Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 36. PREUČEVALNI ČLANEK

Harmagedona se lahko veselimo!

Harmagedona se lahko veselimo!

Zbrali so jih na kraj, ki se v hebrejščini imenuje Harmagedon. (RAZ. 16:16)

PESEM 150: Iščimo rešitev pri Bogu

POVZETEK *

1., 2. a) Zakaj je harmagedon razlog za veselje za človeštvo? b) Katera vprašanja bomo pregledali v tem članku?

ALI ste že kdaj slišali, da ljudje povezujejo besedo »harmagedon« z jedrsko vojno ali naravno katastrofo? Vendar Sveto pismo harmagedon povezuje z dobro novico, z razlogom za veselje! (Raz. 1:3) Bitka harmagedon ne bo uničila človeštva, ampak ga bo rešila. Kako?

2 Iz Svetega pisma izvemo, da bo bitka harmagedon rešila človeštvo tako, da bo odstranila človeške vlade. Prav tako bodo v tej bitki uničeni hudobni ljudje, ostali pa bodo pravični. Harmagedon bo rešil človeštvo tudi tako, da bo zaščitil naš planet pred uničenjem. (Raz. 11:18) Da bi to lažje razumeli, preglejmo štiri vprašanja: Kaj je harmagedon? Kateri dogodki bodo vodili do harmagedona? Kako smo lahko med tistimi, ki bodo preživeli to bitko? In kako lahko ostanemo zvesti, medtem ko se približuje harmagedon?

KAJ JE HARMAGEDON?

3. a) Kaj pomeni beseda »harmagedon«? b) Zakaj lahko glede na Razodetje 16:14, 16 rečemo, da harmagedon ni dobesedni kraj?

3 Beri Razodetje 16:14, 16. Beseda »harmagedon« se v Svetem pismu pojavi samo enkrat in izhaja iz hebrejskega izraza, ki pomeni gora Megido. (Raz. 16:16) Megido je bilo mesto v starodavnem Izraelu. (Joz. 17:11) Vendar se harmagedon ne nanaša na dobesedni kraj na zemlji. Natančno povedano, nanaša se na stanje, zaradi katerega se bodo »kralji vse naseljene zemlje« zbrali, da bi nasprotovali Jehovu. (Raz. 16:14) Vendar bomo v tem članku besedo  »harmagedon« uporabljali tudi za vojno, ki bo nastopila takoj za tem, ko se bodo zbrali kralji zemlje. Kako vemo, da harmagedon ni dobesedni kraj? Kot prvo, dobesedna gora Megido ne obstaja. Kot drugo, področje okoli mesta Megido je premajhno, da bi se lahko tam zbrali »kralji vse naseljene zemlje«, njihove vojske in orožje. Kot tretje, v nadaljevanju tega članka bomo videli, da se bo bitka harmagedon začela, ko bodo »kralji« tega sveta napadli Božje ljudstvo, ki živi povsod po svetu.

4. Zakaj je Bog svojo zadnjo veliko vojno poimenoval po kraju Megido?

4 Zakaj je Jehova svojo zadnjo veliko vojno poimenoval po kraju Megido? Megido in jezreelska nižina sta bila prizorišče številnih bitk. Včasih je Jehova neposredno posegel v te bitke. Pri »megídskih vodah« je Bog pomagal izraelskemu sodniku Baraku, da je porazil kanaansko vojsko, ki jo je vodil poveljnik Sisera. Barak in prerokinja Debora sta se Jehovu zahvalila za čudežno zmago. Zapela sta: »Z neba so se vojskovale zvezde [...] zoper Sísera. Potok Kišón jih je odplavil.« (Sodn. 5:19–21)

5. V katerem pomembnem vidiku se bo harmagedon razlikoval od bitke, v kateri se je bojeval Barak?

5 Barak in Debora sta svojo pesem sklenila z besedami: »Tako naj izginejo vsi tvoji sovražniki, o Jehova, tisti pa, ki te ljubijo, naj bodo kakor sonce, ko vzide v svoji moči!« (Sodn. 5:31) Podobno bodo tudi v harmagedonu uničeni vsi Božji sovražniki, medtem ko bodo tisti, ki ljubijo Boga, rešeni. Vendar obstaja pomembna razlika med tema dvema bitkama. V harmagedonu se Božji služabniki ne bodo bojevali. Ne bodo niti oboroženi! Njihova moč bo v tem, da bodo mirni in bodo zaupali v Jehova in njegovo nebeško vojsko. (Iza. 30:15; Raz. 19:11–15)

6. Kako bo Jehova morda porazil svoje sovražnike v harmagedonu?

6 Kako bo Bog porazil svoje sovražnike v harmagedonu? To lahko naredi na različne načine. Morda bo uporabil potres, točo in strele. (Job 38:22, 23; Ezek. 38:19–22) Povzroči lahko, da se bodo sovražniki bojevali drug proti drugemu. (2. krn. 20:17, 22, 23) Morda bo uporabil svoje angele, da bodo pobili hudobne ljudi. (Iza. 37:36) Ne glede na to, kaj bo Bog uporabil, bo njegova zmaga popolna. Vsi njegovi sovražniki bodo uničeni, vsi pravični pa bodo rešeni. (Preg. 3:25, 26)

KATERI DOGODKI BODO VODILI DO HARMAGEDONA?

7., 8. a) Kateri neobičajni razglas bodo izrekli svetovni voditelji, kot to piše v 1. Tesaloničanom 5:1–6? b) Zakaj bo ta razglas nevarna laž?

7 Pred Jehovovim dnem bo prišlo do razglasa »Mir in varnost!«. (Beri 1. Tesaloničanom 5:1–6.) V 1. Tesaloničanom 5:2 se »Jehovov dan« nanaša na »veliko stisko«. (Raz. 7:14) Kako bomo vedeli, da se bo kmalu začela velika stiska? Sveto pismo pravi, da bo prišlo do zelo neobičajnega razglasa. Ta razglas bo nakazoval na to, da se bo velika stiska začela.

8 To bo napovedani razglas o »miru in varnosti«. Zakaj bodo svetovni voditelji to razglasili? Tega ne vemo zagotovo. Ali bodo pri tem sodelovali tudi verski voditelji? Mogoče. Vendar bo ta razglas samo še ena demonska laž. Toda ta laž bo še posebej nevarna, saj bodo ljudje zaradi nje imeli lažen občutek varnosti in to tik pred izbruhom največje stiske v vsej človeški zgodovini. »Tedaj jih bo nepričakovano  doletelo nenadno uničenje, tako kakor bolečine nosečnico.« Kaj pa se bo zgodilo z Jehovovimi zvestimi služabniki? Morda bodo presenečeni, kako nenadoma se je pričel Jehovov dan, vendar bodo nanj pripravljeni.

9. V kakšnem vrstnem redu bo Bog uničil Satanov svet?

9 Jehova ne bo kar naenkrat izbrisal celotnega Satanovega sveta, kot je to storil v Noetovih dneh. Uničil ga bo v dveh delih. Najprej bo uničil Babilon Veliki, svetovni imperij krive religije. Nato pa bo v harmagedonu uničil preostali del Satanovega sveta, ki zajema politični, vojaški in trgovski sistem. Poglejmo si sedaj bolj natančno ta dva glavna dogodka.

10. Zakaj bo Jehova uničil Babilon Veliki, kot to piše v Razodetju 17:1, 6 in 18:24?

10 »Obsodba velike vlačuge.« (Beri Razodetje 17:1, 6; 18:24.) Babilon Veliki je Božjemu imenu nakopal veliko sramote. O Bogu uči laži. V duhovnem smislu je podoben prostitutki, ker sklepa zavezništva s svetovnimi vladarji. Svojo moč in vpliv uporablja tako, da izkorišča svoje člane. Prav tako je kriva vera prelila mnogo krvi, tudi krvi Božjih služabnikov. (Raz. 19:2) Kako bo Jehova uničil Babilon Veliki?

11. Koga predstavlja »škrlatna zver« in kako jo bo Bog uporabil, da bo izvršil obsodbo nad Babilonom Velikim?

11 Jehova bo uničil »veliko vlačugo« s pomočjo »deseterih rogov« »škrlatne zveri«. Ta simbolična divja zver predstavlja Združene narode. Deset rogov predstavlja trenutne politične sile, ki podpirajo to organizacijo. Ob času, ki ga je določil Bog, bodo te sile napadle Babilon Veliki oziroma vlačugo. »Opustošili jo bodo in slekli«, tako da ji bodo vzeli bogastvo in razkrinkali njeno pokvarjenost. (Raz. 17:3, 16) To uničenje bo tako hitro, kot bi se zgodilo »v enem dnevu«, zato bo presenetilo tiste, ki so podpirali krivo religijo. Ta se je namreč dolgo hvalila z besedami:  »Sedim kot kraljica, nisem vdova in nikoli ne bom izkusila žalosti.« (Raz. 18:7, 8)

12. Česa Jehova ne bo dovolil narodom in zakaj?

12 Bog ne bo dovolil, da bi narodi uničili njegove služabnike, saj ti ponosno nosijo Božje ime in ubogajo Jehovovo zapoved, naj zbežijo iz Babilona Velikega. (Apd. 15:16, 17; Raz. 18:4) Prav tako se močno trudijo, da bi drugim pomagali pobegniti iz krive religije. Zato Jehovovi služabniki ne bodo deležni »njenih nadlog«. Kljub temu bo vera Jehovovih služabnikov preizkušena.

Ko bo prišlo do napada, bodo Božji služabniki zaupali Jehovu, ne glede na to, kje živijo. (Glej odstavek 13.) *

13. a) Kdo je Gog? b) Zakaj bo Gog prišel na simbolični kraj, imenovan Harmagedon, glede na to, kar piše v Ezekielu 38:2, 8, 9?

13 Gogov napad. (Beri Ezekiel 38:2, 8, 9.) Po uničenju vseh krivih verskih organizacij bo Božje ljudstvo izstopalo kot osamljeno drevo, ki je preživelo hudo nevihto. Satan bo besen. Svojo jezo bo pokazal tako, da bo z demonsko propagando – z »nečistimi navdihnjenimi izreki« – povzročil, da bo zveza narodov napadla Jehovove služabnike. (Raz. 16:13, 14) Ta zveza narodov se imenuje »Gog iz dežele Magóg«. Ko bodo narodi napadli Jehovovo ljudstvo, bodo prispeli na simbolični kraj, imenovan Harmagedon. (Raz. 16:16)

14. Kaj bo Gog ugotovil?

14 Gog bo zaupal v svojo »človeško roko« oziroma v svojo vojaško moč. (2. krn. 32:8) Mi pa bomo zaupali v Boga Jehova, kar se bo narodom zdelo nespametno. Navsezadnje tudi nekdaj mogočnega Babilona Velikega njegovi bogovi niso mogli rešiti pred »zverjo« in njenimi »deseterimi rogovi«. (Raz. 17:16) Zato bo Gog menil, da bo z lahkoto uničil Božje ljudstvo. Jehovove služabnike bo napadel »kakor oblaki, ki prekrijejo deželo«. (Ezek. 38:16) Toda kmalu bo spoznal, da se je ujel v past. Tako kot faraon pri  Rdečem morju bo ugotovil, da se bojuje proti samemu Jehovu. (2. Mojz. 14:1–4; Ezek. 38:3, 4, 18, 21–23)

15. Kaj bo Jezus naredil v vojni harmagedon?

15 Kristus in njegova nebeška vojska bosta branila Božje ljudstvo in popolnoma uničila narode in njihovo vojsko. (Raz. 19:11, 14, 15) Kaj pa se bo zgodilo z Jehovovim največjim nasprotnikom Satanom, ki je z lažmi navedel narode, da so v vojni harmagedon napadli Božje ljudstvo? Jezus bo njega in demone vrgel v brezno ter jih zaprl za tisoč let. (Raz. 20:1–3)

KAKO LAHKO PREŽIVIMO HARMAGEDON?

16. a) Kako pokažemo, da poznamo Boga? b) Zakaj se bo to, da poznamo Jehova, v harmagedonu izkazalo za blagoslov?

16 Ne glede na to, ali smo v resnici že veliko let ali ne, moramo pokazati, da poznamo Boga in smo »poslušni dobri novici o našem Gospodu Jezusu«. (2. Tes. 1:7–9) Boga poznamo takrat, ko vemo, kaj mu je všeč, česa ne mara in kakšna so njegova merila. To, da ga poznamo, pokažemo tudi tako, da ga imamo radi, ga ubogamo in smo vdani samo njemu. (1. Jan. 2:3–5; 5:3) Ko kažemo, da poznamo Boga, imamo čast, da »Bog pozna« tudi nas, in zaradi tega bomo lahko preživeli harmagedon. (1. Kor. 8:3) Zakaj? Ker to, da nas »Bog pozna«, pomeni, da imamo njegovo odobravanje.

17. Kaj pomeni to, da smo »poslušni dobri novici o našem Gospodu Jezusu«?

17 K »dobri novici o našem Gospodu Jezusu« spadajo vse resnice, ki jih je učil Jezus in so zapisane v Božji Besedi. Dobri novici smo poslušni, ko jo upoštevamo v svojem življenju. To pomeni, da dajemo delo v prid Kraljestva na prvo mesto, živimo po Božjih pravičnih merilih in oznanjujemo Božje kraljestvo. (Mat. 6:33; 24:14) Sem spada tudi to, da podpiramo Kristusove maziljene brate, ko ti skrbijo za pomembne odgovornosti. (Mat. 25:31–40)

18. Kako bodo Kristusovi maziljeni bratje povrnili prijaznost, ki jim je bila izkazana?

 18 Božji maziljeni služabniki bodo kmalu povrnili prijaznost, ki so jim jo izkazale »druge ovce«. (Jan. 10:16) Kako? Preden se bo začela bitka harmagedon, bodo vsi 144.000-i vzeti v nebesa kot nesmrtna duhovna bitja. Bodo del nebeške vojske, ki bo uničila Goga in zaščitila »veliko množico« ovcam podobnih posameznikov. (Raz. 2:26, 27; 7:9, 10) Velika množica bo zelo vesela, da je lahko podpirala Jehovove maziljene služabnike, ko so ti bili še na zemlji.

KAKO LAHKO OSTANEMO ZVESTI, MEDTEM KO SE PRIBLIŽUJE KONEC?

19., 20. Kako lahko ne glede na preizkušnje ostanemo zvesti, medtem ko se harmagedon približuje?

19 V teh težkih zadnjih dneh številni Jehovovi služabniki doživljajo preizkušnje. Vendar lahko kljub temu z veseljem vztrajamo. (Jak. 1:2–4) Pri tem nam pomaga to, da vztrajno in goreče molimo. (Luk. 21:36) Prav tako moramo dnevno preučevati Božjo Besedo in o njej poglobljeno premišljevati. Premišljevati moramo tudi o vznemirljivih prerokbah, ki se bodo kmalu izpolnile. (Ps. 77:12) Če vse to delamo in se po svojih najboljših močeh trudimo oznanjevati, bomo ohranili močno vero in trdno upanje!

20 Samo pomislimo, kako navdušeni bomo, ko bo Babilon Veliki uničen in ko bo harmagedon za nami! In kar je še pomembnejše, kako izjemno srečni bomo, ko bosta Božje ime in vrhovnost povsem upravičena! (Ezek. 38:23) Zares, harmagedon je razlog za veselje za tiste, ki poznajo Boga, ubogajo njegovega Sina in vztrajajo do konca. (Mat. 24:13)

PESEM 143: Vztrajno čakajmo, ne popustimo!

^ odst. 5 Jehovovo ljudstvo že dolgo pričakuje harmagedon. V tem članku bomo pregledali, kaj je harmagedon, kateri dogodki bodo vodili do harmagedona in kako lahko ostanemo zvesti, medtem ko se približuje konec.

^ odst. 71 OPIS SLIKE: Okoli nas se bodo odvijali dramatični dogodki. Toda mi bomo 1. oznanjevali, vse dokler bo to mogoče, 2. redno preučevali in 3. še naprej zaupali v Božjo zaščito.

^ odst. 85 OPIS SLIKE: Policija je pripravljena, da vdre v dom družine Prič, ki je prepričana, da se Jezus in angeli zavedajo, kaj se dogaja.