Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Ali Sveto pismo še naprej spreminja tvoje življenje?

Ali Sveto pismo še naprej spreminja tvoje življenje?

Preobrazite se s prenavljanjem svojega uma. (RIM. 12:2)

PESMI: 61, 52

1.–3. a) Katere spremembe po krstu morda težje naredimo? b) Kaj se lahko vprašamo, če nam je napredovati težje, kot smo pričakovali? (Glej slike pri naslovu.)

KEVIN [1] si je potem, ko je izvedel za resnico, najbolj od vsega želel tesnega prijateljstva z Jehovom. Toda mnoga leta se je ukvarjal z igrami na srečo, kadil je, popival in zlorabljal droge. Da bi mu bil Bog naklonjen, je moral opustiti to nesvetopisemsko početje. Uspelo mu je zato, ker se je oprl na Jehova in na njegovo napisano Besedo, ki ima moč preobraziti človeka. (Heb. 4:12)

2 Ali je po krstu nehal delati spremembe v življenju? Ne, saj je moral na svojih krščanskih lastnostih še naprej delati in jih izboljševati. (Efež. 4:31, 32) Presenečen je bil denimo nad tem, kako težko brzda svojo vzkipljivost. Priznal je naslednje: »Pravzaprav sem se težje naučil obvladovati jezo, kakor pa presekal stare razvade!« Ker je iskreno molil in veliko  preučeval Biblijo, je lahko naredil potrebne spremembe.

3 Mnogi smo tako kakor Kevin pred krstom morali narediti velike spremembe, da bi svoje življenje uskladili s temeljnimi svetopisemskimi zahtevami. Po krstu smo opazili, da nas čakajo manjše spremembe, ki jih moramo narediti, da bi lahko še bolje posnemali Boga in Kristusa. (Efež. 5:1, 2; 1. Pet. 2:21) Mogoče smo na primer pri sebi zaznali kritičnega duha, strah pred ljudmi, to, da radi opravljamo, ali kako drugo slabost. Ali se nam je v tem težje popraviti, kot smo pričakovali? Če je tako, morda razmišljamo: »Večje spremembe sem že naredil. Zakaj mi je potem tako težko delati manjše spremembe? Kako lahko dovolim Bibliji, da bo še naprej spreminjala moje življenje?«

BODI REALEN V SVOJIH PRIČAKOVANJIH

4. Zakaj Jehovu ne moremo ugajati z vsem, kar delamo?

4 Mi, ki smo spoznali Jehova in ga vzljubili, si iz vsega srca želimo delati to, kar mu je všeč. Vendar naj je ta želja še tako goreča, nam nepopolnost onemogoča, da bi mu venomer ugajali. Z nami je podobno kakor z apostolom Pavlom, ki je napisal: »Zmožen sem želeti dobro, toda delati dobro, tega nisem zmožen.« (Rim. 7:18; Jak. 3:2)

5. Katere spremembe smo naredili, preden smo se krstili, toda s katerimi slabostmi se morda še vedno spoprijemamo?

5 Da bi bili primerni za člane krščanske občine, smo se odvrnili od grešnih početij. (1. Kor. 6:9, 10) Še vedno pa smo nepopolni. (Kol. 3:9, 10) Zato bi bilo nerealno pričakovati, da po krstu – ali celo, če smo mnogo let v resnici – ne bomo storili nobene napake, doživeli neuspeha ali imeli težav z napačnimi željami in nagnjenji. Nekatere slabosti lahko vztrajajo leta.

6., 7. a) Zakaj lahko uživamo prijateljstvo z Jehovom kljub nepopolnosti? b) Zakaj naj se ne bi obotavljali prositi Jehova za odpuščanje?

6 Naša podedovana nepopolnost ni razlog, da ne bi mogli uživati prijateljstva z Jehovom ali mu še naprej služiti. Pomislimo: Ko nas je Jehova sprejel za svoje prijatelje, je vedel, da bomo kdaj pa kdaj storili napako. (Jan. 6:44) Ker pozna naše lastnosti in srce, se je gotovo zavedal, katere slabosti nam bodo še posebej delale težave. Vedel je tudi, da bomo občasno grešili. Toda vseeno si nas je želel za prijatelje.

7 Ljubezen je Boga navedla, da je za nas pripravil dragoceno darilo – odkupno žrtev svojega ljubljenega Sina. (Jan. 3:16) Če se na podlagi te neprecenljive žrtve pokesamo in prosimo Jehova za odpuščanje, kadar grešimo, smo lahko prepričani, da bomo ostali njegovi prijatelji. (Rim. 7:24, 25; 1. Jan. 2:1, 2) Morda se počutimo nečiste ali grešne. Ali naj bi nas to odvračalo od tega, da bi uživali koristi odkupnine? Seveda ne! To bi bilo podobno, kakor če si ne bi hoteli z vodo umiti umazanih rok. Konec koncev je odkupnina namenjena skesanim grešnikom. Zahvaljujoč odkupnini, lahko torej uživamo prijateljstvo z Jehovom, čeprav smo nepopolni. (Beri 1. Timoteju 1:15.)

8. Zakaj ne bi smeli spregledati svojih slabosti?

8 Seveda pa ne bi bilo prav, če bi svoje slabosti kar spregledali. Če želimo poglabljati prijateljstvo z Jehovom, si moramo med drugim prizadevati, da bi še bolj zvesto posnemali Njega in Kristusa  ter bili takšni, kot si želita. (Ps. 15:1–5) Poleg tega moramo po svojih najboljših močeh obvladovati nepopolna nagnjenja in jih, če je mogoče, izkoreniniti. Ne glede na to, ali smo se krstili pred kratkim ali pa smo v resnici že mnoga leta, se moramo »še naprej« popravljati. (2. Kor. 13:11)

9. Iz česa je razvidno, da si lahko nenehno oblačimo novo osebnost?

9 Za to, da bi se popravljali in odsevali »novo osebnost«, si moramo nenehno prizadevati. Pavel je sovernikom rekel: »Morali [bi] odložiti staro osebnost, ki ustreza vašemu prejšnjemu vedenju in jo kvarijo njene varljive želje, se obnavljati v sili, ki žene vaš um, in si oblačiti novo osebnost, ki je bila ustvarjena po Božji volji v resnični pravičnosti in zvestovdanosti.« (Efež. 4:22–24) Izraz »obnavljati se« nakazuje na to, da je oblačenje nove osebnosti nenehen proces. To je spodbudno, saj nam zagotavlja, da lahko, ne glede na to, kako dolgo že služimo Jehovu, še naprej delamo na svojih krščanskih lastnostih, ki sestavljajo novo osebnost, in jih izboljšujemo. Potemtakem lahko Sveto pismo še naprej spreminja naše življenje.

ZAKAJ JE TO TAKO TEŽKO?

10. Kaj moramo delati, da bi se s pomočjo Svetega pisma še naprej spreminjali, in kaj bi se ob tem morda spraševali?

10 Da bi nas Božja Beseda lahko še naprej spreminjala, si moramo močno prizadevati. Zakaj? Ali ne bi moral biti naš duhovni napredek enostavnejši, glede na to, da Jehova blagoslavlja naša prizadevanja? Ali ne bi mogel Jehova preprosto toliko omejiti naših napačnih nagnjenj, da bi z minimalnim naporom odsevali njegove lastnosti?

11.–13. Zakaj Jehova od nas pričakuje, da si bomo prizadevali premagovati svoje slabosti?

11 Ko premišljujemo o vesolju, nam je jasno, da ima Jehova ogromno moč. Sonce na primer vsako sekundo pretvori pet milijonov ton materije v energijo. Čeprav gre le delček te energije skozi Zemljino atmosfero, je na našem planetu dovolj toplote in svetlobe za ohranjanje življenja. (Ps. 74:16; Iza. 40:26) Jehova svojim zemeljskim služabnikom z veseljem da dovolj moči, ko jo potrebujejo. (Iza. 40:29) Lahko bi nam celo dal toliko moči, da bi brez vsakega truda ali učenja iz lastnih napak premagali sleherno slabost. Zakaj tega ne stori?

12 Jehova nam je podaril nekaj edinstvenega, svobodno voljo. Z odločitvijo, da bomo izpolnjevali njegovo voljo, in s tem, da to marljivo delamo, pokažemo, da ga imamo zelo radi in da mu želimo ugajati. Pokažemo pa tudi, da podpiramo njegovo vrhovno oblast. Satan je podvomil o Jehovovi pravici do vrhovne oblasti, zato našemu dobrotljivemu in hvaležnemu nebeškemu Očetu nedvomno veliko pomeni, če to njegovo oblast prostovoljno in odločno podpremo. (Job 2:3–5; Preg. 27:11) Toda če bi Jehova poskrbel, da si nam ne bi bilo treba prav nič prizadevati v boju zoper nepopolna nagnjenja, zato da bi mu ugajali, bi bila vsaka trditev, da smo mu zvestovdani in da podpiramo njegovo vrhovno oblast, brez podlage.

13 Zato nam Jehova prigovarja, naj si z »iskreno vnetostjo« prizadevamo razvijati lastnosti, ki jih ceni. (Beri 2. Petrovo 1:5–7; Kol. 3:12.) Od nas pričakuje, da se močno trudimo obvladovati svoje misli in občutke. (Rim. 8:5;  12:9) Če si v tem iskreno prizadevamo, smo še toliko bolj zadovoljni, saj vidimo, da Biblija še naprej spreminja naše življenje.

NAJ TE BOŽJA BESEDA ŠE NAPREJ SPREMINJA

14., 15. Kaj lahko naredimo, da bi razvijali lastnosti, ki so Jehovu všeč? (Glej okvir » Z branjem Biblije in molitvijo so spremenili svoje življenje«.)

14 Kaj lahko storimo, da bi ugajali Jehovu in posnemali njegove lastnosti? Ni dovolj le to, da si sestavimo program, v čem se izboljšati, in se ga lotimo, ampak moramo upoštevati Božja navodila, saj v Rimljanom 12:2 piše: »Ne oblikujte se več po tej stvarnosti, temveč se preobrazite s prenavljanjem svojega uma, da bi ugotovili, kaj je Božja volja – kaj je dobro, sprejemljivo in popolno.« Jehova nam po svoji Besedi in svetem duhu pomaga spoznati svojo voljo, jo izpolnjevati in spremeniti življenje, kolikor je treba, da bi ugodili njegovim zahtevam. Med drugim bi morali vsak dan brati Biblijo, poglobljeno premišljevati o prebranem in prositi Boga, naj nam da svetega duha. (Luk. 11:13; Gal. 5:22, 23) Če se bomo prepustili vodstvu Božjega svetega duha in svoje mišljenje uskladili z Jehovovim mišljenjem, kot ga odkriva njegova Beseda, mu bodo naše misli, besede in dejanja še bolj po volji. Kljub temu pa bomo morali nenehno paziti, da ne bi podlegli kakšni slabosti. (Preg. 4:23)

Morda ti bo koristilo, če si boš uredil zbirko svetopisemskih vrstic in člankov, ki obravnavajo tvoje slabosti, ter občasno pogledal vanjo. (Glej odstavek 15.)

15 Poleg vsakodnevnega branja Biblije moramo Božjo Besedo preučevati skupaj s krščanskimi publikacijami v želji, da bi posnemali Jehovove čudovite lastnosti. Nekateri so ugotovili, da si je praktično urediti zbirko svetopisemskih vrstic in člankov iz Stražnega stolpa ali Prebudite se!, ki še zlasti pomagajo razvijati krščanske lastnosti oziroma premagati to ali ono slabost. Občasno pa v to zbirko tudi pogledajo.

16. Zakaj ne bi smeli biti razočarani, če sprememb ne moremo narediti hitro?

16 Če se nam zdi, da je naš duhovni napredek počasen, se spomnimo, da je za takšno rast potreben čas. Razvijanje duhovnih lastnosti je nenehen proces. Ko si prizadevamo, da bi Biblija v naše življenje vnašala pozitivne spremembe, moramo biti potrpežljivi. Sprva morda potrebujemo precej samodiscipline, da bi lahko delali to, kar je po Svetem pismu prav. Sčasoma pa nam bo misliti in ravnati po Božje verjetno lažje in naravnejše, saj bodo naše misli in dejanja  postopoma vse bolj v skladu z Božjimi. (Ps. 37:31; Preg. 23:12; Gal. 5:16, 17)

IMEJ V MISLIH VELIČASTNO PRIHODNOST

17. Kakšne čudovite prihodnosti se lahko veselimo, če smo zvestovdani Jehovu?

17 Jehova bo svoje zvestovdane častilce navsezadnje počastil s tem, da mu bodo popolni služili večno. Takrat nam Božjih lastnosti ne bo več težko odsevati, ampak bomo to delali z največjim veseljem. Ker pa je naš ljubeči Bog za nas dal odkupnino, ga smemo častiti že zdaj. To lahko delamo kljub nepopolnosti, če si nenehno prizadevamo živeti po njegovi Besedi, ki ima moč preobraziti človeka.

18., 19. Zakaj smo lahko prepričani, da Biblija lahko še naprej spreminja naše življenje?

18 Prej omenjeni Kevin si je iz vsega srca prizadeval, da bi bil manj vzkipljiv. Poglobljeno je premišljeval o biblijskih načelih in jih upošteval ter sprejel pomoč in nasvete sokristjanov. V nekaj letih se je zelo izboljšal. Sčasoma je izpolnil pogoje za strežnega služabnika, sedaj pa je že 20 let starešina v občini. Kljub temu se zaveda, da mora stalno paziti, da ne bi ponovil kakšne napake.

19 Kevinova izkušnja pokaže, da Biblija pomaga Božjim služabnikom, da še naprej delajo pozitivne spremembe v svojem življenju. Zato vselej dovolimo Božji Besedi, da nas oblikuje in zbližuje z Jehovom. (Ps. 25:14) Ko bomo videli, kako bo Jehova blagoslavljal naše prizadevanje, bo to jasno dokazovalo, da Biblija lahko še naprej spreminja naše življenje. (Ps. 34:8)

^ [1] (odstavek 1) Ime je spremenjeno.