Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Bodimo hvaležni za Božjo nezasluženo dobrotljivost

Bodimo hvaležni za Božjo nezasluženo dobrotljivost

Vsi smo prejeli obilje nezaslužene dobrotljivosti. (JAN. 1:16)

PESMI: 95, 13

1., 2. a) Opiši Jezusovo ponazoritev o lastniku vinograda. b) Kako sta v tej zgodbi razvidni velikodušnost in nezaslužena dobrotljivost?

VINOGRADNIK se je nekega zgodnjega jutra odpravil na trg najemat delavce za svoj vinograd. Našel je nekaj moških, ti so se strinjali s predlaganim plačilom in odšli na delo. Toda lastnik vinograda je potreboval še več delavcev. Zato se je čez dan nekajkrat vrnil na trg in jih najel še več. Vsem je ponudil enako plačilo, celo tistim, ki jih je najel proti koncu popoldneva. Ko se je zvečerilo, je zbral delavce, da bi jih izplačal. Vsakemu je dal enak znesek, najsibo da je delal veliko ur ali pa samo eno. Ko so to ugotovili delavci, ki so bili najeti prvi, so se začeli pritoževati. Vinogradnik jim je odvrnil: »Ali se niste strinjali s predlaganim plačilom? Ali nimam pravice, da izplačam svoje delavce tako, kot sam hočem? Mar ste nevoščljivi, ker sem velikodušen?« (Mat. 20:1–15)

2 Jezusova prilika nas spomni na Jehovovo lastnost, ki jo Sveto pismo velikokrat omenja, in sicer »nezasluženo dobrotljivost«. (Beri 2. Korinčanom 6:1.) Morda nekateri  mislijo, da si delavci, ki so delali samo eno uro, niso zaslužili polnega plačila, toda lastnik vinograda je bil do njih izredno dobrotljiv. Glede besede za »nezasluženo dobrotljivost«, ki jo mnogi prevodi Svetega pisma prevajajo z »milost«, je neki učenjak napisal: »Beseda v osnovi pomeni brezplačen in nezaslužen dar; nekaj, za kar človek ni delal in nima nobene zasluge.«

JEHOVOV VELIKODUŠNI DAR

3., 4. Zakaj in kako Jehova vsemu človeštvu izkazuje nezasluženo dobrotljivost?

3 V Svetem pismu piše o »brezplačnem daru Božje nezaslužene dobrotljivosti«. (Efež. 3:7) Zakaj in kako Jehova podeli ta »brezplačni dar«? Če bi popolnoma ustrezali vsem njegovim zahtevam, bi si zaslužili, da je z nami dobrotljiv. Toda dejstvo je, da nam vedno znova spodleti. Zato je modri kralj Salomon napisal: »Na zemlji ni pravičnega človeka, ki dela dobro in nikoli ne greši.« (Prid. 7:20) Podobno je tudi apostol Pavel rekel, da »vsi grešijo in ne dosegajo Božje slave« ter da je »plačilo za greh [. . .] smrt«. (Rim. 3:23; 6:23a) To je to, kar si pravzaprav zaslužimo.

4 Toda Jehova je grešnemu človeštvu izkazal ljubezen z edinstvenim dejanjem nezaslužene dobrotljivosti. Dal nam je največje možno darilo, s tem da je na zemljo poslal »svojega edinorojenega Sina«, da bi umrl za nas. (Jan. 3:16) Zato je Pavel glede Jezusa napisal, da je sedaj ovenčan s slavo in častjo, ker je pretrpel smrt, »da bi po Božji nezasluženi dobrotljivosti okusil smrt za vsakega človeka«. (Heb. 2:9) Da, »dar, ki ga daje Bog, je večno življenje po Kristusu Jezusu, našem Gospodu«. (Rim. 6:23b)

5., 6. Kakšen je rezultat, če nam vlada a) greh in b) nezaslužena dobrotljivost?

5 Kako je prišlo do tega, da smo vsi ljudje grešni in umiramo? Biblija pojasnjuje, da je »po prestopku enega človeka [Adama] smrt kraljevala« nad Adamovimi potomci. (Rim. 5:12, 14, 17) Toda na srečo se lahko odločimo, da nam greh ne bo več vladal oziroma gospodoval. S tem da verujemo v Kristusovo odkupno žrtev, se odločimo, da nam vlada Jehovova nezaslužena dobrotljivost. Kako je to mogoče? »Kjer je bilo greha v obilju, je bila tudi nezaslužena dobrotljivost obilnejša. Čemu? Da bi, kakor je greh kraljeval skupaj s smrtjo, tudi nezaslužena dobrotljivost lahko kraljevala po pravičnosti in tako prinesla večno življenje po Jezusu Kristusu.« (Rim. 5:20, 21)

6 Čeprav smo še vedno grešniki, ni treba, da pustimo grehu, da ta obvladuje naše življenje. Ko grešimo, prosimo Jehova za odpuščanje. Pavel je kristjane svaril: »Greh vam namreč ne sme gospodovati, ker niste pod postavo, temveč pod nezasluženo dobrotljivostjo.« (Rim. 6:14) Tako pridemo pod oblast nezaslužene dobrotljivosti. Kakšen je rezultat tega? Pavel je pojasnil: »Božja nezaslužena dobrotljivost [. . .] nas [je] poučila, naj zavržemo brezbožnost in svetne želje ter naj bomo razumni in živimo pravično in bogovdano v sedanji stvarnosti.« (Titu 2:11, 12)

»NA RAZNE NAČINE IZRAŽENA NEZASLUŽENA DOBROTLJIVOST«

7., 8. Kaj pomeni, da je Jehovova nezaslužena dobrotljivost izražena »na razne načine«? (Glej sliki pri naslovu.)

7 Apostol Peter je napisal: »Strezite drug drugemu – vsak z darom, ki ga je  pač prejel – kot dobri oskrbniki Božje, na razne načine izražene nezaslužene dobrotljivosti.« (1. Pet. 4:10) Kaj to pomeni? Jehova nas lahko okrepi, da se v življenju spoprimemo s kakršno koli težavo. (1. Pet. 1:6) V svoji dobrotljivosti nam bo znal vedno ustrezno pomagati, ne glede na to, kakšno preizkušnjo bomo morda doživeli.

8 Zares, Jehovova nezaslužena dobrotljivost je izražena na razne načine. Apostol Janez je napisal: »Vsi [smo] prejeli obilje nezaslužene dobrotljivosti.« (Jan. 1:16) Zaradi različnih izrazov Jehovove dobrotljivosti smo deležni različnih blagoslovov. Poglejmo si nekatere.

9. Kako nam koristi Jehovova nezaslužena dobrotljivost in kako lahko pokažemo, da smo zanjo hvaležni?

9 Odpuščeni so nam grehi. Če se pokesamo in se z vsemi močmi bojujemo proti svojim grešnim nagnjenjem, so nam zaradi Jehovove nezaslužene dobrotljivosti odpuščeni grehi. (Beri 1. Janezovo 1:8, 9.) Božje usmiljenje bi nas moralo navdati s hvaležnostjo in spodbuditi, da slavimo Jehova. Pavel je maziljenim sokristjanom napisal: »[Jehova] nas je rešil izpod oblasti teme in nas prestavil v kraljestvo svojega ljubljenega Sina, po katerem smo osvobojeni z odkupnino, kar pomeni, da so nam odpuščeni grehi.« (Kol. 1:13, 14) Ker so nam odpuščeni grehi, smo lahko deležni še mnogo drugih čudovitih blagoslovov.

10. Kaj nam je omogočeno zaradi Božje nezaslužene dobrotljivosti?

10 Z Bogom smo v miroljubnem odnosu. Ker smo se rodili grešni, smo bili Božji sovražniki. Toda Pavel je priznal, da smo se »z Bogom spravili po smrti njegovega Sina, ko smo bili še sovražniki«. (Rim. 5:10) Ta sprava nam omogoča, da smo z Jehovom v miru. Pavel je to prednost povezal z Jehovovo nezasluženo dobrotljivostjo, ko je svojim maziljenim bratom dejal: »Zdaj torej, ko smo bili zaradi vere razglašeni za pravične, ostanimo v miru z Bogom po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem smo z vero tudi dobili dostop do te nezaslužene dobrotljivosti, v kateri zdaj stojimo.« (Rim. 5:1, 2) To je zares velik blagoslov!

Izrazi Božje nezaslužene dobrotljivosti: Prednost, da slišimo dobro novico. (Glej odstavek 11.)

11. Kako maziljenci vodijo »druge ovce« k pravičnosti?

11 V Božjih očeh smo lahko pravični. Vsi smo že po naravi nepravični. Toda prerok Daniel je napovedal, da bodo v času konca »tisti, ki imajo uvid,« oziroma maziljenci, ki so še na zemlji, mnoge vodili »k pravičnosti«. (Beri Daniel 12:3.) Maziljenci so z oznanjevanjem in poučevanjem že milijonom »drugih ovc« pomagali, da so postali pravični v Jehovovih očeh. (Jan. 10:16) To pa je bilo mogoče samo zaradi Jehovove nezaslužene dobrotljivosti. Pavel je pojasnil: »To, da so po njegovi [Božji] nezasluženi dobrotljivosti z osvoboditvijo po odkupnini, ki jo je plačal Kristus Jezus, razglašeni za pravične, je brezplačen dar.« (Rim. 3:23, 24)

Lahko molimo. (Glej odstavek 12.)

12. Kako je Božja nezaslužena dobrotljivost povezana z molitvijo?

12 V molitvi se bližamo Božjemu prestolu. Jehova nas v svoji nezasluženi dobrotljivosti blagoslavlja s tem, da se lahko v molitvi bližamo njegovemu nebeškemu prestolu. Pravzaprav Pavel Jehovov prestol imenuje »prestol nezaslužene dobrotljivosti« in nas  vabi, da se mu bližamo »brez zadržkov«. (Heb. 4:16a) Jehova nam je to prednost podelil po svojem Sinu, »po katerem lahko tako brez zadržkov govorimo in po veri vanj z zaupanjem pristopamo k Bogu«. (Efež. 3:12) To, da se lahko v molitvi brez ovir obračamo na Jehova, je čudovit izraz njegove nezaslužene dobrotljivosti.

Dobimo pomoč ob pravem času. (Glej odstavek 13.)

13. Kako lahko zaradi nezaslužene dobrotljivosti dobimo pomoč ob pravem času?

13 Pomoč dobimo ob pravem času. Pavel nas je spodbudil, naj se brez zadržkov bližamo Jehovu v molitvi, »da bi bili, ko bomo potrebovali pomoč, deležni usmiljenja in nezaslužene dobrotljivosti«. (Heb. 4:16b) Vedno ko nas mučijo težave ali smo zaskrbljeni, lahko kličemo k Jehovu in ga rotimo, da nam usmiljeno pomaga. Jehova odgovarja na naše prošnje, čeprav si tega ne zaslužimo. Pogosto to naredi po naših sovernikih, tako da »lahko polni poguma rečemo: ‚Jehova je moj pomočnik, ne bom se bal. Kaj mi more storiti človek?‘« (Heb. 13:6)

14. Kako Jehovova nezaslužena dobrotljivost vpliva na naše srce?

14 Prejmemo tolažbo za naše srce. Izjemen blagoslov, ki smo ga deležni po Jehovovi nezasluženi dobrotljivosti, je tolažba za potrto srce. (Ps. 51:17) Pavel je tesaloniškim kristjanom, ki so trpeli preganjanje, pisal: »Naš Gospod Jezus Kristus in Bog, naš Oče, ki nas je ljubil in nam po nezasluženi dobrotljivosti dal večno tolažbo ter svetlo upanje, pa naj potolažita vaše srce ter vas utrdita.« (2. Tes. 2:16, 17) Kako tolažilno je vedeti, da Jehova zaradi svoje velikodušne dobrotljivosti ljubeče skrbi za nas!

15. Na kaj lahko upamo zaradi Božje nezaslužene dobrotljivosti?

15 Obetamo si lahko večno življenje. Ker smo grešniki, sami po sebi ne bi mogli  imeti upanja. (Beri Psalm 49:7, 8.) Toda Jehova nam je priskrbel čudovito upanje. Jezus je svojim sledilcem obljubil: »Volja mojega Očeta je namreč to, da bi vsak, ki vidi Sina in veruje vanj, imel večno življenje.« (Jan. 6:40) Da, večno življenje je darilo, čudovit izraz Božje nezaslužene dobrotljivosti. Pavel, ki je nedvomno zelo cenil to dejstvo, je rekel: »Božja nezaslužena dobrotljivost [. . .] prinaša rešitev vsakršnim ljudem.« (Titu 2:11)

NE ZLORABLJAJMO BOŽJE NEZASLUŽENE DOBROTLJIVOSTI

16. Kako so nekateri zgodnji kristjani zlorabljali Božjo nezasluženo dobrotljivost?

16 Čeprav nas Jehova zaradi svoje nezaslužene dobrotljivosti blagoslavlja na različne načine, ne bi smeli prevzetno misliti, da opravičuje vsakršno vedenje. Med zgodnjimi kristjani so bili nekateri, za katere je pisalo, da »nezasluženo dobrotljivost našega Boga preobračajo v izgovor za razpuščeno vedenje«. (Juda 4) Ti nezvesti kristjani so očitno mislili, da lahko grešijo, nato pa računajo na Jehovovo odpuščanje. In kar je še slabše, na takšno početje, ki je odsevalo prezir, so si prizadevali navesti celo svoje brate. Podobno je danes. Kdor koli počne kaj takega, »zasramuje duha nezaslužene dobrotljivosti«. (Heb. 10:29)

17. Kateri odločni nasvet je zapisal Peter?

17 Satan je danes nekatere kristjane zavedel v razmišljanje, da lahko računajo na Božje usmiljenje in nekaznovano grešijo. Resda je Jehova pripravljen odpustiti grešnikom, ki se kesajo, vendar vseeno pričakuje, da se z vsemi močmi bojujemo proti lastnim grešnim nagnjenjem. Petra je navdihnil, da je napisal: »Ker torej vi, ljubljeni, vse to veste že vnaprej, pazite, da vas ne bi ti ljudje, ki kljubujejo zakonu, s svojo zmoto speljali stran in da se ne bi vi odvrnili od svoje stanovitnosti. Ne, ampak rastite v nezasluženi dobrotljivosti in spoznanju našega Gospoda in Rešitelja Jezusa Kristusa.« (2. Pet. 3:17, 18)

NEZASLUŽENA DOBROTLJIVOST PRINAŠA ODGOVORNOSTI

18. Katere odgovornosti imamo zaradi Jehovove nezaslužene dobrotljivosti?

18 Za Jehovovo dobrotljivost smo zelo hvaležni. Zato smo dolžni svoje darove uporabljati tako, da z njimi slavimo Boga in delamo dobro bližnjim. Kako pa? Pavel odgovarja: »Imamo torej darove, ki se med seboj razlikujejo po nezasluženi dobrotljivosti, ki nam je naklonjena – [. . .] če je to služba, se posvetimo tej službi, kdor poučuje, naj se posveti poučevanju, kdor opominja, naj se posveti opominjanju, [. . .] in kdor je usmiljen, naj bo tak z veseljem.« (Rim. 12:6–8) Ker nam Jehova izkazuje nezasluženo dobrotljivost, je naša dolžnost, da marljivo oznanjujemo, druge poučujemo o Svetem pismu, spodbujamo sokristjane in odpustimo tistim, ki so nas morda užalili.

19. Katero odgovornost, ki jo imamo, bomo pregledali v naslednjem članku?

19 Ker smo Bogu hvaležni za njegovo velikodušno ljubezen, bi nas to moralo spodbuditi, da po svojih najboljših močeh temeljito oznanimo »dobro novico o Božji nezasluženi dobrotljivosti«. (Apd. 20:24) To odgovornost pa bomo podrobneje pregledali v naslednjem članku.