Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Podpirajmo Jehovovo vrhovno oblast!

Podpirajmo Jehovovo vrhovno oblast!

Vreden si, Jehova, naš Bog, prejemati slavo, čast in moč, ker si vse ustvaril. (RAZ. 4:11)

PESMI: 112, 133

1., 2. O čem mora biti vsak od nas prepričan? (Glej sliko pri naslovu.)

KOT smo pregledali v prejšnjem članku, Hudič trdi, da Jehova ni vreden, da bi bil vrhovni vladar, in da bi bili ljudje na boljšem, če bi si vladali sami. Ali ima Satan prav? Denimo, da bi ljudje, ki se odločijo za samovlado, lahko večno živeli. Ali bi bili brez Božjega vladanja na boljšem? Ali bi bil ti srečnejši, če bi bil popolnoma neodvisen in bi večno živel?

2 Nihče ne more na ti vprašanji odgovoriti namesto tebe. Vsak posameznik mora sam temeljito razmisliti o tem. Jasno bi mu moralo postati, da je Bog upravičeno vrhovni vladar. Njegova vlada je najboljša in zasluži si, da jo z vsem srcem podpiramo. Sveto pismo daje temelj za takšno prepričanje. Razmislimo na primer, kaj nam pove glede tega, da je Jehova upravičeno vrhovni vladar.

JEHOVA IMA PRAVICO VLADATI

3. Zakaj je edino Jehova upravičeno najvišji?

3 Jehova je upravičeno najvišji v vsem vesolju, saj je vsemogočni Bog in stvarnik. (1. krn. 29:11; Apd. 4:24) V Razodetju 4:11 je v videnju opisanih 144.000 Kristusovih nebeških sovladarjev, ki govorijo: »Vreden si, Jehova, naš Bog, prejemati slavo, čast in moč, ker si vse ustvaril; po tvoji volji  vse to obstaja in je bilo ustvarjeno.« Ker je torej Jehova vse ustvaril, ima vso pravico, da vlada tako ljudem kot duhovnim bitjem.

4. Zakaj je nasprotovanje Božji vrhovni oblasti zloraba svobodne volje?

4 Satan ni ustvaril ničesar. Zato ni nikakor upravičen do tega, da bi bil vesoljni vladar. Ko se je uprl Jehovovi vrhovni oblasti, je ravnal ošabno, in enako je ravnal tudi prvi človeški par. (Jer. 10:23) Res je, da so lahko kot bitja s svobodno voljo izbrali neodvisnost od Boga. Toda ali so zaradi tega imeli tudi pravico, da so to naredili? Ne. Svobodna volja ljudem omogoča, da vsak dan sprejmejo številne dobre odločitve. Vendar jim to še ne daje pravice, da se smejo upreti svojemu Stvarniku in Tistemu, ki jim je dal življenje. Jasno je naslednje: Ko se kdo postavi po robu Jehovu, zlorablja svobodno voljo. Ljudje naj bi se torej podrejali Jehovovi pravični vladi.

5. Zakaj smo lahko prepričani, da so Božje odločitve pravične?

5 Jehova je upravičeno najvišji še iz enega razloga. Svojo oblast uveljavlja popolnoma pravično. Takole razglaša: »Jaz [sem] Jehova ter [. . .] izkazujem srčno dobrotljivost, pravico in pravičnost na zemlji. Kajti to mi je v veselje.« (Jer. 9:24) Ko se odloča, kaj je pravično in pošteno, se ne ozira na noben zakonik, ki so ga napisali nepopolni ljudje. Njegov popolni občutek za pravico izvira iz njega samega in na podlagi tega je ljudem priskrbel napisane zakone. Psalmist je Bogu rekel: »Pravičnost in pravica sta temelj tvojemu prestolu.« Zato smo lahko prepričani, da so vsi Božji zakoni, načela in odločitve pravični. (Ps. 89:14; 119:128) V nasprotju s tem pa Satan kljub obtožbam, da je Jehovova vrhovna oblast pomanjkljiva, ne more ustvariti sveta, v katerem bi vladala pravičnost.

6. Kaj je eden od razlogov, da ima Jehova pravico vladati svetu?

6 Jehova je upravičeno najvišji tudi zato, ker ima znanje in modrost, da upravlja vesolje. Razmislimo na primer o tem, da je svojemu Sinu omogočil, da je ozdravljal bolezni, ki jih zdravniki niso mogli ozdraviti. (Mat. 4:23, 24; Mar. 5:25–29) Z Jehovovega gledišča to ni bil čudež. Jehova pozna vse procese, ki so v to vpleteni, in je zmožen popraviti kakršno koli škodo. Prav tako je zmožen obuditi mrtve in preprečiti naravne nesreče.

7. Kako je Jehovova modrost veliko višja od modrosti tega sveta, ki mu vlada Satan?

7 Ta svet, ki je pod Satanovim vplivom, še vedno išče načine, kako rešiti narodne in mednarodne spore. Toda edino Jehova ima modrost, da vzpostavi svetovni mir. (Iza. 2:3, 4; 54:13) Ko se učimo o Jehovovem znanju in modrosti, občutimo enako kot apostol Pavel, ki je po navdihnjenju napisal: »O globočina Božjega bogastva, modrosti in znanja! Kako nedoumljive so njegove sodbe in neizsledljive njegove poti!« (Rim. 11:33)

JEHOVOVO VLADANJE JE NAJBOLJŠE

8. Kaj te gane glede tega, kako Jehova vlada?

8 Sveto pismo ne pojasni le tega, da ima Jehova pravico do vladanja. Pokaže tudi, zakaj je njegova vrhovna oblast daleč boljša od drugih oblasti. En razlog je ta, da vlada z ljubeznijo. Prav gotovo smo ganjeni, ko vidimo, kako uveljavlja svojo vrhovno oblast. Jehova je »usmiljen in milostljiv, počasen za  jezo, poln srčne dobrotljivosti in resnice«. (2. Mojz. 34:6) S svojimi človeškimi služabniki ravna dostojanstveno in spoštljivo. Za nas skrbi bolje, kot lahko zase skrbimo sami. V nasprotju s Hudičevimi trditvami Jehova svojim zvestim častilcem ne odreka nič dobrega. Pravzaprav je dal celo svojega dragocenega Sina, zato da bi lahko imeli upanje na večno življenje! (Beri Psalm 84:11; Rimljanom 8:32.)

9. Kako vemo, da je Bogu mar za posameznike?

9 Jehova se ne zanima samo za dobro svojega ljudstva na splošno, ampak se močno zanima tudi za vsakega posameznika. Razmislimo na primer o tristo let dolgem obdobju, v katerem je Jehova postavljal sodnike, da so Izraelce reševali pred njihovimi zatiralci. V tem nemirnem obdobju ni spregledal Neizraelke Rute, ki se je marsičemu odrekla, da je sprejela pravo čaščenje. Jehova jo je blagoslovil z možem in sinom. Toda to še ni vse. Ko bo obujena, bo spoznala, da je njen sin pripadal rodovni liniji, ki je vodila do Mesija. In predstavljajmo si, kako se bo počutila, ko bo izvedela, da je bila njena življenjska zgodba zapisana v svetopisemski knjigi, ki je poimenovana po njej! (Ruta 4:13; Mat. 1:5, 16)

10. Zakaj lahko rečemo, da Jehovova vrhovna oblast ni po nepotrebnem omejevalna?

10 Jehovovo vladanje ni niti zatiralsko niti togo. Dopušča svobodo in spodbuja k veselju. (2. Kor. 3:17) David se je o Bogu takole izrazil: »Dostojanstvo in sijaj sta pred njim, tam, kjer je on, sta moč in veselje.« (1. krn. 16:7, 27) Podobno je zapisal psalmist Etan: »Srečno ljudstvo, ki pozna veselo vzklikanje. O Jehova, v svetlobi tvojega obličja hodijo. Ves dan se veselijo zaradi tvojega imena in zaradi tvoje pravičnosti so povišani.« (Ps. 89:15, 16)

11. Kako si lahko okrepimo prepričanje, da je Jehovova vrhovna oblast najboljša?

11 S pogostim poglobljenim premišljevanjem o tem, kako dober je Jehova, si lahko okrepimo prepričanje, da je njegovo vladanje najboljše. Občutimo enako kakor psalmist, ki je rekel: »En dan na tvojih dvoriščih je boljši kakor tisoč drugje.« (Ps. 84:10) Le kako bi lahko bilo drugače? Jehova kot naš ljubeči načrtovalec in stvarnik ve, kaj potrebujemo, da bi bili resnično srečni, in nam v izobilju daje vse, da nam zadovolji to potrebo. Kar koli pričakuje od nas, je nam v korist in nas navsezadnje osrečuje bolj od česar koli drugega. To velja tudi takrat, ko moramo kaj žrtvovati. (Beri Izaija 48:17.)

12. Kateri je naš glavni motiv, da podpiramo Jehovovo vrhovno oblast?

12 Iz Svetega pisma je razvidno, da se bodo nekateri ljudje po Kristusovem tisočletnem vladanju uprli Jehovovi vrhovni oblasti. (Raz. 20:7, 8) Kaj jih bo morda spodbodlo k temu? Hudič, ki bo izpuščen in bo imel cilj, da zapelje človeštvo, bo brez dvoma spodbujal k sebičnosti. To počne že od nekdaj. Morda bo skušal ljudi prepričati, da lahko živijo večno, ne da bi ubogali Jehova. Seveda to nikoli ne bo res. Toda pravo vprašanje je: Ali nas bodo takšne lažne trditve kakor koli pritegnile? Če bomo ljubili Jehova in mu služili, ker je dober in ker je upravičeno najvišji v vsem vesolju, potem se nam bodo takšne Hudičeve trditve upirale. Nikoli si ne bomo želeli živeti drugače kakor pa tako, da se podrejamo Jehovovi pravični in ljubeči vrhovni oblasti.

 ZVESTOVDANO PODPIRAJMO BOŽJO VRHOVNO OBLAST

13. Kako s tem, da posnemamo Boga, pokažemo, da ga podpiramo?

13 Jehova si vsekakor zasluži, da iz vsega srca podpiramo njegovo vrhovno oblast. Kot smo spoznali, ima pravico vladati in njegovo vladanje je najboljše. Njegovo vrhovnost lahko podpiramo tako, da ostanemo značajni in mu zvesto služimo. Kako jo še lahko podpiramo? S tem da ravnamo tako, kot želi Jehova. Ko pri reševanju zadev posnemamo Jehova, pokažemo, da imamo radi njegov način vladanja in da ga podpiramo. (Beri Efežanom 5:1, 2.)

14. Kako lahko starešine in družinski poglavarji posnemajo Jehova?

14 Iz preučevanja Svetega pisma smo spoznali, da Jehova svojo oblast izvaja ljubeče. V skladu s tem družinski poglavarji in starešine, ki imajo radi Božjo vrhovnost, niso gospodovalni, kakor da bi izvajali neko svojo vrhovno oblast. Raje posnemajo Jehova. Podobno je Boga in njegovega Sina posnemal Pavel. (1. Kor. 11:1) Drugih ni spravljal v zadrego ali jih silil, da morajo delati, kar je prav. Raje jim je trkal na srce. (Rim. 12:1; Efež. 4:1; Filem. 8–10) Tako ravna Jehova. Zato bi morali enako ravnati vsi, ki imajo radi njegov način vladanja in ga podpirajo.

15. Kako s tem, da spoštujemo teokratično glavarstvo, pokažemo, da imamo radi Jehovov način vladanja?

15 Kako gledamo na tiste, ki jim je Bog podelil avtoriteto? Ko z njimi spoštljivo sodelujemo, pokažemo, da podpiramo Jehovovo vrhovno oblast. Tudi če ne razumemo povsem njihove odločitve ali se z njo ne strinjamo, bomo še naprej želeli podpirati teokratično ureditev. To se sicer zelo razlikuje od stališča tega sveta, vendar tako ravnamo zato, ker smo sprejeli Jehovovo vlado. (Efež.  5:22, 23; 6:1–3; Heb. 13:17) Takšno ravnanje prinaša koristi, saj nam Bog želi najboljše.

16. Kako lahko z osebnimi odločitvami pokažemo, da podpiramo Božjo vrhovno oblast?

16 To, da podpiramo Božjo vrhovno oblast, pokažemo tudi z osebnimi odločitvami. Jehova ne ravna tako, da bi za vsako okoliščino dal izrecno zapoved, temveč nam odkriva, kako razmišlja. Na primer, Jehova nam ne daje podrobnih navodil glede tega, kako naj bi se kot kristjani oblačili. Raje nam razkriva, da si želi, da si izberemo stil oblačenja in urejanja, ki je spodoben in primeren za krščanske služabnike. (1. Tim. 2:9, 10) Prav tako mu je mar, da ne bi s svojimi odločitvami drugih spotaknili ali jih vznemirjali. (1. Kor. 10:31–33) Kadar svojih korakov ne usmerjamo zgolj na podlagi tega, kar je nam všeč, ampak predvsem na podlagi tega, kar razmišlja in želi Jehova, kažemo, da imamo radi njegov način vladanja in da ga podpiramo.

Podpirajmo Božjo vrhovno oblast pri sprejemanju odločitev in v družini. (Glej odstavke 16–18.)

17., 18. Kako lahko zakonca med drugim pokažeta, da podpirata Jehovovo vrhovno oblast?

17 Razmislimo o tem, kako lahko poročena kristjana ravnata tako, kakor želi Jehova, in s tem podpirata njegovo vrhovno oblast. Kaj, če je zakonsko življenje težje, kot sta pričakovala? Kaj pa, če sta celo razočarana nad zakonom? Dobro bi bilo, da razmislita o tem, kako je Jehova ravnal z Izraelci. Zase je rekel, da je bil temu starodavnemu narodu kakor mož. (Iza. 54:5; 62:4) In za kako težavnega se je izkazal ta »zakon«! Kljub temu Jehova nad Izraelci ni prehitro obupal. Neprestano jim je izkazoval usmiljenje in je bil zvestovdan svoji zavezi, ki jo je sklenil z njimi. (Beri Psalm 106:43–45.) Ali nas takšna srčna dobrotljivost oziroma zvestovdana ljubezen ne pritegne k Jehovu?

18 Zato zakonca, ki imata rada Jehova, posnemata njegovo ravnanje. Ne skušata na nesvetopisemski način končati težavne zakonske zveze. Zavedata se, da ju je Jehova združil in želi, da se držita drug drugega. Edina svetopisemska podlaga za razvezo z možnostjo ponovne poroke je spolna nemorala. (Mat. 19:5, 6, 9) Ko se zakonca trudita, da sta v svojem zakonu kar najbolj uspešna in ga skušata celo izboljšati, kažeta, da podpirata Jehovovo pravično vladanje.

19. Kaj moramo narediti, če nam spodleti pri podpiranju Božje vrhovne oblasti?

19 Občasno zaradi svoje nepopolnosti naredimo kaj, s čimer razočaramo Jehova. On to ve in nam je zato ljubeče priskrbel Kristusovo odkupnino. Kadar nam torej v kakem pogledu spodleti, bi morali Jehova prositi za odpuščanje. (1. Jan. 2:1, 2) Izogibajmo se temu, da bi si neprestano očitali napake, ampak se raje skušajmo iz njih kaj naučiti. Če ostanemo blizu Jehovu, nam bo odpustil ter nam pomagal, da si bomo čustveno opomogli in se v prihodnosti uspešno spoprijeli s podobnimi okoliščinami. (Ps. 103:3)

20. Zakaj moramo zdaj pokazati, da podpiramo Jehovovo vrhovnost?

20 V novem svetu bo vse podrejeno Jehovovi vrhovni oblasti in vsi se bomo učili Božjih pravičnih poti. (Iza. 11:9) Toda veliko tega se učimo že zdaj. Poleg tega se danes rešuje sporno vprašanje glede vrhovnosti. Zdaj je čas, da podpremo Božjo vrhovnost, tako da ostanemo značajni, zvesto služimo Jehovu in si ga prizadevamo kar najbolj posnemati v vsem, kar delamo.