Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Spoštovanje do avtoritete – zakaj je pomembno?

Spoštovanje do avtoritete – zakaj je pomembno?

 Spoštovanje do avtoritete – zakaj je pomembno?

KDO ni hvaležen, da ima policija oblast aretirati kriminalce, ki nas ropajo oziroma grozijo naši družini? In ali ne cenimo tega, da imajo sodišča oblast kaznovati zločince, da bi tako zaščitila skupnost?

Morda se spomnimo še drugih koristnih javnih služb, kot so cestno vzdrževanje, zdravstvo in izobraževanje, ki se jih običajno plačuje z davki odmerjenimi od vladne oblasti. Pravi kristjani med prvimi priznavajo, da je spoštovanje primerno postavljene oblasti pomembno. Kako daleč pa gre tako spoštovanje? In na katerih življenjskih področjih se to zahteva?

Avtoriteta v skupnosti

Biblija zapoveduje vsem ljudem, naj so verni ali ne, naj spoštujejo državno oblast, ki dela v dobro skupnosti. O tem je pisal krščanski apostol Pavel sovernikom v Rimu in o njegovih besedah, zapisanih v Listu Rimljanom 13:1–7, je koristno razmisliti.

Pavel je bil rimski državljan in Rim je bil takrat svetovna sila. Pavel je v pismu, ki ga je napisal okrog leta 56 n. š., kristjanom svetoval, naj bodo zgledni državljani. Pisal je: »Slednji človek bodi pokoren višjim oblastim; ni je namreč oblasti razen od Boga, in oblasti, katere so, so postavljene [razpostavljene na svoje relativne položaje, NW] od Boga.«

Pavel tu razlaga, da ne bi bilo nobene človeške oblasti, če je Bog ne bi dovolil. V tem pomenu imajo višje oblasti relativni položaj v mejah Božjega namena. Temu potemtakem sledi, da »kdor [. . .] nasprotuje oblasti, se upira naredbi Božji«.

Državljane, ki dobro delajo, višje oblasti morda pohvalijo, obenem pa imajo te oblasti tudi moč kaznovati prestopnike. Kateri delajo hudo, se lahko povsem upravičeno bojijo pravice, ki jo ima oblast, namreč da ukrepa kot »maščevalka«, saj vlade to delajo kot »Božja služabnica«.

 Pavel svoje razmišljanje sklene s temi besedami: »Zato se je treba pokoravati, ne samo zavoljo kazni, ampak tudi zavoljo vesti. Saj zato tudi plačujete davke; zakaj služabniki so Božji, pa se prav s tem stanovitno pečajo.«

Odgovornost odmerjanja davkov imajo višje oblasti, ne davkoplačevalec. Kristjan ohranja čisto vest kot pošten državljan. Ve, da s tem, ko se podreja višjim oblastem in plačuje predpisane davke, ne le podpira meril skupnosti, v kateri biva, temveč tudi živi v skladu z Božjimi zahtevami.

Družina in avtoriteta

Kako pa je z avtoriteto v družini? Dojenček bo v prvih dneh življenja pogosto zahteval pozornost z jokom ali celo s kričanjem. Toda moder roditelj bo razpoznal, kakšne so v resnici otročičkove potrebe, in si ne bo pustil ukazovati ihti. Nekateri otrokom, ko ti zrastejo, dovolijo, da počnejo, kar hočejo, in si postavljajo lastna merila. Ker pa ti nimajo izkušenj, se lahko zapletejo v kriminal ali kako drugo prestopništvo in razrvajo družino ter skupnost kot celoto, kar mnoge krajevne oblasti še predobro vedo.

»Starši otroke prepozno disciplinirajo«, pravi Rosalind Miles, avtorica Children We Deserve. »Začeti bi morali takrat, ko se otrok rodi.« Če starša od začetka govorita s prijaznim, skrbnim avtoritativnim glasom in sta dosledna v svojem ravnanju, se bodo otroci kmalu naučili sprejemati njuno avtoriteto ter iz te izvirajoče ljubeče discipliniranje.

V Bibliji je cela zaloga informacij glede avtoritete v družini. Modri mož Salomon v knjigi Pregovori opozarja na to, da naj bi bili bogaboječi starši pred otroki enotni: »Poslušaj, sin moj, očeta svojega pouk in ne zametuj nauka matere svoje.« (Pregovori 1:8) Kadar starša pred svojimi otroki ohranjata takšno razumno složnost, otroci vedo, kje je njihovo mesto. Morda skušajo z vsemogočim pripraviti enega roditelja proti drugemu, da bi dosegli svoje, toda enotna starševska avtoriteta mlade ščiti.

Biblija pojasnjuje, da je mož prvi odgovoren za duhovno blaginjo svojih otrok, in tudi svoje žene. To je opisano kot glavarstvo. Kako pa naj bi mož glavarstvo izvajal? Pavel pove, da, kakor je Kristus Glava občine, tako je mož glava ženi. Nato še doda: »Možje, ljubite žene svoje, kakor je tudi Kristus ljubil cerkev [svojo duhovno nevesto] in je samega sebe dal zanjo.« (Efežanom 5:25) Kadar mož posnema Jezusa in glavarstvo izvaja ljubeče, ga bo žena začela ‚globoko spoštovati‘. (Efežanom 5:33NW) Pa tudi otroci bodo v taki družini videli vrednost od Boga dane avtoritete in bodo spodbujeni, da jo sprejmejo. (Efežanom 6:1–3)

Kako se lahko tega vprašanja lotijo starši samohranilci, tudi tisti, ki jim je smrt vzela zakonskega partnerja? Bodisi oče ali mati se lahko neposredno sklicuje na avtoriteto Boga Jehova in Jezusa Kristusa. Jezus je vedno govoril avtoritativno – z avtoriteto svojega Očeta in navdihnjenih  Svetih spisov. (Matevž 4:1–10; 7:29; Janez 5:19, 30; 8:28)

Biblija daje obilje dragocenih načel, ki se nanašajo na težave, s katerimi se spoprijemajo otroci. Če bo roditelj poiskal ta načela in se ravnal po njih, bo otrokom lahko ljubeče in učinkovito svetoval. (1. Mojzesova 6:22; Pregovori 13:20; Matevž 6:33; 1. Korinčanom 15:33; Filipljanom 4:8, 9) Starši se lahko obrnejo tudi na biblijsko gradivo, ki je napisano posebej za to, da bi jim pomagalo vzgajati otroke tako, da bi se ti zavedali koristi spoštovanja avtoritete Svetega pisma. *

Krščanska občina in avtoriteta

»Ta je Sin moj ljubljeni, ki je po moji volji, njega poslušajte!« (Matevž 17:5) S temi besedami je sam Bog Jehova potrdil, da Jezus govori po Božjem pooblastilu. Kar je Jezus rekel, je zapisano v štirih evangelijskih poročilih, na katera se lahko zlahka obrnemo.

Preden se je Jezus dvignil v nebo, je svojim učencem povedal: »Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji.« (Matevž 28:18) Kot Glavar občine je budno pazil na svoje maziljene sledilce na zemlji, obenem pa jih od izlitja svetega duha ob binkoštih leta 33 n. š. tudi uporablja kot posredniški kanal resnice, kot ‚zvestega in preudarnega sužnja‘. (Matevž 24:45–47NW; Dejanja 2:1–36) Kaj je storil, da bi naredil vse to in tako okrepil krščansko občino? »Šel je v višavo, [. . .] dal je dari ljudem [ljudi darove, NW].« (Efežanom 4:8) Ti ‚ljudje darovi‘ so krščanski starešine, ki so postavljeni po svetem duhu in so pooblaščeni, da skrbijo za duhovno dobro sovernikov. (Dejanja 20:28)

Pavel zato svetuje: »Spominjajte se vodnikov svojih, ki so vam oznanjali besedo Božjo; ozirajoč se v izhod njih življenja, posnemajte njih vero.« Ker ti zvesti možje hodijo tesno po Jezusovih stopinjah, je gotovo modro, da posnemamo njihovo vero. Pavel nato doda: »Slušajte voditelje svoje in hodite za njimi [stalno priznavajte njihovo oblast nad vami, The Amplified Bible], oni namreč so čuvaji dušam vašim kot taki, ki bodo odgovor dajali, da to veseli opravljajo in ne zdihujoč; kajti to bi vam bilo nekoristno.« (Hebrejcem 13:7, 17)

Kaj se zgodi, če kdo teh napotkov ne upošteva? Nekateri člani v zgodnji krščanski občini jih niso upoštevali in so postali odpadniki. Himenej in Filet sta omenjena, da sta nekaterim spodkopavala vero in s svojim govoričenjem ‚teptala sveto‘ (NW). Med drugim sta trdila, da je vstajenje že bilo, očitno duhovno ali pa simbolično, in potemtakem v prihodnosti pod Božjim kraljestvom ne bo več drugega vstajenja. (2. Timoteju 2:16–18)

Na pomoč je prišla postavljena avtoriteta. Krščanskim starešinam je uspelo ovreči take trditve, ker so kot predstavniki Jezusa  Kristusa uporabili avtoriteto Svetega pisma. (2. Timoteju 3:16, 17) Enako je danes v krščanski občini, ki je opisana kot »stolp in podstavek resnice«. (1. Timoteju 3:15) Lažnim naukom ne bo nikoli dopuščeno pokvariti »vzora zdravih besed«, ki je za nas kot dobri zaklad ohranjen na straneh Biblije. (2. Timoteju 1:13, 14)

Medtem ko v svetu spoštovanje do avtoritete hitro izginja, kristjani priznavamo, da je primerna avtoriteta v skupnosti, družini in krščanski občini postavljena za naše dobro. Spoštovanje avtoritete je pomembno za našo telesno, čustveno in duhovno blaginjo. Če bomo sprejeli in spoštovali od Boga dano avtoriteto, nas bosta zaščitili največji avtoriteti – Bog Jehova in Jezus Kristus – v naše večno dobro. (Psalm 119:165; Hebrejcem 12:⁠9)

[Podčrtna opomba]

^ odst. 17 Glej knjigi Učinkoviti odgovori na vprašanja mladih in Skrivnost družinske sreče, ki ju je izdala Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.

[Poudarjeno besedilo na strani 5]

V Bibliji je cela zaloga informacij glede avtoritete v družini

[Slika na strani 6]

Starši samohranilci se lahko neposredno sklicujejo na avtoriteto Boga Jehova in Jezusa Kristusa

[Slike na strani 7]

Kristjani priznavajo, da je primerna avtoriteta v družini, krščanski občini in skupnosti postavljena za njihovo dobro

[Navedba vira slike na strani 4]

Photo by Josh Mathes, Collection of the Supreme Court of the United States