Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Jehova vodi svoje ljudstvo na poti v življenje

Jehova vodi svoje ljudstvo na poti v življenje

Ta je tista pot. Hodite po njej. (IZA. 30:21)

PESMI: 65, 48

1., 2. a) Katero opozorilo je mnogim rešilo življenje? (Glej sliko pri naslovu.) b) Kako nas Bog vodi in nam s tem rešuje življenje?

»USTAVI SE, POGLEJ IN POSLUŠAJ!« Te besede so mnogim rešile življenje. Pred več kot 100 leti so bile napisane na velikih znakih, ki so stali pred železniškimi prehodi v Severni Ameriki. Zakaj so bili postavljeni? Da vozila ne bi prečkala proge v napačnem trenutku in bi jih zadel drveči vlak. Upoštevanje tega opozorila je posamezniku torej rešilo življenje.

2 Jehova pa nam ne postavlja opozorilnih znakov, ampak dela nekaj boljšega. Tako rekoč stoji pred svojim ljudstvom in ga usmerja proti večnemu življenju, stran od nevarnosti. Še več, podoben je pastirju, ki ljubeče skrbi za čredo – ovce pravilno usmerja in opozarja, da ne bi zašle v nevarnost. (Beri Izaija 30:20, 21.)

JEHOVA JE VEDNO VODIL SVOJE LJUDSTVO

3. Kako se je človeška družina znašla na poti, ki vodi v smrt?

3 Če se ozremo v preteklost, je Jehova ljudem vedno priskrbel določna navodila oziroma smernice. V edenskem vrtu je na primer dal jasna navodila, ki bi človeško družino usmerjala  k večnemu življenju in sreči. (1. Mojz. 2:15–17) Če bi Adam in Eva upoštevala njegovo vodstvo, bi jima bile prihranjene tragične posledice – življenje polno bolečin, na koncu pa smrt brez kakršnega koli upanja. Toda Eva ni ubogala, ampak je raje poslušala nasvet, ki ji ga je, kot je bilo videti, dala navadna žival. Adam pa je poslušal ženin glas, glas smrtnega človeka. Tako sta oba zavrnila vodstvo njunega ljubečega Očeta. Posledica tega je bila, da se je vsa človeška družina znašla na poti, ki vodi v smrt.

4. a) Zakaj so bila po potopu potrebna nova navodila? b) Kaj glede Boga so odkrile nove okoliščine?

4 V Noetovem času je Jehova priskrbel navodila za preživetje potopa. Po potopu je izrekel določno prepoved glede krvi. Zakaj je bilo to potrebno? Nastale so nove okoliščine – ljudem je dovolil jesti živalsko meso. To pa je zahtevalo novo navodilo: »Samo mesa z njegovo dušo, to je z njegovo krvjo, ne smete jesti.« (1. Mojz. 9:1–4) Spremenjene okoliščine so jasno odkrile, kako Bog gleda na to, kar pripada njemu, na življenje. Kot stvarnik in tisti, ki nam je dal življenje, ima pravico, da postavlja pravila glede življenja. Odredil je denimo, da človek ne sme vzeti življenja sočloveku. Bogu sta kri in življenje sveta, zato mu bo odgovarjal vsak, ki krši njegove zakone glede krvi ali življenja. (1. Mojz. 9:5, 6)

5. Kaj si bomo pogledali v nadaljevanju in zakaj?

5 V nadaljevanju si bomo pogledali še nekaj drugih primerov iz zgodovine, kako je Bog vodil svoje služabnike. To nam bo pomagalo, da bomo na poti v novi svet še bolj odločeni upoštevati Jehovovo vodstvo.

NOV NAROD, NOVA NAVODILA

6. Zakaj je Bog Izraelcem moral dati zakone in kako so morali gledati nanje?

6 V Mojzesovih dneh je Božje ljudstvo potrebovalo jasna navodila glede vedenja in čaščenja. Zakaj? Znova je šlo za spremenjene okoliščine. Jakobovi potomci so več kot dve stoletji živeli pod vlado Egipčanov. Prebivali so v deželi, kjer so bili obkroženi z ljudmi, ki so častili mrtve, malikovali in nasploh živeli skladno z verovanji in običaji, ki so bili v sramoto Bogu. Ko so bili rešeni egiptovske tiranije, so potrebovali nova navodila. Niso bili več ujetniki, ampak svobodno ljudstvo, ki se podreja samo Jehovovim zakonom. V nekaterih strokovnih delih piše, da hebrejska beseda za »zakon« izvira iz korena besede, ki pomeni »usmerjati, voditi, dajati napotke«. Mojzesova postava jih je kakor zid ščitila pred nemoralo in izprijenimi verskimi običaji drugih narodov. Kadar so Izraelci poslušali Boga, jih je blagoslavljal. Kadar pa ga niso, so trpeli strašne posledice. (Beri 5. Mojzesova 28:1, 2, 15.)

7. a) Iz katerega drugega razloga je Jehova svojemu ljudstvu dal navodila? b) V katerem smislu je bila Postava varuhinja?

7 Izraelci pa so navodila potrebovali še iz enega razloga. Postava je usmerjala njihovo pozornost na dogodek, ki je imel pomembno vlogo pri izpolnitvi Jehovovega namena. To je bil prihod Mesija, Jezusa Kristusa. Ker so imeli Postavo, so se bolj kot kdaj prej zavedali, da so nepopolni. Poleg tega jim je pomagala dojeti, da potrebujejo odkupnino oziroma popolno žrtev, ki bi v celoti pokrila njihove grehe. (Gal. 3:19; Heb. 10:1–10) Pomagala je tudi varovati rodovno linijo, iz katere je izšel Mesija,  in ga prepoznati, ko se je pojavil. Da, Postava je imela vlogo začasne »vzgojiteljice« oziroma varuhinje, ki je vodila h Kristusu. (Gal. 3:23, 24)

8. Zakaj bi nas morala voditi načela v Postavi?

8 Navodila v Postavi, ki je bila dana Izraelcem, lahko koristijo tudi nam kristjanom. Kako pa? Lahko se ustavimo in pogledamo načela, ki vejejo iz nje. Čeprav nismo pod Postavo, lahko mnoge zakone v njej vzamemo kot zanesljive smernice v vsakodnevnem življenju in pri čaščenju našega svetega Boga Jehova. Te zakone je dal zapisati v Biblijo, da bi se iz njih učili, da bi nas vodila načela, ki vejejo iz njih, in da bi bili hvaležni za krščanska moralna merila, višja od tistih v Postavi. Poslušaj, kaj je rekel Jezus: »Slišali ste, da je bilo rečeno: ‚Ne prešuštvuj.‘ Jaz pa vam pravim, da vsak, ki gleda žensko, tako da do nje začuti strast, je v svojem srcu že prešuštvoval z njo.« Torej ni dovolj le to, da se ogibamo prešuštva, ampak moramo zatreti tudi nemoralno poželenje. (Mat. 5:27, 28)

9. Zaradi katerih novih okoliščin je Bog dal drugačna navodila?

9 Po tem, ko je Jezus nastopil v vlogi Mesija, je moral Bog dati nova navodila in še bolj razkriti svoj namen. Zopet je do tega prišlo zaradi novih okoliščin. Leta 33 n. št. je Jehova svojo naklonjenost preusmeril z Izraelove občine na krščansko občino.

NAVODILA ZA NOV, DUHOVNI NAROD

10. Zakaj je krščanska občina dobila nove zakone in v čem so bili drugačni od tistih, ki so bili dani Izraelcem?

10 Ko je v prvem stoletju začela delovati krščanska ureditev, je Božje ljudstvo prejelo nova ali razširjena navodila glede čaščenja in vedenja. Ti predani Božji služabniki so bili v novi zavezi. Mojzesova postava je bila dana enemu narodu – naravnemu Izraelu. Duhovni Izrael pa naj bi sestavljali ljudje iz mnogih narodov in različnih okolij. Res, »Bog ni pristranski, temveč [. . .] mu je v vsakem narodu sprejemljiv tisti, ki se ga boji in ravna pravično«. (Apd. 10:34, 35) Naravnemu Izraelu je življenje v Obljubljeni deželi urejala Mojzesova postava z zakoni, vklesanimi v kamen. Duhovni Izrael pa vodi »Kristusova postava«, ki v glavnem temelji na načelih, zapisanih v srce. »Kristusova postava« naj bi veljala za kristjane, kjer koli živijo, in jim tudi koristila. (Gal. 6:2)

11. Na katera vidika krščanskega življenja naj bi vplivala »Kristusova postava«?

11 Duhovnemu Izraelu so zelo koristila navodila, ki jih je Bog dajal po svojem Sinu. Malo preden je začela veljati nova zaveza, je Jezus izrekel dve pomembni zapovedi. Prva se je nanašala na oznanjevanje, druga pa se je osredotočala na to, kako naj bi Jezusovi sledilci ravnali drug z drugim. Namenjeni sta bili vsem kristjanom, zato veljata tudi za vse današnje prave častilce, bodisi da imajo nebeško bodisi zemeljsko upanje.

12. Kaj je bilo novega glede oznanjevanja?

12 Poglejmo zapoved glede oznanjevanja dobre novice, ki jo je Jezus dal svojim sledilcem. V stoletjih pred tem so Izraelci prisrčno sprejeli pripadnike drugih narodov, ko so ti prišli v Izrael, da bi služili Jehovu. (1. kra. 8:41–43) Tako je bilo, preden je Jezus dal zapoved, zapisano v Mateju 28:19, 20. (Beri.) Učencem je pravzaprav rekel,  naj gredo k vsem ljudem. Na binkošti leta 33 n. št. se je zgodilo nekaj, kar je dokazovalo, da je Jehova ubral novo strategijo – evangelij naj bi se širil po vsem svetu. Približno 120 članom nove krščanske občine je po svetem duhu omogočil, da so Judom in spreobrnjencem začeli govoriti v različnih jezikih. (Apd. 2:4–11) Nato je oznanjevalsko področje zajelo še Samarijo. Leta 36 n. št. pa se je razširilo tudi v dežele, v katerih so živeli neobrezani Nejudje. Lahko bi rekli, da so kristjani svoje oznanjevalsko področje razširili z »ribnika« Judov na »ocean« človeštva.

13., 14. a) Kaj pomeni Jezusova »nova zapoved«? b) Kaj se naučimo iz Jezusovega zgleda?

13 Nadalje si poglejmo, kako naj bi ravnali s soverniki. Jezus nam je dal »novo zapoved«. (Beri Janez 13:34, 35.) Ta zapoved ne pomeni le tega, da naj bi kazali ljubezen drug drugemu v vsakodnevnem življenju, temveč bi morali za sovernike biti pripravljeni celo umreti. Tega Mojzesova postava ni določala. (Mat. 22:39; 1. Jan. 3:16)

14 Jezus nam je dal najodličnejši zgled. Njegova ljubezen do učencev je bila požrtvovalna. In ker je imel takšno ljubezen, je bil zanje pripravljen umreti. Enako ljubezen je pričakoval od svojih učencev, med katere spadamo tudi mi. Za sokristjane moramo biti pripravljeni tudi kaj pretrpeti in morda celo umreti. (1. Tes. 2:8)

NAVODILA V NAŠEM ČASU IN V PRIHODNOSTI

15., 16. V katerih novih okoliščinah smo danes in kako nas Bog vodi?

15 Jezus svoje služabnike oskrbuje z duhovno hrano ob pravem času še zlasti od takrat, ko je postavil »zvestega in preudarnega sužnja«. (Mat. 24:45–47) Ta hrana vsebuje tudi pomembna navodila, ki so potrebna zaradi novih okoliščin.

16 Živimo namreč v času, ki ga Biblija imenuje »zadnji dnevi«, v bližnji prihodnosti pa nas čaka stiska, kakršne še ni bilo. (2. Tim. 3:1; Mar. 13:19) Poleg tega so bili Satan in njegovi demoni vrženi iz nebes. Njihovo delovanje je omejeno na bližino zemlje, zaradi česar njeni prebivalci občutijo veliko gorje. (Raz. 12:9, 12) Zaupana nam je tudi naloga, da sodelujemo v zgodovinski oznanjevalski kampanji, kakršne še ni bilo, saj nobena druga ni zajela toliko narodov in jezikov!

17., 18. Kako bi se morali odzvati na navodila?

17 Na oznanjevanju si lahko pomagamo s številnimi pripomočki, ki jih za nas pripravlja Božja organizacija. Ali jih rad uporabljaš? Ali si na shodih pozoren na napotke glede tega, kako jih lahko učinkovito uporabljamo? Ali na te napotke gledaš, kot da so od Boga?

18 Prav res, da bi nas Bog lahko blagoslavljal, moramo biti pozorni na vsa navodila, ki jih dobimo po krščanski občini. Če smo že zdaj poslušni, bomo lažje upoštevali navodila med »veliko stisko«, med katero bo uničena celotna Satanova hudobna stvarnost. (Mat. 24:21) Zatem bomo za življenje v novem svetu na zemlji, ki bo popolnoma osvobojena Satanovega vpliva, potrebovali nova navodila.

V raju se bodo razvili zvitki, v katerih bomo dobili navodila za življenje v novem svetu. (Glej odstavka 19, 20.)

19., 20. Kateri zvitki se bodo razvili in kaj dobrega bo to prineslo?

19 Nova navodila so potrebovali Izraelci pod Mojzesovim vodstvom in  kasneje krščanska občina pod »Kristusovo postavo«. Podobno bo v novem svetu. Sveto pismo nam sporoča, da se bodo takrat razvili zvitki z navodili za življenje. (Beri Razodetje 20:12.) V zvitkih bo najverjetneje zapisano to, kar bo Jehova takrat pričakoval od ljudi. Vsi ljudje skupaj s tistimi, ki bodo obujeni, jih bodo preučevali in tako izvedeli, kaj Bog želi od njih. Iz zvitkov bomo gotovo še več spoznali o tem, kako Jehova razmišlja. Prebivalci raja bodo še bolj razumeli Sveto pismo in bili seznanjeni z vsebino novih zvitkov. Vse to jim bo gotovo pomagalo, da se bodo med seboj ljubili in spoštovali ter drug z drugim ravnali dostojanstveno. (Iza. 26:9) Samo predstavljaj si, kakšen izobraževalni program bo potekal pod vodstvom kralja Jezusa Kristusa!

20 Tiste, ki bodo dovzetni za to, kar bo »pisalo v zvitkih«, čaka večno življenje. Jehova bo ime vsakega, ki mu bo v zadnji preizkušnji ostal zvest, trajno zapisal v »zvitek življenja«. To je lahko tvoja prihodnost! Če se že sedaj USTAVIMO, da bi razmislili o Božji Besedi, POGLEDAMO vanjo, da bi razumeli, kaj pomeni za nas, in POSLUŠAMO, tako da ubogamo Božja navodila v njej, se lahko veselimo tega, da bomo preživeli veliko stisko in vso večnost spoznavali našega neizmerno modrega in ljubečega Boga Jehova. (Prid. 3:11; Rim. 11:33)