Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 TEMA Z NASLOVNICE | ANGELI – ALI RES OBSTAJAJO? ZAKAJ NAJ BI NAS TO ZANIMALO?

Kako vam angeli lahko pomagajo

Kako vam angeli lahko pomagajo

Zvesti angeli se zelo zanimajo za ljudi in so dejavno vpleteni v izpolnjevanje Jehovove volje. Ko je Bog ustvarjal zemljo, so angeli veselo vriskali »in so vsi Božji sinovi radostno vzklikali«. (Job 38:4, 7) Angeli se že vso zgodovino zelo zanimajo za preroške izreke o tem, kaj se bo v prihodnosti zgodilo na zemlji. (1. Petrovo 1:11, 12)

Sveto pismo odkriva, da so angeli zaradi izpolnitve Božje volje prave častilce včasih nekoliko zaščitili. (Psalm 34:7) Poglejmo nekaj zgledov:

  • Preden je Jehova uničil hudobni mesti Sodomo in Gomoro, sta angela pravičnemu Lotu in njegovi družini pomagala pobegniti. (1. Mojzesova 19:1, 15–26)

  • Ko so bili v starem Babilonu trije mladi Hebrejci obsojeni na smrt v ognjeni peči, je Bog »poslal angela in rešil svoje služabnike«. (Daniel 3:19–28)

  • Pravični Daniel je potem, ko je prebil noč v jami s sestradanimi levi, povedal, da je preživel zato, ker je Bog »poslal svojega angela in zaprl levom žrela«. (Daniel 6:16, 22)

Angeli že od nekdaj pomagajo zvestim ljudem.

ANGELI SO POMAGALI ZGODNJI KRŠČANSKI OBČINI

Božji angelski sli so včasih pomagali pri dejavnostih zgodnje krščanske občine, kadar je bilo to treba zaradi izpolnitve Jehovovega namena. Poglejmo nekaj zgledov:

  • Angel je odprl vrata ječe in zaprtim apostolom naročil, naj gredo naprej oznanjevat v tempelj. (Apostolska dela 5:17–21)

  • Angel je evangelizatorju Filipu rekel, naj gre do puščavske ceste, ki pelje iz Jeruzalema v Gazo, in oznanjuje Etiopijcu, ki je šel v Jeruzalem k bogočastju. (Apostolska dela 8:26–33)

  • Ko je nastopil od Boga določeni čas za to, da Nejudje postanejo kristjani, se je rimskemu stotniku Korneliju v videnju prikazal angel in mu rekel, naj k sebi domov pokliče apostola Petra. (Apostolska dela 10:3–5)

  • Apostolu Petru se je, ko je bil v ječi, prikazal angel in ga odpeljal iz nje. (Apostolska dela 12:1–11)

 KAKO LAHKO ANGELI POMAGAJO VAM

Nobenega dokaza ni, da bi Bog danes po angelih čudežno pomagal ljudem, tako kot je to opisano v Svetem pismu. Pa vendar je Jezus glede našega časa rekel: »In ta dobra novica o kraljestvu se bo oznanjala po vsej naseljeni zemlji v pričevanje vsem narodom, in tedaj bo prišel konec.« (Matej 24:14) Ali ste vedeli, da Kristusovi učenci to delo opravljajo pod vodstvom angelov?

Angeli pomagajo oznanjati dobro novico po vsem svetu.

Iz knjige Razodetje lahko spoznamo, da bodo angeli marljivo pomagali ljudem po vsej zemlji učiti se o Bogu Jehovu in njegovem namenu s človeštvom. Apostol Janez je napisal: »Potem sem spet videl nekega angela, ki je letel po sredi neba in je imel večno dobro novico, da jo kot veselo sporočilo oznani prebivalcem zemlje, vsakemu narodu, rodu, jeziku in ljudstvu. Glasno je govoril: ‚Bojte se Boga in mu dajte slavo, ker je prišla ura njegove sodbe. Zato častite Njega, ki je naredil nebo, zemljo, morje in izvirke vodá.‘« (Razodetje 14:6, 7) Mnoga novodobna doživetja dokazujejo, da angeli pomagajo pri vsesvetovnem oznanjevanju Kraljestva. Zares, že če se samo en grešnik pokesa in začne služiti Jehovu, se »razveselijo tudi Božji angeli«. (Luka 15:10)

Kaj se bo zgodilo, ko bo oznanjevanje končano? Takrat bodo »nebeške vojske« angelov podprle Jezusa Kristusa, Kralja kraljev v »vojni velikega dne Vsemogočnega Boga«, v harmagedonu. (Razodetje 16:14–16; 19:14–16) Ti močni angeli bodo služili kot izvrševalci Božje obsodbe, ko se bo Gospod Jezus »maščeval tem, [. . .] ki niso poslušni dobri novici o našem Gospodu Jezusu«. (2. Tesaloničanom 1:7, 8)

Zato ste lahko prepričani, da se angeli osebno zanimajo za vas. Zelo jim je mar za dobro vseh, ki želijo služiti Bogu, in Bog Jehova jih vedno znova uporablja, da krepijo in varujejo njegove zveste služabnike na zemlji. (Hebrejcem 1:14)

Vsak od nas je torej pred pomembno odločitvijo. Ali bomo prisluhnili dobri novici, ki se oznanjuje po vsem svetu, in jo upoštevali? Jehovove priče v vaši skupnosti vam bodo z veseljem pomagale, da boste okusili koristi ljubeče pomoči Božjih mogočnih angelov.