Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Ali veš?

Ali veš?

Kakšno vlogo so imeli oskrbniki v svetopisemskih časih?

V SVETOPISEMSKIH časih so oskrbniki skrbeli za dom ali posest nekoga drugega. Hebrejska in grška beseda, ki se prevajata z »oskrbnik«, se včasih nanašata na nadzornika ali upravitelja hiše.

Ko je bil Jožef, sin očaka Jakoba, suženj v Egiptu, je postal oskrbnik hiše svojega gospodarja. Pravzaprav je ta gospodar »Jožefu prepustil v oskrbo vse, kar je imel«. (1. Mojz. 39:2–6) Kasneje je Jožef sam postal vpliven vladar v Egiptu in nad svojo hišo postavil oskrbnika. (1. Mojz. 44:4)

V Jezusovih dneh so posestniki pogosto živeli v mestih, stran od svojih kmetijskih posesti. Zato so postavili oskrbnike, da so nadzirali vsakodnevne dejavnosti delavcev, ki so na teh posestvih obdelovali zemljo.

Kdo je lahko postal oskrbnik? Kolumela, rimski pisec iz prvega stoletja, je svetoval, naj se za nadzornika oziroma oskrbnika postavi sužnja, ki se je »z izkušnjami naučil dobro opravljati svoje delo«. To naj bi bil posameznik, ki »pri izvajanju svoje oblasti ne bo površen ali krut«. Dodal je še: »Najpomembnejše pa je, da ne misli, da ve vse, in da se je vedno pripravljen učiti.«

V Božji Besedi so s primerom oskrbnika ponazorjene nekatere dejavnosti, ki potekajo v krščanski občini. Apostol Peter je na primer spodbudil kristjane, naj s sposobnostmi, ki jim jih je dal Bog, strežejo drug drugemu »kot dobri oskrbniki Božje [...] nezaslužene dobrotljivosti«. (1. Pet. 4:10)

Primer oskrbnika je uporabil tudi sam Jezus v ponazoritvi, zapisani v Luku 16:1–8. Jezus je povedal tudi prerokbo glede znamenj, ki bodo nakazovala na to, da je navzoč kot kralj. V tej prerokbi je svojim sledilcem zagotovil, da bo postavil »zvestega in preudarnega sužnja« oziroma »preudarnega oskrbnika«. Glavna naloga tega oskrbnika je, da Kristusovim sledilcem v času konca priskrbi vso duhovno hrano, ki jo potrebujejo. (Mat. 24:45–47; Luk. 12:42) Zelo smo hvaležni, da dobivamo publikacije, ki jih pripravi preudarni oskrbnik in so na voljo po celem svetu.