Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

BRALCI SPRAŠUJEJO

Ali je praznovanje božiča za kristjane?

Ali je praznovanje božiča za kristjane?

Milijone ljudi po svetu verjame, da je božič praznovanje rojstnega dne Jezusa Kristusa. Toda ali ste kdaj razmišljali, ali so tisti, ki so bili Jezusu najbližji, njegovi apostoli in učenci, praznovali božič? In ali veste, kaj o praznovanju rojstnih dni pravi Sveto pismo? Odgovor na ti vprašanji nam lahko pomaga ugotoviti, ali je praznovanje božiča za kristjane.

Prvič, Sveto pismo nič ne govori o praznovanju Jezusovega rojstnega dne ali rojstnega dne katerega od drugih zvestih Božjih častilcev. Sveto pismo omenja samo dva posameznika, ki sta praznovala svoj rojstni dan. Nobeden od njiju ni častil svetopisemskega Boga Jehova in obe praznovanji sta opisani v negativni luči. (1. Mojzesova 40:20; Marko 6:21) Glede na Encyclopædio Britannico so zgodnji kristjani nasprotovali »poganskemu običaju praznovanja rojstnih dni«.

Kdaj se je Jezus rodil?

V Svetem pismu ne piše, kdaj točno se je Jezus rodil. »Datuma Kristusovega rojstva ni mogoče potrditi z N[ovo] z[avezo] niti s katerim drugim virom,« piše v McClintockovi in Strongovi Cyclopedii. Prav gotovo bi Jezus, če bi želel, da njegovi sledilci praznujejo njegov rojstni dan, poskrbel, da bi ti izvedeli, kdaj se je rodil.

Drugič, v Svetem pismu ni nobenega zapisa o tem, da bi Jezus ali kdo od njegovih učencev praznoval božič. Glede na New Catholic Encyclopedio je bilo praznovanje božiča prvič omenjeno »v Filokalovem delu Chronograph, rimskem almanahu, katerega viri naj bi bili iz leta 336 [n. št.]«. Jasno je, da je to veliko let po tistem, ko je bilo napisano Sveto pismo, in več stoletij po tistem, ko je bil na zemlji Jezus. Zato McClintock in Strong opažata: »Obhajanje božiča ni Božja odredba niti ne izvira iz N[ove] z[aveze].« *

Za kateri dogodek je Jezus naročil svojim učencem, naj se ga spominjajo?

Jezus, veliki učitelj, je dal jasna navodila o tem, kaj želi, da njegovi sledilci delajo, in ta navodila so zapisana v Svetem pismu. Vendar praznovanja božiča v teh navodilih ne najdemo. Podobno kot učitelj v šoli ne želi, da bi njegovi učenci šli dlje od navodil, ki jim jih da, tudi Jezus ne želi, da bi njegovi sledilci šli »dlje od tega, kar je pisano« v Svetem pismu. (1. Korinčanom 4:6)

Toda obstaja pomemben dogodek, ki so ga zgodnji kristjani zelo dobro poznali – slovesnost v spomin na Jezusovo smrt. Jezus je svojim učencem sam naročil, kdaj naj ta dogodek obhajajo, in jim tudi pokazal, kako. Ta podrobna navodila pa tudi datum njegove smrti so zapisani v Svetem pismu. (Luka 22:7, 19; 1. Korinčanom 11:25)

Kot vidimo, gre pri božiču za praznovanje rojstnega dne, zgodnji kristjani pa tega poganskega običaja niso obhajali. Poleg tega nikjer v Svetem pismu ni mogoče zaslediti, da bi Jezus ali kdor koli drug praznoval božič. Glede na ta dejstva, je milijone kristjanov po svetu sklenilo, da praznovanje božiča ni zanje.

^ odst. 6 Več informacij o izvoru večine božičnih običajev najdete v članku »Bralci sprašujejo: Kakšna so dejstva glede božiča?«, v Stražnem stolpu, 1. december 2014, ki je na voljo na spletu, na www.jw.org/sl.