Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Kaj bo Bog storil v prihodnosti?

Kaj bo Bog storil v prihodnosti?

Če bi bili v težavah, bi od dobrega prijatelja nedvomno pričakovali, da bi vam pomagal. Glede na to nekateri pravijo, da Bog ni njihov prijatelj, saj menijo, da jim sploh ne pomaga. Toda dejstvo je, da je Bog nam v korist storil že veliko, poleg tega pa bo ukrepal in odpravil vse težave in trpljenje, ki jih prestajamo danes. Kako bo to storil?

ODSTRANIL BO VSO HUDOBIJO

Bog bo odstranil vso hudobijo, tako da bo izkoreninil njen izvor. V Svetem pismu je zapisano, kdo je ta izvor. Glede njega piše takole: »Ves svet pa leži v oblasti Hudobnega.« (1. Janezovo 5:19) »Hudobni« ni nihče drug kot Satan Hudič oziroma »vladar tega sveta«, kot ga je imenoval Jezus. (Janez 12:31) Satanov vpliv na človeštvo je glavni vzrok za žalostne razmere na zemlji. Kaj bo glede tega storil Bog?

Bog Jehova bo kmalu ukrepal in po svojem Sinu, Jezusu Kristusu, pokončal »tistega, ki ima možnost povzročiti smrt, to je Hudiča«. (Hebrejcem 2:14; 1. Janezovo 3:8) Pravzaprav v Svetem pismu piše, da sam Hudič »ve, da ima malo časa«, preden bo uničen. (Razodetje 12:12) Poleg njega bo Bog odstranil vse, ki povzročajo hudobijo. (Psalm 37:9; Pregovori 2:22)

ZEMLJO BO SPREMENIL V RAJ

Naš Stvarnik bo, zatem ko bo odstranil vso hudobijo z zemlje, ukrepal in izpolnil svoj večni namen s človeštvom in zemljo. Kaj lahko z veseljem pričakujemo?

Trajen mir in varnost. »Krotki pa bodo podedovali zemljo in uživali obilje miru.« (Psalm 37:11)

Obilje zdrave hrane. »Na zemlji bo žita v obilju, do vrhov gora ga bo na pretek.« (Psalm 72:16)

Primerna bivališča in zadovoljujoče delo. »Zidali bodo hiše in prebivali v njih, zasajali bodo vinograde in jedli njihov sad. [. . .] Moji izbranci bodo uživali sadove svojih rok.« (Izaija 65:21, 22)

Ali želite živeti v takšnih razmerah? Kmalu bomo vsi imeli možnost uživati takšno življenje, in to ves čas.

ODPRAVIL BO BOLEZNI IN SMRT

Danes smo vsi podvrženi boleznim in smrti, toda kmalu ne bo več tako. Bog bo uresničil vse dobro, kar omogoča Jezusova odkupna žrtev. Bog bo to storil, zato »da ne bi bil pokončan nihče, ki veruje vanj, ampak bi imel večno življenje«. (Janez 3:16) Katere koristi bo to prineslo?

Bolezni ne bo več. »Noben prebivalec ne bo rekel: ‚Bolan sem.‘ Ljudstvu, ki prebiva v deželi, bo pregreha oproščena.« (Izaija 33:24)

Ljudje ne bodo več umirali. »Smrt bo požrl za vedno in Vrhovni gospod Jehova bo obrisal solze z vseh obrazov.« (Izaija 25:8)

Ljudje bodo živeli večno. »Dar, ki ga daje Bog, je večno življenje po Kristusu Jezusu, našem Gospodu.« (Rimljanom 6:23)

Tisti, ki so umrli, bodo obujeni. »Bo vstajenje pravičnih in nepravičnih.« (Apostolska dela 24:15) To se bo lahko zgodilo zaradi Božjega darila, Jezusove odkupne žrtve.

Kako bo Bog vse to dosegel?

 VPELJAL BO POPOLNO VLADO

Bog bo svoj namen s človeštvom in zemljo dosegel po nebeški vladi. Za vladarja te vlade pa je postavil Kristusa Jezusa. (Psalm 110:1, 2) To je tista vlada oziroma kraljestvo, za katero je Jezus svoje sledilce učil, naj molijo: »Oče naš, ki si v nebesih [. . .]. Naj pride tvoje kraljestvo.« (Matej 6:9, 10)

Božje kraljestvo bo vladalo vsej zemlji in z nje odstranilo vso bolečino in trpljenje. To Kraljestvo je najboljša vlada za človeštvo! Zato si je Jezus zelo prizadeval, da je med služenjem na zemlji oznanjal »dobro novico o kraljestvu«, pa tudi svojim učencem je naročil, naj delajo enako. (Matej 4:23; 24:14)

Bog Jehova je zaradi svoje velike ljubezni do ljudi obljubil, da bo zanje storil vse te čudovite stvari. Ali vas to ne navede, da ga želite spoznati in se z njim zbližati? Kako vam lahko koristi, če se boste odločili to storiti? To bo pojasnjeno v naslednjem članku.

KAJ BO BOG STORIL V PRIHODNOSTI? Bog bo odpravil vse bolezni in smrt, človeštvo združil pod vlado svojega Kraljestva in zemljo spremenil v raj.