Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 39. PREUČEVALNI ČLANEK

Glej, velika množica!

Glej, velika množica!

Glej, velika množica ljudi, ki jih noben človek ni mogel prešteti. Stali so pred prestolom in pred Jagnjetom. (RAZ. 7:9)

PESEM 60: Življenje lahko rešimo

POVZETEK *

1. V kakšnih okoliščinah je bil apostol Janez ob koncu prvega stoletja?

APOSTOL Janez je bil ob koncu prvega stoletja v zelo težkih okoliščinah. Bil je že star, živel je v izgnanstvu na otoku Patmos in je bil verjetno edini apostol, ki je bil še živ. (Raz. 1:9) Vedel je, da so nasprotniki učili krive nauke in povzročali razdore med kristjani. Morda je bilo videti, da pravih kristjanov kmalu ne bo več. (Juda 4; Raz. 2:15, 20; 3:1, 17)

Apostol Janez vidi »veliko množico« ljudi, ki so oblečeni v bela oblačila in v rokah držijo palmove veje. (Glej odstavek 2.)

2. Katero preroško videnje je dobil Janez glede na to, kar piše v Razodetju 7:9–14? (Glej sliko na naslovnici.)

2 V teh težkih okoliščinah je Janez dobil vznemirljivo preroško videnje. V tem videnju je štirim angelom naročeno, naj zadržujejo uničujoče vetrove velike stiske do končnega pečatenja skupine sužnjev. (Raz. 7:1–3) To skupino sestavlja 144.000 posameznikov, ki bodo skupaj z Jezusom vladali v nebesih. (Luk. 12:32; Raz. 7:4) Nato Janez omeni še eno skupino, ki je tako velika, da je vzkliknil »Glej«. Ta izraz lahko nakazuje na to, da je videl nekaj, kar ga je presenetilo. Kaj je Janez videl? »Veliko množico ljudi, ki jih noben človek ni mogel prešteti, iz vseh narodov, rodov, ljudstev in jezikov. Stali so pred prestolom in pred Jagnjetom.« (Beri Razodetje 7:9–14.) Predstavljajmo si, kako vesel je moral biti Janez, ko je izvedel, da bo v prihodnosti veliko ljudi pravilno častilo Boga.

3. a) Zakaj naj bi Janezovo videnje okrepilo našo vero? b) Kaj bomo pregledali v tem članku?

 3 To videnje je brez dvoma Janezu okrepilo vero. Koliko bolj bi to moralo okrepiti našo vero, saj živimo v času, ko se to videnje izpolnjuje. Vidimo lahko, kako se zbirajo milijoni, ki upajo, da bodo preživeli veliko stisko in večno živeli na zemlji. V tem članku bomo pregledali, kako je Jehova pred več kot 80 leti svojemu ljudstvu razkril identiteto velike množice. Pregledali bomo tudi dve značilnosti te množice: 1. velikost in 2. raznolikost. To bo okrepilo vero vsem, ki imajo to čudovito upanje.

KJE BO ŽIVELA VELIKA MNOŽICA?

4. Katere svetopisemske resnice tako imenovano krščanstvo ni razumelo in kako so se glede tega Preučevalci Biblije razlikovali od njih?

4 Tako imenovano krščanstvo na splošno ne uči svetopisemske resnice, da bodo nekoč poslušni ljudje živeli večno na zemlji. (2. Kor. 4:3, 4) Danes večina religij tako imenovanega krščanstva uči, da gredo vsi dobri ljudje ob smrti v nebesa. Povsem drugače pa je bilo z majhno skupino Preučevalcev Biblije, ki je od leta 1879 dalje izdajala revijo Stražni stolp. Razumeli so, da bo Bog obnovil raj na zemlji in da bo na milijone zvestih ljudi živelo tukaj na zemlji, ne pa v nebesih. Vendar so potrebovali nekaj časa, da so jasno razumeli, kdo so ti poslušni ljudje. (Mat. 6:10)

5. Kaj so Preučevalci Biblije verjeli glede 144.000-ev?

5 Preučevalci Biblije so iz Svetega pisma tudi spoznali, da bodo nekateri »odkupljeni z zemlje«, da bi vladali skupaj z Jezusom v nebesih. (Raz. 14:3) To skupino naj bi sestavljalo 144.000 gorečih in posvečenih kristjanov, ki so na zemlji zvesto služili Bogu. Kaj pa so verjeli glede velike množice?

6. Kaj so Preučevalci Biblije verjeli glede velike množice?

6 V tem videnju je Janez videl to skupino, da stoji »pred prestolom in pred Jagnjetom«. (Raz. 7:9) Zaradi teh besed so Preučevalci Biblije sklenili, da bodo velika množica in 144.000-i živeli v nebesih. Kako naj bi se ti skupini med seboj razlikovali, če naj bi obe živeli v nebesih? Preučevalci Biblije so mislili, da veliko množico sestavljajo tisti kristjani, ki med svojim življenjem na zemlji niso bili povsem poslušni Bogu. Čeprav so živeli po svetopisemskih merilih, so morda bili nekateri med njimi še naprej člani cerkva tako imenovanega krščanstva. Preučevalci Biblije so menili, da so takšni do neke mere ljubili Boga, vendar ne dovolj, da bi lahko vladali z Jezusom. Ker njihova ljubezen do Boga ni bila dovolj močna, lahko v nebesih stojijo pred prestolom, vendar ne morejo sedeti na prestolih.

7. Kdo naj bi po mnenju Preučevalcev Biblije živel na zemlji med tisočletno vlado in kaj so verjeli glede starodavnih zvestih mož?

7 Kdo naj bi potem živel na zemlji? Preučevalci Biblije so verjeli, da se bodo najprej v nebesih zbrali 144.000-i in velika množica. Za tem naj bi milijoni drugih dobili priložnost živeti na zemlji, da bi uživali blagoslove Kristusove tisočletne vlade. Preučevalci Biblije niso pričakovali, da bodo ti milijoni že pred začetkom Kristusovega vladanja služili Jehovu. Mislili so, da se bodo ti milijoni  učili o Jehovu med tisočletno vlado. Nato naj bi bili tisti, ki se bodo prilagodili Jehovovim merilom, blagoslovljeni z večnim življenjem na zemlji, medtem ko naj bi bili uporniki uničeni. Preučevalci Biblije so tudi mislili, da bodo morda nekateri, ki bodo med tisočletjem služili kot »knezi« na zemlji, na koncu tisočletja nagrajeni z življenjem v nebesih. Med te kneze naj bi spadali nekateri zvesti možje, ki so umrli pred Kristusom in naj bi bili med tisočletjem obujeni. (Ps. 45:16)

8. Katere tri skupine naj bi imele mesto v Božjem namenu?

8 Preučevalci Biblije so menili, da obstajajo tri skupine: 1. skupina 144.000 posameznikov, ki bodo vladali z Jezusom v nebesih, 2. velika množica manj zvestih kristjanov, ki bodo v nebesih stali pred Jezusovim prestolom, in 3. milijoni posameznikov, ki se bodo na zemlji učili o Jehovu med tisočletno Kristusovo vlado. * Vendar jim je Jehova kasneje pomagal, da so to temo jasneje razumeli. (Preg. 4:18)

LUČ RESNICE SVETI VSE MOČNEJE

Leta 1935 se je na zborovanju krstilo veliko posameznikov z zemeljskim upanjem. (Glej odstavek 9.)

9. a) Na kakšen način lahko velika množica stoji »pred prestolom in pred Jagnjetom«? b) Zakaj je takšno razumevanje Razodetja 7:9 logično?

9 Leta 1935 so Jehovove priče jasno razumele, kdo je velika množica iz Janezovega videnja. Spoznali so, da ni treba, da je velika množica v nebesih, da bi stala »pred prestolom in pred Jagnjetom«. Njen položaj je simboličen. Čeprav velika množica živi na zemlji, lahko stoji »pred prestolom« tako, da priznava Jehovovo oblast in se podreja Jehovovi vrhovnosti. (Iza. 66:1) Velika množica stoji »pred Jagnjetom« tako, da veruje v Jezusovo odkupno žrtev. Podobno v Mateju 25:31, 32 piše, da bodo »vsi narodi«, tudi hudobni, »zbrani« pred Jezusom, ki sedi na svojem veličastnem prestolu. Očitno je, da vsi ti narodi niso v nebesih, ampak na zemlji. Popravljeno razumevanje je torej bolj logično in pojasni, zakaj Sveto pismo ne pravi, da bo velika množica vzeta v nebesa. Samo eni skupini je obljubljeno večno življenje v nebesih – 144.000-im, ki bodo z Jezusom »kraljevali [...] nad zemljo«. (Raz. 5:10)

10. Zakaj mora velika množica že pred začetkom tisočletne vlade spoznati Jehova in ga častiti?

10 Od leta 1935 dalje so Jehovove priče razumele, da veliko množico iz Janezovega videnja sestavlja skupina zvestih kristjanov, ki upa na večno življenje na zemlji. Da bi velika množica preživela veliko stisko, mora že pred začetkom tisočletne vlade spoznati Jehova in ga častiti. Pokazati mora močno vero, da ji bo »uspelo uiti vsemu temu, kar se bo zgodilo« pred začetkom Kristusovega tisočletnega vladanja. (Luk. 21:34–36)

11. Zakaj so nekateri Preučevalci Biblije mislili, da bodo po koncu tisočletnega vladanja morda nekateri vzeti v nebesa?

11 Kaj pa razmišljanje, da bodo nekateri zgledni posamezniki na zemlji vzeti v nebesa po koncu tisočletnega vladanja? Takšna zamisel se je pojavila pred leti v angleškem Stražnem stolpu, 15. februar 1913. Kdo bi morda razmišljal: Zakaj bi zvesti možje iz preteklosti živeli na zemlji, medtem ko bi bili kristjani, ki niso  bili povsem zvesti, nagrajeni z življenjem v nebesih? Seveda sta na takšno razmišljanje vplivali dve napačni zamisli: 1. da bo velika množica živela v nebesih in 2. da veliko množico sestavljajo manj zvesti kristjani.

12., 13. Česa se tako maziljenci kot velika množica zavedajo glede svoje nagrade?

12 Kot smo videli, so od leta 1935 dalje Jehovove priče jasno razumele, da so velika množica iz Janezovega videnja tisti, ki bodo preživeli harmagedon. Prišli bodo »iz velike stiske« in glasno vzklikali: »Rešitev dolgujemo našemu Bogu, ki sedi na prestolu, in Jagnjetu.« (Raz. 7:10, 14) Poleg tega iz Svetega pisma spoznamo, da tisti, ki bodo obujeni v nebeško življenje, prejmejo »nekaj boljšega« kot zvesti možje iz preteklosti. (Heb. 11:40) Zaradi novega razumevanja so naši soverniki začeli navdušeno vabiti ljudi, naj služijo Jehovu z upanjem na večno življenje na zemlji.

13 Člani velike množice so zelo veseli svojega upanja. Razumejo, da Jehova določa, kje mu bodo njegovi zvesti služabniki služili, pa naj bo to v nebesih ali na zemlji. Tako maziljenci kot velika množica se zavedajo, da je njihova nagrada mogoča samo zaradi nezaslužene dobrotljivosti, ki jo je Jehova pokazal s tem, da je priskrbel odkupno žrtev Jezusa Kristusa. (Rim. 3:24)

VELIKA MNOŽICA JE RES VELIKA

14. Zakaj so se po letu 1935 mnogi spraševali, kako se bo izpolnila prerokba o veliki množici?

14 Od leta 1935 so Jehovove priče jasneje razumele resnico o veliki množici. Vseeno so se mnogi še vedno spraševali, kako bodo tisti, ki imajo zemeljsko upanje, postali množica, ki bo res velika. Ronald Parkin je bil star 12 let, ko je bila razkrita identiteta velike množice. Takole pove: »Takrat je bilo po vsem svetu približno 56.000 oznanjevalcev in mnogi med njimi, če ne kar večina, so bili maziljenci. Zato velika množica ni bila videti tako velika.«

15. Kako je velika množica postajala vse večja?

15 V naslednjih desetletjih so bili v številne države poslani misijonarji in število Jehovovih prič je postopoma naraščalo. Nato so leta 1968 Priče začele z ljudmi preučevati Sveto pismo s pomočjo knjige Resnica, ki vodi do večnega življenja. V knjigi so bile svetopisemske resnice razložene na preprost način in  to je ponižne ljudi pritegnilo k Jehovu kot še nikoli prej. V štirih letih se je krstilo več kot pol milijona novih učencev. Kasneje v Latinski Ameriki in drugih državah katoliška cerkev ni imela več tako velikega vpliva. Prav tako so v Vzhodni Evropi in nekaterih delih Afrike oblasti umaknile prepoved našega dela, zato se je krstilo še več milijonov ljudi. (Iza. 60:22) V zadnjih letih nam je Jehovova organizacija priskrbela številne druge učinkovite pripomočke, s katerimi lahko ljudem pomagamo spoznati, kaj uči Sveto pismo. Povsem jasno je, da se zbira velika množica, ki zdaj šteje že več kot osem milijonov posameznikov.

VELIKA MNOŽICA JE RAZNOLIKA

16. Kdo vse sestavlja veliko množico?

16 Janez je v svojem videnju videl, da veliko množico sestavljajo posamezniki »iz vseh narodov, rodov, ljudstev in jezikov«. Pred tem je prerok Zaharija napovedal nekaj podobnega: »Tiste dni bo deset mož iz vseh jezikov narodov prijelo judovskega moža za rob oblačila, da, oprijeli se ga bodo in rekli: ‚Z vami bomo šli, ker smo slišali, da je Bog z vami!‘« (Zah. 8:23)

17. Kaj delamo, da bi pomagali ljudem, ki prihajajo iz vseh narodov in jezikov?

 17 Jehovove priče se zavedajo, da se mora dobra novica oznanjevati v številnih jezikih, da bi se lahko zbrali ljudje iz vseh jezikov. Svetopisemsko gradivo prevajamo že več kot 130 let, vendar se sedaj prevaja v večje število jezikov kot kdaj koli prej. Jehova je poskrbel za sodobni čudež – zbiranje velike množice iz vseh narodov. Ker je duhovna hrana na voljo v vse več jezikih, ta raznolika skupina enotno časti Jehova. Poleg tega so Jehovove priče znane po gorečem oznanjevanju in bratski ljubezni. To nam zares okrepi vero! (Mat. 24:14; Jan. 13:35)

KAJ TO VIDENJE POMENI ZA NAS?

18. a) Zakaj nismo presenečeni, da je Jehova izpolnil svojo prerokbo o veliki množici, kot to piše v Izaiju 46:10, 11? b) Zakaj se tisti, ki upajo na življenje na zemlji, ne počutijo prikrajšane?

18 Imamo vse razloge, da smo navdušeni nad prerokbo o veliki množici. Nismo presenečeni, da je Jehova na tako čudovit način izpolnil to prerokbo. (Beri Izaija 46:10, 11.) Tisti, ki so del velike množice, so hvaležni za upanje, ki jim ga je dal Jehova. Ne počutijo se prikrajšane, ker niso maziljeni z Božjim duhom, da bi služili z Jezusom v nebesih. V Svetem pismu lahko beremo o zvestih moških in ženskah, ki jih je vodil sveti duh, vendar niso del 144.000-ev. Eden teh je na primer Janez Krstnik. (Mat. 11:11) Drugi je David. (Apd. 2:34) Ta posameznika in še mnogi drugi bodo obujeni v življenje na rajski zemlji. Skupaj z veliko množico bodo imeli možnost, da pokažejo svojo zvestobo Jehovu in njegovemu vladanju.

19. Kako to, da se izpolnjuje Janezovo videnje o veliki množici, poudari, v kako pomembnem času živimo?

19 Bog ni še nikoli prej v človeški zgodovini zbral skupaj na milijone ljudi iz vseh narodov, da bi ga častili. Ne glede na to, ali imamo nebeško ali zemeljsko upanje, moramo čim več ljudem pomagati, da postanejo del velike množice »drugih ovc«. (Jan. 10:16) Jehova bo kmalu povzročil napovedano veliko stisko, ki bo uničila vlade in religije, ki zatirajo človeštvo. Kakšna izjemna čast čaka vse člane velike množice. Lahko bodo večno služili Jehovu na zemlji! (Raz. 7:14)

PESEM 139: Glej novi svet in sebe v njem

^ odst. 5 V tem članku bomo pregledali Janezovo preroško videnje o zbiranju »velike množice«. Brez dvoma bo to okrepilo vero vsem, ki imajo to čudovito upanje.

^ odst. 8 Glej knjigo Jehovah’s Witnesses—Proclaimers of God’s Kingdom, str. 159–163.