Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Katere lastnosti ima Bog?

Katere lastnosti ima Bog?

Več ko izvemo o lastnostih nekega človeka, bolje ga poznamo in tako še bolj poglobimo prijateljstvo z njim. Podobno je, če več izvemo o lastnostih Jehova – več vemo o tem, kakšen je, in tako še bolj poglobimo prijateljstvo z njim. Bog ima veliko čudovitih lastnosti, toda štiri so izjemne – moč, modrost, pravičnost in ljubezen.

BOG JE MOČAN

»Oh, Vrhovni gospod Jehova! Ti si s svojo veliko močjo in iztegnjeno roko naredil nebo in zemljo.« (JEREMIJA 32:17)

Dokaz Božje moči je viden v stvarstvu. Na primer: Kaj občutite na svoji koži, ko na sončen poletni dan stojite zunaj? Občutite toploto Sonca. Pravzaprav občutite rezultat Jehovove ustvarjalne moči. Kako močno je Sonce? V njegovem jedru naj bi bilo približno 15,000.000 stopinj Celzija. Sonce vsako sekundo odda energijo, ki je enakovredna eksploziji stotine milijonov jedrskih bomb.

Toda med neskončnim številom zvezd v vesolju so mnoge večje od našega Sonca. Znanstveniki ocenjujejo, da je premer ene največjih zvezd, in sicer zvezde UY Scuti, okoli 1700-krat večji od premera Sonca. Če bi zvezda UY Scuti nadomestila Sonce, bi pogoltnila Zemljo in segala čez orbito planeta Jupiter. To nam lahko pomaga bolje razumeti Jeremijevo izjavo, da je Bog Jehova s svojo  veliko močjo ustvaril nebesa in Zemljo, torej vesolje.

Kako Božja moč koristi nam? Od Božjega fizičnega stvarstva, kot je Sonce in vsi drugi čudoviti naravni viri na Zemlji, je odvisno življenje ljudi na splošno. Poleg tega Bog s svojo močjo koristi tudi posameznikom. Kako? Bog je v prvem stoletju Jezusu dal moč, da je opravljal dela, ki so bila zares čudežna. V Svetem pismu beremo: »Slepi vidijo, hromi hodijo, gobavci se očiščujejo, gluhi slišijo, mrtvi vstajajo.« (Matej 11:5) Kako pa je danes? »Utrujenemu vliva moč,« odgovarja Sveto pismo, nato pa še dodaja: »Tisti, ki opirajo svoje upanje na Jehova, dobivajo nove moči.« (Izaija 40:29, 31) Bog nam lahko da »moč, ki presega običajno«, da se lahko spoprimemo z življenjskimi stiskami in težavami oziroma da jih zdržimo. (2. Korinčanom 4:7) Ali vas ne vleče k Bogu, ki tako ljubeče uporablja svojo neomejeno moč v naše dobro?

BOG JE MODER

»Koliko je tvojih del, o Jehova! Vsa si naredil z modrostjo.« (PSALM 104:24)

Več ko spoznamo o stvareh, ki jih je ustvaril Bog, bolj smo prevzeti nad njegovo modrostjo. Pravzaprav obstaja področje preučevanja, ki se imenuje biomimetika oziroma biomimikrija. Na tem področju znanstveniki za to, da bi izboljšali svoje izdelke, preučujejo Jehovovo stvarstvo in posnemajo ideje, ki jih najdejo v naravi. K tem izdelkom spada vse od preprostega traku z ježkom pa do zapletenega letala.

Človeško oko je čudež stvarstva.

Najbolj čudovit zgled Božje modrosti je človeško telo. Razmislite na primer o tem, kako se v maternici razvija otrok. Ta proces se začne z eno oplojeno celico, ki vsebuje vsa potrebna genetska navodila. Ta celica se razdeli v več celic, ki so videti enake. Toda ravno ob pravem času se celice začnejo deliti, tako da nastane približno 200 različnih vrst celic, kot so na primer krvne, živčne in kostne celice. Kmalu nastanejo organski sistemi in začnejo delovati. Prvotna celica se v le devetih mesecih razvije v dovršenega dojenčka, ki je sestavljen iz milijard celic. Modrost, ki je vidna v takšni načrtnosti, mnoge navede, da se strinjajo s svetopisemskim piscem, ki je Bogu rekel: »Hvalil te bom, poln strahospoštovanja, saj sem čudovito narejen.« (Psalm 139:14)

Kako Božja modrost koristi nam? Stvarnik ve, kaj potrebujemo, da bi bili srečni. Ker ima tako obsežno znanje in razumevanje, so njegovi nasveti zelo modri, najdemo pa jih v njegovi Besedi, v Svetem pismu. Spodbuja nas na primer: »Velikodušno [si] odpuščajte.« (Kološanom 3:13) Ali je ta nasvet moder? Da, je. Raziskave so pokazale, da se lahko tistemu, ki odpušča, izboljša spanec in zniža krvni tlak. Manj možnosti je tudi, da bi zbolel za depresijo ali imel druge zdravstvene težave. Bog je kakor moder in skrben prijatelj, ki nam neprestano daje koristne nasvete. (2. Timoteju 3:16, 17) Ali si ne želite imeti takšnega prijatelja?

 BOG JE PRAVIČEN

»Jehova ljubi pravico.« (PSALM 37:28)

Bog vedno dela to, kar je prav. Pravzaprav je »nemogoče [. . .], da bi pravi Bog ravnal hudobno, da bi Vsemogočni ravnal krivično«! (Job 34:10) Njegove sodbe so pravične, kot to potrjuje psalmist, ki je Jehovu rekel: »Pošteno [boš] sodil ljudstva.« (Psalm 67:4) Ker »Jehova [. . .] gleda, kakšno je srce«, ga ne more preslepiti hinavščina ter lahko vedno sprevidi, kaj je resnica, in pravilno razsoja. (1. Samuelova 16:7) Poleg tega Bog ve za vsako storjeno krivico in nepošteno ravnanje ter za bližnjo prihodnost obljublja: »Hudobni pa bodo z zemlje iztrebljeni.« (Pregovori 2:22)

Toda Bog ni krut sodnik, ki komaj čaka, da bi koga kaznoval. Ko je primerno, izkaže usmiljenje. V Svetem pismu piše, da je Jehova »usmiljen in milostljiv«, tudi do hudobnih, če se ti iskreno kesajo. Ali ni to pravično? (Psalm 103:8; 2. Petrovo 3:9)

Kako Božja pravičnost koristi nam? Apostol Peter je rekel: »Bog ni pristranski, temveč [. . .] mu je v vsakem narodu sprejemljiv tisti, ki se ga boji in ravna pravično.« (Apostolska dela 10:34, 35) Božja pravičnost nam koristi, saj Bog ni nikoli pristranski oziroma ne daje nikomur prednosti pred drugim. Sprejel nas bo in lahko bomo njegovi častilci ne glede na našo raso, narodnost, izobrazbo ali družbeni položaj.

Bog je nepristranski in zato lahko ne glede na našo raso ali družbeni položaj prejemamo njegove blagoslove.

Bog želi, da bi razumeli njegovo pravičnost in da bi nam ta koristila, zato nam je dal vest. Sveto pismo vest opisuje kot postavo, zapisano v našem srcu, ki pričuje, ali je naše ravnanje pravilno ali napačno. (Rimljanom 2:15) Kako nam vest koristi? Če je pravilno šolana, nas lahko navede, da se ognemo škodljivemu oziroma nepravičnemu ravnanju. Če pa že storimo napako, nas lahko navede, da se pokesamo in vrnemo na pravo pot. Zares, razumevanje Božjega čuta za pravičnost nam pomaga in nas zbliža z Bogom!

 BOG JE LJUBEZEN

»Bog je ljubezen.« (1. JANEZOVO 4:8)

Pri Bogu vidimo moč, modrost in pravičnost, toda v Svetem pismu ne piše, da Bog je moč, modrost ali pravičnost. Piše pa, da je ljubezen. Zakaj? Upravičeno lahko rečemo, da mu moč omogoča, da kaj stori, pravičnost in modrost pa ga vodita pri tem, kako kaj stori. Toda ljubezen ga motivira k dejanjem. Ljubezen vpliva na vse, kar stori.

Čeprav Jehovu ni ničesar manjkalo, ga je ljubezen navedla, da je v nebesih in na zemlji ustvaril inteligentna bitja, ki lahko uživajo njegovo ljubezen in skrb ter sta jim ti v korist. Nesebično je pripravil zemljo, da bi bila popoln dom za ljudi, in še naprej izkazuje ljubezen vsem ljudem, tako da »njegovo sonce vzhaja nad hudobnimi in dobrimi in da dežuje na pravične in nepravične«. (Matej 5:45)

Poleg tega je »Jehova poln srčne naklonjenosti in usmiljen«. (Jakob 5:11) Rad ima tiste, ki se iskreno trudijo, da bi ga spoznali in se mu približali. Bog na takšne ljudi ne gleda kot na skupino, ampak kot na posameznike. Pravzaprav »ni daleč nikomur izmed nas«. (Apostolska dela 17:27)

Kako Božja ljubezen koristi nam? Ko opazujemo čudovit sončni zahod, uživamo. Ko slišimo smeh otroka, se razveselimo. Ljubezen, ki nam jo izkazuje družinski član, nam je dragocena. Te stvari morda niso tako nujne, kljub temu pa neizmerno obogatijo naše življenje.

Koristi nam še en izraz Božje ljubezni, in to je molitev. Sveto pismo nas spodbuja: »Ne bodite preveč zaskrbljeni, ampak v vsem izražajte svoje želje Bogu z molitvijo, ponižno prošnjo in zahvaljevanjem.« Jehova kakor ljubeč oče želi, da se nanj obrnemo po pomoč glede naših skrbi, ki jih težko razkrijemo drugim. Nato nam bo on v svoji nesebični ljubezni dal svoj »mir, ki presega vsako misel«. (Filipljanom 4:6, 7)

Ali vam je ta kratki pregled Božjih glavnih lastnosti, kot so moč, modrost, pravičnost in ljubezen, pomagal, da si znate bolje predstavljati, kakšen je Bog? Da bi si še bolj poglobili cenjenje do Boga, vas vabimo, da spoznate, kaj je Bog vam v korist že storil do sedaj in kaj bo še storil v prihodnosti.

KATERE LASTNOSTI IMA BOG? Jehova je močnejši, modrejši in pravičnejši od kogar koli drugega. Toda njegova najprivlačnejša lastnost je ljubezen.