Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Astrologija in vedeževanje – okni v prihodnost?

Astrologija in vedeževanje – okni v prihodnost?

ASTROLOGIJA

Astrologija je oblika napovedovanja prihodnosti, ki temelji na verovanju v to, da zvezde, Luna in planeti močno vplivajo na življenje ljudi na Zemlji. Astrologi trdijo, da osebnost in prihodnost posameznika oblikuje to, kakšen je bil položaj teh nebesnih teles ob njegovem rojstvu.

Astrologija sicer izvira že iz starodavnega Babilona, vendar je pri ljudeh še vedno priljubljena. Glede na anketo, ki so jo leta 2012 opravili v Združenih državah Amerike, je tretjina anketirancev menila, da je astrologija »delno znanstvena«, 10 odstotkov pa jih je reklo, da je »zelo znanstvena«. Pa je res? Ni. Poglejmo, zakaj ni.

  • Planeti in zvezde ne oddajajo nobene sile, ki bi lahko vplivala na ljudi tako, kot to trdijo astrologi.

  • Napovedi so pogosto tako splošne, da lahko veljajo za kogar koli.

  • Današnji astrološki izračuni so narejeni na podlagi starodavnega prepričanja, da planeti krožijo okrog Zemlje. Dejstvo pa je, da planeti krožijo okrog Sonca.

  • Napovedi, ki jih različni astrologi povejo za istega posameznika, se ne ujemajo.

  • V astrologiji se ljudi glede na datum rojstva razvršča v 12 skupin oziroma znamenj zodiaka. Ker se je skozi stoletja položaj Zemlje v vesolju spreminjal, se datumi, s katerimi so povezana znamenja zodiaka, več ne ujemajo s časom, ko Sonce potuje skozi ozvezdja, po katerih so bila znamenja poimenovana.

Znamenja zodiaka naj bi nakazovala, kakšen značaj ima posameznik. V resnici pa ljudje, ki so rojeni na isti dan, nimajo enakih značajskih potez; datum rojstva o posameznikovi osebnosti ne pove nič. Astrologi ljudi ne vidijo takšnih, kakršni v resnici so, ampak njihovo vedenje in značaj ocenjujejo na podlagi domnev. Ali ne gre pri tem za neko obliko predsodka?

 VEDEŽEVANJE

Ljudje se že od nekdaj po nasvete zatekajo k vedeževalcem. Nekateri vedeževalci so na primer iskali znamenja v živalskem in človeškem drobovju ali pa v tem, kako je petelin zobal zrnje. Drugi so svoje napovedi temeljili na vzorcih čajne ali kavne usedline. Danes za »branje« posameznikove prihodnosti uporabljajo tarot karte, kristalne krogle, kocke in druge stvari. Ali se z vedeževanjem da zanesljivo ugotoviti, kakšna bo prihodnost? Nikakor ne. Poglejmo, zakaj ne.

Premislite denimo o nedoslednosti. Pogosto si napovedi glede iste stvari, ki temeljijo na različnih vedeževalskih metodah, nasprotujejo. Razlikujejo se tudi, ko je uporabljena enaka metoda. Na primer: Če posameznik dvema vedeževalcema, ki »bereta« iz enakih kart, postavi isto vprašanje glede prihodnosti, bi bilo logično sklepati, da bosta odgovora enaka. Toda pogosto ni tako.

Začelo se je tudi dvomiti o metodah oziroma motivih vedeževalcev. Kritiki pravijo, da so karte ali kristalne krogle zgolj rekviziti in da vedeževalec bere iz tega, kako se posameznik odziva, ne pa iz rekvizitov. Na primer: Izurjen vedeževalec bo stranki, da bi lahko kaj odkril o njej, postavil splošna vprašanja in pozorno opazoval njen verbalni in neverbalni odziv. Nato bo stvari predstavil tako, da bo videti, kot da dejstva in okoliščine že pozna, čeprav mu jih je v resnici nevede odkrila stranka. Nekaterim vedeževalcem je uspelo od strank, ker so si pridobili njihovo zaupanje, izvabiti velike vsote denarja.

KAJ NAM POVE SVETO PISMO

Astrologija in vedeževanje nakazujeta, da je naša prihodnost vnaprej določena. Toda ali je res? V Svetem pismu piše, da lahko sami izberemo, kaj bomo verjeli ali kaj bomo storili, in da to, kar izberemo, vpliva na našo prihodnost. (Jozue 24:15)

Častilci Boga imajo še dodaten razlog, da zavrnejo astrologijo in vedeževanje – Bog obsoja vsakršno obliko napovedovanja prihodnosti. V Svetem pismu najdemo naslednje besede: »Naj se pri tebi ne najde nihče, [. . .] ki bi vedeževal, se ukvarjal z magijo, prerokoval iz znamenj, čaral, ki bi druge uročeval, se obračal na spiritistične medije, se ukvarjal z napovedovanjem dogodkov ali pa povpraševal mrtve. Vsak, ki dela kaj takega, se Jehovu * gnusi.« (5. Mojzesova 18:10–12)

^ odst. 17 Ime »Najvišjega nad vso zemljo«. (Psalm 83:18)