Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Mir – kako ga lahko najdemo?

Mir – kako ga lahko najdemo?

ŽIVIMO v svetu, polnem težav, zato se moramo močno truditi, da dosežemo mir. Vendar tudi ko občutimo nekoliko miru, ga pogosto težko obdržimo. Kaj piše v Božji Besedi o tem, kako lahko najdemo pravi in trajni mir? In kako lahko pri tem pomagamo drugim?

KAJ JE POTREBNO ZA PRAVI MIR?

Da bi uživali pravi mir, moramo imeti občutek varnosti in zadovoljstva. Prav tako je pomembno, da sklepamo močna prijateljstva. Za trajni mir pa je najpomembnejše to, da razvijamo tesno prijateljstvo z Bogom. Kako lahko to delamo?

Življenjske skrbi mnoge oropajo miru.

Če ubogamo Jehovove pravične zapovedi in načela, kažemo, da Jehovu zaupamo in želimo biti z njim v miru. (Jer. 17:7, 8; Jak. 2:22, 23) Zato se nam Jehova približa in nas blagoslovi z notranjim mirom. V Izaiju 32:17 piše: »Delo pravičnosti bo mir, sad pravičnosti bosta mirnost in brezskrbnost za vselej.« Pravi notranji mir lahko najdemo tako, da iz vsega srca ubogamo Jehova. (Iza. 48:18, 19)

Pri razvijanju trajnega miru nam pomaga tudi izjemno darilo našega nebeškega Očeta – sveti duh. (Apd. 9:31)

BOŽJI DUH NAM POMAGA RAZVIJATI MIR

Apostol Pavel je mir navedel kot tretjo lastnost »sadu duha«. (Gal. 5:22, 23) Ker je pravi mir del sadu Božjega duha, se moramo za to, da bi razvili takšen mir, prepustiti vplivu svetega duha. Razmislimo o dveh načinih, kako nam lahko Božji duh pomaga najti mir.

 Prvič, pri razvijanju miru nam pomaga redno branje Božje navdihnjene Besede. (Ps. 1:2, 3) Ko poglobljeno premišljujemo o svetopisemskem sporočilu, nam Božji duh pomaga razumeti, kako na različne zadeve gleda Jehova. Vidimo lahko denimo, zaradi česa ostane miren in zakaj mu je mir tako pomemben. Če udejanjamo takšen pouk iz Božje Besede, bomo v svojem življenju občutili več miru. (Preg. 3:1, 2)

Drugič, moliti moramo za Božjega svetega duha. (Luk. 11:13) Jehova tistim, ki iščejo njegovo pomoč, obljublja: »Božji mir, ki presega vsako misel, bo po Kristusu Jezusu stražil vaše srce in um.« (Fil. 4:6, 7) Če redno molimo in prosimo za Jehovovega duha, nas Bog napolni z notranjim mirom, ki ga dobijo samo tisti, ki uživajo z njim dragoceno prijateljstvo. (Rim. 15:13)

Kako so nekateri udejanjali ta svetopisemski nasvet in naredili potrebne spremembe, da so si lahko pridobili trajni mir – z Jehovom, seboj in drugimi?

KAKO SO NAŠLI TRAJNI MIR

Nekateri posamezniki v današnji krščanski občini so bili nekoč hitre jeze, zdaj pa so pri ravnanju z drugimi bolj obzirni, prijazni, potrpežljivi in miroljubni. * (Preg. 29:22) Bodi pozoren, kako se je to izkazalo za resnično pri dveh kraljestvenih oznanjevalcih, ki sta s pomočjo Božjega duha premagala jezo in sta sedaj z drugimi v miru.

Upoštevanje svetopisemskih načel in molitev za Božjega duha nam bosta pomagala najti mir.

David je imel napačno stališče, ki je vplivalo na njegovo govorjenje. Preden je svoje življenje posvetil Bogu, je bil pogosto kritičen do drugih in je s svojimi domačimi osorno govoril. Sčasoma je uvidel, da se mora spremeniti in postati miroljuben. Kako si je pridobil mir? Takole pove: »V svojem življenju sem začel udejanjati svetopisemska načela, in v družini smo se pričeli bolj spoštovati.«

Rachel je odraščala v okolju, ki je slabo vplivalo na njeno vedenje. Takole priznava:  »Še vedno se bojujem z jezo, saj sem odraščala v družini, kjer je bila jeza nekaj pogostega.« Kaj ji pomaga, da je miroljubnejša? Takole odgovarja: »Redno molim k Jehovu in ga prosim za pomoč.«

David in Rachel sta samo dva zgleda tega, da udejanjanje navdihnjenih svetopisemskih načel in zanašanje na pomoč Božjega duha v nas rodita mir. Čeprav živimo v sovražnem svetu, lahko imamo notranji mir, ki prispeva k slogi z našimi družinskimi člani in sokristjani. Vendar nas Jehova spodbuja, naj bomo »v miru z vsemi ljudmi«. (Rim. 12:18) Ali je to res mogoče in katere so koristi, če si prizadevamo za mir?

PRIZADEVAJMO SI ZA MIR Z DRUGIMI

Ljudem oznanjujemo, ker želimo, da bi tudi oni imeli koristi od sporočila miru o Božjem kraljestvu. (Iza. 9:6, 7; Mat. 24:14) Veseli smo, da se številni odzovejo. Tako se osvobodijo obupa ali jeze, ki jo občutijo zaradi vsega, kar vidijo, da se dogaja okrog njih. Pravzaprav imajo sedaj pravo upanje za prihodnost in to jih spodbuja, da upoštevajo nasvet: »Išči mir in si zanj prizadevaj.« (Ps. 34:14)

Vendar se vsi ne odzovejo pozitivno na naše sporočilo, vsaj na začetku ne. (Jan. 3:19) Tudi takrat nam Božji duh pomaga, da jim dobro novico predstavimo mirno in spoštljivo. Tako upoštevamo Jezusova navodila za oznanjevanje, ki so zapisana v Mateju 10:11–13: »Ko vstopate v hišo, pozdravite stanovalce, in če je hiša vredna tega, naj pride nanjo mir, ki ji ga želite, če pa ni vredna, naj se vaš mir vrne k vam.« Če upoštevamo Jezusov nasvet, lahko od stanovalca odidemo v miru in upamo, da bo sporočilu prisluhnil drugič.

K miru prav tako prispevamo, ko smo spoštljivi do vladnih uradnikov – tudi do tistih, ki morda nasprotujejo našemu delu. Na primer, vlada neke afriške države zaradi predsodkov ni odobrila dovoljenja za gradnjo kraljestvenih dvoran. Priče so skušale stvar mirno rešiti, zato so pooblastile nekega brata, ki je v preteklosti služil kot misijonar v tej afriški državi, da obišče veleposlaništvo te države v Londonu. Brat naj bi uradniku opisal miroljubno delo, ki ga Jehovove priče opravljajo v tisti afriški državi. Kako uspešen je bil obisk?

»Ko sem prišel do receptorke,« pove, »sem glede na njeno obleko sklepal, da je iz plemena, katerega jezik sem se v preteklosti naučil. Zato sem jo pozdravil v njenem jeziku. Presenečena me je vprašala: ‚Zakaj ste se oglasili?‘ Prijazno sem ji povedal, da bi rad govoril z veleposlanikom. Telefonirala je uradniku, ki je nato prišel iz svoje pisarne in me pozdravil v plemenskem jeziku. Zatem je pazljivo prisluhnil, ko sem mu pripovedoval o miroljubnih dejavnostih Prič.«

Bratova spoštljiva razlaga je razbila veliko veleposlanikovih napačnih predstav in predsodkov do našega dela. Nekoliko kasneje je vlada te afriške države odpravila gradbene omejitve. Kako zelo so bili bratje in sestre veseli tega miroljubnega izida! Zares, to, da z drugimi ravnamo spoštljivo, obrodi veliko odličnih rezultatov, tudi mir.

MIR LAHKO UŽIVAMO VEČNO

Danes Jehovovo ljudstvo uživa duhovni raj, v katerem vlada mir. K temu miru prispevaš svoj del, ko se v življenju trudiš razvijati to lastnost sadu duha. Najpomembnejše pa je, da si tako pridobiš Jehovovo odobravanje in da boš v Božjem novem svetu vso večnost užival obilje miru. (2. Pet. 3:13, 14)

^ odst. 13 Prijaznost bomo obravnavali v enem od naslednjih člankov iz tega sklopa o sadu Božjega svetega duha.