kdaj je ta svet vstopil v ‚poslednje dni‘ in kaj se odtlej dogaja s pravim čaščenjem?

13 Dogodki, s katerimi se izpolnjuje biblijsko prerokovanje, dokazujejo, da je ta svet vstopil v ‚poslednje dni‘, v svoje zadnje dni, leta 1914. (Marko 13:4–10) Zgodovina odkriva, da je Jehova začel zbirati k pravemu čaščenju zvesti ostanek maziljencev, ki imajo nebeško upanje. Za tem se je začelo zbiranje ‚velike množice [. . .] iz vsakega naroda in iz vseh rodov in ljudstev in jezikov‘ – zbiranje tistih, ki imajo upanje na večno življenje na zemlji. (Razodetje 7:9)

14 Vse od prve svetovne vojne do danes ti, ki nosijo Božje ime, v čaščenju Jehova pod njegovim vodstvom močno napredujejo. Iz nekaj tisoč po prvi svetovni vojni je število Jehovovih častilcev do danes naraslo na okoli šest milijonov, zbirajo pa se v približno 91.000 občinah v 235 deželah. Ti kraljestveni oznanjevalci vsako leto javnemu hvaljenju Boga namenijo precej več kot milijardo ur. Jasno je, da ti Priče za Jehova izpolnjujejo naslednje Jezusove preroške besede: »Ta evangelij kraljestva se bo oznanjeval po vsem svetu, vsem narodom za pričevanje; in tedaj pride konec.« (Matevž 24:14)

15. Kako se danes izpolnjujejo besede iz Zefanija 2:3?

15 V Zefaniju 3:17 piše: »Jehova, tvoj Bog, je sredi tebe, junak, ki hoče rešiti.« Duhovna blaginja, ki jo Jehovovi služabniki uživajo v teh zadnjih dneh, je neposreden rezultat tega, da je Jehova ‚sredi njih‘ kot njihov vsemočni Bog. Danes to velja ravno tako, kakor je veljalo v dneh obnove staroveškega Juda leta 537 pr. n. š. Tako lahko vidimo, kako se v našem času v večjem obsegu izpolnjujejo besede iz Zefanija 2:3, kjer piše: »Iščite GOSPODA, vsi krotki v deželi.« (Poudarili mi.) Leta 537 pr. n. š. je med te ‚vse‘ spadal ostanek Judov, ki so se vrnili iz babilonskega ujetništva. Danes pa predstavlja krotke iz vseh narodov na zemlji, ki se ugodno odzivajo na vsesvetovno oznanjevanje Kraljestva in se zgrinjajo h ‚gori GOSPODOVE hiše‘.

 Pravo čaščenje napreduje

16. Kako se verjetno odzovejo naši sovražniki na uspeh Jehovovih služabnikov v novodobnem času?

16 Po letu 537 pr. n. š. so bili mnogi iz okoliških narodov osupli nad vrnitvijo Božjih služabnikov k pravemu čaščenju v njihovi domovini. Toda ta obnova je bila v relativno majhnem obsegu. Ali si predstavljate, kaj nekateri, celo sovražniki Božjega ljudstva, pravijo danes, ko vidijo to izjemno rast, uspeh in napredek Jehovovih služabnikov v novodobnem času? Zelo verjetno so nekateri od teh sovražnikov istih misli, kakor so bili farizeji, ko so videli, kako so se ljudje zgrinjali k Jezusu. Vzkliknili so: »Glej, ves svet leti za njim.« (Janez 12:19)

17. Kaj je o Jehovovih pričah rekel neki pisec in kakšno rast so ti doživeli?

17 Profesor Charles S. Braden je v svoji knjigi These Also Believe dejal: ‚Jehovove priče so zemljo dobesedno prekrili s svojim oznanjevanjem. Prav res bi lahko rekli, da nobena druga verska skupina na svetu ne odseva večje gorečnosti in vztrajnosti pri širjenju dobre novice o Kraljestvu kakor Jehovove priče. To gibanje bo zelo verjetno postajalo vse močnejše.‘ Kako prav je imel! Pred 50 leti, ko je napisal te besede, je po vsem svetu oznanjevalo komaj kakih 300.000 Prič! Kaj bi rekel danes, ko je oznanjevalcev dobre novice okoli 20-krat več, torej približno šest milijonov?

18. Kaj je čisti jezik in komu ga je Bog dal?

18 Bog je po svojem preroku obljubil: »Takrat izpremenim narodom ustnice [jezik, NW], da bodo čiste, da bi vsi klicali ime GOSPODOVO [Jehovovo, NW] in mu služili enodušno.« (Zefanija 3:9) V teh zadnjih dneh so Jehovove priče tisti, ki kličejo ime Jehova. Ti služijo Bogu enotno, povezani z nezlomljivo vezjo ljubezni, da, služijo mu »enodušno«. Njim je Jehova dal čisti jezik. Ta čisti jezik zajema pravilno razumevanje resnice o Bogu in njegovih namenih. Takšno razumevanje pa omogoča le Jehova po svojem svetem duhu. (1. Korinčanom 2:10) In komu Jehova daje svojega duha? Samo »tem, ki so pokorni njemu [kot vladarju, NW]«. (Dejanja 5:32) Bogu kot vladarju so se v vsem pripravljeni pokoriti samo Jehovove priče. Prav zato prejemajo Božji duh in govorijo čisti jezik, resnico o Jehovu in njegovih čudovitih namenih. S tem čistim jezikom po vsej zemlji v velikem in tudi vse večjem obsegu hvalijo Jehova.

19. Kaj spada h govorjenju čistega jezika?

19 Govoriti čisti jezik ne pomeni le verjeti resnici in o njej učiti druge, temveč tudi uskladiti svoje vedenje z Božjimi zakoni in načeli. Maziljeni kristjani so prvi v iskanju Jehova in govorjenju čistega jezika. Samo pomislite, kaj vse je bilo doseženega! Število maziljencev se je sicer zmanjšalo na manj kot 8700, toda kakih šest milijonov drugih posnema njihovo vero, tako da iščejo Jehova in govorijo čisti jezik. Ti predstavljajo naraščajočo veliko množico iz vseh narodov, ki veruje v Jezusovo odkupno žrtev, opravlja sveto službo na zemeljskem dvorišču Božjega duhovnega templja in bo  preživela ‚veliko stisko‘, ki bo kmalu zajela ta nepravični svet. (Razodetje 7:9, 14, 15)

20. Kaj čaka zveste maziljence in tiste, ki sestavljajo veliko množico?

20 Velika množica bo vstopila v Božji pravični novi svet. (2. Petrov 3:13) Jezus Kristus ter 144.000 maziljencev, obujenih v nebeško življenje, da bi bili skupaj z njim kralji in duhovniki, bodo tvorili novo zemeljsko vladno telo. (Rimljanom 8:16, 17; Razodetje 7:4; 20:6) Ti, ki bodo preživeli veliko stisko, bodo spreminjali zemljo v raj in še naprej govorili čisti jezik, ki so ga dobili od Boga. Zanje načeloma veljajo naslednje besede: »Vsi otroci tvoji bodo učenci GOSPODOVI in obilen mir bode otrokom tvojim. Po pravičnosti boš utrjena.« (Izaija 54:13, 14)

Največje poučevalno delo v zgodovini

21., 22. a) Kdo se bo moral po besedah iz Dejanj apostolov 24:15 naučiti čistega jezika? b) Katero poučevalno delo, ki mu ni primere, se bo opravljalo na zemlji pod kraljestveno vlado?

21 V novem svetu pa se bo čistega jezika lahko naučila še ena velika skupina, o kateri beremo v Dejanjih apostolov 24:15 naslednje: »Bode vstajenje mrtvim, i pravičnim i nepravičnim.« V preteklosti je milijarde ljudi živelo in umrlo, ne da bi si prej pridobili točno spoznanje o Jehovu. Jehova jih bo po določenem redu vrnil v življenje. In vsi ti obujeni se bodo morali naučiti čistega jezika.

22 Kakšna izredna prednost bo sodelovati v tem velikem poučevalnem delu! To bo največje izobraževalno delo v vsej človeški zgodovini, ki se bo opravljalo pod dobrohotno vlado Kristusa Jezusa v kraljevski moči. Tako bo človeštvo navsezadnje videlo izpolnitev Izaija 11:9, kjer beremo: »Vsa zemlja bode polna spoznanja GOSPODOVEGA, kakor vode pokrivajo morja globočino.«

23. Zakaj bi lahko rekli, da imamo izredno prednost kot Jehovovo ljudstvo?

23 Kakšno prednost imamo v teh zadnjih dneh, da se pripravljamo na ta čudoviti čas, ko bo spoznanje o Jehovu resnično napolnilo vso zemljo! In kakšno prednost imamo prav zdaj, da smo Božje ljudstvo in tako okušamo veličastno izpolnitev preroških besed, zapisanih v Zefaniju 3:20! Na tem mestu najdemo naslednje Jehovovo zagotovilo: »V sloveče ime in v hvalo vas storim med vsemi ljudstvi na zemlji.«

Kako bi odgovorili?

• Katere izpolnitve ima Zefanijeva obnovitvena prerokba?

• Kako uspešno je pravo čaščenje v teh zadnjih dneh?

• Katero veliko poučevalno delo se bo opravljalo v novem svetu?

[Preučevalna vprašanja]

[Slika na strani 25]

Jehovovo ljudstvo se je vrnilo v domovino, da bi obnovilo čisto čaščenje. Ali veste, kaj to pomeni danes?

[Slike na strani 26]

Jehovove priče z govorjenjem ‚čistega jezika‘ posredujejo ljudem biblijsko tolažilno sporočilo