Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Vaša prihodnost, vaša izbira!

Vaša prihodnost, vaša izbira!

ALI SPLOH IMATE KAKŠNO MOŽNOST IZBRATI SVOJO PRIHODNOST? Nekateri ljudje menijo, da jim življenje kroji predestinacija oziroma usoda, ne pa osebne odločitve. Ko jim ne uspe doseči določenih ciljev, enostavno skomignejo z rameni, češ da je že moglo biti tako. »Ni mi bilo usojeno!« pravijo.

Drugi postanejo razočarani, ker ne vidijo izhoda iz tega zatiralskega in nepravičnega sveta, v katerem živimo. Morda si skušajo izboljšati življenje – pri tem pa jim vedno znova kaj prekriža načrte, denimo vojna, kriminalno dejanje, naravna nesreča ali bolezen. »Zakaj bi se sploh trudil?« se sprašujejo.

Res je, da lahko življenjske okoliščine močno vplivajo na vaše načrte. (Pridigar 9:11) Toda ko gre za vašo večno prihodnost, vsekakor imate možnost izbire. Pravzaprav Sveto pismo odkriva, da je vaša prihodnost odvisna od vaše izbire. Razmislite o naslednjem.

Mojzes, voditelj starodavnega Izraela, je temu ljudstvu, preden je vstopilo v Obljubljeno deželo, rekel: »Položil [sem] predte življenje in smrt, blagoslov in prekletstvo. Izberi si torej življenje, da boš živel, ti in tvoje potomstvo, s tem da ljubiš Jehova, svojega Boga, da poslušaš njegov glas in se ga oklepaš.« (5. Mojzesova 30:15, 19, 20)

»Položil [sem] predte življenje in smrt, blagoslov in prekletstvo. Izberi si torej življenje.« (5. Mojzesova 30:19)

Da! Bog je Izraelce rešil iz suženjstva v Egiptu in jim dal možnost, da bi lahko svobodno in srečno živeli v Obljubljeni deželi. Toda vse to se jim ne bi zgodilo kar samo po sebi. Da bi prejeli te blagoslove, bi si morali izbrati življenje. Kako? Tako da bi ljubili Boga, poslušali njegov glas in se ga oklepali.

Podobna izbira je danes pred vami, in to, kar boste izbrali, bo odločalo o tem, kakšna bo vaša prihodnost. Če se boste odločili, da boste ljubili Boga, poslušali njegov glas in se ga oklepali, boste pravzaprav izbrali življenje – večno življenje v raju na Zemlji. Toda kaj spada k vsakemu od teh korakov?

IZBERITE LJUBEZEN DO BOGA

Božja glavna lastnost je ljubezen. »Bog je ljubezen,« je po navdihnjenju napisal apostol Janez. (1. Janezovo 4:8) Zato je Jezus, ko so ga vprašali, katera je največja zapoved, rekel: »Ljubi Jehova, svojega Boga, z vsem svojim srcem, z vso svojo dušo in z vsem svojim umom.« (Matej 22:37) Pristen odnos z Bogom Jehovom mora temeljiti na ljubezni, ne pa na strahu ali slepi ubogljivosti. Toda zakaj bi morali izbrati ljubezen do Boga?

Jehovovo ljubezen do človeštva bi lahko primerjali z ljubeznijo, ki jo ljubeči starši čutijo do svojih otrok. Takšni starši, čeprav so nepopolni, svoje otroke poučujejo, spodbujajo, podpirajo in disciplinirajo, saj bi radi, da bi bili ti srečni in uspešni. Kaj pa si starši želijo v zameno za to? Želijo, da bi jih njihovi otroci imeli radi in da bi si vzeli k srcu to, o čemer jih poučujejo, ker jim hočejo dobro. Ali ni potem logično, da tudi naš popolni nebeški Oče pričakuje, da mu bomo iz srca hvaležni za vse, kar dela za nas?

 POSLUŠAJTE NJEGOV GLAS

V jeziku, v katerem je bilo Sveto pismo napisano, beseda »poslušati« pogosto pomeni tudi »ubogati«. Prav to imamo ponavadi v mislih, ko otroku rečemo: »Poslušaj svoje starše!« Poslušati Božji glas pravzaprav pomeni, da je treba izvedeti, kaj Bog sporoča, in to ubogati. Ker njegovega glasu ne moremo dobesedno slišati, ga poslušamo tako, da beremo njegovo Besedo, Sveto pismo, in upoštevamo, kar v njej piše. (1. Janezovo 5:3)

Jezus je ob neki priložnosti, da bi poudaril, kako pomembno je poslušati Božji glas, rekel: »Človek naj ne živi samo od kruha, ampak tudi od vsake besede, ki prihaja iz Jehovovih ust.« (Matej 4:4) Uživanje telesne hrane je zelo pomembno, toda še pomembnejše je sprejemati Božji pouk. Zakaj? Modri kralj Salomon je pojasnil: »Modrost je v zaščito in tudi denar je v zaščito, toda prednost znanja je v tem, da modrost ohrani pri življenju tistega, ki jo ima.« (Pridigar 7:12) Znanje in modrost, ki ju daje Bog, sta nam lahko danes v zaščito, obenem pa nam pomagata do modre izbire, ki nam bo v prihodnosti prinesla večno življenje.

OKLEPAJTE SE GA

Spomnite se Jezusovih besed iz ponazoritve, omenjene v prejšnjem članku: »Tesna so vrata in ozka je pot, ki vodi v življenje, in malo jih je, ki jo najdejo.« (Matej 7:13, 14) Na takšni poti bi nam, če želimo priti do cilja – do večnega življenja – prav gotovo koristilo, da bi imeli izkušenega vodiča in se ga držali. Torej je dobro, da se držimo Boga. (Psalm 16:8) Toda kako nam lahko to uspe?

Vsak dan je veliko stvari, ki jih moramo storiti, še veliko drugih pa bi radi storili. Vse to nas lahko tako zaposli ali zmoti, da nam ostane zelo malo časa ali pa sploh nič za premišljevanje o tem, kaj Bog želi, da delamo. Zato nas Sveto pismo spominja: »Skrbno torej pazite, da ne boste živeli kot nemodri, ampak kot modri, in kar najbolje izrabljajte svoj čas, kajti dnevi so hudi.« (Efežanom 5:15, 16) Boga se držimo tako, da nam je odnos z njim nekaj najpomembnejšega v življenju. (Matej 6:33)

IZBIRA JE VAŠA

Resda ne morete storiti ničesar, da bi spremenili svojo preteklost, lahko pa sebi in svojim dragim izberete in zagotovite lepo prihodnost. Sveto pismo odkriva, da nas naš nebeški Oče, Bog Jehova, močno ljubi in nam daje vedeti, kaj želi od nas. Razmislite o besedah preroka Miha:

»Povedal ti je, o človek, kaj je dobro. Ali Jehova zahteva od tebe še kaj drugega, razen da ravnaš pravično, ljubiš prijaznost in skromno hodiš s svojim Bogom?« (Miha 6:8)

Jehova vas vabi, da hodite z njim in ste tako deležni večnih blagoslovov, ki jih je pripravil za vse, ki to delajo. Ali boste njegovo vabilo sprejeli? Izbira je vaša!