Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Ali se spomniš?

Ali se spomniš?

Ali si skrbno prebral zadnje številke Stražnega stolpa? Poglej, ali lahko odgovoriš na naslednja vprašanja:

Katere štiri stvari lahko naredimo, da bi izboljšali svoje petje?

Bodimo vzravnani in visoko držimo pesmarico. Pravilno dihajmo. Če usta široko odpremo in zapojemo s polnim glasom, bomo lahko peli glasneje. (w17.11, str. 5)

Kaj je izjemnega glede lokacije zavetnih mest v Izraelu in cest, ki so vodile do teh mest?

Po deželi je bilo porazdeljenih šest zavetnih mest. Do njih so vodile ceste, ki so jih ohranjali v dobrem stanju. Posameznik je lahko tako sorazmerno hitro in enostavno našel zavetje. (w17.11, str. 14)

Zakaj je Božje darilo, Jezusova odkupna žrtev, najboljše darilo, kar ga lahko dobimo?

To darilo izpolni našo željo po neskončnem življenju in zadovolji našo potrebo po tem, da smo osvobojeni greha in smrti. Ker ima Bog rad Adamove potomce, je za nas priskrbel Jezusa, ko smo bili še grešniki. (wp17.6, str. 6, 7)

Kako je Psalm 118:22 nakazoval na Jezusovo vstajenje?

Jezusa so kot Mesija zavrgli in ubili. Da bi postal »glavni vogelnik«, je moral biti obujen. (w17.12, str. 9, 10)

Ali je bila rodovna linija, ki je vodila do Mesija, povezana s pravico prvorojenstva?

Včasih je rodovna linija, ki je vodila do Jezusa, potekala po prvorojencu, toda ne vedno. David ni bil Jesejev prvorojenec, vendar je Mesijeva rodovna linija potekala po Davidu. (w17.12, str. 14, 15)

Katera načela, ki so povezana z medicino, najdemo v Svetem pismu?

Pod Postavo so morali tiste, ki so imeli določene bolezni, osamiti. Ljudje so se morali po stiku s truplom umiti. Postava je zahtevala primerno odstranjevanje človeških iztrebkov. Deček je moral biti obrezan osmi dan svojega življenja, kar je bilo zelo dobro, saj takrat strjevanje krvi doseže svojo običajno raven. (wp18.1, str. 7)

Zakaj je določena mera ljubezni do sebe primerna za kristjana?

Svojega bližnjega moramo ljubiti kakor samega sebe. (Mar. 12:31) Možje morajo »ljubiti svojo ženo kakor svoje telo«. (Efež. 5:28) Seveda pa lahko ljubezen do sebe postane popačena. (w18.01, str. 23)

Kaj lahko med drugim naredimo, da bi duhovno napredovali?

Preučevati moramo Božjo Besedo, o prebranem poglobljeno premišljevati in nato udejanjati naučeno. Prav tako moramo dovoliti svetemu duhu, da vpliva na naš um in srce, ter hvaležno sprejeti pomoč drugih. (w18.02, str. 26)

Zakaj astrologija in vedeževanje nista pravilen način, da bi izvedeli, kakšna bo prihodnost?

Obstajajo različni razlogi, vendar je najpomembnejši razlog ta, da Sveto pismo obsoja tako astrologijo kot vedeževanje. (wp18.2, str. 4, 5)

Na kaj naj bi pazili, ko smo sprejeli povabilo na obrok?

Če sprejmemo povabilo, bi se morali potruditi, da držimo svojo besedo. (Ps. 15:4) Povabila ne bi smeli lahkomiselno odpovedati. Gostitelj se je verjetno marljivo trudil, da je pripravil obrok. (w18.03, str. 18)

Kaj se lahko postavljeni bratje naučijo od Timoteja?

Timotej se je za ljudi zares zanimal in je dajal prednost duhovnim dejavnostim. Marljivo je opravljal sveto službo in udejanjal to, kar se je naučil. Še naprej se je šolal in se zanašal na Jehovovega duha. Starešine in drugi lahko posnemajo njegov zgled. (w18.04, str. 13, 14)