Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Lahko ostanete moralno čisti

Lahko ostanete moralno čisti

 Lahko ostanete moralno čisti

»To je ljubezen Božja, da držimo zapovedi njegove.«(1. JANEZOV 5:3)

1. Kakšno razliko v vedenju vidimo pri ljudeh danes?

PRED davnimi časi je prerok Malahija pod navdihnjenjem napovedal čas, ko se bo vedenje Božjega ljudstva močno razlikovalo od vedenja ljudi, ki ne bodo služili Bogu. Prerok je napisal: »Tedaj se obrnete in boste videli razloček med pravičnim in brezbožnim, med njim, ki služi Bogu, in njim, ki mu ne služi.« (Malahija 3:18) Ta prerokba se izpolnjuje danes. Ravnati se po Božjih zapovedih, tudi tistih, ki zahtevajo moralno čistost, je modra in prava pot v življenju. Vendar pa ni vedno enostavna. Jezus je zato upravičeno dejal, da si morajo kristjani močno prizadevati, da bi dosegli rešitev. (Lukež 13:23, 24SSP)

2. Zaradi katerih zunanjih pritiskov je nekaterim težko ostati moralno neomadeževan?

2 Zakaj je težko ostati moralno neomadeževan? En razlog za to so zunanji pritiski. Zabavna industrija slika nedovoljeno spolnost kot privlačno, prijetno in kot znak odraslosti, medtem ko se praktično ne meni za njene negativne posledice. (Efežanom 4:17–19) Večina prikazanih intimnih odnosov je med neporočenimi pari. Filmi in televizijske oddaje spolne odnose pogosto prikazujejo v povezavi s priložnostnimi, neobvezujočimi zvezami. Običajno ni zaslediti topline in medsebojnega spoštovanja. Mnogi so takšnim sporočilom izpostavljeni že od otroštva. Poleg tega je tu še močan pritisk vrstnikov, da bi se prilagodili današnjemu svobodomiselnemu moralnemu  ozračju, in tistim, ki se ne, se včasih posmehujejo ali jih celo sramotijo. (1. Petrov 4:4)

3. Zakaj se med drugim mnogi ljudje v svetu zapletejo v nemoralo?

3 Tudi zaradi notranjega pritiska je težko ostati moralno neomadeževan. Jehova je ljudi ustvaril s spolnimi željami in te želje so lahko močne. Želje so precej odvisne od tega, kaj razmišljamo, in nemorala je povezana z razmišljanjem, ki ni v skladu z Jehovovimi mislimi. (Jakob 1:14, 15) Nedavna raziskava, ki jo je izdal British Medical Journal, je na primer pokazala, da so mnogi, ki so prvič spolno občevali, to storili zgolj iz radovednosti, da bi videli, kaj bodo občutili ob spolnih odnosih. Drugi so menili, da je večina ljudi njihove starosti spolno dejavnih, zato so tudi sami hoteli izgubiti nedolžnost. Zopet drugi pa so dejali, da so jih zapeljali občutki oziroma da so bili »takrat nekoliko pijani«. Če želimo ugajati Bogu, moramo razmišljati drugače. Kakšno razmišljanje nam bo pomagalo ostati moralno čisti?

Trdno se prepričajte

4. Kaj moramo delati, da bi ostali moralno neomadeževani?

4 Da bi ostali moralno čisti, se moramo zavedati, da je takšen življenjski slog vreden truda. To je v skladu s tem, kar je apostol Pavel napisal kristjanom v Rimu: ‚Izkušajte, kaj je volja Božja dobra in prijetna in popolna.‘ (Rimljanom 12:2) Zavedati se, da se izplača živeti moralno neomadeževano, zajema več kot le to, da vemo, da Božja Beseda nemoralo obsoja. K temu spada to, da razumemo razloge, zakaj je nemorala obsojena in kako nam koristi, če se je ogibamo. Nekatere od teh razlogov smo pregledali že v prejšnjem članku.

5. Predvsem zakaj bi si morali kristjani želeti ostati moralno neomadeževani?

5 Toda najmočnejši razlog za to, da se kristjani ogibamo spolne nemorale, izhaja iz našega odnosa z Bogom. Spoznali smo, da on ve, kaj je najboljše za nas. Ljubezen, ki jo čutimo do njega, nam bo pomagala sovražiti hudo. (Psalm 97:10) Bog daje »vsak dober dar in vsako popolno darilo«. (Jakob 1:17) On nas ljubi. S tem ko ga ubogamo, dokazujemo, da tudi mi ljubimo njega in cenimo vse, kar dela za nas. (1. Janezov 5:3) Nikoli ne želimo Jehovu povzročiti razočaranja in bolečine, s tem da bi kršili njegove pravične zapovedi. (Psalm 78:41) Ne želimo narediti nečesa, s čimer bi se obrekovalo njegovo sveto in pravično čaščenje. (Titu 2:5; 2. Petrov 2:2) S tem ko ostajamo moralno neomadeževani, razveseljujemo Najvišjega. (Pregovori 27:11)

6. Kako nam pomaga to, da z našimi moralnimi merili seznanimo še druge?

6 Ko se enkrat odločimo ostati moralno neomadeževani, nam je v nadaljnjo zaščito to, da  s to odločitvijo seznanimo še druge. Naj ljudje vedo, da ste služabnik Boga Jehova in da ste odločeni ravnati se po njegovih visokih merilih. To je vaše življenje, vaše telo, vaša izbira. Kaj je v nevarnosti? Vaš dragoceni odnos z nebeškim Očetom. Zato jasno pokažite, da se vaše moralne značajnosti ne da spremeniti. Ponosno zastopajte Boga, tako da podpirate njegova načela. (Psalm 64:10) Nikoli naj vas ne bo sram z drugimi razpravljati o svojem moralnem prepričanju. Če boste pogumno spregovorili, vas lahko to okrepi, zaščiti ter spodbudi še druge, da se zgledujejo po vas. (1. Timoteju 4:12)

7. Kako lahko ohranjamo našo odločenost, da bi ostali moralno neomadeževani?

7 Za tem, ko se odločimo ohranjati visoka moralna načela ter z našim stališčem seznanimo še druge, moramo ukrepati, da bi pri svoji odločitvi vztrajali. En način je ta, da smo previdni glede izbire prijateljev. »Kdor hodi z modrimi, postane modrejši,« piše v Bibliji. Družite se s tistimi, ki imajo enake moralne vrednote kot vi; takšni vas bodo okrepili. Ta svetopisemski stavek se nadalje glasi: »Kdor pa se druži z bedaki, se pohujša.« (Pregovori 13:20) Kolikor se le da, se ogibajte ljudi, ki lahko oslabijo vašo odločenost. (1. Korinčanom 15:33)

8. a) Zakaj bi morali naš um hraniti z zdravimi rečmi? b) Česa bi se morali ogibati?

8 Poleg tega moramo naš um polniti z rečmi, ki so resnične, vzvišene, pravične, čiste, ljubeznive, častne, krepostne ter hvalevredne. (Filipljanom 4:8SSP) To naredimo tako, da smo izbirčni glede tega, kaj gledamo in beremo, ter glede glasbe, ki jo poslušamo. Rêči, da nemoralna literatura nima kvarnega vpliva, je podobno, kot bi rekli, da moralna literatura nima nobenega pozitivnega vpliva. Zapomnite si, da nepopolni ljudje lahko kaj hitro podležejo nemorali. Zato bodo knjige, revije, filmi ter glasba, ki spodbujajo spolne občutke, vodili do napačnih želja, te pa lahko navsezadnje vodijo v greh. Da bi ohranili moralno čistost, moramo naš um polniti z Božjo modrostjo. (Jakob 3:17)

Koraki, ki vodijo v nemoralo

9.–11. Kateri koraki, kot to pripoveduje Salomon, so vodili nekega mladeniča v nemoralo?

9 Pogosto lahko prepoznamo korake, ki vodijo v nemoralo. Z vsakim storjenim korakom se je vse teže vrniti. Bodite pozorni na to, kako je to opisano v Pregovorih 7:6–23. Salomon opazi »mladeniča brez srca« (NW) oziroma brez dobrega nagiba. Mladenič ‚se klati po ulicah, blizu njenega [prostitutkinega] vogla, stopa po potu do hiše njene, v mraku, na večer dneva‘. To je njegova prva napaka. V mraku ga je njegovo ‚srce‘ vodilo ne v katero koli ulico, temveč v ulico, kjer ve, da lahko običajno najde prostitutko.

10 Naprej beremo: »Glej, ženska mu pride naproti, napravljena kot vlačuga in osvajalka src.« (SSP) Zagleda jo! Lahko bi se obrnil in šel domov, toda to je zdaj teže storiti kakor prej, še posebej zato, ker je moralno šibak. Ona ga zagrabi in poljubi. Sedaj, ko sprejme poljub, prisluhne njenemu zapeljivemu prepričevanju: »Mirovno daritev sem bila dolžna,« reče ona. (SSP) »Danes sem opravila obljube svoje.« K mirovni daritvi je spadalo meso, moka, olje ter vino. (3. Mojzesova 19:5, 6; 22:21; 4. Mojzesova 15:8–10) S tem ko to omeni, mu morda namiguje, da ji ne manjka duhovnosti, ter mu obenem morda daje vedeti, da ima v svoji hiši veliko dobre jedače in pijače. »Dej,« ga prosi, »radujva se obilo v ljubezni prav do jutra, oslajujva se z ljubkovanjem!«

11 Izida ni težko napovedati. »Spelje ga s svojimi gladkimi ustnicami.« (SSP) V njen dom ji sledi, »kakor gre vol v klalnico« ter »kakor ptič hiti v zanko«. Salomon sklene s streznjujočimi besedami: »Ne zaveda se, da gre prav za njegovo dušo.« (NW) Gre za njegovo dušo oziroma življenje, »kajti nečistnike in prešeštnike bo sodil Bog«. (Hebrejcem 13:4) Kako močan pouk, tako za moške kot ženske! Morali bi se  ogibati tega, da bi naredili že začetne korake po poti, ki vodi do Božjega neodobravanja.

12. a) Kaj je mišljeno z izrazom »brez srca«? b) Kako si lahko pridobimo moralno moč?

12 Bodite pozorni na to, da je bil mladenič v tej pripovedi »brez srca«. Ta izraz nam pove, da njegove misli, želje, čustva, občutki ter življenjski cilji niso bili v skladu s tem, kar Bog odobrava. Njegova moralna šibkost ga je vodila do tragičnih posledic. V teh nevarnih »zadnjih dneh« je potreben napor, da bi si pridobili moralno moč. (2. Timoteju 3:1) Bog nam pri tem pomaga. Daje nam shode krščanske občine, po katerih nas spodbuja, da hodimo po pravi poti, in po katerih smo v stiku z drugimi, ki imajo enak cilj kot mi. (Hebrejcem 10:24, 25) Tu so občinski starešine, ki nam pastirjujejo ter nas poučujejo o poteh pravičnosti. (Efežanom 4:11, 12) Imamo Božjo Besedo, Biblijo, da nas usmerja in vodi. (2. Timoteju 3:16) In vselej imamo možnost moliti za pomoč Božjega duha. (Matevž 26:41)

Učiti se od Davidovih grehov

13., 14. Kako se je kralj David zapletel v hud greh?

13 Na žalost se celo izredni Božji služabniki zapletejo v spolno nemoralo. Tako je na primer bilo tudi s kraljem Davidom, ki je desetletja zvesto služil Jehovu. Brez dvoma je močno ljubil Boga. Kljub temu je zabredel v grešenje. Kakor mladenič, ki ga je opisal Salomon, je tudi David naredil določene korake, ki so vodili do tega, da je naredil greh in ga nato še otežil.

14 David je bil takrat srednjih let, morda v svojih zgodnjih 50-ih. S strehe svoje hiše je videl lepo Batsebo, ki se je kopala. Povprašal je po njej in izvedel, kdo je. Odkril je, da njen mož Urija sodeluje pri obleganju Rabe, amonskega mesta. David jo je dal pripeljati v palačo in imel z njo odnose. Kasneje so se stvari zapletle – ugotovila je, da je zanosila z Davidom. Le-ta je Urija, v upanju, da bo prespal pri svoji ženi, poklical iz vojne. Tako bi bilo videti, da je Urija oče Batsebinega otroka. Toda ni šel na svoj dom. David je nato iz obupa, da bi prikril svoj greh, Urija poslal nazaj v Rabo s pismom vojaškemu poveljniku, v katerem mu je naročil, naj Urija postavi tja, kjer ga bodo ubili. Tako je Urija izgubil življenje, David pa se je poročil z vdovo, preden se je razvedelo v javnosti, da je noseča. (2. Samuelova 11:1–27)

15. a) Kako je bil razkrit Davidov greh? b) Kako se je David odzval na Natanovo spretno karanje?

15 Videti je bilo, da je Davidu uspel načrt, da prikrije svoj greh. Minili so meseci. Otrok – sin – se je rodil. Če je imel David v mislih ta pripetljaj, ko je sestavil 32. psalm, potem ga je vest nedvomno mučila. (Psalm 32:3–5) Toda greh ni bil skrit pred Bogom. V Bibliji piše: »Reč, ki jo je bil David storil, je bila huda v očeh GOSPODOVIH.« (2. Samuelova 11:27) Jehova je poslal preroka Natana, ki je Davidu spretno prikazal, kaj je storil. David je nemudoma priznal svoj greh in prosil Jehova odpuščanja. Ker se je pristno kesal, se je spravil z Bogom. (2. Samuelova 12:1–13) David ni bil užaljen, ker je bil pokaran. Namesto tega je pokazal stališče, opisano v Psalmu 141:5: »Udari naj me pravični, ljubezen je to, in posvari naj me, je kakor mazilo glavi: ne brani se glava moja.«

16. Kaj je Salomon svaril in svetoval glede prestopkov?

16 Salomon, drugi sin Davida in Batsebe, je morda razmišljal o tem temačnem dogodku v življenju svojega očeta. Kasneje je napisal: »Kdor prikriva pregrehe svoje, ne bo imel sreče, kdor pa se jih obtoži in jih zapusti, doseže usmiljenje.« (Pregovori 28:13) Če podležemo resnemu grehu, bi morali upoštevati ta navdihnjeni pouk, ki je hkrati svarilo in nasvet. Jehovu bi morali priznati naše grehe in se za pomoč obrniti na občinske starešine. Starešine imajo pomembno odgovornost, da pomagajo pravilno usmeriti tiste, ki naredijo kak prestopek. (Jakob 5:14, 15)

 Trpeti posledice greha

17. Česa nas Jehova ne obvaruje, čeprav nam odpusti grehe?

17 Jehova je Davidu odpustil. Zakaj? Ker je bil značajen človek, usmiljen do drugih ter se je pristno kesal. Vseeno pa David ni bil obvarovan katastrofalnih posledic, ki so sledile. (2. Samuelova 12:9–14) Enako velja danes. Jehova sicer ne kaznuje tistih, ki se kesajo, vendar jih tudi ne obvaruje pred naravnimi posledicami njihovih napačnih dejanj. (Galatom 6:7) Posledice spolne nemorale so med drugim lahko razveza, nezaželena nosečnost, spolno prenosljiva bolezen ter izguba zaupanja in spoštovanja.

18. a) Kaj je Pavel naročil korintski občini glede tega, kako naj obravnavajo hud spolni pregrešek? b) Kako Jehova kaže, da ima grešnike rad in je do njih usmiljen?

18 Če smo se sami resno pregrešili, smo lahko kaj hitro malodušni, ko trpimo zaradi posledic napak, ki smo jih naredili. Kljub temu nas ne bi smelo nič zadržati, da se ne bi pokesali in spravili z Bogom. Pavel je v prvem stoletju Korinčanom napisal, da naj iz občine odstranijo moža, ki je krvoskrunsko nečistoval. (1. Korinčanom 5:1, 13) Potem ko se je mož pristno pokesal, je Pavel občini naročil: ‚Odpustite mu in ga potolažite [ter] potrdite ljubezen do njega.‘ (2. Korinčanom 2:5–8) V tem navdihnjenem nasvetu vidimo, da ima Jehova rad skesane grešnike in je do njih usmiljen. Angeli v nebesih se veselijo, kadar se grešnik pokesa. (Lukež 15:10)

19. Kako nam lahko koristi, če smo primerno žalostni zaradi napačnega ravnanja?

19 Čeprav smo zaradi napačnega ravnanja žalostni, nam lahko obžalovanje, ki ga občutimo, pomaga ‚varovati se, da se ne bi obrnili h krivici‘. (Job 36:21) Zares, grenke posledice greha bi nas morale odvrniti od tega, da bi ponavljali greh. Poleg tega je David na podlagi žalostne izkušnje, ki je bila posledica njegovega grešnega ravnanja, svetoval drugim. Dejal je: »Učil bom prestopnike pota tvoja, in grešniki se povrnejo k tebi.« (Psalm 51:13)

Služenje Jehovu osrečuje

20. Kako nam koristi to, da ubogamo Božje pravične zahteve?

20 »Blagor tem [Srečni so tisti, NW], ki besedo Božjo poslušajo in jo hranijo!« (Lukež 11:28) Poslušnost Božjim pravičnim zahtevam osrečuje sedaj in bo osrečevalo v neskončno prihodnost. Če smo do sedaj ostali moralno čisti, bodimo še naprej takšni ter se okoriščajmo vseh priprav, ki nam jih je Jehova priskrbel v našo pomoč. Če smo podlegli nemorali, naj nam vliva pogum spoznanje, da je Jehova pripravljen odpuščati tistim, ki se resnično kesajo, ter bodimo odločeni, da nikoli več ne ponovimo tega greha. (Izaija 55:7)

21. Upoštevanje katerega opomina apostola Petra nam lahko pomaga ostati moralno čisti?

 21 Tega nepravičnega sveta, z njegovim nemoralnim stališčem in navadami vred, kmalu ne bo več. S tem ko bomo ostali moralno neomadeževani, bomo uživali koristi sedaj ter v vso večnost. Apostol Peter je napisal: »Ljubljeni, trudite se, tega čakajoč, da se pokažete brez madeža in brez hibe pred njim v miru. [. . .] Ki to naprej veste, pazite, da vas pregrešnih zmota ne potegne za seboj in ne padete iz lastnega trdnega stanja.« (2. Petrov 3:14, 17)

Ali lahko pojasnite?

• Zakaj je morda težko ostati moralno čist?

• Kako se lahko med drugim okrepimo v odločenosti, da se bomo ravnali po visokih moralnih merilih?

• Kaj se lahko naučimo od grehov mladeniča, ki ga je omenil Salomon?

• Kaj se iz Davidovega zgleda naučimo glede kesanja?

[Vprašanja]

[Slika na strani 13]

To, da druge seznanite s svojim stališčem glede morale, vam je v zaščito

[Slike na strani 17]

Ker se je David iskreno pokesal, mu je Jehova odpustil