Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Imejmo oči uprte v pomembno sporno vprašanje

Imejmo oči uprte v pomembno sporno vprašanje

Da bi ljudje spoznali, da si edino ti, ki ti je ime Jehova, Najvišji nad vso zemljo! (PS. 83:18)

PESMI: 46, 136

1., 2. a) Katero sporno vprašanje zadeva vse človeštvo? b) Zakaj je tako pomembno, da razumemo to sporno vprašanje?

DANES je mnogim najpomembnejši denar. Osredinjajo se na kopičenje bogastva ali na ohranjanje tega, kar že imajo. Drugim je najpomembnejša družina, zdravje ali pa osebni dosežki.

2 Vendar je za vse nas zelo pomembno to, da se odgovori na vprašanje, ali ima Jehova pravico do vrhovne oblasti. Paziti moramo, da ne izgubimo izpred oči tega pomembnega spornega vprašanja. Kako bi se to lahko zgodilo? Lahko bi postali tako zaposleni z vsakodnevnimi opravili, da bi pozabili, kako pomembno je pravzaprav upravičenje Božje vrhovnosti. Ali pa bi dopustili, da bi pod težo osebnih težav pozabili na to, kar je najpomembnejše. Toda bolj ko razumemo, kako pomembno je upravičiti Jehovovo vrhovnost, bolje smo usposobljeni, da se spoprimemo z izzivi vsakodnevnega življenja. Poleg tega nas to zbližuje z Jehovom.

ZAKAJ JE TAKO POMEMBNO?

3. Kaj Satan trdi glede Božjega vladanja?

3 Satan Hudič je sprožil vprašanje o tem, ali ima Jehova pravico do vrhovne oblasti. Trdi, da je Božje vladanje pokvarjeno  in da Jehova svojim stvarjenjem odreka najboljše. Po njegovem bi bili ljudje veliko bolj srečni in sploh na boljšem, če bi si vladali sami. (1. Mojz. 3:1–5) Satan prav tako namiguje, da noben človek ni iskreno zvestovdan Bogu, kar pomeni, da bo pod dovolj močnim pritiskom vsakdo zavrnil Jehovovo vladanje. (Job 2:4, 5) Jehova je na Hudičevo obtoževanje odgovoril tako, da dopušča ljudem čas, da odkrijejo neprijetno resnico glede tega, kakšno je življenje brez njegovega pravičnega vladanja.

4. Zakaj mora biti rešeno sporno vprašanje glede tega, ali ima Bog pravico do vrhovne oblasti?

4 Jehova seveda ve, da so Hudičeve obtožbe lažne. Zakaj potem Satanu dopušča čas, da ta dokaže svoje trditve? Odgovor zajema vsa inteligentna stvarjenja. (Beri Psalm 83:18.) Konec koncev sta prva človeka zavrnila Jehovovo vladanje in enako so zatem naredili še številni drugi. Zaradi tega bi se lahko nekateri spraševali, ali je imel Hudič morda prav. Vse dokler bo to vprašanje begalo ljudi ali angele, bo prihajalo do sporov med narodi, rasami, plemeni, družinami in posamezniki. Toda ko bo dokazano, da ima Jehova pravico do vrhovne oblasti, se bo vsakdo za vedno podredil njegovemu pravičnemu vladanju. Mir v vsem vesolju bo obnovljen. (Efež. 1:9, 10)

5. Kako smo vpleteni v sporno vprašanje glede tega, ali ima Bog pravico do vrhovne oblasti?

5 Jehovova pravica do vrhovne oblasti bo upravičena, vladanje Satana in ljudi pa bo povsem odpovedalo in bo odstranjeno. Božja vlada bo po Mesijanskem kraljestvu dosegla svoj namen in značajni ljudje bodo dokazali, da človek lahko podpre Božje vladanje. (Iza. 45:23, 24) Ali želiš biti med tistimi, ki značajno podpirajo Jehovovo vrhovnost? Brez dvoma. Da bi bili značajni, moramo svoj pogled usmeriti na to sporno vprašanje in razumeti, kako pomembno v resnici je.

UPRAVIČENJE JE POMEMBNEJŠE OD REŠITVE

6. Kako pomembno je upravičenje Jehovove vrhovnosti?

6 Kot smo že omenili, je za človeštvo bistvenega pomena to, da se upraviči Jehovova vrhovnost. To je pomembnejše od osebne sreče katerega koli posameznika. Ali to dejstvo zmanjšuje vrednost naše rešitve oziroma namiguje, da Jehovu ni mar za nas? Sploh ne. Zakaj?

7., 8. Zakaj upravičenje Božje vrhovnosti zajema tudi izpolnitev Božjih obljub?

7 Jehova zelo ljubi in ceni človeštvo. S krvjo svojega Sina nam je bil pripravljen omogočiti večno rešitev. (Jan. 3:16; 1. Jan. 4:9) Če Jehova ne bi izpolnil svojih obljub, bi Hudič imel izgovor, da ga označi za lažnivca, ki drugim odreka dobro in tako vlada nepravično. Poleg tega bi se izkazalo, da imajo nasprotniki prav, ko posmehljivo govorijo: »Kje je ta njegova obljubljena navzočnost? Saj odkar so naši praočetje pozaspali v smrt, je vse še točno tako, kakor je bilo na začetku stvarjenja.« (2. Pet. 3:3, 4) Toda Jehova bo izpolnil svoje obljube. Poskrbel bo, da bo upravičenje njegove vrhovnosti zajemalo tudi rešitev za poslušne ljudi. (Beri Izaija 55:10, 11.) Poleg tega je za njegovo vrhovno oblast značilna ljubezen. Zato smo lahko prepričani, da bo vedno ljubil in cenil svoje zvestovdane služabnike. (2. Mojz. 34:6)

8 S tem da Jehovovi vrhovnosti pripisujemo velik pomen, še ne omalovažujemo svoje rešitve ali tega, kako dragoceni  smo Jehovu. To samo pomeni, da na vrhovnost in rešitev gledamo pravilno. Takšen pogled je pomemben, če želimo ostati osredinjeni na sporno vprašanje glede vrhovne oblasti in podpreti Jehovovo pravično vladanje.

MORAL JE SPREMENITI POGLED

9. Kaj je Satan trdil glede Joba? (Glej sliko pri naslovu.)

9 To, kako pomembno je imeti pravilen pogled, je povsem jasno razvidno iz Jobove knjige, ene od prvih napisanih svetopisemskih knjig. Tam izvemo, da je Satan trdil, da bo Job, če bo hudo trpel, zavrnil Boga. Satan je Bogu predlagal, naj osebno povzroči stisko Jobu. Jehova tega ni storil, vendar je dovolil Satanu, da preizkusi Joba, ko je rekel: »Vse, kar ima, je v tvoji roki.« (Beri Job 1:7–12.) V kratkem času je Job izgubil služabnike, življenjska sredstva in svojih dragih deset otrok. Satan je to naredil tako, da je bilo videti, kot da je sam Bog povzročil Jobove težave. (Job 1:13–19) Nadalje je Satan Joba udaril z mučno in odvratno boleznijo. (Job 2:7) Jobov obup se je še povečal zaradi nespodbudnih besed žene in treh tovarišev, ki so se pretvarjali za prijatelje. (Job 2:9; 3:11; 16:2)

10. a) Kako je Job pokazal značajnost do Boga? b) Zakaj je moral biti Job pokaran?

10 Kako se je vse skupaj izteklo? Satanova trditev se je izkazala za povsem lažno. Job se ni hotel odvrniti od Boga. (Job 27:5) Vendar je začasno izgubil pravilen pogled. Pretirano se je osredinjal na dokazovanje lastne pravičnosti. Hotel je tudi izvedeti za razlog svojega trpljenja. (Job 7:20; 13:24) Morda si mislimo, da bi bilo glede na vse, kar je doživljal, to povsem razumljivo. Toda Bog je videl, da mora popraviti Jobovo razmišljanje. Kaj mu je rekel?

11., 12. Kaj je Jehova pomagal Jobu razumeti in kako se je Job na to odzval?

11 Božje besede, namenjene Jobu, so zapisane v štirih poglavjih Jobove knjige, in sicer od 38. do 41. poglavja. Nikjer ne beremo, da bi Bog določno povedal Jobu, kaj je vzrok njegovega trpljenja. Bistvo tega, kar je Jehova povedal Jobu, ni bilo to, da mu razloži, zakaj trpi, kot da bi se moral za kaj opravičiti. Nasprotno, Jehova je želel, da Job dojame, kako nepomemben je v primerjavi z Bogom. Jobu je pomagal razumeti, da obstajajo pomembnejše stvari od njegovih osebnih težav. (Beri Job 38:18–21.) Tako si je Job znova pridobil pravilen pogled.

 12 Ali je bilo od Jehova neprijazno, da je Jobu po vseh teh težkih preizkušnjah tako neposredno svetoval? Ni bilo in niti Job ni menil tako. Kljub hudemu trpljenju je nazadnje razumel in cenil Jehovov nasvet. Rekel je celo: »Preklicujem vse, kar sem rekel, in se kesam v prahu in pepelu.« Tako je nanj vplival Jehovov neposredni, a ljubeči opomin. (Job 42:1–6) Jobu je pred tem že svetoval mladi Elihu. (Job 32:5–10) Ko je Job sprejel Božje korigiranje in popravil svoj pogled, je Jehova drugim dal vedeti, da je zadovoljen z Jobom, ker je v preizkušnjah ostal zvest. (Job 42:7, 8)

13. Kako je Jobu lahko koristil Jehovov nasvet še dolgo po tem, ko so se njegove preizkušnje končale?

13 Jobu je Jehovov nasvet lahko koristil tudi za tem, ko so se njegove preizkušnje končale. Kako pa? Čeprav je Jehova »kasnejša leta Jobovega življenja blagoslovil bolj kakor prejšnja«, je moralo za to, da je Job okreval in ponovno zaživel, miniti nekaj časa. Kasneje je dobil »sedem sinov in tri hčere«. (Job 42:12–14) Job je gotovo pogrešal svoje otroke, ki so pred tem zaradi Satana umrli. Verjetno so ga nekaj časa še spremljali živi spomini na trpljenje. Tudi če je sčasoma bolje razumel razloge svojih preizkušenj, je morda občasno pomislil na to, zakaj je moral toliko trpeti. Če je bilo tako, je lahko premišljeval o Božjem nasvetu. To mu je pomagalo ohraniti pravilen pogled in ga potolažilo. (Ps. 94:19)

Ali lahko gledamo dlje od svojih problemov in vidimo najpomembnejše vprašanje? (Glej odstavek 14.)

14. Kaj se lahko naučimo iz Jobovega primera?

14 Na podlagi Jobovega primera si lahko tudi mi pridobimo pravilen pogled in dobimo tolažbo. Konec koncev je Jehova ta zapis ohranil »nam v pouk, da bi po svoji zdržljivosti in po tolažbi iz Svetih spisov imeli upanje«. (Rim. 15:4) Kaj se iz tega naučimo? Predvsem tole: Ne dovolimo, da nas naše življenje tako prevzame, da bi izgubili izpred oči to, kar je najpomembnejše – upravičenje Jehovove vrhovnosti. Poleg tega se zavedajmo svoje vloge, ki jo imamo pri tem pomembnem vprašanju, k čemur spada tudi to, da ostanemo zvesti celo v težkih okoliščinah, tako kot je ostal Job.

15. Kaj lahko dosežemo, če v preizkušnjah ostanemo zvesti?

15 Zakaj nam je v tolažbo, če razmišljamo o tem, kako pomembna je naša zvestoba? Ker imajo naše preizkušnje namen. To, da doživljamo preizkušnje, še zdaleč ni dokaz, da je Jehova  nezadovoljen z nami, temveč imamo s tem priložnost pokazati, da podpiramo Božjo vrhovno oblast. (Preg. 27:11) Naša zdržljivost »rodi preizkušenost« in nam okrepi upanje. (Beri Rimljanom 5:3–5.) Jobov primer potrjuje, »da je Jehova poln srčne naklonjenosti in usmiljen«. (Jak. 5:11) Zato smo lahko prepričani, da bo Jehova nagradil nas in vse, ki podpirajo njegovo vrhovno oblast. To nam pomaga, da vse zdržimo in smo potrpežljivi z veseljem. (Kol. 1:11)

OSTANIMO OSREDINJENI

16. Zakaj moramo stalno imeti v mislih to, kako pomembno je upravičenje Jehovove vrhovne oblasti?

16 To, da ostanemo osredinjeni na upravičenje Jehovove vrhovne oblasti, je gotovo lahko izziv. Včasih se nam morda zdi, da nas bodo težave povsem dotolkle. Celo sorazmerno majhne težave so lahko videti velike, če o njih neprestano razmišljamo. Zato nam bo koristilo, če bomo stalno imeli v mislih to, kako pomembno je podpirati Božjo vrhovno oblast, kadar smo v težkih okoliščinah.

17. Kako nam lahko redno sodelovanje v teokratičnih dejavnostih pomaga, da ostanemo osredinjeni na pomembno sporno vprašanje?

17 Na pomembno sporno vprašanje bomo lažje ostali osredinjeni, če bomo redno sodelovali v teokratičnih dejavnostih. Na primer, sestro Renee je zadela možganska kap, mučile so jo kronične bolečine in bojevala se je z rakom. Medtem ko se je zdravila v bolnišnicah, je oznanjevala osebju, pacientom in obiskovalcem. V neki bolnišnici je v samo dveh tednih in pol oznanjevala 80 ur. Tudi ko se je bližala smrti, je ostala osredinjena na Jehovovo vrhovnost. To pa je nekoliko ublažilo njeno trpljenje.

18. Kako so iz primera neke sestre razvidne koristi tega, da podpiramo Jehovovo vrhovnost?

18 Na Jehovovo vrhovnost seveda želimo ostati osredinjeni tudi takrat, ko se spoprijemamo z vsakodnevnimi pritiski in nevšečnostmi. Jennifer je preživela tri dni na letališču, ko je čakala na let domov. Njeni leti so bili drug za drugim preklicani. Počutila se je osamljeno in izčrpano, zato bi se lahko kaj hitro začela samopomilovati. Toda raje je Jehova v molitvi prosila, da ji pomaga uvideti, kako lahko duhovno pomaga tistim, ki so se znašli v podobni stiski. Kakšen je bil izid? Oznanjevala je številnim ljudem in oddala veliko literature. Rekla je: »Občutila sem, da me je Jehova kljub mučni izkušnji blagoslovil in okrepil, da sem lahko poveličevala njegovo ime.« Tako je res ostala osredinjena na Jehovov namen.

19. Kakšno stališče ima Božje ljudstvo do Jehovove vrhovnosti?

19 Pomembnost Jehovove vrhovnosti razumemo samo pravi častilci, kar nas ločuje od vseh krivih častilcev. Božje ljudstvo že od nekdaj podpira Jehovovo vrhovnost. Sleherni med nami si mora kot zagovornik pravega čaščenja prizadevati, da obdrži isto stališče, kakršno uči Sveto pismo.

20. Kako Jehova gleda na tvoj trud, da podpiraš njegovo vrhovnost?

20 Bodi prepričan, da Jehova ceni tvoj trud, ko s tem, da mu zvesto služiš in vztrajaš v preizkušnjah, podpiraš njegovo vrhovnost. (Ps. 18:25) V naslednjem članku bomo pregledali, zakaj moramo z vsem srcem podpirati Jehovovo vrhovnost in kako lahko to delamo.