Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 45. PREUČEVALNI ČLANEK

Kako nam pomaga sveti duh

Kako nam pomaga sveti duh

Vse zmorem po njem, ki mi daje moč. (FIL. 4:13)

PESEM 104: Sveti duh, Božji dar

POVZETEK *

1., 2. a) Kaj nam pomaga, da lahko še naprej vztrajamo kljub težavam? Pojasni. b) Kaj bomo pregledali v tem članku?

»KO RAZMIŠLJAM o preizkušnjah, ki sem jih že prestal, se zavedam, da jih z lastno močjo ne bi mogel zdržati.« Ali si že kdaj rekel kaj takega? Mnogi med nami smo. Morda rečemo kaj podobnega, ko razmišljamo o tem, kako smo vztrajali kljub hudi bolezni ali smrti koga od ljubljenih. Ko se ozremo nazaj, čutimo, da smo lahko zdržali samo zato, ker nam je Jehova po svetem duhu dal »moč, ki presega običajno«. (2. Kor. 4:7–9)

2 Pomoč svetega duha potrebujemo tudi zato, da se lahko upiramo vplivu hudobnega sveta. (1. Jan. 5:19) Poleg tega se moramo bojevati »proti hudobnim duhovnim silam«. (Efež. 6:12) Zato bomo sedaj pregledali dva načina, kako nam sveti duh pomaga, da se lahko spoprimemo z omenjenimi težavami. Nato pa bomo pregledali, kaj lahko storimo, da bi nam sveti duh kar najbolj koristil.

SVETI DUH NAM DAJE MOČ

3. Kako nam Jehova med drugim pomaga zdržati kljub težavam?

3 Jehova nam po svetem duhu pomaga tako, da nam daje moč, da lahko kljub preizkušnjam izpolnimo svoje odgovornosti. Apostol Pavel je lahko kljub težavam še naprej služil Jehovu, ker se je zanašal na »Kristusovo moč«. (2. Kor. 12:9) Na svojem drugem misijonarskem potovanju ni samo veliko oznanjeval, ampak je zase skrbel tudi v finančnem pogledu. Živel je v Korintu na domu  Akvila in Priskile, ki sta izdelovala šotore. Ker je bil Pavel istega poklica, je občasno delal skupaj z njima. (Apd. 18:1–4) Sveti duh je Pavlu dal moč, da se je lahko preživljal in oznanjeval.

4. Kakšno težavo je imel Pavel, kot to piše v 2. Korinčanom 12:7b–9?

4 Beri 2. Korinčanom 12:7b–9. Kaj je imel Pavel v mislih, ko je v teh vrsticah rekel, da mu je dan »trn v telo«? Če imaš trn v telesu, je to lahko zelo boleče. Pavel je torej želel reči, da je doživljal neko bolečo preizkušnjo. Za to preizkušnjo je rekel, da je kot »Satanov angel«, ki ga »stalno tepe«. Satan in njegovi demoni morda Pavlu niso neposredno povzročali težav, ki so bile podobne trnu v mesu. Toda ko so ti hudobni duhovi opazili »trn«, ki ga je imel Pavel, so ga tako rekoč morda želeli potisniti še globlje, da bi povečali Pavlove bolečine. Kaj je Pavel storil?

5. Kako je Jehova odgovoril na Pavlove molitve?

5 Pavel je sprva želel, da bi mu Jehova odstranil ta »trn«. Priznal je: »Trikrat sem prosil Gospoda [Jehova], da bi ga odpravil od mene.« Toda kljub Pavlovim molitvam je trn ostal. Ali to pomeni, da Jehova ni odgovoril na Pavlove molitve? Ne. Nanje je odgovoril. Jehova težave sicer ni odstranil, vendar je Pavlu dal moč, da je lahko zdržal. Jehova je rekel: »Moja moč se v popolnosti kaže na tebi, ko si šibek.« (2. Kor. 12:8, 9) Z Božjo pomočjo je Pavel lahko ohranil veselje in notranji mir. (Fil. 4:4–7)

6. a) Kako bo Jehova morda odgovoril na tvoje molitve? b) Katera zagotovila iz navedenih svetopisemskih stavkov ti dajejo moč?

6 Ali si tudi ti tako kot Pavel kdaj rotil Jehova, naj odstrani tvojo preizkušnjo? Morda se kljub iskrenim molitvam še vedno bojuješ s to preizkušnjo ali pa so se stvari celo še poslabšale. Ali te je zaradi tega strah, da te Jehova ne odobrava? Če je tako, se spomni na Pavlov zgled. Tako kot je Jehova odgovoril na njegove molitve, bo gotovo odgovoril tudi na tvoje. Morda ne bo odstranil težave, s katero se spoprijemaš, vendar ti bo po svetem duhu dal moč, da boš lahko zdržal v preizkušnji. (Ps. 61:3, 4) Morda se počutiš, kot da te mečejo ob tla, vendar te Jehova ne bo zapustil. (2. Kor. 4:8, 9; Fil. 4:13)

SVETI DUH NAM POMAGA, DA ŠE NAPREJ SLUŽIMO JEHOVU

7., 8. a) Kako je sveti duh podoben vetru? b) Kako je Peter opisal delovanje svetega duha?

7 Kako nam sveti duh še pomaga? Tako kot ugoden veter pomaga ladji, da kljub razburkanemu morju pride do cilja, nam sveti duh pomaga, da kljub nevihtam podobnim preizkušnjam vztrajamo, dokler ne pride Božji obljubljeni novi svet.

8 Apostol Peter je bil ribič in je veliko vedel o plovbi. Zato je zanimivo, da je delovanje svetega duha opisal z izrazom, ki je očitno povezan s plovbo. Napisal je: »Prerokovanje namreč ni nikoli prišlo po človeški volji, ampak so ljudje govorili od Boga, kakor jih je vodil sveti duh.« Grška beseda, ki je tu prevedena z »vodil«, dobesedno pomeni »nositi s seboj«. (2. Pet. 1:21)

9. Kaj nam je Peter želel naslikati z besedno zvezo »nositi s seboj«?

9 Kaj nam je Peter želel naslikati z besedno zvezo »nositi s seboj«? Podobno obliko iste grške besede je uporabil Luka, pisec Apostolskih del, ko je  opisoval ladjo, ki jo je zaradi vetra »nosilo naprej«. (Apd. 27:15) Ko je torej apostol Peter napisal, da je pisce Svetega pisma »nosil« sveti duh, je po besedah nekega biblicista uporabil »izjemno pomorsko metaforo«. Peter je to, kako je veter nosil ladjo proti njenemu cilju, pravzaprav primerjal s tem, kako je sveti duh vodil svetopisemske preroke in pisce pri njihovem delu. Isti biblicist je rekel: »Preroki so tako rekoč dvignili svoja jadra.« Jehova je naredil svoj del. Priskrbel je »veter« oziroma svetega duha. Svetopisemski pisci pa so naredili svoj del. Sledili so vodstvu tega duha.

PRVI KORAK: Redno sodeluj pri duhovnih dejavnostih.

DRUGI KORAK: Pri teh duhovnih dejavnostih bodi kar najbolj aktiven. (Glej odstavek 11.) *

10., 11. Katera dva koraka moramo narediti, da bi nas sveti duh gotovo vodil? Ponazori.

10 Jehova danes ne uporablja svojega svetega duha, da bi ljudje pisali svetopisemske knjige. Toda s svetim duhom še vedno usmerja svoje služabnike. Jehova dela svoj del. Kako nam lahko Božji sveti duh koristi? Narediti moramo svoj del. Kako to storimo?

11 Razmislimo o naslednji primerjavi. Da bi mornarju veter koristil, mora narediti dvoje. Prvič, s svojo ladjo mora biti tam, kjer piha veter. Ladja se ne bo premikala, če mornar ostane v pristanišču, kjer ni vetra. Drugič, dvigniti in razpeti mora jadra, kolikor jih le lahko. Ladja se bo premaknila le, če bo veter pihal v jadra. Podobno bomo tudi mi lahko še naprej služili Jehovu samo, če bomo imeli pomoč svetega duha. Da bi nam ta duh koristil, moramo storiti dvoje. Kot prvo, sodelovati moramo v dejavnostih, pri katerih bo na nas vplival Božji duh. Kot drugo, kolikor se da, moramo »dvigniti svoja jadra«, tako da smo pri teh dejavnostih kar najbolj aktivni. (Ps. 119:32) Če bomo upoštevali to dvoje, nas bo sveti duh vodil skozi valove nasprotovanja in preizkušenj ter nam pomagal, da  bomo zvesto vztrajali do Božjega novega sveta.

12. Kaj bomo zdaj pregledali?

12 Do sedaj smo pregledali dva načina, kako nam sveti duh pomaga. Daje nam moč, da ostanemo zvesti kljub preizkušnjam. Prav tako nam pomaga, da še naprej služimo Jehovu in ostanemo na poti do večnega življenja. Zdaj pa bomo pregledali štiri stvari, ki jih moramo delati, da bi nam sveti duh kar najbolj koristil.

KAKO NAM LAHKO SVETI DUH KAR NAJBOLJ KORISTI

13. Kako lahko Sveto pismo vpliva na nas, kot to piše v 2. Timoteju 3:16, 17, toda kaj moramo storiti?

13 Prvič, preučujmo Božjo Besedo. (Beri 2. Timoteju 3:16, 17.) Grška beseda, ki se prevaja z »navdihnjeni od Boga«, dobesedno pomeni »od Boga vdahnjeni«. Bog je uporabil svetega duha, da je »vdahnil« svoje misli v um svetopisemskih piscev. Ko beremo Sveto pismo in o prebranem poglobljeno premišljujemo, se Božja navodila vtisnejo v naš um in srce. Te navdihnjene misli nas nato navedejo, da svoje življenje uskladimo z Božjo voljo. (Heb. 4:12) Toda da bi nam sveti duh kar najbolj koristil, si moramo vzeti čas, da Sveto pismo redno preučujemo in o prebranem poglobljeno premišljujemo. Nato bo Božja Beseda vplivala na vse, kar rečemo in storimo.

14. a) Zakaj lahko rečemo, da na naših krščanskih shodih »piha veter«? b) Kako imamo lahko na naših shodih »razpeta jadra«?

14 Drugič, skupaj častimo Boga. (Ps. 22:22) V nekem smislu na naših krščanskih shodih »piha veter« oziroma je na njih prisoten Jehovov duh. (Raz. 2:29) Zakaj lahko to rečemo? Ko se na shodu zberemo s soverniki, v molitvi prosimo za svetega duha, pojemo kraljestvene pesmi, ki temeljijo na Božji Besedi, in poslušamo svetopisemska navodila, ki jih predstavijo bratje, ki so postavljeni po svetem duhu. Ta isti duh pomaga tudi sestram, da se pripravijo na svoje naloge in jih podajo. Vendar da bi nam sveti duh kar najbolj koristil, se moramo na shod pripraviti in na njem sodelovati. Tako bomo na naših shodih imeli »razpeta jadra«.

15. Kako nam sveti duh pomaga na oznanjevanju?

15 Tretjič, oznanjujmo. Ko pri oznanjevanju in poučevanju uporabljamo Sveto pismo, dovolimo svetemu duhu, da nam pri tem pomaga. (Rim. 15:18, 19) Toda da bi nam Božji duh kar najbolj koristil, moramo redno oznanjevati in uporabljati Sveto pismo, kadar koli je to mogoče. Da bi bili na oznanjevanju bolj učinkoviti, lahko med drugim uporabljamo vzorčne pogovore, ki so objavljeni v mesečniku Življenje in oznanjevanje – delovni zvezek.

16. Kaj je najbolj neposreden način, da dobimo svetega duha?

16 Četrtič, molimo k Jehovu. (Mat. 7:7–11; Luk. 11:13) Najbolj neposreden način, da dobimo svetega duha, je ta, da zanj prosimo Jehova v molitvi. Nič ne more našim molitvam preprečiti, da bi prišle do Jehova, niti ne more nič ovirati Božjega svetega duha pri tem, da bi nam pomagal. Svetega duha ne morejo ustaviti niti zaporniške celice niti Satan. (Jak. 1:17) Kako bi morali moliti, da bi nam sveti duh kar najbolj koristil? Da bi dobili odgovor, poglejmo to temo bolj podrobno, tako da razmislimo  o ponazoritvi, ki je zapisana samo v Lukovem evangeliju. *

VZTRAJNO MOLIMO

17. Kaj se glede molitve naučimo iz Jezusove ponazoritve, ki je zapisana v Luku 11:5–9, 13?

17 Beri Luka 11:5–9, 13. Iz Jezusove ponazoritve spoznamo, kako bi morali moliti za svetega duha. V ponazoritvi je moški prejel, kar je potreboval, ker je bil zelo vztrajen. Ni se bal prijatelja prositi za pomoč, čeprav je bilo že pozno ponoči. * Kako je Jezus to ponazoritev naobrnil na molitev? Rekel je: »Prosite, in vam bo dano; iščite, in boste našli; trkajte, in se vam bo odprlo.« Kaj se iz tega naučimo? Da bi nam sveti duh pomagal, moramo zanj vztrajno moliti.

18. Zakaj smo glede na Jezusovo ponazoritev lahko prepričani, da nam bo Jehova dal svojega svetega duha?

18 Jezusova ponazoritev nam tudi pomaga razumeti, zakaj nam bo Jehova dal svetega duha. Moški v ponazoritvi je želel biti dober gostitelj. Čutil se je dolžnega, da svojemu obiskovalcu, ki je prišel pozno ponoči, postreže hrano, vendar mu ni imel kaj ponuditi. Jezus je rekel, da bo sosed moškemu dal kruh, ker zanj vztrajno prosi. Kaj je bistvo Jezusove ponazoritve? Če je nepopoln človek pripravljen pomagati vztrajnemu sosedu, koliko bolj bo naš prijazni nebeški Oče pomagal tistim, ki ga vztrajno prosijo za svetega duha. Zato smo lahko prepričani, da nam bo Jehova dal svetega duha, če ga bomo zanj prosili v molitvi. (Ps. 10:17; 66:19)

19. Zakaj smo prepričani, da bomo zdržali?

19 Lahko smo prepričani, da bomo zdržali kljub nenehnim Satanovim prizadevanjem, da bi nas premagal. Zakaj? Ker nam sveti duh pomaga na dva načina. Prvič, daje nam moč, da lahko vztrajamo v preizkušnjah. Drugič, pomaga nam služiti Jehovu, dokler ne pridemo v novi svet. Bodimo odločeni narediti vse, kar lahko, da nam bo sveti duh kar najbolj koristil.

PESEM 41: Prisluhni moji molitvi

^ odst. 5 V tem članku je pojasnjeno, kako nam sveti duh lahko pomaga zdržati, ko smo v težavah. Prav tako bomo pregledali, kaj moramo narediti, da bi nam sveti duh kar najbolj koristil.

^ odst. 16 Luka nam bolj kot kateri koli drug pisec evangelijev pomaga razumeti, da je bila molitev pomemben del Jezusovega življenja. (Luk. 3:21; 5:16; 6:12; 9:18, 28, 29; 18:1; 22:41, 44)

^ odst. 17 Glej preučevalno opombo »vztrajni« v publikaciji Reference za Življenje in oznanjevanje – delovni zvezek, julij 2018, stran 4.

^ odst. 60 OPIS SLIK: PRVI KORAK: Brat in sestra prideta v kraljestveno dvorano. Ko sta s soverniki skupaj na shodu, sta prisotna na dogodku, kjer deluje Jehovov sveti duh. DRUGI KORAK: Brat in sestra sta pripravljena, da sodelujeta na shodu. Ta koraka veljata tudi za druge dejavnosti, ki smo jih pregledali v tem članku, kot so preučevanje Božje Besede, oznanjevanje in molitev k Jehovu.