Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Ljudje morajo slišati svarilo, saj se približuje Božja »nevihta«!

Božje obsodbe – ali Bog vedno daje dovolj opozoril?

Božje obsodbe – ali Bog vedno daje dovolj opozoril?

VREMENOSLOVEC pregleduje radarsko sliko. Opazi, da se področju, kjer živi veliko ljudi, hitro približuje nevarna nevihta. Ker ga skrbi za varnost ljudi, se zelo trudi, da bi jih posvaril, preden bo prepozno.

Podobno tudi Jehova danes svari prebivalce zemlje pred »nevihto«, ki je bolj nevarna od katere koli nevihte, o kateri bi morda slišali v vremenskih poročilih. Kako to dela? Zakaj smo lahko prepričani, da daje ljudem dovolj časa, da ukrepajo? Da bi dobili odgovore, preglejmo najprej nekatera opozorila, ki jih je Jehova dal v preteklosti.

BOG JE ŽE VNAPREJ DAL OPOZORILA

V svetopisemskih časih je Jehova opozarjal na različne »nevihte« oziroma obsodbe, ki naj bi jih izvršil nad tistimi, ki namerno kršijo njegove zapovedi. (Preg. 10:25; Jer. 30:23) Neposlušne ljudi je vedno posvaril dovolj vnaprej in jim dal navodila, kaj naj storijo, da bi ga poslušali. (2. kra. 17:12–15; Neh. 9:29, 30) Da bi ljudi spodbudil, naj se spremenijo, je pogosto poslal svoje zveste služabnike, da so ljudem pomagali razumeti, da morajo takoj ukrepati. (Amos 3:7)

Eden izmed teh zvestih služabnikov je bil Noe. Veliko let je neustrašno opozarjal takratne nemoralne in nasilne ljudi pred prihajajočim vsesvetovnim potopom. (1. Mojz. 6:9–13, 17) Govoril jim je tudi, kaj morajo narediti, da bi preživeli. Oznanjeval jim je tako goreče, da zanj piše, da je bil »oznanjevalec pravičnosti«. (2. Pet. 2:5)

Čeprav se je Noe zelo trudil, se ljudje pred potopom niso zmenili za Božje sporočilo. Pokazali so, da nimajo vere. Zaradi tega so umrli, ko je »prišel potop ter jih vse odnesel«. (Mat. 24:39; Heb. 11:7) Ko se je približeval konec, niso mogli reči, da jih Bog ni opozoril.

V drugih primerih je Jehova posvaril posameznike le malo pred tem, preden se je začela »nevihta« njegove obsodbe. Kljub temu je poskrbel, da so tisti, ki naj bi bili kaznovani, imeli dovolj časa, da se spremenijo. Ko je na primer poslal deset nadlog, je ljudi v starodavnem Egiptu vnaprej posvaril pred tem, kar jih bo doletelo. Poslal je denimo Mojzesa in Arona, da sta posvarila faraona in njegove služabnike glede sedme nadloge – toče, ki je povzročila veliko škode. Ali jim je Bog dal dovolj časa, da so si poiskali zavetje in ubežali nevihti, ki naj bi se začela naslednji dan? V Svetem pismu piše: »Tisti faraonovi služabniki, ki so se bali Jehovove besede, so poskrbeli, da so njihovi služabniki in živina pribežali v hiše, kdor pa si Jehovove besede ni vzel k srcu, je svoje služabnike in živino pustil na polju.« (2. Mojz. 9:18–21) Očitno je Jehova dal dovolj opozoril, da so se lahko tisti, ki so hitro ukrepali, ognili hudim posledicam nadloge.

Podobno so bili faraon in njegovi služabniki posvarjeni pred deseto nadlogo. Vendar so svarilo nespametno zavrnili. (2. Mojz. 4:22, 23) Zaradi tega so umrli njihovi prvorojenci. Kako tragično! (2. Mojz. 11:4–10; 12:29) Ali bi lahko upoštevali svarilo, preden je bilo prepozno? Da! Mojzes je nemudoma opozoril Izraelce glede desete nadloge in jim dal navodila, kaj naj storijo, da rešijo  svoje družine. (2. Mojz. 12:21–28) Koliko ljudi se je odzvalo na svarilo? Po nekaterih podatkih je Božjo obsodbo preživelo in zapustilo Egipt tri milijone ljudi, med katerimi so bili Izraelci, Neizraelci in Egipčani. (2. Mojz. 12:38)

Kot pokažejo ti primeri, Jehova vedno poskrbi, da imajo ljudje dovolj priložnosti, da se odzovejo na svarila. (5. Mojz. 32:4) Zakaj Bog to želi narediti? Apostol Peter je pojasnil, da Jehova »ne želi, da bi bil kdo pokončan, ampak želi, da bi se vsi pokesali«. (2. Pet. 3:9) Res, Bog se zanima za ljudi. Želi, da se pokesajo in naredijo potrebne spremembe, preden bo izvršil obsodbo. (Iza. 48:17, 18; Rim. 2:4)

NA BOŽJE OPOZORILO SE ODZOVIMO ŽE DANES

Tudi danes se morajo vsi ljudje odzvati na nujno opozorilo, ki se razglaša po vsem svetu. Ko je bil Jezus na zemlji, je svaril, da bo današnja stvarnost uničena v »veliki stiski«. (Mat. 24:21) Glede te prihajajoče obsodbe je povedal podrobno prerokbo, v kateri je jasno opisal, kaj bodo njegovi sledilci videli in doživeli, ko se bo ta čas približal. Opisal je glavne svetovne dogodke, ki se dogajajo pred našimi očmi. (Mat. 24:3–12; Luk. 21:10–13)

V skladu s to prerokbo Jehova vse spodbuja, naj se podredijo njegovi ljubeči vladi. Želi, da bi tisti, ki ga ubogajo, že danes uživali boljše življenje, v prihodnosti pa blagoslove v Božjem pravičnem novem svetu. (2. Pet. 3:13) Jehova hoče, da si ljudje pridobijo vero v njegove obljube. Zato je priskrbel sporočilo, ki jim lahko reši življenje – »dobro novico o kraljestvu«, za katero je Jezus rekel, da se bo oznanjevala »po vsej naseljeni zemlji v pričevanje vsem narodom«. (Mat. 24:14) Bog je organiziral prave častilce, da oznanjajo to »pričevanje« oziroma Božje sporočilo v kakih 240 deželah. Jehova želi, da bi čim več ljudi prisluhnilo temu svarilu in ubežalo prihajajoči »nevihti« njegove pravične obsodbe. (Zef. 1:14, 15; 2:2, 3)

Pomembno vprašanje torej ni, ali daje Jehova ljudem dovolj časa, da se odzovejo na njegova svarila. Dokazi kažejo, da vedno daje dovolj časa. Pomembno vprašanje je: Ali bodo ljudje sprejeli Božje svarilo, dokler je še čas? Kot Božji sli še naprej pomagajmo čim več ljudem, da preživijo konec te stvarnosti.