Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 37. PREUČEVALNI ČLANEK

Z veseljem se podredimo Jehovu

Z veseljem se podredimo Jehovu

Mar se ne bomo mnogo bolj podredili Očetu? (HEB. 12:9)

PESEM 9: Jehova je naš kralj!

POVZETEK *

1. Zakaj bi se morali podrediti Jehovu?

JEHOVU bi se morali podrediti * zato, ker je naš stvarnik. Zaradi tega ima pravico, da svojim stvarjenjem postavlja merila. (Raz. 4:11) Toda imamo še en dober razlog, da ga ubogamo – njegovo vladanje je najboljše. Skozi vso zgodovino so imeli številni vladarji določeno mero moči in oblasti nad drugimi. Toda v primerjavi z njimi je Jehova najmodrejši, najbolj ljubeč, usmiljen in sočuten vladar. (2. Mojz. 34:6; Rim. 16:27; 1. Jan. 4:8)

2. Kateri razlog za to, da se podrejamo Jehovu, je zapisan v Hebrejcem 12:9–11?

2 Jehova želi, da ga ubogamo predvsem zato, ker je naš ljubeči oče in ker ga imamo radi, ne pa zato, ker bi se ga bali. Pavel je v svojem pismu Hebrejcem pojasnil, da bi se morali podrediti Očetu, ker nas uči »nam v prid«. (Beri Hebrejcem 12:9–11.)

3. a) Kako kažemo, da smo podrejeni Jehovu? b) Kateri vprašanji bomo pregledali?

3 Jehovu se podredimo tako, da se ga po svojih najboljših močeh trudimo v vsem ubogati in se upiramo želji, da bi se zanašali na svojo razumnost. (Preg. 3:5) Jehovu se lažje podredimo, ko spoznamo njegove čudovite lastnosti. Zakaj? Ker so te lastnosti razvidne  v vsem, kar dela. (Ps. 145:9) Več ko spoznamo o Jehovu, bolj ga bomo imeli radi. In ko ga imamo radi, ne potrebujemo dolgega seznama pravil glede tega, kaj lahko delamo in česa ne smemo. Trudimo se uskladiti svoje razmišljanje in čustva s tem, kar od nas pričakuje Jehova, in ne delamo slabega. (Ps. 97:10) Toda včasih nam ni enostavno ubogati Jehova. Zakaj? Kaj se lahko starešine, očetje in matere naučijo iz zgleda deželnega oblastnika Nehemija, kralja Davida in Jezusove matere Marije? V tem članku bomo dobili odgovor na ti vprašanji.

ZAKAJ SE NAM JE MORDA TEŽKO PODREDITI JEHOVU

4., 5. Zakaj se je morda težko podrediti Jehovu, kot to piše v Rimljanom 7:21–23?

4 En razlog, zakaj se je morda težko podrediti Jehovu, je ta, da smo vsi podedovali greh in smo nepopolni. Zato smo nagnjeni k temu, da se upiramo. Ko sta se Adam in Eva uprla Bogu in jedla prepovedan sad, sta si sama postavila merila za to, kaj je dobro in kaj slabo. (1. Mojz. 3:22) Tudi danes se večina ljudi ne zmeni za Jehova in se želijo sami odločati, kaj je prav in kaj napačno.

5 Celo tistim, ki poznajo in ljubijo Jehova, se je včasih težko povsem podrediti Bogu. Tudi apostol Pavel se je spoprijemal s to težavo. (Beri Rimljanom 7:21–23.) Podobno kot Pavel želimo delati, kar je prav v Jehovovih očeh. Vendar se moramo neprestano bojevati s težnjo, da bi delali to, kar je slabo.

6., 7. Zakaj še se je morda težko podrediti Jehovu? Povej primer.

6 Še en razlog, zakaj se je morda težko podrediti Jehovu, je ta, da na nas vpliva kultura, v kateri smo odraščali. Številne človeške zamisli so v nasprotju z Jehovovo voljo, zato se moramo stalno bojevati, da ne bi razmišljali tako, kot ljudje običajno razmišljajo. Poglejmo si naslednji primer.

7 Ponekod je običajno, da se mlade spodbuja, naj svoje življenje posvetijo temu, da bi zaslužili veliko denarja. Sestra Mary * se je spoprijemala s podobno težavo. Preden je spoznala Jehova, je obiskovala eno najbolj prestižnih šol v državi. Družina jo je silila, naj si najde dobro plačano službo, zaradi katere jo bodo drugi spoštovali. To si je tudi sama želela. Vendar so se za tem, ko je spoznala in vzljubila Jehova, njeni cilji spremenili. Kljub temu je rekla: »Včasih vidim privlačne poslovne ponudbe, zaradi katerih bi lahko zaslužila veliko denarja, vendar bi ovirale moje duhovne dejavnosti. Zaradi vzgoje mi je temu še vedno težko reči ne. Jehova prosim, da bi mi pomagal, da se upiram skušnjavi in ne sprejmem dela, ki bi me lahko odvrnilo od služenja njemu.« (Mat. 6:24)

8. Kaj bomo pregledali v nadaljevanju?

8 Če se podredimo Jehovu, nam to koristi. Toda tisti, ki imajo določeno mero oblasti, kot so starešine, očetje in matere, imajo še dodaten razlog, da upoštevajo Božje vodstvo – imajo možnost, da pomagajo drugim. Preglejmo  sedaj nekatere svetopisemske zglede, iz katerih se naučimo, kako naj bi izvajali svojo oblast, da bi ugajali Jehovu.

KAJ SE LAHKO STAREŠINE NAUČIJO OD NEHEMIJA

Starešine pomagajo pri delu v kraljestveni dvorani, podobno kot je Nehemija pomagal pri obnovi jeruzalemskega obzidja. (Glej odstavke 9–11.) *

9. S katerimi težavami se je spoprijemal Nehemija?

9 Jehova je starešinam zaupal pomembno odgovornost, da skrbijo za njegove služabnike. (1. Pet. 5:2) Starešine se lahko veliko naučijo iz tega, kako je Nehemija ravnal z Jehovovim ljudstvom. Kot deželni upravitelj na Judovem je imel veliko oblasti. (Neh. 1:11; 2:7, 8; 5:14) Poglejmo si nekatere od težav, s katerimi se je Nehemija spoprijemal. Izvedel je, da so ljudje oskrunili tempelj in da levitov ne podpirajo, kot je to zapovedovala Postava. Judje se niso držali šabata in nekateri moški so se poročili s tujimi ženskami. Kaj je deželni upravitelj Nehemija glede tega storil? (Neh. 13:4–30)

10. Kako se je Nehemija odzval na težave, s katerimi se je spoprijemal?

10 Nehemija ni zlorabljal svoje oblasti, tako da bi Božjemu ljudstvu postavil lastna pravila. Vodstvo je iskal pri Jehovu v goreči molitvi in ljudstvo učil o Jehovovi postavi. (Neh. 1:4–10; 13:1–3) Prav tako je ponižno delal skupaj z ljudstvom in jim celo pomagal pri obnovi jeruzalemskega obzidja. (Neh. 4:15)

11. Kako bi morali starešine ravnati s soverniki v občini, kot to piše v 1. Tesaloničanom 2:7, 8?

11 Starešine morda nimajo enakih težav, kot jih je imel Nehemija, vendar ga lahko posnemajo na različne načine. Marljivo se na primer trudijo, da bi pomagali svojim bratom in sestram. Ne dovolijo, da bi zaradi oblasti, ki jo imajo, menili, da so boljši od drugih. S soverniki  v občini ravnajo nežno. (Beri 1. Tesaloničanom 2:7, 8.) Ker so ponižni in imajo druge zares radi, z njimi govorijo prijazno. Andrew, ki je starešina že veliko let, pravi: »Opazil sem, da se bratje in sestre običajno dobro odzovejo, če je starešina do njih prijazen in iskren. To jih spodbudi, da sodelujejo s starešinami.« Dolgoletni starešina Tony pravi: »Skušam upoštevati nasvet iz Filipljanom 2:3 in se nenehno trudim, da bi na druge gledal kot na višje od sebe. To mi pomaga, da se ne vedem kot diktator.«

12. Zakaj je za starešine pomembno, da so ponižni?

12 Starešine morajo biti ponižni, tako kot je Jehova. Čeprav je Jehova najvišji v vsem vesolju, se ponižno sklanja, da »iz prahu dviguje ubogega«. (Ps. 18:35; 113:6, 7) Poleg tega nam Sveto pismo pove, da Jehova sovraži tiste, ki niso ponižni. (Preg. 16:5)

13. Zakaj mora biti starešina takšen, ki »brzda svoj jezik«?

13 Starešina, ki se podreja Jehovu, »brzda svoj jezik«. Sicer bi lahko govoril neprijazno s tistimi, ki so do njega nespoštljivi. (Jak. 1:26; Gal. 5:14, 15) Prej omenjeni Andrew pravi: »Včasih sem želel neprijazno odgovoriti soverniku, ki se mi je zdel nespoštljiv. Toda poglobljeno sem premišljeval o zgledih zvestih mož iz Svetega pisma in to mi je pomagalo, da sem spoznal, kako pomembno je biti ponižen in krotek.« Starešine pokažejo, da so podrejeni Jehovu, tako da se ljubeče in prijazno pogovarjajo z brati in sestrami v občini, tudi z drugimi starešinami. (Kol. 4:6)

KAJ SE LAHKO OČETJE NAUČIJO OD KRALJA DAVIDA

14. Katero vlogo je Jehova dal očetom in kaj pričakuje od njih?

14 Jehova je za glavo družine postavil očeta. Od njega pričakuje, da vzgaja in disciplinira svoje otroke. (1. Kor. 11:3; Efež. 6:4) Toda očetova oblast je omejena – odgovarjati mora Jehovu, ki mu vsaka družina dolguje svoje ime. (Efež. 3:14, 15) Očetje to, da se podrejajo Jehovu, pokažejo s tem, da svojo oblast izvajajo tako, kot ugaja Bogu. Veliko se lahko naučijo od kralja Davida.

Iz molitve krščanskega očeta bi morala biti razvidna ponižnost. (Glej odstavka 15, 16.) *

15. Zakaj je kralj David dober zgled, o katerem naj bi očetje razmislili?

15 Jehova ni postavil Davida samo za glavo njegove družine, ampak celotnega izraelskega naroda. David je kot  kralj imel veliko moč. Včasih je to moč oziroma oblast zlorabil in naredil hude napake. (2. Sam. 11:14, 15) Vendar se je podredil Jehovu, tako da je sprejel njegovo discipliniranje. V molitvi je izlil svoje srce Jehovu. Po svojih najboljših močeh je ubogal Jehovove opomine. (Ps. 51:1–4) Poleg tega je bil ponižen in je sprejel dobre nasvete tako od moških kot tudi od žensk. (1. Sam. 19:11, 12; 25:32, 33) David se je nekaj naučil iz svojih napak in služenje Jehovu mu je bilo najpomebnejše v življenju.

16. Kaj se lahko očetje naučijo od Davida?

16 Kaj se lahko naučiš od kralja Davida, če si oče? Ne zlorabljaj oblasti, ki ti jo je dal Jehova. Priznaj svoje napake in od drugih sprejmi svetopisemski nasvet. Družina te bo spoštovala, če boš ravnal ponižno. Ko moliš z družino, izlij svoje srce Jehovu. Naj družinski člani slišijo, koliko se zanašaš na Jehova. In kar je najpomembnejše, tvoje življenje naj se vrti okoli služenja Jehovu. (5. Mojz. 6:6–9) Tvoj dobri zgled je najdragocenejše darilo, ki ga lahko daš svoji družini.

KAJ SE LAHKO MATERE NAUČIJO OD MARIJE

17. Katero vlogo je Jehova dodelil materam?

17 Jehova je materi dodelil pomembno vlogo v družini in ji dal določeno mero oblasti nad njenimi otroki. (Preg. 6:20) Pravzaprav lahko to, kar mati reče in naredi, vpliva na njene otroke vse življenje. (Preg. 22:6) Bodimo pozorni, kaj se lahko matere naučijo od Jezusove matere Marije.

18., 19. Kaj se lahko matere naučijo iz Marijinega zgleda?

18 Marija je zelo dobro poznala Svete spise. Globoko je spoštovala Jehova in je imela tesno prijateljstvo z njim. Bila se je pripravljena podrediti Jehovovim smernicam, tudi ko je to popolnoma spremenilo njeno življenje. (Luk. 1:35–38, 46–55)

Če je mati utrujena ali jezna, se mora še posebej potruditi, da svoji družini pokaže ljubezen. (Glej odstavek 19.) *

19 Če si mati, lahko Marijo posnemaš na številne načine. Kako? Kot prvo, ohranjaj tesen odnos z Jehovom, tako da preučuješ Sveto pismo in redno moliš. Kot drugo, bodi pripravljena narediti spremembe v življenju, da bi ugajala Jehovu. Morda so te vzgajali starši, ki so se hitro razjezili in grobo govorili s svojimi otroki. Zaradi tega morda misliš, da je takšna vzgoja normalna. Čeprav si spoznala Jehovova merila, ti je morda težko ostati mirna in potrpežljiva s svojimi otroki, še posebej, če se neprimerno  vedejo, ko si utrujena. (Efež. 4:31) Takrat je zelo pomembno, da Jehova v molitvi prosiš za pomoč. Lydia, ki je mati, pravi: »Včasih moram zelo vztrajno moliti, da se ne razjezim, ko me sin ne uboga. Občasno se sredi stavka ustavim in tiho molim k Jehovu za pomoč. Molitev mi pomaga ostati mirna.« (Ps. 37:5)

20. S katero težavo se spoprijemajo nekatere matere in kako jo lahko premagajo?

20 Nekatere matere pa se spoprijemajo z naslednjo težavo – svojim otrokom težko pokažejo, da jih imajo rade. (Titu 2:3, 4) Morda so odrasle v družini, kjer starši niso imeli tesnega odnosa s svojimi otroki. Če si bila tudi ti tako vzgojena, ne ponavljaj napak svojih staršev. Mati, ki se želi podrediti Jehovovi volji, se mora morda naučiti izkazovati ljubezen svojim otrokom. Morda ji je težko spremeniti svoje razmišljanje, občutke in ravnanje. Vendar to lahko stori, kar bo koristilo tako njej kot tudi njeni družini.

ŠE NAPREJ SE PODREJAJMO JEHOVU

21., 22. Kako nam koristi to, da se podrejamo Jehovu, kot to piše v Izaiju 65:13, 14?

21 Kralj David je vedel, da je dobro, če se podrejamo Jehovu. Napisal je: »Jehovovi ukazi so pravični, razveseljujejo srce, Jehovova zapoved je čista, razsvetljuje oči. Tvojemu služabniku so v svarilo, in kdor jih izpolnjuje, prejema veliko plačilo.« (Ps. 19:8, 11) Danes lahko vidimo razliko med tistimi, ki se podrejajo Jehovu, in med tistimi, ki zavračajo njegove ljubeče nasvete. Tisti, ki se podrejajo Jehovu, veselo vriskajo »zaradi radostnega srca«. (Beri Izaija 65:13, 14.)

22 Ko se starešine, očetje in matere z veseljem podrejajo Jehovu, imajo boljše življenje, njihove družine so srečnejše in celotna občina je bolj povezana. Kar pa je najpomembnejše, s tem razveseljujejo Jehovovo srce. (Preg. 27:11) Ali sploh obstaja še kaj boljšega?

PESEM 123: Zvesti in vdani Božji ureditvi

^ odst. 5 V tem članku bomo pregledali, zakaj bi se morali podrediti Jehovu. Prav tako bomo pregledali, kaj se lahko starešine, očetje in matere oziroma vsi, ki imajo neko mero oblasti, naučijo iz zgleda deželnega upravitelja Nehemija, kralja Davida in Jezusove matere Marije.

^ odst. 1 POJASNILO IZRAZA: Besedi »podrediti se« in »podrejenost« imata negativen pomen za tiste, ki so prisiljeni koga ubogati. Vendar se Božji služabniki prostovoljno odločijo, da bodo ubogali Jehova, zato na podrejenost ne gledajo kot na nekaj slabega.

^ odst. 7 Nekatera imena v tem članku so spremenjena.

^ odst. 62 OPIS SLIK: Starešina skupaj s svojim sinom pomaga pri vzdrževanju kraljestvene dvorane, podobno kot je Nehemija pomagal pri obnovi jeruzalemskega obzidja.

^ odst. 64 OPIS SLIKE: Oče skupaj z družino iskreno moli k Jehovu.

^ odst. 66 OPIS SLIKE: Fant več ur igra videoigre, zato ne opravi svojih zadolžitev in ne naredi domače naloge. Čeprav je njegova mati utrujena od dela, ga disciplinira, vendar se ne razjezi niti z njim ne govori grobo.