Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Na tej klinopisni ploščici je nekje ob robu zapisano ime Tattannu.

Še en dokaz

Še en dokaz

Ali obstajajo arheološki dokazi, ki podpirajo svetopisemsko poročilo? Leta 2014 je bilo v članku v reviji Biblical Archaeology Review postavljeno vprašanje: »Koliko je tistih ljudi, omenjenih v Hebrejskih spisih, katerih obstoj potrjuje arheologija?« Odgovor se je glasil: »Najmanj 50!« Moški, ki ga v tem članku ni bilo na seznamu, je bil Tatenaj. Kdo je bil Tatenaj? Povzemimo sedaj del svetopisemskega poročila, v katerem je na kratko omenjen.

Jeruzalem je bil nekdaj del obsežnega perzijskega imperija. Mesto je ležalo na področju, ki so ga Perzijci imenovali Onstran Reke, to je zahodno od reke Evfrat. Perzijci so po zavzetju Babilonije osvobodili judovske ujetnike in jih pooblastili, naj obnovijo Jehovov tempelj v Jeruzalemu. (Ezra 1:1–4) Toda sovražniki Judov so temu projektu nasprotovali in ga uporabili za pretvezo, da so Jude obtožili upora proti Perziji. (Ezra 4:4–16) Med vladanjem Dareja I. (522–486 pr. n. št.) je preiskavo te zadeve vodil perzijski uradnik po imenu Tatenaj. Sveto pismo ga imenuje »deželni upravitelj onstran Reke«. (Ezra 5:3–7)

Ime Tatenaj je zapisano na več klinopisnih ploščicah, ki so se ohranile kot del nekakšnega družinskega arhiva. Ploščica, ki enega člana družine povezuje s tem svetopisemskim likom, je menica, ki datira v 20. leto Dareja I., v leto 502 pr. n. št. Iz nje je razvidno, da je priča transakcije neki služabnik »Tattannuja, deželnega upravitelja Onstran Reke,« to je tistega Tatenaja, ki je omenjen v svetopisemski knjigi Ezra.

Kakšna je bila vloga tega človeka? Leta 535 pr. n. št. je Kir Veliki svoja gospostva reorganiziral v pokrajine, in ena od teh se je imenovala Babilon in Onstran Reke. Ta pokrajina je bila kasneje razdeljena na dva dela in eden se je imenoval kar Onstran Reke. Obsegal je Kelesirijo, Fenicijo, Samarijo in Judo ter je bil najverjetneje pod vlado Damaska. Tatenaj je bil deželni upravitelj te pokrajine od okoli leta 520 do leta 502 pr. n. št.

Tatenaj je odpotoval v Jeruzalem, da bi preiskal obtožbo glede upora, zatem pa je Dareju poročal, da Judje trdijo, da jih je Kir pooblastil, naj obnovijo Jehovov tempelj. Preiskava kraljevega arhiva je to trditev potrdila. (Ezra 5:6, 7, 11–13; 6:1–3) Zato je bilo Tatenaju ukazano, naj ne ukrepa, in Tatenaj je ubogal. (Ezra 6:6, 7, 13)

Toda »Tatenáj, deželni upravitelj onstran Reke,« se v zgodovino ni zapisal z nobenim pomembnim dosežkom. Upoštevajmo pa, da je v Svetem pismu omenjen, in to s povsem pravilnim nazivom. To dejstvo je še en dokaz tega, da arheologija vedno znova potrjuje zgodovinsko točnost Svetega pisma.