Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Kako je lahko vaše življenje še smiselnejše

Kako je lahko vaše življenje še smiselnejše

 Kako je lahko vaše življenje še smiselnejše

STAR pregovor pravi: »Ne trudi se, da bi obogatel: te razumnosti svoje se odvadi! Ali naj bi oči vpiral v to, česar skoraj ne bode? Kajti bogastvo si res dela peruti, kakor orel zleti proti nebu.« (Pregovori 23:4, 5) Z drugimi besedami, ni se modro izčrpavati v prizadevanju, da bi obogateli, kajti bogastvo lahko odleti kakor na orlovih perutih.

Biblija pokaže, da lahko gmotno bogastvo hitro izgine. Če se zgodi kaka naravna nesreča, pride do gospodarske krize ali drugih nepredvidenih okoliščin, ga lahko čez noč ni več. Poleg tega so celo tisti, ki gmotno uspejo, pogosto razočarani. Razmislite o Johnu, čigar delo je bilo zabavati politike, osebnosti iz športa in člane kraljevskih družin.

John izjavlja: »Bil sem ves predan svoji službi. Finančno sem uspeval, stanoval v luksuznih hotelih in včasih šel na delo tudi z zasebnim reaktivnim letalom. Sprva sem užival, postopoma pa mi je postalo dolgčas. Ljudje, za katere sem skrbel, so se zdeli površinski. Moje življenje ni imelo vsebine.«

John je ugotovil, da življenje brez duhovnih vrednot ne prinaša zadovoljstva. Jezus Kristus je v svojem znanem govoru na gori pokazal, kako doseči trajno srečo. Rekel je: »Blagor ubogim v duhu [Srečni so tisti, ki se zavedajo svojih duhovnih potreb, NW], ker njih je nebeško kraljestvo.« (Matevž 5:3) Očitno je torej modro postaviti duhovne stvari na prvo mesto v življenju. Obstajajo pa še drugi dejavniki, ki nam lahko življenje še bolj osmislijo.

Vaša družina in prijatelji so res pomembni

Ali bi se veselili življenja, če ne bi imeli nobenih stikov z družino in nobenih tesnih prijateljev? Očitno ne. Naš Stvarnik nas je ustvaril s potrebo po tem, da ljubimo in smo ljubljeni. To je eden od razlogov, zaradi katerih je Jezus poudaril, da je pomembno ‚ljubiti bližnjega  svojega kakor samega sebe‘. (Matevž 22:39) Družina je Božje darilo in je idealno okolje za izkazovanje nesebične ljubezni. (Efežanom 3:14, 15)

Kako nam lahko družina življenje še bolj osmisli? Enotno družino bi lahko primerjali s krasnim parkom, kamor se lahko zatečemo pred stresi vsakdanjega življenja in se osvežimo. Podobno lahko v družini najdemo osvežujoče tovarištvo in toplino, ki preženeta osamljenost. Seveda pa družina ni že kar samodejno takšno zavetje. Vendar s tem, ko krepimo njene vezi, postanemo drug drugemu bližji, življenje pa bogatejše. Če našemu zakonskemu tovarišu posvečamo čas in pozornost, da mu izkazujemo ljubezen in spoštovanje, je to na primer vsakodnevna naložba, ki se bo morda nazadnje bogato obrestovala. (Efežanom 5:33)

Če imamo otroke, bi si morali prizadevati priskrbeti pravo okolje za njihovo vzgojo. Skupno preživljanje časa, vzdrževanje odprtih poti komunikacije in duhovno poučevanje utegne biti zahtevno. Toda ta čas in trud lahko prineseta veliko zadovoljstvo. Uspešni starši na otroke gledajo kot na blagoslov, kot na dediščino od Boga, za katero bi morali dobro skrbeti. (Psalm 127:3SSP)

K zadovoljujočemu in smiselnemu življenju prispevajo tudi dobri prijatelji. (Pregovori 27:9) Z izkazovanjem sočutja si lahko pridobimo veliko prijateljev. (1. Petrov 3:8) Pristni prijatelji nam pomagajo, da se dvignemo, ko se spotaknemo. (Propovednik 4:9, 10) In ‚kdor je prijatelj, se brat izkaže v stiski‘. (Pregovori 17:17)

Kako zadovoljujoče je lahko pravo prijateljstvo! Sončni zahod je bolj veličasten, kadar ga gledamo skupaj s prijateljem, pa tudi jed je bolj okusna in glasba prijetnejša, kadar imamo ob sebi prijatelja. Tesne družinske vezi in zaupni prijatelji sta seveda samo dve strani smiselnega življenja. Kaj drugega je Bog še pripravil, kar lahko naše življenje še bolj osmisli?

Zadovoljevati svoje duhovne potrebe

Že prej smo omenili, da je Jezus Kristus srečo povezal s tem, da se zavedamo naših duhovnih potreb. Ustvarjeni smo bili z zmožnostjo za duhovnost in moralnost. Zato Biblija govori o ‚duhovnem človeku‘ in ‚skritem človeku srca‘. (1. Korinčanom 2:15; 1. Petrov 3:3, 4)

Kakor piše v An Expository Dictionary of New Testament Words avtorja W. E. Vinea, figurativno srce označuje »celotno človekovo duševno in moralno delovanje, razumske in čustvene elemente«. Vine v svoji razlagi doda: »Drugače povedano, srce se figurativno rabi za skrite izvire v posameznikovem osebnem življenju.« V istem delu še piše, da je »v srcu, ki leži globoko v notranjosti, ‚skriti človek‘, [. . .] resnični človek«.

Kako lahko zadovoljimo potrebe ‚duhovnega človeka‘ oziroma ‚skritega človeka‘, torej ‚skritega človeka srca‘? Pomemben korak k temu, da to naredimo in zadovoljimo svoje duhovne potrebe, storimo, ko priznamo to, kar je zapisal navdihnjeni psalmist, ki je pel: »Spoznajte, da je GOSPOD Bog, on nas je ustvaril, ne pa mi sebe; ljudstvo njegovo smo in ovce paše njegove.« (Psalm 100:3) Priznanje tega nas razumljivo vodi do sklepa, da smo odgovorni Bogu. Če želimo biti všteti med ‚njegovo ljudstvo in ovce paše njegove‘, moramo ravnati v skladu z njegovo Besedo, Biblijo.

Ali je biti odgovoren Bogu slaba stvar? Ne, saj naše življenje s tem, ko se zavedamo, da je naše ravnanje za Boga pomembno, postane še smiselnejše. To nas spodbuja, da smo boljši posamezniki, kar je gotovo truda vreden cilj. »Blagor mu, kdor se boji GOSPODA, v zapovedih njegovih se veseli močno,« pravi Psalm 112:1. Spoštljiv strah do Boga in iskrena poslušnost njegovim zapovedim lahko naše življenje še bolj osmislita.

Zakaj nam poslušnost Bogu daje zadovoljstvo? Ker imamo vest, dar, ki ga je Bog podelil vsemu človeštvu. Vest je moralni preiskovalec,  ki nad tem, kar delamo oziroma nameravamo narediti, izraža odobravanje ali pa neodobravanje. Vsi smo že občutili stisko zaradi vznemirjene vesti. (Rimljanom 2:15) Vendar nas lahko naša vest tudi nagradi. Kadar do Boga in soljudi ravnamo nesebično, smo veseli in zadovoljni. Spoznamo, da je »veliko bolje [. . .] dati nego vzeti«. (Dejanja 20:35) Za to obstaja pomemben razlog.

Naš Stvarnik nas je ustvaril tako, da želje in potrebe soljudi vplivajo na nas. Kadar pomagamo drugim, se v našem srcu porodi veselje. Biblija nam poleg tega zagotavlja, da kadar dajemo komu, ki je v potrebi, Bog na to gleda, kakor bi Njemu naredili uslugo. (Pregovori 19:17)

Ali nam lahko pozornost do naših duhovnih potreb pomaga tudi praktično, poleg tega da nam daje notranje zadovoljstvo? Raymond, poslovnež iz Bližnjega vzhoda, verjame, da lahko. »Moj prvi in največji cilj je bil zaslužek,« pravi. »Toda ko sem enkrat v srcu priznal, da Bog je in da so njegove želje napisane v Bibliji, sem postal drug človek. Služenje denarja za preživljanje je sedaj na drugem mestu v mojem življenju. Ker se trudim ugajati Bogu, mi je prihranjeno uničujoče čustvo, sovraštvo. Čeprav je oče umrl v nekem sporu, se ne želim maščevati odgovornim.«

Kot je odkril Raymond, lahko dobra skrb za potrebe ‚duhovnega človeka‘ celi globoke čustvene rane. Dokler se potemtakem ne spoprimemo s težavami, ki nam jih prinaša vsakdanjik, naše življenje ne bo povsem zadovoljivo.

Lahko imamo »mir Božji«

V tem vročičnem svetu le malokateri dan mine gladko. Dogajajo se nesreče, izjalovijo se načrti in ljudje nas razočarajo. Ti udarci nas lahko oropajo sreče. Njim pa, ki služijo Bogu Jehovu, Biblija obljublja notranje zadovoljstvo – »mir Božji«. Kako si pridobimo ta mir?

Apostol Pavel je pisal: »Nič ne skrbite, temuč v vsem naj se Bogu naznanjajo želje vaše v molitvi in prošnji z zahvaljevanjem. In mir Božji, ki presega ves razum, bo čuval in ohranil srca vaša in misli vaše v Kristusu Jezusu.« (Filipljanom 4:6, 7) Namesto da skušamo svoje težave nositi sami, moramo goreče moliti in vreči vsakodnevna bremena na Boga. (Psalm 55:22) Bolj ko bomo duhovno rasli in sprevidevali, kako nam Bog pomaga, večja bo naša vera v to, da On po svojem Sinu, Jezusu Kristusu, odgovarja na te rotitve. (Janez 14:6, 14; 2. Tesaloničanom 1:3)

Potem ko si zgradimo zaupanje v Boga Jehova, ‚njega, ki posluša molitev‘, se laže spoprijemamo s preizkušnjami, kot so dolgotrajna bolezen, starost ali izguba ljubljene osebe. (Psalm 65:2) Da pa bi imeli resnično smiselno življenje, moramo upoštevati tudi prihodnost.

Veselimo se v upanju, ki je pred nami

Biblija obljublja ‚nova nebesa in novo zemljo‘, pravično, ljubečo nebeško vlado, ki bo vladala nad poslušno človeško družino. (2. Petrov 3:13) V tem od Boga obljubljenem novem svetu  bosta vojno in krivico zamenjala mir in pravica. To ni le trenutna želja, temveč je prepričanje, ki je lahko z vsakim dnem močnejše. Je resnično dobra novica in gotovo razlog za veselje. (Rimljanom 12:12; Titu 1:2)

Na začetku omenjeni John sedaj čuti, da je njegovo življenje bolj smiselno. »Čeprav nisem bil nikoli močno veren, sem vedno verjel v Boga,« pravi. »Toda v zvezi z vero nisem naredil nič, dokler se pri meni nista oglasili dve Jehovovi priči. Zasul sem ju z vprašanji, kot sta: ‚Kaj delamo tukaj? Kam gremo?‘ Njuni zadovoljivi svetopisemski odgovori so mi prvič v življenju dali občutek namenskosti. To je bil šele začetek. Razvil sem žejo po resnici, ki me je vodila do tega, da sem popolnoma spremenil svoje vrednote. Čeprav nisem več gmotno bogat, se v duhovnem smislu počutim kot milijonar.«

Morda ste kakor John pustili svojo zmožnost za duhovnost veliko let spati. Toda z razvijanjem ‚modrega srca‘ jo lahko zbudite. (Psalm 90:12) Z odločnostjo in trudom boste lahko uživali pristno veselje, mir in upanje. (Rimljanom 15:13) Da, in vaše življenje je lahko bolj smiselno.

[Slika na strani 6]

Molitev nam lahko prinese »mir Božji«

[Slike na strani 7]

Ali veste, kaj lahko družinsko življenje naredi bolj zadovoljujoče?