Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

»Pojdite torej in mi pridobivajte učence med ljudmi iz vseh narodov«

»Pojdite torej in mi pridobivajte učence med ljudmi iz vseh narodov«

Pojdite in mi pridobivajte učence med ljudmi iz vseh narodov. Krščujte jih ter jih učite, naj izpolnjujejo vse, kar sem vam zapovedal. (MAT. 28:19, 20)

PESMI: 141, 97

1., 2. Katera vprašanja se postavljajo zaradi Jezusovih besed, zapisanih v Mateju 24:14?

NAJSIBO da se ljudje strinjajo z nami ali pa nam močno nasprotujejo, le redki zanikajo, da smo Jehovove priče kot skupina dobro poznani po svoji oznanjevalski dejavnosti. Morda si na oznanjevanju celo srečal ljudi, ki so rekli, da se sicer ne strinjajo z našim verovanjem, da pa nas spoštujejo zaradi dela, ki ga opravljamo. Kot vemo, je Jezus napovedal, da se bo dobra novica o Kraljestvu oznanjevala po vsej naseljeni zemlji. (Mat. 24:14) Toda kako vemo, da z delom, ki ga opravljamo, izpolnjujemo to Jezusovo prerokbo? Ali bi bili domišljavi, če bi menili, da smo mi tisti, ki opravljamo to delo?

2 Številne verske skupnosti menijo, da oznanjujejo evangelij oziroma dobro novico. Vendar je njihovo delovanje pogosto omejeno na izpovedi o tem, kako so spoznali Jezusa,  na cerkveno bogoslužje ali na verski program v medijih, denimo po televiziji ali na internetu. Drugi se posvečajo predvsem dobrodelnim dejavnostim oziroma so njihova prizadevanja usmerjena v medicino in izobraževanje. Koliko se vse to sklada s tem, kar je Jezus zapovedal svojim učencem?

3. Katere štiri naloge morajo opravljati Jezusovi sledilci glede na to, kar piše v Mateju 28:19, 20?

3 Ali naj bi Jezusovi učenci sedeli križem rok in čakali, da bodo ljudje prišli k njim? Nikakor! Po vstajenju je Jezus nagovoril več sto učencev in jim rekel: »Pojdite torej in mi pridobivajte učence med ljudmi iz vseh narodov. Krščujte jih [. . .] ter jih učite, naj izpolnjujejo vse, kar sem vam zapovedal.« (Mat. 28:19, 20) Potemtakem moramo opravljati štiri naloge. Pridobivati moramo učence, jih krščevati in učiti. Toda kaj nam je Jezus kot prvo zapovedal? Rekel je: »Pojdite.« Neki biblijski učenjak je glede te zapovedi napisal: »Naloga ‚Pojdite‘ je dana vsakemu verniku, bodisi da živi čez ulico bodisi na drugi strani oceana.« (Mat. 10:7; Luk. 10:3)

4. Kaj pomeni, da smo ribiči ljudi?

4 Ali je Jezus meril le na individualna prizadevanja svojih sledilcev ali pa je imel v mislih organizirano oznanjevanje dobre novice? Ker posameznik ne more iti k »vsem narodom«, je za to delo potrebno organizirano prizadevanje mnogih. Jezus je to nakazal, ko je učenca povabil, naj postaneta »ribiča ljudi«. (Beri Matej 4:18–22.) Pri tem ni imel v mislih samotnega ribiča z vrvico in vabo, ki ležerno sedi in čaka, da bo kakšna riba prijela. V mislih je imel lovljenje rib z mrežami. Delo z njimi je bilo naporno in je včasih zahtevalo organizirano sodelovanje mnogih. (Luk. 5:1–11)

5. Na katera štiri vprašanja moramo dobiti odgovor in zakaj?

5 Da bi ugotovili, kdo danes oznanjuje dobro novico in s tem izpolnjuje Jezusovo prerokbo, moramo dobiti odgovor na štiri vprašanja:

  • Katero sporočilo bi morali oznanjevati?

  • Kaj bi moral biti naš motiv za oznanjevanje?

  • Katere metode bi morali uporabljati?

  • Kako obsežno naj bi bilo oznanjevanje in kako dolgo naj bi trajalo?

Odgovor na ta vprašanja nam bo pomagal ugotoviti, kdo opravlja to delo, ki rešuje življenja, in okrepil našo odločenost, da bomo pri tem delu zvesto vztrajali. (1. Tim. 4:16)

KAJ BI MORALO BITI SPOROČILO?

6. Zakaj si lahko prepričan, da Jehovove priče oznanjujejo pravo sporočilo?

6 Beri Luka 4:43. Jezus je oznanjeval »dobro novico o Božjem kraljestvu« in isto je pričakoval od svojih učencev. Katera skupina ljudi oznanjuje to sporočilo »vsem narodom«? Odgovor je jasen – samo Jehovove priče. To priznavajo celo nekateri nasprotniki. Nekoč je denimo misijonarski duhovnik našemu bratu dejal, da je živel že v več deželah in da je v vsaki vprašal Priče, katero sporočilo oznanjujejo. Kako so mu odgovorile? Rekel je: »Vse so bile tako neumne, da so enako odgovorile: ‚Dobro novico o Kraljestvu.‘« Vendar te Priče še zdaleč niso bile »neumne«, ampak so govorile enotno, tako kakor bi  pravi kristjani morali. (1. Kor. 1:10) Božje kraljestvo je tudi glavno sporočilo revije Stražni stolp oznanja Jehovovo kraljestvo. Ta revija je na voljo v 254 jezikih, vsaka številka pa v povprečju izide v skoraj 59,000.000 izvodov, zaradi česar je najbolj razširjena revija na svetu.

7. Kako vemo, da duhovniki tako imenovanega krščanstva ne oznanjujejo pravega sporočila?

7 Duhovniki tako imenovanega krščanstva ne oznanjujejo Božjega kraljestva. Kadar pa ga že omenjajo, mnogi govorijo, da je to nekaj, kar je v srcu kristjanov. (Luk. 17:21) Ljudem ne pomagajo razumeti, da je Božje kraljestvo nebeška vlada z Jezusom Kristusom na čelu, da bo rešilo vse človeške probleme in da bo kmalu odstranilo vso hudobijo z zemlje. (Raz. 19:11–21) Jezusa se spominjajo kot dojenčka ob božiču in kot umirajočega človeka ob veliki noči. Videti je, da pravzaprav sploh ne vedo, kaj bo Jezus dosegel kot novi vladar zemlje. Izpred oči so izgubili sporočilo, ki naj bi ga oznanjevali. Ali je potem kaj čudnega, da so izpred oči izgubili tudi pravi motiv za opravljanje tega dela?

KAJ BI MORAL BITI NAŠ MOTIV?

8. Kaj ni pravi motiv za oznanjevanje?

8 Kaj bi moral biti naš motiv za oznanjevanje? Prav gotovo ne to, da bi zbirali denar ali gradili razkošne stavbe. Jezus je svojim učencem rekel: »Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte.« (Mat. 10:8) Z Božjo besedo ne bi smeli trgovati. (2. Kor. 2:17) Tisti, ki oznanjujejo, tega dela ne bi smeli opravljati iz osebnih koristi. (Beri Apostolska dela 20:33–35.) Večina Cerkva je kljub temu jasnemu navodilu skrenila v napačno smer – posvečajo se zbiranju denarja ali temu, da bi finančno preživele. Podpirati morajo plačano duhovščino in še cel kup drugih zaposlenih. Mnogi voditelji tako imenovanega krščanstva so si nakopičili veliko bogastva. (Raz. 17:4, 5)

9. Kako Jehovove priče dokazujemo, da imamo pravi motiv za oznanjevanje?

9 Kako pa se finančno podpira delo Jehovovih prič? Naše delo se podpira s prostovoljnimi prispevki. (2. Kor. 9:7) V naših kraljestvenih dvoranah ali na zborovanjih ni nabirk. Vseeno pa smo samo v preteklem letu oznanjevali dobro novico 1.930,000.000 ur in vsak mesec vodili več kot 9,000.000 brezplačnih svetopisemskih tečajev. Pri tem je osupljivo to, da za svoje delo nismo plačani in da z veseljem pokrijemo lastne stroške. Neki raziskovalec je glede dela, ki ga opravljajo Jehovove priče, napisal: »Njihov glavni cilj je oznanjevanje in poučevanje. [. . .] Nimajo duhovščine, zato so stroški občutno manjši.« Kaj bi torej moral biti naš motiv za opravljanje tega dela? Preprosto povedano, to delo opravljamo prostovoljno, ker imamo radi Jehova in bližnjega. Ker kažemo takšnega voljnega duha, izpolnjujemo prerokbo iz Psalma 110:3. (Beri.)

KATERE METODE BI MORALI UPORABLJATI?

Ljudem oznanjujemo, kjer koli jih lahko najdemo. (Glej odstavek 10.)

10. Katere metode oznanjevanja so uporabljali Jezus in njegovi učenci?

10 Katere metode oznanjevanja dobre novice so uporabljali Jezus in njegovi učenci? Šli so k ljudem, kjer koli so jih lahko našli – na javnih krajih in na njihovem domu. Na oznanjevanju so po hišah iskali tiste, ki so vredni. (Mat. 10:11; Luk. 8:1; Apd. 5:42; 20:20) Ta sistematična  metoda pokaže, da niso bili pristranski.

11., 12. V čem se Jehovove priče razlikujemo od pripadnikov tako imenovanega krščanstva, ko gre za oznanjevanje dobre novice?

11 Koliko to delajo Cerkve tako imenovanega krščanstva? Večina članov Cerkva oznanjevanje z veseljem prepušča plačanim duhovnikom. Kot kaže, se duhovniki tako imenovanega krščanstva, namesto da bi bili ribiči ljudi, zanimajo samo za »ribe«, ki jih že imajo. Res je, da se nekateri duhovniki tu in tam morda zavzemajo za kakšno obliko širjenja evangelija. Na začetku leta 2001 je na primer papež Janez Pavel II. v pismu napisal: »V teh letih sem tolikokrat ponovil poziv k novi evangelizaciji. Zdaj temu ponovno pritrjujem [. . .]. V sebi moramo oživiti razvneto čustvovanje apostola Pavla: ‚Gorje meni, če evangelija ne bi oznanjal!‘« Papež je v nadaljevanju dejal, da ta misijonarska dejavnost »ne bo mogla biti stvar, ki bi bila zaupana peščici izbranih ‚strokovnjakov‘, ampak bo morala pritegniti odgovornost vseh udov Božjega ljudstva«. Toda koliko vernikov se je na ta poziv sploh odzvalo?

12 Kako pa je z Jehovovimi pričami? Smo edini, ki oznanjujemo, da Jezus od leta 1914 vlada kot kralj. Kakor nam je naročil Jezus, nam je oznanjevanje zelo pomembno. (Mar. 13:10) V neki knjigi piše: »Za Jehovove priče je misijonarska dejavnost pomembnejša od vsega drugega.« (Pillars of Faith—American Congregations and Their Partners) Avtorica je v nadaljevanju takole povzela besede ene od Prič: »Ko naletijo na koga, ki je lačen, osamljen in slabega zdravja, skušajo pomagati, [. . .] toda nikoli ne pozabijo, da je njihova glavna naloga to, da ljudem posredujejo duhovno sporočilo o tem, da prihaja konec sveta, in o tem, kaj je treba storiti za rešitev.« Jehovove priče še naprej razglašamo to sporočilo in pri tem uporabljamo enake metode, kakor so jih Jezus in njegovi učenci.

KOLIKŠNA NAJ BI BILA OBSEG IN TRAJANJE?

13. Kako obsežno naj bi bilo oznanjevanje?

13 Jezus je glede tega, kako obsežno bo oznanjevanje, rekel, da se bo dobra novica oznanjala »po vsej naseljeni zemlji«. (Mat. 24:14) Učence naj bi pridobivali »med ljudmi iz vseh narodov«. (Mat. 28:19, 20) Potemtakem gre za vsesvetovno delo.

14., 15. Kaj dokazuje, da Jehovove priče izpolnjujemo Jezusovo prerokbo glede obsega oznanjevanja? (Glej slike pri naslovu.)

14 Da bi lažje razumeli, kako Jehovove priče izpolnjujemo Jezusovo prerokbo glede obsega oznanjevanja, poglejmo nekaj dejstev. Različne veroizpovedi v Združenih državah imajo približno 600.000 duhovnikov, medtem ko je tam Jehovovih prič kakih 1,200.000. Katoliška cerkev ima po vsem svetu malo  več kot 400.000 duhovnikov. Sedaj pa razmislimo, koliko Jehovovih prič na temelju Svetega pisma oznanjuje Kraljestvo. Po vsem svetu okoli osem milijonov prostovoljcev oznanjuje ljudem v 240 deželah. V slavo in hvalo Jehovu opravljamo velikansko delo! (Ps. 34:1; 51:15)

15 Preden pride konec, si Jehovove priče želimo z dobro novico seznaniti čim več ljudi. Zato s prevajanjem in izdajanjem svetopisemske literature opravljamo edinstveno delo. Brezplačno razdelimo na milijone knjig, revij, zloženk ter vabil na zborovanje in spominsko slovesnost. Naše publikacije obstajajo v več kot 700 jezikih. Sveto pismo – prevod novi svet je bilo v več kot 130 jezikih izdano že v preko 200 milijonih izvodov. Samo lani smo izdali približno 4,5 milijarde izvodov svetopisemske literature. Gradivo na našem uradnem spletnem mestu je na voljo v več kot 750 jezikih. Le katera druga verska skupnost opravlja kaj takšnega?

16. Kako vemo, da imamo Jehovove priče Božjega duha?

16 Kako dolgo naj bi napovedano oznanjevanje trajalo? Jezus je rekel, da se bo to svetovno delo opravljalo celotno obdobje zadnjih dni in da bo »tedaj [. . .] prišel konec«. Ali še katera druga verska skupnost oznanjuje dobro novico v teh prelomnih zadnjih dneh? Nekateri, ki jih srečamo na oznanjevanju, morda pravijo: »Mi imamo svetega duha, vi pa oznanjujete.« Ampak ali ni ravno to, da v tem delu vztrajamo, dokaz, da imamo Božjega duha? (Apd. 1:8; 1. Pet. 4:14) Kakšna verska skupnost tu in tam poskuša delati to, kar Jehovove priče uspešno delamo že ves čas, vendar se vsi ti poskusi ponavadi končajo neuspešno. Drugi omejeno obdobje sodelujejo v tako imenovanih misijonarskih dejavnostih, nato pa se vrnejo k svojemu normalnemu življenju. Zopet drugi morda celo gredo od vrat do vrat, toda kaj oznanjujejo? Iz odgovora na to vprašanje je jasno, da ne opravljajo dela, ki ga je začel Kristus.

KDO DANES V RESNICI OZNANJUJE DOBRO NOVICO?

17., 18. a) Zakaj smo lahko prepričani, da so Jehovove priče tiste, ki danes oznanjujejo dobro novico o Kraljestvu? b) Zakaj lahko to delo neprenehoma opravljamo?

17 Kdo torej danes v resnici oznanjuje dobro novico o Kraljestvu? Z vso prepričanostjo lahko rečemo: »Jehovove priče!« Zakaj smo o tem lahko tako prepričani? Ker oznanjujemo pravo sporočilo – dobro novico o Kraljestvu. S tem da gremo k ljudem, uporabljamo tudi prave metode. K oznanjevanju nas žene pravi motiv – ljubezen, ne pa finančne koristi. Delo opravljamo v največjem obsegu, tako da z dobro novico seznanjamo ljudi vseh narodov in jezikov. In opravljali ga bomo neprenehoma, leto za letom, vse dokler ne bo prišel konec.

18 Prav zares občudujemo to, kar dosega Božje ljudstvo v vznemirljivih časih, v katerih živimo. Toda kako je vse to mogoče? Apostol Pavel je v pismu Filipljanom odgovoril: »Bog je namreč ta, ki iz svoje dobre volje deluje v vas, da bi vi hoteli in delali.« (Fil. 2:13) Naj naš ljubeči Oče še naprej deluje v vseh nas, medtem ko si po svojih najboljših močeh prizadevamo temeljito opraviti svojo službo. (2. Tim. 4:5)