Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

‚Iščite Jehova in moči Njegove‘

‚Iščite Jehova in moči Njegove‘

 ‚Iščite Jehova in moči Njegove‘

»Zakaj oči GOSPODOVE gledajo po vsej zemlji, da se izkaže močnega pri teh, katerih srce je nerazdeljeno proti njemu.« (2. LETOPISOV 16:9)

1. Kaj je moč in kako ljudje ravnajo z njo?

MOČ lahko pojmujemo kot marsikaj. Pomeni lahko to, da ima kdo nadzor, oblast ali pa vpliv nad drugimi; zmožnost delati oziroma povzročiti kak učinek; fizično moč; ali pa umsko oziroma moralno učinkovitost. Ljudje imamo glede uporabljanja moči slab sloves. Zgodovinar lord Acton je o moči politikov dejal: »Moč lahko pokvari in absolutna moč lahko absolutno pokvari.« Sodobna zgodovina je prepolna zgledov, ki odkrivajo to splošno resnico besed lorda Actona. V 20. stoletju »človek vlada ljudem v njih nesrečo«, kot še nikoli. (Propovednik 8:9) Pokvarjeni diktatorji hudo zlorabljajo svojo moč in umorili so na milijone ljudi. Moč, ki jo ne omejujejo ljubezen, modrost in pravičnost, je res nevarna.

2. Pojasnite, kako na Jehova pri uporabljanju moči vplivajo njegove druge lastnosti.

2 Nasprotno od mnogih ljudi pa Bog svojo moč vedno uporabi v dobro. »Oči GOSPODOVE gledajo po vsej zemlji, da se izkaže močnega pri teh, katerih srce je nerazdeljeno proti njemu.« (2. letopisov 16:9) Jehova svojo moč nadzorovano usmerja. Tako zaradi svoje potrpežljivosti še vedno čaka z uničenjem hudobnih in jim daje s tem možnost, da se pokesajo. Iz svoje ljubezni povzroča, da sonce sije nad vsakršnimi ljudmi, nad pravičnimi in nepravičnimi. Zaradi pravičnosti pa bo končno uporabil svojo neomejeno moč in uničil tistega, ki ima v oblasti smrt, Satana Hudiča. (Matevž 5:44, 45; Hebrejcem 2:14; 2. Petrov 3:⁠9)

3. Zakaj je to, da ima Bog vsemogočno moč, razlog, da mu zaupamo?

3 Ker ima naš nebeški Oče takšno strah zbujajočo moč, lahko njegovim obljubam in temu, da nas bo zaščitil, zaupamo. Majhen otrok se med tujci počuti povsem varnega, kadar se drži za roko svojega očeta, saj ve, da ta ne bo dovolil, da bi se mu zgodilo kaj hudega. Podobno bo tudi naš nebeški Oče, ta, ki je ‚močan, da odreši‘, zaščitil nas, tako da nam nič ne bo moglo povzročiti trajne škode, če le hodimo z njim. (Izaija 63:1SSP; Miha 6:8) Prav tako Jehova kot dober Oče vedno izpolni svoje obljube. S svojo neomejeno močjo nam zagotavlja, da bo njegova ‚beseda imela uspeh v tem, za kar jo pošilja‘. (Izaija 55:11; Titu 1:2)

4., 5. a) Kakšen je bil izid, ko je kralj Asa brezpogojno zaupal v Jehova? b) Kaj se lahko zgodi, če se za rešitev svojih problemov zanašamo na ljudi?

4 Zakaj je tako pomembno, da smo odločeni vedno imeti pred očmi to, da nas naš nebeški Oče lahko zaščiti? Zato ker se lahko zgodi, da nas okoliščine, v katerih smo, tako prevzamejo, da pozabimo, kje lahko najdemo resnično varnost. To je razvidno iz primera kralja Asa, moža, ki je na splošno zaupal v Jehova. Med Asovim kraljevanjem je Juda napadla milijonska etiopska vojska. Ko je Asa ugotovil, da je vojaška premoč na strani sovražnikov, je molil: »GOSPOD, pri tebi ni razločka pomagati, kjer je veliko ali kjer nobene ni moči. Pomagaj nam, o GOSPOD, Bog naš! zakaj na tebe se opiramo in v tvojem imenu smo prišli zoper to množico. Ti, GOSPOD, si naš Bog; zoper tebe  noben smrtnik ne premore ničesar!« (2. letopisov 14:11) Jehova je uslišal Asovo prošnjo in mu naklonil odločilno zmago.

5 Po mnogih letih zveste službe pa se je Asovo zaupanje v Jehovovo rešilno moč omajalo. Da bi se zavaroval pred vojaško nevarnostjo severnega, Izraelovega kraljestva, se je po pomoč obrnil na Sirijo. (2. letopisov 16:1–3) Res da je Asa s tem, ko je podkupil sirskega kralja Ben-hadada, od Juda odvrnil izraelsko grožnjo, toda s tem, ko je sklenil zavezo s Sirijo, je pokazal, da ne zaupa Jehovu. Prerok Hanani ga je kar naravnost vprašal: »Niso li imeli Etiopci in Lubimi velikanske vojske in jako mnogo voz in konjikov? Vendar, ker si se opiral ob GOSPODA, ti jih je dal v roko.« (2. letopisov 16:7, 8) Kljub temu pa se Asa za njegovo karanje ni zmenil. (2. letopisov 16:9–12) Ko smo torej pred problemi, se za njihovo rešitev ne zanašajmo na ljudi. Raje zaupajmo Bogu, saj zaupanje v človeško moč neogibno vodi v razočaranje. (Psalm 146:3–5)

Poiščite moč pri Jehovu

6. Zakaj bi morali ‚iskati Jehova in moči njegove‘?

6 Jehova lahko svoje služabnike okrepi in zaščiti. Biblija nas spodbuja, naj ‚iščemo GOSPODA [Jehova, NW] in moči njegove‘. (Psalm 105:4) Zakaj? Zato ker takrat, kadar stvari delamo z Božjo močjo, svojo moč koristno uporabljamo, takrat z njo ne škodimo drugim. V tem pa nam ni nihče boljši zgled kakor Jezus Kristus, ki je z ‚Jehovovo močjo‘ (NW) storil mnogo čudežev. (Lukež 5:17) Jezus bi se lahko posvetil nabiranju bogastva, pridobivanju ugleda ali celo prizadevanju za tem, da bi postal vsemogočen kralj. (Lukež 4:5–7) Toda on je moč, ki mu jo je dal Bog, raje uporabil za to, da je vzgajal, učil, pomagal in zdravil. (Marko 7:37; Janez 7:46) Kako odličen zgled za nas!

7. Katero življenjsko pomembno lastnost razvijamo, kadar delamo vse z Božjo močjo in ne s svojo?

7 Poleg tega pa nam to, da vse delamo »iz moči, ki jo deli Bog«, tudi pomaga ostati ponižni. (1. Petrov 4:11) Ljudje, ki iščejo moči zase, se prevzamejo. Značilen primer tega je asirski kralj Esar-hadon, ki se je bahal: »Jaz sem močan, jaz sem najbolj močan, jaz sem junak, jaz sem velikanski, jaz sem imeniten.« Jehova pa je ‚izbral, kar je slabotnega na tem svetu, da osramoti, kar je mogočnega‘. Kadar se bo torej pravi kristjan hvalil, se bo hvalil v Jehovu, saj ve, da to, kar je storil, ni storil z lastno močjo. Prava radost je namreč v tem, da se ‚ponižamo pod mogočno roko Božjo‘. (1. Korinčanom 1:26–31; 1. Petrov 5:⁠6)

8. Kaj moramo najprej storiti, da bi od Jehova dobili moč?

8 Kako pa lahko Božjo moč dobimo? Najprej moramo prositi zanjo v molitvi. Jezus je svojim učencem zagotovil, da bo njegov Oče dal svetega duha tem, ki zanj prosijo. (Lukež 11:10–13) Pomislite, s kolikšno močjo so bili prežeti Kristusovi učenci, ko so se odločili, da bodo raje ubogali Boga, kakor pa verske voditelje, ki so jim prepovedali oznanjevati o Jezusu. Ko so prosili Jehova za pomoč, je bila njihova iskrena molitev uslišana in sveti duh jih je okrepil, tako da so še naprej srčno  oznanjali dobro novico. (Dejanja 4:19, 20, 29–31, 33)

9. Povej, kateri je drugi vir duhovne moči, in navedi svetopisemski zgled, ki pokaže, kako je ta vir učinkovit.

9 Drugič lahko duhovno moč dobimo tudi iz Biblije. (Hebrejcem 4:12) Moč Božje besede je bila očitna v dneh kralja Josija. Ta judovski kralj je že bil odstranil vse poganske malike iz dežele, toda ko se je v templju nepričakovano našla Jehovova postava, ga je to navedlo, da je očiščevalni program še okrepil. * Potem ko je Josija sam ljudstvu prebral postavo, je ves narod sklenil zavezo z Jehovom in začela se je druga, še bolj zagnana kampanja proti malikovalstvu. Rezultat Josijeve reforme je bil odličen: »Vse njegove dni niso odstopili od GOSPODA.« (2. letopisov 34:33)

10. Kateri je tretji način, da dobimo moč od Jehova, in zakaj je ta tako pomemben?

10 Tretjič pa lahko od Jehova dobimo moč tudi po krščanski družbi. Pavel je kristjane spodbudil, naj redno obiskujejo shode, da bi drug drugega ‚spodbujali k ljubezni in dobrim delom‘ ter se medsebojno bodrili. (Hebrejcem 10:24, 25) Ko je bil Peter čudežno izpuščen iz zapora, si je želel biti skupaj s svojimi brati, zato je šel naravnost v hišo matere Janeza Marka, kjer »jih je bilo veliko zbranih, ki so molili«. (Dejanja 12:12) Seveda bi vsi ti lahko molili doma. Toda raje so prišli skupaj, da bi molili in se v tistem težavnem času spodbujali. Pavel se je proti koncu svojega dolgega in nevarnega potovanja v Rim sestal z nekaj brati v Puteolih, pozneje pa še z drugimi, ki so prišli, da bi ga videli. In kakšen je bil njegov odziv? »Ko jih je Pavel zagledal [te slednje], se je zahvalil Bogu in zrastel mu je pogum.« (Dejanja 28:13–15SSP) To, da je lahko spet bil skupaj s sokristjani, ga je res okrepilo. Druženje s sokristjani krepi tudi nas. Če se smemo in moremo družiti med seboj, nikar ne skušajmo sami hoditi po ozki poti, ki vodi v življenje. (Pregovori 18:1; Matevž 7:14)

11. Povejte nekaj okoliščin, v katerih je »moč, ki presega običajno«, še zlasti potrebna.

11 Z redno molitvijo, preučevanjem Božje Besede in druženjem s sočastilci lahko ‚zajemamo moč v Gospodu in sili njegove moči‘. (Efežanom 6:10,SSP) Vsi nedvomno potrebujemo »moč v Gospodu«. Nekatere izčrpava huda bolezen, drugi trpijo zaradi starosti ali pa izgube življenjskega sopotnika. (Psalm 41:3) Spet drugi morajo prenašati nasprotovanje neverujočega zakonca. Za starše, še zlasti starše samohranilce, je morda izčrpavajoče to, da morajo poleg vzgoje otrok opravljati še službo s polnim delovnim časom. Mladi kristjani potrebujejo moč, da bi se lahko upirali pritisku vrstnikov ter zavrnili droge in nemoralo. Nihče naj ne bi okleval prositi Jehova za »moč, ki presega običajno«, da bi lahko bil kos takšnim izzivom. (2. Korinčanom 4:7NW)

»Trudnemu daje krepkosti«

12. Kako nas Jehova krepi v krščanski strežbi?

12 Jehova nadalje daje svojo moč svojim služabnikom tudi pri opravljanju njihove strežbe. V Izaijevi prerokbi beremo naslednje: »Trudnemu daje krepkosti in onemoglemu podeljuje obilo moči. [. . .] oni [. . .], ki čakajo GOSPODA, dobivajo nove moči, dvigajo se na perutih kakor orli, teko, a se ne utrudijo, hodijo, pa ne opešajo.« (Izaija 40:29–31) Tudi apostol Pavel je dobil moč, da je lahko opravljal svojo strežbo. Tako je lahko bil v strežbi učinkovit. Kristjanom v Tesaloniki je napisal: »Evangelij naš ni prišel samo v besedi do vas, ampak tudi v moči in v svetem Duhu.« (1. Tesaloničanom 1:5) Njegovo oznanjevanje in poučevanje je imelo moč povzročati velike spremembe v življenju teh, ki so ga poslušali.

13. Kaj je Jeremija okrepilo, da je vztrajal kljub nasprotovanju?

13 Zaradi brezbrižnosti na področju, kjer morda že leta in vedno znova oznanjamo,  in je le malo odziva, pa lahko postanemo tudi malodušni. Tudi Jeremija se je zaradi nasprotovanja, posmehovanja in otopelosti ljudi polotila malodušnost. Rekel si je: »Ne bom Ga [Boga] omenjal, ne govoril več v imenu Njegovem.« Toda ni mogel molčati. Njegovo sporočilo je bilo v njem ‚kakor goreč ogenj, zaprt v njegovih kosteh‘. (Jeremija 20:9) Kako pa si je ob tolikih težavah obnovil moč? »GOSPOD je z menoj, podoben junaku strašnemu,« je dejal Jeremija. (Jeremija 20:11) Jeremija se je zavedal, kako pomembna sta njegovo sporočilo in naloga, ki mu jo je dal Bog, zato se je odzval na Jehovovo spodbudo.

Moč, ki lahko rani, in moč, ki lahko celi

14. a) Kako močno sredstvo je jezik? b) Povejte primere tega, kakšno škodo lahko naredi jezik.

14 Vendar pa vsa naša moč ne prihaja neposredno od Boga. Jezik, denimo, ima moč raniti, pa tudi moč celiti. »Smrt in življenje sta jeziku v oblasti,« svari Salomon. (Pregovori 18:21) Kako pogubne so lahko besede, lahko razberemo iz posledic kratkega pogovora med Satanom in Evo. (1. Mojzesova 3:1–5; Jakob 3:5) Tudi mi lahko z jezikom naredimo veliko škode. Mlado dekle je lahko zaradi žaljivih pripomb drugih glede njene teže na dobri poti k anoreksiji. Nepremišljeno ponavljajoče se obrekovanje lahko poruši dolgoletno prijateljstvo. Res, jezik je treba nadzorovati.

15. Kako lahko s svojim jezikom izgrajujemo in zdravimo?

15 Vendar kakor lahko jezik podira, tako lahko tudi izgrajuje. Biblijski pregovor se glasi: »Nekateri blebeta kakor meč, ki prebada, modrih jezik pa je kakor zdravilo.« (Pregovori 12:18) Modri kristjani moč jezika uporabljajo za tolaženje depresivnih in žalujočih. S sočutnimi besedami lahko spodbujamo najstnike, ki se morajo bojevati s škodljivim pritiskom vrstnikov. S premišljenim jezikom lahko starejšim bratom in sestram zagotovimo, da so še vedno potrebni in da jih imamo radi. Tudi bolnim je ob prijaznih besedah dan svetlejši. Predvsem pa lahko s svojim jezikom prinašamo krepko kraljestveno sporočilo vsem, ki poslušajo. Božjo Besedo pa lahko oznanjamo le takrat, če to delamo s srcem. Biblija pravi: »Ne odtezaj dobrotnosti njim, katerim je je treba, ko jo more storiti roka tvoja.« (Pregovori 3:27)

 Kako moč pravilno uporabljati

16., 17. Kako lahko starešine, starši, možje in žene posnemajo Jehova v uveljavljanju oblasti, ki so jo dobili od njega?

16 Jehova je vsemogočen, toda vseeno občini vlada z ljubeznijo. (1. Janezov 4:8) Krščanski nadzorniki ga v tem posnemajo in ljubeče skrbijo za Božjo čredo, svojo oblast uporabljajo in ne zlorabljajo. Resda morajo nadzorniki včasih tudi ‚karati, grajati, opominjati‘, toda to delajo »z vso potrpežljivostjo in umetnostjo poučevanja«. (2. Timoteju 4:2NW) Zato starešine stalno meditirajo o besedah apostola Petra, namenjenih vsem, ki imajo v občini oblast: »Pásite Božjo čredo, ki vam je zaupana, pazite nanjo, pa ne na silo, ampak prostovoljno, v skladu z Božjo voljo. Ne zaradi grdega pohlepa po dobičku, ampak z voljnim srcem. Nikar ne nastopajte gospodovalno do tistega, kar vam je zaupano, ampak bodite čredi v zgled.« (1. Petrov 5:2, 3SSP; 1. Tesaloničanom 2:7, 8)

17 Jehova je oblast zaupal tudi staršem in možem in ti bi jo morali uporabljati za pomoč, negovanje in varovanje. (Efežanom 5:22, 28–30; 6:4) Jezus je s svojim zgledom pokazal, da je oblast mogoče uveljavljati učinkovito in hkrati ljubeče. Ob uravnovešeni in dosledni disciplini otroci ne bodo zapadli v malodušje. (Kološanom 3:21) Zakonska zveza je močnejša takrat, kadar krščanski mož svoje glavarstvo ljubeče uveljavlja, žena pa globoko spoštuje moža, svojega glavo, ne pa takrat, kadar eden ali drugi prekorači svoje vplivno področje, ki mu ga je določil Bog, ter skuša gospodovati ali delati po svoje. (Efežanom 5:28, 33; 1. Petrov 3:7, oboje SSP)

18. a) Kako bi morali posnemati zgled, ki ga daje Jehova glede nadziranja jeze? b) Kaj bi si morali vsi, ki imajo oblast, prizadevati vsaditi tistim, za katere skrbijo?

18 Vsi, ki imajo v družini ali občini oblast, bi morali še posebej paziti, da nadzirajo svojo jezo, saj ta zbuja strah in ne ljubezni. Prerok Nahum je dejal: »GOSPOD je počasen za jezo in velik v moči.« (Nahum 1:3; Kološanom 3:19) Nadzirati jezo je znak moči, dati ji duška pa dokaz slabosti. (Pregovori 16:32) V družini in občini je cilj vsaditi ljubezen, in sicer ljubezen do Jehova, drug do drugega in do pravičnih načel. Ljubezen je najmočnejša vez enotnosti in za človeka največja motivacija, da dela, kar je prav. (1. Korinčanom 13:8, 13; Kološanom 3:14NW)

19. Katero tolažilno zagotovilo nam daje Jehova in kako bi se morali odzvati?

19 Poznati Jehova pomeni priznati njegovo moč. Jehova je po Izaiju rekel: »Ali ne veš? in nisi li slišal? GOSPOD je Bog večni, Stvarnik krajev zemlje; on ne opeša in se ne utrudi.« (Izaija 40:28) Jehova ima neizčrpno moč. Če se zanašamo nanj in ne nase, nas ne bo zapustil. Zagotavlja nam: »Ne boj se, ker jaz sem s teboj, ne oziraj se plaho, ker jaz sem Bog tvoj; krepčam te, res, pomagam ti, res, podpiram te z desnico pravičnosti svoje.« (Izaija 41:10) Kako bi se morali odzvati na njegovo ljubečo skrb? Posnemajmo Jezusa in vsakršno moč, ki jo dobimo od Jehova, vselej uporabljajmo za to, da pomagamo in izgrajujemo. Nadzirajmo svoj jezik, tako da bo zdravil in ne škodoval. Poleg vsega tega pa vedno ostanimo duhovno budni, stojmo trdno v veri in se krepimo v moči našega Velikega Stvarnika, Boga Jehova. (1. Korinčanom 16:13SSP)

[Podčrtna opomba]

^ odst. 9 Judje so očitno našli izvirni izvod Mojzesove postave, ki so ga v templju shranili že stoletja prej.

Ali lahko pojasnite?

• Kako Jehova uporablja svojo moč?

• Kako vse lahko od Jehova dobimo moč?

• Kako bi morali uporabljati moč jezika?

• Kdaj je lahko od Boga dobljena oblast blagoslov?

[Preučevalna vprašanja]

[Slika na strani 15]

Jezus je z Jehovovo močjo pomagal drugim

[Slike na strani 17]

Božjo besedo lahko oznanjamo le takrat, če to delamo s srcem