Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Božja preroška beseda daje upanje za prihodnost

Božja preroška beseda daje upanje za prihodnost

 Božja preroška beseda daje upanje za  prihodnost

PRAVI kristjani po zaslugi Božje Besede, Biblije, gledajo na prihodnost z vero, upanjem in optimizmom. Gotovi v svoj odnos z Bogom Jehovom se veselijo prihodnjega dne. Kakor je bilo pojasnjeno v uvodnem govoru območnih zborovanj »Božja preroška beseda«, Jehovove priče že veliko let vneto preučujejo biblijske prerokbe. Kaj je torej Jehova na teh zborovanjih priskrbel svojemu ljudstvu? Vsi navzoči so z biblijo v rokah to želeli ugotoviti. Posamični podnaslovi razkrivajo temo vsakega zborovalnega dne.

PRVI DAN: Hoditi v luči Božje besede

V govoru »Božja Beseda nas vodi« je govornik pojasnil, da je Jehovovo ljudstvo kakor človek, ki se na potovanje odpravi ponoči. Ko sonce vzhaja, vidi sence, toda ko mu sije točno nad glavo, vidi jasno in natančno. Kakor je bilo napovedano v Pregovorih 4:18, Jehovovo ljudstvo danes v močni svetlobi resnice iz Božje preroške besede jasno vidi svojo pot. Bog jih ni pustil, da bi se spotikali v duhovni temi.

V osrednjem programskem nagovoru »Pazite na Božjo preroško besedo« je govornik poslušalce spomnil, da so tistim, ki se obračajo k Jehovu, prihranjene razočaranje in razblinjene iluzije, kar doživljajo ljudje, ki sledijo lažnim mesijem in krivim prerokom. V ostrem nasprotju z njimi pa ima pravi Mesija, Jezus Kristus, izredno veliko priporočil! Jezusovo čudežno spremenjenje je denimo priskrbelo vpogled v njegovo kasnejše kraljevanje v Božjem kraljestvu. Odkar je Jezus leta 1914 dobil kraljevsko moč, pa je tudi »danica«, omenjena v Drugem Petrovem listu 1:19. »Kot Mesijanska danica oznanja nov dan oziroma vek, ki se svita za vse poslušno človeštvo,« je dejal govornik.

Popoldanski program se je začel z govorom »Svetiti kakor luč«, ki je obširneje obravnaval List Efežanom 5:8, kjer nam apostol Pavel svetuje, naj ‚živimo kakor otroci svetlobe‘. Kristjani niso luči samo tako, da drugim govorijo o Božji Besedi, temveč tudi tako, da po zgledu Jezusa živijo po Bibliji.

Da bi bili taka luč, bi nam moralo biti ‚Branje Božje Besede v veselje‘. O tej temi je razpredal tridelni sklop predavanj. Prvi govornik je citiral Abrahama Lincolna, ki je Biblijo imenoval »najboljši dar, ki ga je človeštvo kdaj koli dobilo od Boga«, nato pa občinstvo vprašal, kaj njihove bralne navade razodevajo o tem, kako močno cenijo Jehovovo Besedo. Poslušalce je spodbudil, naj pozorno berejo Biblijo ter si ob tem vzamejo čas, da si v mislih naslikajo svetopisemske pripovedi in nove točke povežejo z že naučenimi.

V naslednjem delu tega sklopa je bila poudarjena potreba po preučevanju, ne le ležernem branju, če naj bi sprejeli tudi ‚močno hrano‘. (Hebrejcem 5:13, 14) Preučevanje je še posebej izgrajujoče, je dejal govornik, če vnaprej ‚pripravimo svoje srce‘, kakor ga je izraelski duhovnik Ezra. (Ezra 7:10) Zakaj pa je preučevanje tako pomembno? Ker neposredno vpliva na naš odnos z Jehovom. Zato bi nam moralo biti preučevanje Biblije dragoceno, prijetno in osvežilno opravilo, čeprav zahteva duševno disciplino in trud. Kako najdemo čas za smiselno preučevanje? Tako, da ‚si odkupimo primeren čas‘ od manj pomembnih dejavnosti, je dejal zadnji govornik sklopa predavanj. (Efežanom 5:16NW) Da, ključ do tega, da najdemo čas, je to, da najbolje izkoristimo čas, ki ga imamo.

V govoru »Bog krepča trudnega« je predavatelj priznal, da je danes veliko ljudi utrujenih. Da bi lahko torej za krščansko strežbo imeli ‚obilno moč‘, se moramo opirati na Jehova, ki ‚daje trudnemu krepkosti‘. (2. Korinčanom 4:7, Jubilejni prevod; Izaija 40:29) Med reči, ki nas krepijo, spadajo Božja Beseda, molitev, krščanska občina, redno sodelovanje v strežbi, krščanski nadzorniki in zgled zvestobe drugih. Tema »Glede na čas bodite učitelji« je osvetlila potrebo po tem, da naj bi bili kristjani oznanjevalci in tudi učitelji ter pridno razvijali ‚[umetnost, NW] poučevanja‘. (2. Timoteju 4:2)

V zadnjem govoru tega dne »Kateri se bojujejo zoper Boga, ne bodo zmagali« so bila omenjena nedavna zgrešena prizadevanja v nekaterih deželah, da bi Jehovove priče zaznamovali za nevaren kult. Toda nam se ni treba bati, kajti v Izaiju 54:17 piše: »Nobeno orodje [orožje, NW], narejeno zoper tebe, ne bo imelo uspeha, in sleherni jezik, ki se postavi zoper tebe na sodbo, obsodiš. To je dediščina hlapcev GOSPODOVIH in njih pravičnost, ki prihaja od mene, govori GOSPOD

DRUGI DAN: Reči, oznanjene po preroških pismih

Po pregledovanju biblijskega dnevnega stavka so udeleženci zborovanja uživali ob drugem sklopu predavanj z naslovom »Slaviti Jehova  kot nosilci luči«. Kakor je pokazal prvi govor, je kristjanov cilj ta, da z oznanjevanjem vsepovsod oslavlja Jehova. Pri naslednji programski točki je govornik omenil, da je posameznike, ki se odzivajo, treba usmerjati k Božji organizaciji. Kako? Tako, da si pred vsakim biblijskim poukom na domu ali po njem vzamemo pet oziroma deset minut za to, da pokažemo, kako Božja organizacija deluje. Tretji govor v tem sklopu pa je poudaril potrebo po tem, da Boga slavimo z dobrimi deli.

V predavanju »Močno ljubimo Jehovove opomine« so bile obravnavane določene vrstice iz 119. psalma. Ker smo vsi nagnjeni k pozabljivosti, vsekakor potrebujemo, da se nas večkrat na kaj spomni. Kako pomembno je torej razviti ljubezen do Jehovovih opominov, kakor je to storil psalmist!

Potem je nastopila posebna poslastica – govor za krst z naslovom »Poslušanje preroške besede vodi do krsta«. Predavatelj je kandidate za krst spomnil, da Kristusa ne posnemajo le tako, da se krstijo, temveč da tudi hodijo natanko po njegovih stopinjah. (1. Petrov 2:21) Kakšna prednost je za te nove sodelovati pri spolnjevanju Janezovega evangelija 10:16, kjer je Jezus napovedal, da bo zbral še ‚druge ovce‘, ki bodo služile skupaj z njegovimi, z duhom maziljenimi sledilci!

Na začetku popoldanskega programa je predavatelj v govoru »Prisluhnite, kaj ima duh povedati« razložil, da nam Jehovov duh govori po Bibliji, ‚zvestem in preudarnem sužnju‘ in naši biblijsko šolani vesti. (Matevž 24:45NW) Da bi torej kristjani izvedeli, kako ugajati Bogu, jim ni treba slišati dobesednega glasu iz nebes. Razprava, ki je sledila za tem, »Trdno na strani nauka, skladnega z bogovdanostjo«, je kristjane opomnila, naj se ne ozirajo na izkrivljene zamisli, ki jih propagira ta svet. Če radovednosti ne brzdamo, se v resnici lahko izpostavljamo škodljivim informacijam, ki jih sejejo odpadniki in drugi Satanovi zastopniki. Koliko boljše je redno brati Biblijo ter vse članke v Stražnem stolpu in Prebudite se!.

Naslednji govor z naslovom »Držite se vzorca zdravih besed« je poudaril, kako pomembno je biti temeljito seznanjen s svetopisemskim ‚vzorcem‘ oziroma osnovno strukturo resnice. (2. Timoteju 1:13NW) Dojeti ta vzorec ni le ključ do bogovdanosti, temveč tudi do razpoznavanja tega, kar se ne sklada z resnico.

Predstavljajte si, da ste za Jehova dragocenost. Kakšna čast! Govor »‚Dragocenosti‘ napolnjujejo Jehovovo hišo«, ki je temeljil na Hagajevi prerokbi, je bil nadvse spodbuden, ker je poslušalcem zagotovil, da je vsak član ‚velike množice‘ Jehovu resnično dragocen. (Razodetje 7:9) Zato jim bo med njegovim končnim ‚potresenjem‘ narodov v bližajoči se ‚veliki stiski‘ prizanesel. (Hagaj 2:7, 21, 22; Matevž 24:21) Medtem pa mora biti Jehovovo ljudstvo vztrajno duhovno budno, kakor je bilo razloženo v govoru »Preroška pisma nas opominjajo, naj bomo čuječi«. Govornik je citiral Jezusove besede: »Čujte torej, ker ne veste, katerega dne pride Gospod vaš.« (Matevž 24:42) Kako lahko ostanemo duhovno budni? Tako, da smo zaposleni v Jehovovi službi, stalno molimo in še naprej pričakujemo Jehovov veliki dan.

Zadnji govor tega dne je nosil naslov »Preroška beseda v času konca«. Spominjali se ga bomo še več let. Zakaj? Zato, ker je govornik objavil izid nove knjige Bodimo pozorni na Danielovo prerokovanje!. »Ta 320 strani obsegajoča knjiga s čudovitimi ilustracijami zajema vse dele Danielove knjige,« je povedal govornik. To je res dokaz, ki izredno krepi vero v to, da Jehova osvetljuje svojo preroško Besedo!

TRETJI DAN: Božja preroška beseda se vedno uresniči

Zadnji dan zborovalnega programa se je začel s sklopom predavanj »Preroške besede za določeni čas«. V treh govorih so bile raziskane  tri objave preroka Habakuka o izvršitvi Jehovovih obsodb. Prva je bila proti izprijenemu Judu in druga proti zatiralnemu Babilonu. Zadnja, ki se mora še izpolniti, pa se nanaša na bližnje uničenje vseh hudobnih ljudi. Govornik zadnjega predavanja v tem sklopu je v poslušalcih vzbudil zdravo mero božjega strahu, ko je, govoreč o harmagedonu, dejal: »Ko bo Jehova sprostil vso silo svoje velike moči, bo to zares strahospoštljiv dogodek.«

»Ceniti našo duhovno dediščino« pa je bil naslov ganljive biblijske drame tega zborovanja. Ta uprizoritev, ob kateri si človek preišče notranjost, je pokazala razliko med Jakobovim in Ezavovim stališčem do duhovnih stvari. Ezav je duhovno dediščino preziral, zato jo je dobil Jakob, ki jo je cenil. »Kakšno [duhovno dediščino] nam daje Jehova?« se je glasilo vprašanje, namenjeno udeležencem zborovanja. »Resnico iz svoje Besede, Biblije, upanje na večno življenje, pa tudi čast, da ga predstavljamo kot oznanjevalci dobre novice,« je odgovoril govornik.

Naslednji govor je imel naslov »Kaj naša dragocena dediščina pomeni vam?«. Pravo stališče do naše duhovne dediščine kažemo tako, da dajemo Jehovovo službo in duhovne prednosti pred osebne oziroma gmotne koristi. Tako si povsem nasprotno od Adama, Ezava in nezvestih Izraelcev življenje gradimo na našem odnosu z Jehovom.

V javnem govoru »Vse postaja novo, kot je bilo napovedano« so bile med seboj prepletene štiri ključne prerokbe glede ‚novih nebes‘ in ‚nove zemlje‘. (Izaija 65:17–25; 66:22–24; 2. Petrov 3:13; Razodetje 21:1, 3–5) Očitno je imel Jehova v mislih večjo izpolnitev teh prerokb, kakor je bila tista, ki se je spolnila na njegovem rešenem ljudstvu leta 537 pr. n. š. Da, mislil je na Kraljestveno vlado (»nova nebesa«) in njene zemeljske podložnike (‚novo zemljo‘), ki bodo naseljevali čudovit zemeljski raj.

Zborovanje se je navdušujoče in motivirajoče sklenilo z govorom »Naša pričakovanja, medtem ko nas Božja Beseda vodi«. Govornik je vse spomnil, da je za dovršitev objavljanja Kraljestva »čas [. . .] prikrajšan«. (1. Korinčanom 7:29) Da, stojimo na samem pragu izpolnitve Jehovovega odloka proti Satanu in njegovi celotni hudobni stvarnosti. Da bi le mislili kakor psalmist, ki je pel: »Duša naša čaka GOSPODA, on je pomoč naša in ščit naš.« (Psalm 33:20) Kako veličasten obet je pred tistimi, ki svoja pričakovanja temeljijo na Božji preroški besedi!

[Slika na strani 7]

Spodbudna drama je povečala cenjenje do duhovne dediščine Jehovovih služabnikov

[Slika na strani 7]

Mnogi, ki so poslušali Božjo preroško besedo, so se krstili