Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Služiti s stražarjem

Služiti s stražarjem

 Služiti s stražarjem

»Gospod, na stražnem stolpu vedno stojim po dnevi in pazeč postajam cele noči.« (IZAIJA 21:⁠8)

1. Za katere velike obljube pričuje sam Jehova?

JEHOVA je Veliki namenjevalec. Uporni angel, ki je postal Satan Hudič, nikakor ne more preprečiti Njegovega velikega namena, namreč da bo posvetil Svoje ime ter nad rajsko zemljo uvedel veličastno kraljevsko vlado. (Matevž 6:9, 10) Pod to vlado bo človeštvo resnično blagoslovljeno. Bog bo ‚požrl smrt za vekomaj; in Gospod, Jehova, bo obrisal solze z obličij vseh‘. Srečni, združeni ljudje bodo vso večnost uživali mir in srečo. (Izaija 25:8; 65:17–25) Sam Jehova pričuje za te velike obljube!

2. Katere človeške priče je Jehova obudil?

2 Vendar ima Veliki stvarnik tudi človeške priče. V predkrščanskem času je »oblak prič«, začenši z Abelom, tekel tekmo zdržljivosti, pa čeprav je bilo to pogosto silno težko. S svojim odličnim zgledom so spodbuda za današnje zvestovdane kristjane. Kristus Jezus pa je najboljši zgled pogumnega pričevalca. (Hebrejcem 11:1–12:2) Spomnite se na primer njegovega zadnjega pričevanja pred Poncijem Pilatom. Jezus je izjavil: »Jaz sem zato rojen, in zato sem prišel na svet, da pričam za resnico.« (Janez 18:37) Goreči kristjani se od leta 33 n. š. pa vse do leta 2000 n. š. ravnajo po Jezusovem zgledu in pričajo, s tem ko pogumno razglašajo »velika dela Božja«. (Dejanja 2:⁠11)

Babilonsko sektaštvo

3. Kako Satan že vseskozi nasprotuje pričevanju glede Jehova in njegove volje?

3 Veliki nasprotnik, Satan Hudič, si že tisočletja hudobno prizadeva, da bi pričevanje Božjih prič spravil v slabo luč. Kot »oče laži« ta »veliki zmaj, stara kača [. . .] zapeljuje vesoljni svet«. V boju proti tistim, ki »spolnjujejo božje zapovedi«, je že vseskozi neizprosen, in to še posebej v teh zadnjih dneh. (Janez 8:44; Razodetje 12:9, 17, Ekumenska izdaja)

4. Kako je nastal Babilon Veliki?

4 Pred kakimi 4000 leti, po potopu v Noetovih dneh, je Satan obudil Nimroda, ‚mogočnega lovca, ki je nasprotoval Jehovu‘ (NW). (1. Mojzesova 10:9, 10) Nimrodovo največje mesto, Babilon (Babel), je postalo središče demonske religije. Ko je Jehova graditeljem stolpa v Babelu zmešal jezik, se je ljudstvo razkropilo po vsej zemlji in s seboj je poneslo tudi krivo vero. Tako je Babilon postal izvor svetovnega krivoverskega imperija, ki se v knjigi Razodetje imenuje Babilon Veliki. Ta knjiga napoveduje obsodbo tega starodavnega verskega sistema. (Razodetje 17:5; 18:⁠21)

Narod prič

5. Kateri narod je Jehova organiziral, da bi mu bil priča, toda zakaj je dovolil, da so ga pregnali?

5 Kakih 500 let po Nimrodu je Jehova potomce zvestega Abrahama organiziral v izraelski narod, tako da bi imel na zemlji svojo pričo. (Izaija 43:10, 12) Mnogi posamezniki iz tega naroda so zvesto služili Jehovu. Toda skozi stoletja so kriva verovanja sosednjih narodov Izrael pokvarila in tako se je Jehovovo zavezno ljudstvo odvrnilo od Jehova, da bi častilo krive bogove. Zato je leta 607 pr. n. š. babilonska vojska, ki jo je vodil kralj Nebukadnezar,  uničila Jeruzalem in njegov tempelj ter večino Judov pregnala v Babilon.

6. Katero dobro novico je objavil Jehovov preroški stražar in kdaj se je izpolnila?

6 Kakšno zmagoslavje je bilo to za krivo vero! Vendar babilonska nadvlada ni trajala dolgo. Jehova je kakih 200 let pred tem dogodkom zapovedal: »Pojdi, postavi stražarja, naj oznani, kar bo videl.« (SSP) Kakšno novico pa je moral oznaniti ta stražar? »Padel je, padel Babilon, in vse izdolbene podobe bogov njegovih je treščil ob tla!« (Izaija 21:6, 9) In res, leta 539 pr. n. š. se je preroška objava uresničila. Mogočni Babilon je padel, Božje zavezno ljudstvo pa se je kmalu lahko vrnilo v domovino.

7. a) Kaj so se Judje naučili od Jehovovega discipliniranja? b) V katere pasti so se ujeli Judje po pregnanstvu in s kakšnim izidom?

7 Jude je dovolj izučilo, zato so ob vrnitvi opustili malikovalstvo in spiritistično religijo. Toda z leti so se ujeli v druge pasti. Nekatere je zapeljala grška filozofija. Drugi so namesto Božje Besede začeli poudarjati človeško izročilo. Zopet druge pa je zavedel nacionalizem. (Marko 7:13; Dejanja 5:37) Do časa, ko se je rodil Jezus, se je narod znova odvrnil od čistega čaščenja. Posamezni Judje so se sicer odzvali na dobro novico, ki jo je Jezus razglašal, toda narod kot celota je Jezusa zavrnil, zato je tudi Bog zavrnil njih. (Janez 1:9–12; Dejanja 2:36) Izrael ni bil več Božja priča in leta 70 n. š. so Jeruzalem in njegov tempelj zopet opustošili, tokrat je to storila rimska vojska. (Matevž 21:⁠43)

8. Kdo je postal Jehovova priča in zakaj je bilo Pavlovo opozorilo tej priči času primerno?

8 Medtem pa se je rodil krščanski ‚Izrael Božji‘ in sedaj je bil ta Božja priča narodom. (Galatom 6:16) Satan je zelo hitro začel kovati načrte, kako bi izpridil ta novi, duhovni narod. Do konca prvega stoletja so bili v občinah že vidni sektaški vplivi. (Razodetje 2:6, 14, 20) Zato je bil Pavlov opomin času primeren: »Pazite, da vas kdo ne upleni z modrijanstvom in prazno prevaro, po izročilu človeškem, po začetnih naukih sveta in ne po Kristusu.« (Kološanom 2:⁠8)

9. Kateri dogodki so, kot je opozoril Pavel, vodili do tega, da je nastopilo tako imenovano krščanstvo?

9 Naposled so grška filozofija, babilonske religiozne ideje in pozneje še človeška »modrost«, kot na primer razvojna teorija in višja kritika, okužile vero mnogih, ki so trdili, da so kristjani. Zgodilo se je, kakor je napovedal Pavel: »Jaz vem, da pridejo po odhodu mojem med vas grabljivi volkovi, ki ne bodo prizanašali čredi; in izmed vas samih vstanejo možje, ki bodo govorili popačene nauke, da bi potegnili učence za seboj.« (Dejanja 20:29, 30) Posledica tega odpada je bil nastop tako imenovanega krščanstva.

10. Kateri dogodki jasno kažejo, da niso vsi podlegli izprijenemu čaščenju tako imenovanega krščanstva?

10 Kateri so bili resnično predani čistemu čaščenju, so se morali ‚vrlo boriti za vero, ki  je enkrat za vselej izročena svetim‘. (Juda 3) Ali naj bi pričevanje za čisto čaščenje in Jehova izginilo z zemlje? Ne. Ko se je čas uničenja upornega Satana in vseh njegovih del približal, je postalo očitno, da vsi niso podlegli odpadniškemu čaščenju tako imenovanega krščanstva. Proti koncu 19. stoletja se je v Pittsburghu v Pensilvaniji (ZDA) organizirala skupina iskrenih Preučevalcev Biblije in postala jedro Božjega novodobnega razreda prič. Ti kristjani so opozarjali na svetopisemske dokaze, da je blizu sklenitev sedanje svetovne stvarnosti. Kot je napovedala biblijska prerokba, se je ta ‚sklenitev‘ (NW) sveta začela leta 1914 in je bila zaznamovana z izbruhom prve svetovne vojne. (Matevž 24:3, 7) Obstajajo trdni dokazi, da so bili po tem letu Satan in njegove demonske horde vrženi iz nebes. To dvajseto stoletje, ki je polno težav, jasno izpričuje, da je Satan dejaven, in da se presenetljivo izpolnjuje znamenje Jezusove kraljevske navzočnosti v nebeški kraljevski moči. (Matevž, 24. in 25. poglavje; Marko, 13. poglavje; Lukež, 21. poglavje; Razodetje 12:10, 12)

11. Kaj je Satan skušal storiti, toda kako je ta poskus propadel?

11 Junija leta 1918 je Satan besno skušal iztrebiti te preučevalce Biblije, ki so do takrat oznanjevali že v nekaj državah. Prizadeval si je tudi uničiti njihovo pravno družbo, Watch Tower Bible and Tract Society. Odgovorne družbine uslužbence so zaprli ter jih po krivem obtožili upora, kakor je bil obtožen tudi Jezus v prvem stoletju. (Lukež 23:2) Toda leta 1919 so jih izpustili in lahko so nadaljevali strežbo. Kasneje so jih docela oprostili obtožbe.

‚Stražar‘ pazljivo opazuje

12. Kdo danes sestavlja Jehovov razred stražarja in kakšno stališče ima?

12 Ko je nastopil ‚čas konca‘, je Jehova na prizorišču znova imel stražarja, ki je ljudi opozarjal na dogodke, povezane z izpolnitvijo Njegovih namenov. (Daniel 12:4; 2. Timoteju 3:1) Ta razred stražarja – maziljeni kristjani, Božji Izrael – vse do danes ravna v skladu z Izaijevim opisom preroškega stražarja: »Poslušal je napeto, z največjo pozornostjo, in je zavpil kakor lev: Gospod, na stražnem stolpu vedno stojim po dnevi in pazeč postajam cele noči.« (Izaija 21:7, 8) To je stražar, ki vestno opravlja svojo nalogo!

13. a) Katero sporočilo je oznanil Jehovov stražar? b) V kakšnem smislu lahko rečemo, da je Babilon Veliki padel?

13 In kaj je ta stražar videl? Jehovov stražar, njegov razred prič, je znova objavil: »Padel je, padel Babilon, in vse izdolbene podobe bogov njegovih je [Jehova] treščil ob tla!« (Izaija 21:9) Tokrat je bil Babilon Veliki, svetovni krivoverski imperij, tisti, ki je po prvi svetovni vojni padel s svojega visokega položaja oblasti. (Jeremija 50:1–3; Razodetje 14:8) In to ni nič presenetljivega! Velika vojna, kot so jo takrat imenovali, se je začela v tako imenovanem krščanstvu, kjer so na obeh straneh duhovniki podžigali k vojni s tem, ko so najboljše mladeniče spodbujali, naj gredo v boj. Kakšna sramota! Babilon Veliki leta 1919 Preučevalcem Biblije, kot so se Jehovove priče takrat imenovali, ni mogel preprečiti tega, da se ne bi osvobodili iz njihove nedejavnosti ter se lotili svetovnega oznanjevalskega dela, ki še vedno traja. (Matevž 24:14) Prav kakor je osvoboditev Izraela v šestem stoletju pr. n. š. naznanjala padec starodavnega Babilona, je to naznanjalo padec Babilona Velikega.

14. Katero revijo Jehovov razred stražarja vidno uporablja in kako Jehova blagoslavlja njeno rabo?

14 Razred stražarja svoje naloge vedno opravlja goreče in močno si želi delati, kar je prav. Preučevalci Biblije so julija leta 1879 začeli objavljati to revijo, ki se je takrat imenovala Sionski stražni stolp in glasnik Kristusove  navzočnosti. Od leta 1879 do 15. decembra 1938 so bile na naslovnici vsake revije napisane besede »‚Čuvaj, mine li skoraj noč?‘ (Izaija 21:11)«. * Stražni stolp že 120 let zvesto spremlja svetovne dogodke in njihov preroški pomen. (2. Timoteju 3:1–5, 13) Božji razred stražarja in njegovi tovariši ‚druge ovce‘ uporabljajo te revije, ko človeštvu odločno oznanjajo, da je opravičenje Jehovove suverenosti po Kristusovem kraljestvu blizu. (Janez 10:16) Ali Jehova blagoslavlja to pričo? No, Stražnemu stolpu je od njegove prve številke leta 1879, ko je bil natisnjen v 6000 izvodih, svetovna naklada zrasla na več kot 22,000.000 izvodov v 132 jezikih, in od tega izhaja v 121 jezikih sočasno. Kako primerno je, da najbolj razširjena verska revija na svetu poveličuje ime pravega Boga, Jehova!

Postopno očiščevanje

15. Kakšno postopno očiščevanje se je začelo celo pred letom 1914?

15 Preučevalci Biblije so se v času kakih 40 let pred Kristusovo nebeško vlado, ustanovljeno leta 1914, osvobodili mnogih nebiblijskih doktrin tako imenovanega krščanstva, kot so krst dojenčkov, nesmrtnost človeške duše, vice, peklensko mučenje in troedini Bog. Toda potreben je bil še dodaten čas, da so se očistili vseh napačnih idej. Mnogi Preučevalci Biblije so na primer v dvajsetih letih tega stoletja nosili priponko, na kateri je bila krona s križem, in praznovali božič ter druge poganske praznike. Vendar se je za čisto čaščenje treba znebiti vseh sledi malikovalstva. Kristjanova vera in njegov način življenja morata temeljiti zgolj na Božji Besedi, Svetem pismu. (Izaija 8:19, 20; Rimljanom 15:4) Božji Besedi se ne sme nič dodati niti od nje kaj odvzeti. (5. Mojzesova 4:2; Razodetje 22:18, 19)

16., 17. a) V kakšno zmotno idejo je razred stražarja verjel nekaj desetletij? b) Kakšno je točno pojasnilo ‚oltarja‘ in ‚stebra‘ v ‚Egiptu‘?

16 En primer nam bo osvetlil, kako pomembno je to načelo. Leta 1886 je C. T. Russell objavil knjigo z naslovom The Divine Plan of the Ages. V tem zvezku je bila tudi skica, ki je čase človeštva povezovala z Veliko piramido v Egiptu. Menili so, da je ta spomenik faraona Kufuja steber, ki ga omenja Izaija 19:19, 20SSP: »Tisti dan bo GOSPODOV oltar sredi egiptovske dežele in GOSPODOV spominski steber ob njeni meji. Ta bo za znamenje in pričevanje za GOSPODA nad vojskami v egiptovski deželi.« Kakšno zvezo bi lahko imela ta piramida z Biblijo? No, po takratnem razumevanju so na primer menili, da dolžina določenih hodnikov v Veliki piramidi kaže na čas, ko se bo začela »velika stiska« iz Matevža 24:21. Nekateri Preučevalci Biblije so bili močno zatopljeni v merjenje različnih delov piramide, da bi s tem določili nekatere stvari kot na primer, kdaj bodo šli v nebesa!

17 To tako imenovano Biblijo v Kamnu so visoko vrednotili kar nekaj desetletij, vse dokler ni Stražni stolp v številkah od 15. novembra in 1. decembra 1928 razjasnil, da Jehova za to, da bi potrdil pričevanje, ki je zapisano v Bibliji, ne potrebuje nobenega kamnitega spomenika, ki so ga zgradili poganski faraoni in na katerih je najti demonska astrološka  znamenja. Razumeli so, da se bo Izaijeva prerokba izpolnila v duhovnem smislu. ‚Egipt‘ tako kakor v Razodetju 11:8 simbolizira Satanov svet. »GOSPODOV oltar« nas spomni na prijetne žrtve, ki jih darujejo maziljeni kristjani, medtem ko začasno prebivajo na tem svetu. (Rimljanom 12:1; Hebrejcem 13:15, 16) Steber »ob njeni [Egiptovski] meji« kaže na občino maziljenih kristjanov, ki je »steber in opora resnice« (SSP) in ki stoji kot priča v ‚Egiptu‘, svetu, ki ga bodo ti maziljenci kmalu zapustili. (1. Timoteju 3:⁠15)

18. a) Kako Jehova še naprej razjasnjuje reči tistim, ki iskreno preučujejo Biblijo? b) Kakšno modro stališče bi moral imeti kristjan, kateremu se zdi kaka svetopisemska razjasnitev težko razumljiva?

18 Jehova nam z leti resnico še naprej razjasnjuje, tudi tako, da imamo čistejše razumevanje njegove preroške besede. (Pregovori 4:18) Zadnja leta se nas spodbuja, naj si med drugim še z globljim razumevanjem znova ogledamo reči glede pokolenja, ki ne bo prešlo, preden ne pride konec, glede prilike o ovcah in kozlih, gnusobe in kdaj bo stala na svetem kraju, glede nove zaveze, spremenjenja ter glede tempeljskega videnja v Ezekielovi knjigi. Občasno je morda težko razumeti takšne nove razlage, toda v določenem času razlogi zanje postanejo jasnejši. Če kristjan ne razume popolnoma nove razlage kakega svetopisemskega stavka, bo storil dobro, če bo kakor prerok Miha ponižno govoril: »Čakal bom Boga rešenja svojega.« (Miha 7:⁠7)

19. Kako maziljeni ostanek in njegovi tovariši, druge ovce, v teh zadnjih dneh kažejo pogum, podoben levjemu?

19 Spomnimo se, da je stražar »zavpil kakor lev: Gospod, na stražnem stolpu vedno stojim  po dnevi in pazeč postajam cele noči«. (Izaija 21:8) S tem ko maziljeni ostanek razgalja krivo vero in ljudem kaže pot do svobode, kaže pogum, podoben levjemu. (Razodetje 18:2–5) Kot »zvesti in preudarni suženj« priskrbuje »hrano ob pravem času«, namreč Biblije, revije in druge publikacije v številnih jezikih. (Matevž 24:45NW) Maziljeni ostanek ima vodilno vlogo pri zbiranju ‚velike množice [. . .] iz vsakega naroda in iz vseh rodov in ljudstev in jezikov‘. Tudi člani velike množice so se očistili na podlagi Jezusove odkupne krvi in se kažejo levjesrčne pri tem, ko Bogu »služijo noč in dan«. (Razodetje 7:9, 14, 15) Kakšne sadove je v preteklem letu obrodila ta majhna skupina še živečih maziljenih Prič za Jehova ter njeni tovariši, velika množica? To nam bo povedal naslednji članek.

[Podčrtna opomba]

^ odst. 14 Od 1. januarja 1939 so te besede nadomestili s »‚Spoznajo, da sem jaz Jehova.‘ (Ezekiel 35:15)«.

Ali se spomnite?

Katere priče je Jehova z leti obudil?

Kako je nastal Babilon Veliki?

Zakaj je Jehova dovolil, da so Jeruzalem, glavno mesto njegovega naroda prič, uničili leta 607 pr. n. š.? 70 n. š.?

Kakšnega duha kažejo Jehovov razred stražarja in njegovi tovariši?

[Preučevalna vprašanja]

[Slika na strani 7]

»Gospod, na stražnem stolpu vedno stojim.«

[Slike na strani 10]

Jehovov razred stražarja vestno opravlja svojo nalogo