Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

‚O Bog, pošlji svojo luč‘

‚O Bog, pošlji svojo luč‘

 ‚O Bog, pošlji svojo luč‘

»Pošlji luč svojo in resnico svojo, oni naj me vodita.« (PSALM 43:3)

1. Kako Jehova razodeva svoje namene?

JEHOVA je zelo obziren pri tem, kako svojim služabnikom razodeva svoje namene. Namesto da bi vso resnico razodel naenkrat, z enim zaslepljujočim žarkom luči, nam reči razjasnjuje postopoma. Našo hojo po življenjski poti bi lahko primerjali s potovanjem popotnika, ki se odpravi na dolgo pot. Odrine zgodaj zjutraj in tedaj vidi kaj malo. Ko se na obzorju počasi začne kazati sonce, lahko okrog sebe razloči nekaj obrisov. Vse drugo vidi še nejasno. Toda bolj ko se sonce vzpenja, dlje v daljavo mu  seže pogled. Tako je tudi z duhovno lučjo, ki nam jo daje Bog. Omogoča nam, da hkrati spoznamo le nekaj reči. Božji Sin, Jezus Kristus, je duhovno razsvetljeval na podoben način. Poglejmo, kako je Jehova razsvetljeval svoje ljudstvo v starih časih in kako to počne danes.

2. Kako je Jehova razsvetljeval reči v predkrščanskih časih?

2 Triinštirideseti psalm so verjetno sestavili Korahovi sinovi. Kot leviti so imeli prednost poučevati ljudstvo o Božji postavi. (Malahija 2:7) Seveda je bil Jehova njihov Veliki poučevalec in nanj so gledali kot na Vir vse modrosti. (Izaija 30:20NW) »O Bog, [. . .] pošlji luč svojo in resnico svojo,« je molil psalmist. »Oni naj me vodita.« (Psalm 43:1, 3) Vse dokler so bili Izraelci zvesti Jehovu, jih je poučeval o svojih poteh. Stoletja kasneje pa jim je naklonil najizrednejšo luč in resnico. To je storil s tem, ko je na zemljo poslal svojega Sina.

3. Kako je Jezusovo poučevanje preizkusilo Jude?

3 Kot človek je bil Jezus Kristus, Božji Sin, »luč sveta«. (Janez 8:12) Ljudstvo je »v prilikah« poučil o mnogih novih rečeh. (Marko 4:2) Ponciju Pilatu je dejal: »Moje kraljestvo ni od tega sveta.« (Janez 18:36) Za Rimljana in prav gotovo tudi za nacionalistične Jude je bilo to nekaj novega, saj so menili, da bo Mesija rimski imperij podjarmil ter Izraelu vrnil njegov prejšnji sijaj. Jezus je odseval Jehovovo luč, vendar njegove besede niso ugajale judovskim voditeljem, ki so ‚ljubili slavo pri ljudeh bolj nego slavo pri Bogu‘. (Janez 12:42, 43) Mnogo ljudi se je odločilo, da se bodo raje ravnali po človeškem izročilu, kot da bi od Boga sprejeli duhovno luč in resnico. (Psalm 43:3; Matevž 13:15)

4. Kako vemo, da naj bi Jezusovi učenci še naprej rasli v razumevanju?

4 Vseeno pa je nekaj odkritosrčnih mož in žena radostno sprejelo resnico, ki jo je učil Jezus. Vztrajno so napredovali v razumevanju Božjih namenov. Vendar ko se je zemeljsko življenje njihovega Učitelja približalo koncu, so se še vedno imeli veliko naučiti. Jezus jim je rekel: »Še veliko vam imam povedati, sedaj pa ne morete tega nositi.« (Janez 16:12) Da, učenci naj bi še naprej rasli v razumevanju Božje resnice.

Luč še naprej sveti

5. Katero vprašanje se je pojavilo v prvem stoletju in kdo je imel odgovornost, da ga razreši?

5 Po Jezusovi smrti in vstajenju je luč od Boga še bolj svetila. Jehova je v videnju, ki ga je dal Petru, razodel, da lahko v prihodnje tudi neobrezani Nejudje postanejo Kristusovi sledilci. (Dejanja 10:9–17) To je bilo razodetje! Vendar se je kasneje pojavilo vprašanje: Ali Jehova od teh Nejudov zahteva, da se po tem, ko postanejo kristjani, obrežejo? Videnje na to ni odgovorilo in kristjani so se zapletli v vročo razpravo. Vprašanje so morali rešiti, ker bi to sicer lahko spodkopalo njihovo dragoceno enotnost. Zato so se v Jeruzalemu ‚zbrali apostoli in starešine, da bi presodili to zadevo‘ (SSP). (Dejanja 15:1, 2, 6)

6. Kako so apostoli in starešine pretehtali vprašanje glede obreze?

6 Kako so lahko navzoči na tem sestanku ugotovili, kakšna je Božja volja glede verovanja Nejudov? Jehova ni poslal angela, da bi vodil razpravo, niti ni navzočim dal kakega videnja. Kljub temu apostoli in starešine niso ostali povsem brez vodstva. Pretehtali so pričevanja nekaterih judovskih kristjanov, ki so videli, kako je Bog začel ravnati z ljudmi narodov, namreč da je na neobrezane Nejude izlil svoj sveti duh. Za vodstvo so preiskali tudi Sveto pismo. Tako je učenec Jakob dal predlog, ki je temeljil na nekem svetopisemskem stavku, ki je zadevo razjasnjeval. Ko so premislili o vseh teh dokazih, jim je postalo jasno, kakšna je Božja volja. Ljudem narodov se za to, da bi jih Jehova priznal,  ni treba obrezati. Apostoli in starešine niso izgubljali časa in so svojo odločitev takoj zapisali, tako da bi se sokristjani lahko po tem ravnali. (Dejanja 15:12–29; 16:4)

7. V kakšnem smislu so kristjani v prvem stoletju napredovali?

7 Večina judovskih kristjanov se je v nasprotju z judovskimi verskimi voditelji, ki so se trdno oprijemali izročil očetov, razveselila, ko so sprejeli to presenetljivo novo razumevanje glede Božjega namena z ljudmi narodov, čeprav so morali zato na splošno spremeniti svoj pogled na Nejude. Jehova je blagoslovil njihovo ponižnost in »cerkve [občine, NW] [so se] utrjevale v veri in njih število se je množilo vsak dan«. (Dejanja 15:31; 16:5)

8. a) Kako vemo, da so lahko kristjani po koncu prvega stoletja pričakovali še več luči? b) Kateri s tem povezani vprašanji bomo pregledali?

8 V prvem stoletju je duhovna luč še naprej svetila. Toda Jehova zgodnjim kristjanom ni razodel vsake podrobnosti glede svojih namenov. Apostol Pavel je sovernikom v prvem stoletju dejal: »Zdaj gledamo v [kovinskem, NW] ogledalu, megleno.« (1. Korinčanom 13:12, Ekumenska izdaja) Takšno ogledalo je imelo površino, ki ni najbolje odbijala svetlobe. Sprva je bilo torej razumevanje duhovne luči omejeno. Po smrti apostolov je luč za nekaj časa le medlo svetila, toda v zadnjem času se je svetopisemsko spoznanje pomnožilo. (Daniel 12:4) Kako Jehova danes razsvetljuje svoje ljudstvo? In kako bi se morali odzvati, ko nam veča razumevanje Svetega pisma?

Luč postaja vse močnejša

9. Kakšno edinstveno in učinkovito metodo za preučevanje Biblije so uporabljali zgodnji Preučevalci Biblije?

9 V novejšem času se je prvi resnični žarek luči začel pojavljati v zadnji četrtini 19. stoletja, ko se je neka skupina krščanskih mož in žena resno lotila preučevanja Svetega pisma. Razvili so učinkovito metodo za preučevanje Biblije. Nekdo je zastavil vprašanje, potem pa so analizirali vse sorodne svetopisemske stavke. Kadar je bilo videti, da si dva biblijska stavka nasprotujeta, so se ju ti iskreni kristjani prizadevali uskladiti. Preučevalci Biblije (kot so se Jehovove priče takrat imenovali) so se v nasprotju z verskimi voditelji tistih dni odločili,  da bo njihov vodnik Sveto pismo, ne pa kako izročilo ali človeška dogma. Zatem ko so glede kakega svetopisemskega stavka pretehtali vse razpoložljive dokaze, so svoje sklepe zapisali. Na ta način so si razjasnili razumevanje mnogih osnovnih biblijskih naukov.

10. Katere koristne biblijskoučne pripomočke je napisal Charles Taze Russell?

10 Med Preučevalci Biblije se je še zlasti odlikoval Charles Taze Russell. Napisal je serijo šestih koristnih biblijskoučnih pripomočkov z naslovom Studies in the Scriptures. Brat Russell je nameraval napisati še sedmi zvezek, ki bi razložil biblijski knjigi Ezekiel in Razodetje. »Ko bom našel ključ,« je dejal, »bom napisal sedmi zvezek.« Vendar je dodal: »Če pa bo dal Gospod ključ komu drugemu, ga lahko napiše on.«

11. Kako sta čas in naše razumevanje Božjih namenov med seboj povezana?

11 Ta izjava C. T. Russlla kaže na pomemben dejavnik pri naši zmožnosti razumevanja določenih biblijskih odlomkov – čas. Brat Russell se je zavedal, da ni zmožen prisiliti luči, da bi zasvetila nad knjigo Razodetje, kakor tudi vnet popotnik ne more pripraviti sonca, da bi vzšlo pred svojim določenim časom.

Razodeto – toda v od Boga določenem času

12. a) Kdaj lahko biblijske prerokbe najbolje razumemo? b) Kateri primer kaže, da je naša zmožnost razumeti biblijsko prerokovanje odvisna od Božjega urnika? (Glej podčrtno opombo.)

12 Prav kakor so apostoli mnogo prerokb glede Mesija razumeli šele po Jezusovi smrti in vstajenju, tako tudi današnji kristjani biblijske prerokbe razumejo v vseh podrobnostih šele potem, ko se te izpolnijo. (Lukež 24:15, 27; Dejanja 1:15–21; 4:26, 27) Razodetje je preroška knjiga, zato bi morali pričakovati, da jo bomo najjasneje razumeli med izpolnjevanjem tega, kar opisuje. C. T. Russell na primer ni mogel pravilno razumeti pomena simbolične škrlatne divje zveri, ki je omenjena v Razodetju 17:9–11, saj organizaciji, ki ju ta zver predstavlja, namreč Društvo narodov ter Združeni narodi, pred njegovo smrtjo še sploh nista obstajali. *

13. Kaj se včasih zgodi, ko luč osvetli kako biblijsko temo?

13 Ko so zgodnji kristjani spoznali, da neobrezani Nejudje lahko postanejo soverniki, je ta sprememba vodila do novega vprašanja, namreč ali se je treba ljudem narodov obrezati. Apostole in starešine je to spodbudilo, da so ponovno preiskali vse, kar se tiče obreze. Enako velja danes. Bleščeč žarek luči, ki osvetli kako biblijsko temo, včasih Božje maziljene služabnike, ‚zvestega in preudarnega sužnja‘, navede, da znova preiščejo sorodne teme, kot nam to pokaže naslednji nedavni primer. (Matevž 24:45NW)

14.–16. Kako je to, da je bilo gledišče o duhovnem templju popravljeno, vplivalo na naše razumevanje Ezekielove knjige, poglavij od 40 do 48?

14 Leta 1971 je bila v knjigi “The Nations Shall Know That I Am Jehovah”​—How? objavljena razlaga Ezekielove prerokbe. Eno od poglavij v tej knjigi je na kratko razpravljalo glede Ezekielovega videnja o templju. (Ezekiel, poglavja od 40 do 48) Takrat je bilo poudarjeno, kako se bo Ezekielovo videnje o templju izpolnilo v novem svetu. (2. Petrov 3:13)

15 Vendar sta na naše razumevanje Ezekielovega videnja vplivala dva članka, objavljena v Stražnem stolpu, 1. julij 1973. Razpravljala sta o velikem duhovnem templju, ki ga je apostol Pavel opisal v 10. poglavju lista Hebrejcem. V  Stražnem stolpu je bilo razloženo, da se Sveto ter notranje dvorišče duhovnega templja nanašata na stanje maziljencev, ko so ti še na zemlji. Ko so leta kasneje znova pregledali Ezekielovo knjigo, poglavja od 40 do 48, so sprevideli, da prav tako, kakor danes deluje duhovni tempelj, mora v sedanjem času delovati tudi tempelj iz Ezekielovega videnja. Kako to?

16 Ezekiel v videnju vidi duhovnike, ki med služenjem neduhovniškim rodovom, hodijo po tempeljskem dvorišču. Ti duhovniki jasno predstavljajo »kraljevsko duhovništvo«, Jehovove maziljene služabnike. (1. Petrov 2:9) Vendar pa med Kristusovim tisočletnim vladanjem ne bodo služili na zemeljskem dvorišču templja. (Razodetje 20:4) Maziljenci bodo v tem obdobju večino časa, če ne kar ves čas, služili Bogu v Najsvetejšem duhovnega templja, v ‚samih nebesih‘. (Hebrejcem 9:24SSP) Glede na to, da je Ezekiel videl, kako duhovniki hodijo sem ter tja po tempeljskem dvorišču, mora imeti to videnje izpolnitev v današnjem času, ko je nekaj maziljencev še vedno na zemlji. Skladno s tem je bilo v lanski prvomarčevski številki te revije predstavljeno popravljeno gledišče glede te teme. Tako je duhovna luč vse do konca 20. stoletja svetila na Ezekielovo prerokbo.

Bodite pripravljeni popraviti svoje gledišče

17. Kako vse ste morali popraviti svoje osebno gledišče, odkar ste spoznali resnico, in kako vam je to koristilo?

17 Vsakdo, kdor želi spoznati resnico, mora biti pripravljen voditi »vsako misel v sužnost pokorščine do Kristusa«. (2. Korinčanom 10:5) To ni vedno lahko, še posebej kadar ima kdo močno ukoreninjene poglede. Preden ste na primer spoznali Božjo resnico, ste se morda z družino veselili praznovanja določenih verskih praznikov. Ko ste začeli preučevati Biblijo, pa ste spoznali, da so ta praznovanja pravzaprav poganskega izvora. Sprva ste se morda neradi ravnali po naučenem. Navsezadnje pa se je ljubezen do Boga izkazala za močnejšo od verskih čustev in ste nehali praznovati praznike, ki jih Bog ne odobrava. Ali ni Jehova blagoslovil vašo odločitev? (Primerjaj Hebrejcem 11:25.)

18. Kako bi se morali odzvati, kadar se naše razumevanje biblijske resnice razjasni?

18 Če ravnamo po Božje, nam to vedno koristi. (Izaija 48:17, 18) Veselimo se torej napredovanja resnice, kadar se razjasni naše gledišče o kakem biblijskem odlomku! Zares, to nepretrgano razsvetljevanje potrjuje, da smo na pravi poti. »Pravičnikov pot,« je tisti, ki »je kakor luč zore, ki sveti bolj in bolj do popolnega dne.« (Pregovori 4:18) Resda trenutno nekatere vidike Božjega namena vidimo »megleno«. Vendar bomo v od Boga določenem času videli resnico v vsej svoji lepoti, tako da bomo lahko ostali trdno na ‚poti‘. Medtem ko čakamo na razjasnitev resnic, ki še niso povsem razumljive, pa se veselimo teh, ki jih je Jehova že razjasnil.

19. Kateri je en način, s katerim pokažemo, da ljubimo resnico?

19 Kako lahko praktično pokažemo, da ljubimo luč? En način je ta, da Božjo Besedo beremo redno, če je mogoče vsak dan. Ali berete Biblijo redno? Reviji Stražni stolp in Prebudite  se! nam prav tako dajeta obilico zdrave duhovne hrane. Pomislite tudi na knjige, brošure in druge publikacije, ki so bile napisane nam v korist. Kaj pa spodbudna poročila glede kraljestvenih oznanjevalskih dejavnosti, ki so objavljena v Yearbook of Jehovah’s Witnesses?

20. Kako sta Jehovova luč in resnica povezani z našim obiskovanjem krščanskih shodov?

20 Da, Jehova je molitev, ki je zapisana v Psalmu 43:3, uslišal na čudovite načine. Na koncu te vrstice beremo: »Pripeljeta naj me [tvoja luč in resnica] na goro svetosti tvoje in v šatore tvoje.« Ali se veselite tega, da skupaj z mnogimi drugimi častite Jehova? Duhovni pouk, ki ga dobimo na naših shodih, je pomemben način, s katerim nas Jehova danes razsvetljuje. Kaj lahko storimo, da bi poglobili naše cenjenje do krščanskih shodov? Vabimo vas, da v naslednjem članku resno pretehtate to temo.

[Podčrtna opomba]

^ odst. 12 Po smrti C. T. Russlla so napisali publikacijo, ki so jo označili kot sedmi zvezek Studies in the Scriptures, s katero so skušali razložiti knjigi Ezekiel ter Razodetje. Zvezek je delno temeljil na Russllovih komentarjih glede teh dveh biblijskih knjig. Vendar še ni prišel čas, da se razodene pomen teh prerokb, in na splošno je bila razlaga v tem zvezku Studies in the Scriptures nejasna. V letih, ki so sledila, pa so lahko kristjani zaradi Jehovove nezaslužene dobrotljivosti ter razvoja svetovnih dogodkov sprevideli točnejši pomen teh dveh preroških knjig.

Ali lahko odgovorite?

• Zakaj Jehova svoje namene razodeva postopoma?

• Kako so apostoli in starešine v Jeruzalemu rešili vprašanje glede obreze?

• Kakšne metode za preučevanje Biblije so se okoristili zgodnji Preučevalci Biblije in zakaj je bila edinstvena?

• Ponazorite, kako se duhovna luč razodeva v od Boga določenem času.

[Preučevalna vprašanja]

[Slika na strani 12]

Charles Taze Russell je vedel, da bo luč na knjigo Razodetje zasvetila v od Boga določenem času